ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ -- ΟΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΟΥ

Ο θεωρητικός τρόπος ζωής συγκροτείται συνήθως κατά τρόπον ακατηγόρητον και αληθινόν, από τους ακολούθους τρεις παράγοντας· από την πίστιν, από την ενεργή μετοχήν της ψυχής στο άγιον Πνεύμα και από κάποια γεύσιν της σοφίας. Δυνάμεθα νε είπωμεν, σαν με ορισμόν, ότι θεωρία είναι η γνώσις των νοητών εκ της οράσεως των αισθητών κτισμάτων. Επίσης η θεωρία δύναται να ενεργήται από τους προχωρημένους πνευματικώς απευθείας προς τα νοητά χωρίς αναγωγήν από τα αισθητά. Αλλά για να ενεργή κανείς στον χώρον της θεωρίας χρειάζεται η πίστις. Γιατί γράφεται, «εάν μη πιστεύσητε, ουδ΄ ου μη συνήτε» (Ησα. ζ: 9). Επίσης χρειάζεται και η ενέργεια του αγίου Πνεύματος, δεδομένου ότι «το πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού» (Α΄ Κορ. ιβ: 10)  και όπως είπεν ο θείος Ιώβ, «πνοή παντοκράτορος η διδάσκουσά με» (Ιώβ λγ: 4).

Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

2. Γράφει ο Misha: «Ομως κάποιες φορές ο καλός Θεός επιλέγει αυτή την οδό φανέρωσης των αγίων του»! 

Το εάν «ο καλός Θεός», ως λέγεις, «επιλέγει αυτή την οδό φανέρωσης των αγίων του» εγώ δεν το γνωρίζω. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας προστάζουν «να καταστρέφονται απ’ τους τοπικούς επισκόπους, αν είναι δυνατό τα θυσιαστήρια εκείνα που ιδρύονται παντού, δήθεν για τη μνήμη των μαρτύρων και στα οποία δεν φαίνεται να έχουν εναποτεθεί ούτε ένα σώμα ή λείψανο μαρτύρων» ( 83ος κανόνας της Καρθαγένης). Και ασφαλώς, οι Πατέρες της Συνόδου της Καρθαγένης εννοούν «λείψανα» πραγματικών μαρτύρων και όχι αυτά που αποκαλύπτονται με όνειρα.
 
Τους αγίους τους φανερώνει ο Θεός με θεία σημεία, δηλ. θαύματα. Τους χαριτώνει δηλ. και μυροβλύζει, ή ευωδιάζει το σκήνωμά τους, το οποίο πολλές φορές διατηρείται άφθαρτο, θεραπεύει ασθένειες, εκδιώκει δαιμόνια κλπ.
 

3. Γράφει ο
Misha: «Ψευδοθαύματα, θεομπαίκτες και απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν...)! 

Σ’ αυτό, ο αδελφός
Misha, πιστεύουμε ότι έχει δίκηο. Πως όμως θα προφυλάξουμε τον εαυτό μας από τέτοια ψευδοθαύματα για τη φανέρωση αγίων! Είναι ένα δύσκολο και λεπτό ζήτημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κάποιος άγιος είναι η Ορθοδοξία του. Και αυτό είναι αυτονόητο, εφόσον αιρετικοί δεν μπαίνουν στον Παράδεισο. Ως εκ τούτου, δεν φανερώνει ο Θεός ως αγίους άτομα, που δεν διαθέτουν την Ορθόδοξη Πίστη. Το στοιχείο αυτό, η ορθή πίστη δηλ., είναι ο ορθός τρόπος θεραπείας του ανθρώπου, με την οποία φτάνει ο άνθρωπος στη θέωση, ή ένωση με το Θεό, χάρη στην οποία κληρονομεί κάποιος τον Παράδεισο, τη Βασιλεία των Ουρανών. 

Η μετὰ τὸν μεσίτην Χριστὸν μεσίτρια τοῦ κόσμου παντός


Ἀκατανόητον θαῦμα, ἀνερμήνευτον ἄκουσμα, μυστηρίου θείου ἀποκεκρυμμένου φανέρωσις, ἀκαταμάχητος προστασία, ἀντίληψις κραταιά, ζωοδόχε πηγή, πέλαγος ἀνεξάντλητον τῶν θείων καὶ ἀπορρήτων χαρισμάτων καὶ δωρεῶν, ὕψος τῶν ἐπουρανίων καὶ ἀσωμάτων Δυνάμεων καὶ τῶν Σεραφεὶμ ὑψηλοτέρα, βάθος τῶν ἀποκρύφων νοημάτων τὸ ἀνεξερεύνητον, ἡ κοινὴ φιλοτιμία τῆς φύσεως, ἁπάντων τῶν καλῶν χορηγία, ἡ μετὰ τὴν Τριάδα πάντων τῶν ποιημάτων Δέσποινα, ἡ μετὰ τὸν Παράκλητον ἄλλος Παράκλητος, καὶ μετὰ τὸν μεσίτην Χριστὸν μεσίτρια τοῦ κόσμου παντός, τὸ ὄχημα ἡλίου τοῦ νοητοῦ, τὸ δοχεῖον τοῦ φωτὸς τοῦ ἀληθινοῦ τοῦ φωτίζοντος πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, ἡ φέρουσα ἐν ἀγκάλαις τὸν τῷ ῥήματι τὰ πάντα φέροντα·

