Σε κίνδυνο η Ελλάδα

Χάνουμε την Ελλάδα μέσα από τα χέρια μας. Η εθνική κυριαρχία δεν έχει δοθεί μόνο στην τρόικα, στους γραφειοκράτες της Ε.Ε. και στους Γερμανούς δανειστές, αλλά και στους ισλαμιστές εποίκους που λειτουργούν σαν κράτος εν κράτει.

Στη Συρία ο εμφύλιος πόλεμος τελείωσε, το Πακιστάν δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση ούτε το Μπανγκλαντές ούτε η Αλγερία και ένα σωρό άλλες χώρες από τις οποίες έρχονται τα καραβάνια των λαθρομεταναστών. Παρά ταύτα, οι φορείς της πολιτικής και «πνευματικής» εξουσίας (μεταξύ αυτών, κόμματα και ΜΜΕ) μιλούν ψευδώς και δολίως για «πρόσφυγες» ποντάροντας στο συναίσθημα των Ελλήνων και στη διαχείριση της έντεχνα προκληθείσας (στη μάζα) ενοχής.

Οι «πρόσφυγες» αυτοί, λοιπόν, όποτε κρίνουν σκόπιμο καταλαμβάνουν δημόσιους χώρους, σταθμούς τρένων, αστικών λεωφορείων αλλά και λιμάνια, και μπλοκάρουν δρόμους και εθνικές οδούς. Ζητούν μετρητά για τις έκτακτες ανάγκες τους, επιδόματα να λαμβάνουν σε τακτική βάση, απαιτούν δωρεάν στέγαση, σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, φαγητό «χαλάλ», δηλαδή ανταποκρινόμενο στις προδιαγραφές που έχει καθορίσει η θρησκεία τους, δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος.

Εἰσήγησις π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ: «Οἱ θεολογικοί Διάλογοι καί ἡ ἀποτυχία τους»

Συνεχῶς αὐξάνει ἡ σχετικοποίηση τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως καί παραθεωρεῖται ἡ µοναδικότητα καί ἀποκλειστικότητά της στήν ἱερή ὑπόθεση τῆς σωτηρίας. Μέ τήν χρησιµοποιούµενη ἀντιπατερική γλώσσα, τίς ἀντικανονικές συµπροσευχές, τίς κοσµικοῦ καί πολιτικοῦ χαρακτήρα ἑκατέρωθεν έπισκέψεις καί ἐπαφές, αὐξάνει συνεχῶς ἡ ἂµβλυνση τῶν διαφορῶν εἰς τήν Πίστη καί ἡ ἰσοπέδωση τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐνῶ ἡ ἀντορθόδοξη αὐτή στάση τῶν ἡµετέρων χαρακτηρίζεται ἒκφραση ἀγάπης πρός τήν ΜΗ-Ὀρθοδοξία. Εἶναι δυνατόν, λοιπόν, ὃλα αὐτά νά θεωρηθοῦν ἐπιτυχία τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων, ὃταν ὁ µόνιµος σκοπός της εἰς τούς αἰῶνες εἶναι ἡ ἐπιστροφή τῶν Ἑτεροδόξων-Αἱρετικῶν καί τῶν Ἀλλοθρήσκων εἰς τήν Ποίµνην τοῦ Χριστοῦ, ἐσχατολογική δέ στοχοθεσία της ἀµετακίνητη εἶναι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ µας: «Καί γενήσεται ΜΙΑ ποίµνη, ΕΙΣ Ποιµήν» (Ἰω. 10,16), δηλ. ὁ Χριστός; Ὂχι ἀσφαλῶς! Ὁ Οἰκουµενισµός καί οἱ Διάλογοί του, ὑπό τήν σηµερινή µορφή καί πορεία τους, εἶναι ἀποτυχία τῆς Ὀρθοδοξίας στήν ἁγιοπατερική ἐκδοχή της . Ἡ Ὀρθοδοξία τῶν Οἰκουµενιστῶν µας ἀποδεικνύεται ἐµπαιγµός καί ἀπόρριψη τῆς Ὀρθοδοξίας τῶν Ἁγίων µας καί τῆς Ποιµαντικῆς της.

Ύμνοι Τριωδίου Μ Σαρακοστής -- Greek Orthodox Great Lent Hymns

Τη Η΄ (8η) Απριλίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα ΑΓΑΒΟΥ, ΡΟΥΦΟΥ, ΦΛΕΓΟΝΤΟΣ και ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΥ.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Δευτέρα, 8  Απριλίου 2019 
                                                               
Άγαβος ο Άγιος ούτος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα είναι ο αναφερόμενος υπό του Ευαγγελιστού Λουκά εν ταις Πράξεσι των Αποστόλων, όστις λαβών την ζώνην του Αποστόλου Παύλου έδεσεν αυτού τας χείρας και τους πόδας και προεφήτευσε περί αυτού ταύτα: «Τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Τον άνδρα, ου εστιν η ζώνη αύτη, ούτω δήσουσιν εις Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και παραδώσουσιν εις χείρας εθνών» (Πραξ. κα:11). Εξεπληρώθη δε η προφητεία αύτη και διατων έργων, διότι όχι μόνον έδεσαν τον Παύλον οι Ιουδαίοι, αλλά και επεχείρησαν να τον θανατώσωσιν. Ούτος λοιπόν ο ένδοξος του Χριστού Απόστολος κηρύξας το Ευαγγέλιον εις το μέρος εκείνο της οικουμένης, εις τον οποίον εκληρώθη, απήλθε προς Κύριον. 