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Συμεών του Θεοδόχου, Άννης της προφήτιδος, Ιωάννου, Νικολάου, Σταματίου των εκ Σπετσών νεομαρτύρων.

Ὁ Συμεὼν ἦταν ἄνθρωπος δίκαιος καὶ εὐλαβής, «προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ». Ἦταν ἄνθρωπος κατὰ τὴν φύση, ἀλλὰ στὴν ἀρετὴ ἄγγελος, ἄνθρωπος συναναστρεφόμενος μὲ ἀνθρώπους, ἀλλὰ συμπολιτευόμενος μὲ ἀγγέλους. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τοῦ εἶχε ἀποκαλύψει ὅτι δὲν θὰ πεθάνει προτοῦ ἀξιωθεῖ νὰ δεῖ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ Τὸν κρατήσει στὴν ἀγκαλιά του.
Ἡ Θεοτόκος κατὰ τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο, τοῦ εἶπε: «Δέξαι γεραρώτατε ἄνθρωπε, τὸν πρὸς σὲ μᾶλλον ἢ πρὸς ἐμὲ τὴν τεκοῦσαν νῦν ἐπειγόμενον· δέξαι τὸν σὲ ποθοῦντα μᾶλλον ἢ Ἰωσήφ· δέξαι τὸν δευτέραν τῆς σῆς φιλίας τὴν πρὸς ἐμὲ τὴν μητέραν στοργήν, ὡς ἔοικε λογιζόμενον· δέξαι, καί, ὡς βούλει, τοῦ ποθουμένου καταπόλαυε». Καὶ ἀμέσως μετὰ ἀπέθεσε στὰ χέρια τοῦ Πρεσβύτου Συμεὼν τὸν Κύριο.

Η έκπληξη του Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου στον πρωθυπουργό -- «Αλέξη, καλώς όρισες» σε άπταιστα ελληνικά

Σε άπταιστα ελληνικά υποδέχθηκε τον Αλέξη Τσίπρα ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος στο Βελιγράδι. Στον σύντομο διάλογο που είχαν παρουσία δημοσιογράφων ο Πατριάρχης εξήγησε στον πρωθυπουργό ότι γνωρίζει ελληνικά καθώς το μεταπτυχιακό του στη Θεολογία το έκανε το 1963 στη Θεολογική Σχολή της Αθήνας.

Ηταν η δεύτερη συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον κ. Ειρηναίο, καθώς είχε προηγηθεί ακόμη μία προ διετίας πάλι στη σερβική πρωτεύουσα. Ο πρωθυπουργός ρώτησε τον Πατριάρχη αν επισκέπτεται συχνά το σερβικό μοναστήρι του Χιλανδαρίου στην Αθωνική Πολιτεία, με τον κ. Ειρηναίο να απαντά καταφατικά, προσθέτοντας ότι μόλις πριν από έναν μήνα ήταν στο Αγιον Ορος.

Αργότερα ο πρωθυπουργός και ο Σέρβος ομόλογός του Αλεξάντερ Βούτσιτς κατέθεσαν στεφάνι στον ανδριάντα του Ρήγα Φεραίου που τιμάται ιδιαίτερα από τους Σέρβους, καθώς ενέπνευσε την εξέγερση του 1804 κατά των Τούρκων.
Ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε επίσης και με την πρόεδρο της σερβικής Βουλής Μάγια Γκοΐκοβιτς, με την οποία συζήτησε θέματα σχετικά με την ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας και Σερβίας και τη συνεργασία των Κοινοβουλίων των δύο χωρών.
Τον κ. Τσίπρα συνόδευσαν στη Σερβία ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς και ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, σε ένα ταξίδι που ενδυνάμωσε ακόμη περισσότερο τις άριστες σχέσεις των δύο χωρών.

Κι’ αν θέλει αρετή και τόλμη η Ελευθερία, η Αποτείχιση θέλει θεολογικό Ανδρισμό και Αγιοπατερική Ευσυνειδησία! -- του Ν. Πανταζή, θεολόγου

..  Ο άνθρωπος (ηγέτης εκκλησιαστικός) που, καθώς ελέγχεται, σκληρύνει τον τράχηλό του, (που δεν έρχεται σε καμία διαίσθηση των τραγικών παραβάσεών του, που δεν έρχεται σε μετάνοια) θα αφανιστεί ξαφνικά, (με πνευματικό απαγχονισμό του Ιούδα) και χωρίς γιατρειά. 2 Όταν οι δίκαιοι μεγαλυνθούν, (μεγαλύνθητι και συ νυμφίε της κάθε Μητροπόλεως και τέλεσον δικαίαν Μνημονεύσεως Διακοπήν), τότε ευφραίνεται ο  (πιστός) Λαός· όταν, όμως, ο ασεβής (αιρετικός εκκλησιαστικός άρχων) εξουσιάζει, στενάζει ο (Ορθόδοξος) Λαός. 3 Όποιος αγαπάει τη σοφία (των Σοφών Αγίων Πατέρων της Αγίας Σιών) ευφραίνει τον (πνευματικό) του πατέρα· όποιος, όμως, συναναστρέφεται και διαφεντεύει πόρνες, (Διαθρησκειακές ομολογίες του Π.Σ.”ε”) τότε (δια)φθείρει την περιουσία του (μολύνει την αγία κληρονομία του, την Ορθοδοξία του).

Πλοῦτος: Τὸ μεγάλο ἐμπόδιον -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

Η ταπείνωση δὲν συµβαδίζει µὲ τὴν ἀπόκτηση περιουσίας. Ὁ πλοῦτος ἐµποδίζει τὴν ταπείνωση, ἐνῶ ἀποτελεῖ τὸ πρόσφορο ἔδαφος γιὰ τὴν ὑπερηφάνεια. Ὁ πλούσιος ἔχει ἕνα ἀέρα ὑπεροχῆς. Νοµίζει ὅτι οἱ ἄλλοι εἶναι ὑποδεέστεροι καὶ ἀδύναµοι, ἐνῶ αὐτὸς µὲ τὸν πλοῦτο µπορεῖ νὰ πραγµατοποιήσει ὅ,τι θέλει καὶ νὰ ἱκανοποιήσει ὅλες τὶς ἐπιθυµίες του. Ὁ πλοῦτος δὲν βοηθάει στὴν πνευµατικὴ πρόοδο οὔτε καὶ ἐξασφαλίζει τὴν πραγµατικὴ εὐτυχία. Καθηµερινὰ βλέπουµε στὴν κοινωνία πλούσιους ἀνθρώπους νὰ εἶναι δυστυχισµένοι καὶ φτωχοὺς νὰ εἶναι ἀµέριµνοι, ἥσυχοι καὶ χαρούµενοι. Οἱ πρῶτοι καταπονοῦνται µὲ τὸν πλοῦτο καὶ οἱ δεύτεροι χαίρονται τὴ ζωὴ µὲ τὴν ὀλιγάρκεια.

Ιερά Μονή Εσφιγμένου Άγίου Όρους.

Ο αγώνας μας—βάσει των κανόνων των Αγίων Πατέρων—είναι αγώνας εναντίον της αιρέσεως του οικουμενισμού και των φορέων του. Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι όχι σχισματικούς να μας ονομάσουν, όχι αιρετικούς, όχι την ζωήν μας να αφαιρέσουν, αν μπορούν, η πίστη μας θα είναι προσκολλημένη στους νόμους των Αγίων Πατέρων. Ο αγώνας μας δεν είναι εναντίον του θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά κατά των προσώπων που απαρτίζουν την Σύνοδόν του, διότι—κατ’  εμάς—είναι φορείς της αιρέσεως του οικουμενισμού. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι—αν και ανάξιοι—ακολουθούμε  το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων, των επί Βέκκου μαρτυρησάντων.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Οι μικτοί γάμοι - Οι αγαπούληδες - Η Ι.Σ. προς το Λαό [mp3 - 2017].


ΝΕΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ.ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ!!!

                                          Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ


ΕΝ ΟΨΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΜΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΗΝ ΔEYTEPA 6/2/2017 ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ.ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΥ  ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ AΠO AΣTYNOMIKEΣ ΔYNAMEIΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ :
 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5/2/2017 ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 13:00 Η ΩΡΑ  ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ Ι.Μ.ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΥ. 

                              ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ :
                                            Κ.ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛ.:6972291676
***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΝΕΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ...":

Ας αναλάβει κάποιο ιστολόγιο κοντά στον γέροντα και στους μοναχούς να μαζέψει υπογραφές από όλους μας και να τις καταθέσουν στους αρμόδιους ώστε να επανεξεταστεί η ποινή. Με το να μαζεύονται 50 και 100 άτομα δεν γίνεται δουλειά...υπάρχει κόσμος που είναι πολύ μακρυά αλλά θέλει να υποστηρίξει τους διωκόμενους και δεν μπορεί!