Του Αγίου Νείλου του ασκητού:

Ο διάβολος φθονεί πάρα πολύ τον άνθρωπο πού προσεύχεται, και μεταχειρίζεται κάθε μηχανή για να διαφθείρει το σκοπό του. Δεν παύει λοιπόν να κινεί τις σκέψεις των πραγμάτων με τη μνήμη και να ανακατώνει όλα τα πάθη με τη σάρκα, για να μπορέσει να εμποδίσει την άριστη εργασία της προσευχής και την ανάβαση του νου στο Θεό.

Καιρὸς Μετανοίας ἡ παροῦσα ζωή -- Τοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†)

Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος ποὺ ἦταν καὶ εἶναι ἕνας θεωµένος ἄνθρωπος, ἐπέτυχε τὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς του. Καὶ τώρα στὸ µοναδικὸ στὴν Ἑλλάδα µοναστήρι του ζοῦν ψυχές, ἀφιερωµένες στὸν Χριστὸ καὶ ποὺ προσπαθοῦν νὰ τὸν µιµηθοῦν. Νὰ σωθοῦν. Καὶ ἡ ἐκδήλωση γίνεται µέσα στὴν ἑβδοµάδα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, πού µᾶς θυµίζει ὅτι ἡ ἕνωσις µὲ τὸν Χριστό, ὁ δρόµος τῆς θεώσεως, εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ζωή. Δηλαδὴ ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μὲ τὴν βοήθεια Αὐτοῦ οἱ πιστοὶ γίνονται µέτοχοι τῆς θείας φύσεως. Τὰ µέσα, γιὰ νὰ φθάση ὁ ἄνθρωπος στὸ τελικό του σκοπὸ εἶναι οἱ ἀρετές, οἱ καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ὅταν αὐτὲς πραγµατοποιοῦνται «ἐν ὀνόµατι τοῦ Χριστοῦ». Τὰ ἐµπόδια στὴν πορεία αὐτὴ εἶναι τὰ πάθη. Ποιὰ ὅµως εἶναι τὰ ὅπλα τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν δουλεία τῶν παθῶν;

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ -- Δελτίο Τύπου ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 22 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣΑνακοινώνεται ότι η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ θα συμμετάσχει στις επικείμενες Ευρωεκλογές, σε συνεργασία με προσωπικότητες του δημοσίου βίου, με τελικό σκοπό την συγκρότηση μιας Δημοκρατικής Πατριωτικής Συμμαχίας, που τόσο χρειάζεται η Ελλάδα μας σήμερα.
Το κύριο μήνυμά μας είναι: «Πρώτα η Πατρίδα! Μετά η Ευρώπη!».
Θέλουμε μια νέα Ευρώπη των ισοτίμων εθνικών κρατών, με απόλυτο σεβασμό στην ιδιοπροσωπΙα των λαών.

ΙερόςΛόχος 2012 Έφεδροι Ειδικών Δυνάμεων : ΟΛΟΙ στην Μενεμένη, κινηματοθέατρο "ΑΣΤΡΟΝ", για το 1st Makedonian Pride!

ΟΛΟΙ στην Μενεμένη, κινηματοθέατρο "ΑΣΤΡΟΝ", για το 1st Makedonian Pride!
ΟΛΑ είναι ΕΤΟΙΜΑ για την πραγματοποίηση του 1ου εθνικιστικού φεστιβάλ "Makedonian Pride"!
Όπως σας είχαμε ενημερώσει (εδώ), κόντρα στις επιδιώξεις "κράτους-παρακράτους", πετύχαμε τελικά να έχουμε  τον ΔΙΚΟ ΜΑΣ χώρο.
Βρίσκεται στην οδό Κομνηνών 3, στη Μενεμένη. Στο θέατρο "ΑΣΤΡΟΝ".
Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει στις 5 μμ το 1st Makedonian Pride.
Ιερός Λόχος 2012

Τὸ ψεῦδος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Τo πρώτιστο καθῆκον κάθε ὀρθόδοξου εἶναι νά ὑπερασπίζεται τήν πίστη του δηµοσίως καί νά εἶναι προετοιµασµένος νά δεχτεῖ ἀπειλές, διωγµούς, χλευασµούς, περιφρόνηση κ.λπ. Ἰδιαίτερα εὐαίσθητος πρέπει νά εἶναι ἀπέναντι στόν οἰκουµενισµό, ὁ ὁποῖος ἀνατρέπει τήν µόνη καί ἀκριβῆ πίστη στόν ἀληθινό Θεό. Ὁ λόγιος ἁγιορείτης µοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης χρησιµοποιοῦσε πολλές παροµοιώσεις, γιά νά ἀποκαλύψει τόν ὀλέθριο γιά τήν Ὀρθοδοξία οἰκουµενισµό. Δυστυχῶς ἡ παναίρεση τοῦ οἰκουµενισµοῦ ἐνθαρρύνεται καί διατηρεῖται ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο, µέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἀποτελέσει τήν σωσίβιο λέµβο στήν κρίσιµη καί πολλαπλῶς ἐπικίνδυνη ἐποχή µας. Προφανῶς πρόκειται γιά πλάνη, τήν ὁποία δέν µποροῦν νά ἐγκαταλείψουν πολλοί κληρικοί καί θεολόγοι. Ὁ οἰκουµενισµός εἶναι κοκτέϊλ διαφόρων παράξενων θρησκευτικῶν δοξασιῶν καί ἐκκεντρικῶν φιλοσοφιῶν. Εἶναι ἀπαράδεκτος συγκρητισµός. Ὅλα χωρᾶνε µέσα. Ἡ ἀλήθεια καί τά ψέµατα. Ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ αἵρεση.