***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΝΕΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ...":Στην χθεσινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα ήταν κόσμος κυρίως άλλων παρασυναγωγών των ΓΟΧ και αρκετοί από το Νέο.
Όσο για κληρικούς ούτε συζήτηση.
3-4 Ιερείς των ΓΟΧ Καλλινίκου και άλλοι τόσοι άλλων παρατάξεων
Οι ΓΟΧ Καλλινίκου είχαν δώσει γραμμή να μην πάει κανείς, όπως και το διαπιστώσαμε άπαντες οι παρευρισκόμενοι με τα μάτια μας.

Ο λόγος για την κάρτα πολίτη για την οποία ο Μεθόδιος είναι σφόδρα αντίθετος, ενώ οι ΓΟΧ υπέρ και κατά δεύτερον για την Ληστρική στο Κολυμπάρι, για την οποία ο Μεθόδιος την αποκήρυξε ως αιρετική, ενώ οι ΓΟΧ μούγγα, μιας και κοινωνούν όλους τους Ν-τες και για να μην γράφουμε πολλά με αυτούς δουλεύουν πελατειακά.
Τουτέστιν υπάρχει χάσμα αγεφύρωτο στα της πίστεως

Δια ταύτα
Η ποινή στον Μεθόδιο ήταν τρομοκρατική για όλους μας... τον έκαναν παράδειγμα ώστε να λουφάξουμε όλοι αύριο και η χθεσινή αποτυχία από πλευράς συμμετοχής είναι ήδη μια απόδειξη.  Ζήτημα να ήταν 350 άτομα και πολλά έβαλα.
Αυτά βλέπουν οι Νεοταξίτες και προχωρούν ανεμπόδιστα.

Η απουσία των ΓΟΧ Καλλινίκου από αυτή την ιστορική στιγμή για το Εσφιγμένου και την Ορθοδοξία γράφτηκε στον Ουρανό και αυτό δεν αλλάζει κύριοι όσες ψεύτικες ανακοινώσεις και να βγάλετε
Ο Μεθόδιος και κάποιοι Μοναχοί έφαγαν 20 και 10 χρόνια φυλακή, και εσείς απουσιάζατε συνειδητά όλοι οι Επίσκοποι και οι Παπάδες σας, από μιας πεντάρας  συπαράστασης στο Σύνταγμα.
Ούτε για έναν ομολογιακό καφέ δεν είστε άξιοι και έχετε το θράσος να μιλάτε για αγώνα;;;

Η Θράκη, τα εθνικά ζητήματα και αι εκκλησιαστικαί διοικήσεις

Η Θράκη είναι μία ιδιαιτέρως ευαίσθητος περιοχή της Ελληνικής Επικρατείας και οφείλει καθένας ο οποίος ασχολείται με αυτήν να αποφεύγη οποιαδήποτε πράξιν η λόγον ο οποίος δύναται να εγείρη ζητήματα περί αυτής. Προ διμήνου  ο κ. Ιωάννης Ελ. Σιδηράς εδημοσίευσε κείμενον με τίτλον «Φαναριοσκέπαστη Θρακική Γη, Ανατολική Θράκη – Ανατολική Ρωμυλία,  Αλησμόνητες Εκκλησιαστικές Επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου», εις το οποίον αναφέρονται και τα ακόλουθα:
«Δεν θα ήταν υπερβολή, εάν λέγαμε ότι από τις πλέον εκλεκτές και αγαπημένες εκκλησιαστικές επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που μέχρι σήμερα παραμένουν αλησμόνητες, υπήρξαν εκείνες της Ανατολικής Θράκης και της Ανατολικής Ρωμυλίας η Βορείου Θράκης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 /2/ 2017 – ΙΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ - (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ) -- «Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ»

Μετανοίας αναβάσεις
Εισερχόμαστε με τη δύναμη του Πανάγαθου Θεού στο ευλογημένο στάδιο του Τριωδίου, το οποίο αποτελεί ευκαιρία για να εγκολπωθούμε στη ζωή μας βασικές πνευματικές αρετές και να αποκομίσουμε πλούσια εν Χριστώ καρποφορία. Ειδικότερα, τη σημαντική αυτή περίοδο του Τριωδίου ανοίγει η Εκκλησία μας με λατρευτικές ευκαιρίες που εκτοξεύουν τον άνθρωπο σε αναβάσεις πνευματικής ωφέλειας και καλλιέργειας. Άξονας βασικότατος γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η πνευματική ζωή είναι η μετάνοια του ανθρώπου, η οποία περνά μέσα από την αρετή της ταπεινοφροσύνης και την απόταξη της κακίας του εγωισμού.

Κάποιος Γέροντας ζούσε μόνος στη μονή των Μονιδίων και η παντοτινή του προσευχή ήταν η εξής:

“Κύριε, δεν έχω τον φόβο σου μέσα μου, γι αυτό στείλε μου κάποιον κεραυνό ή κάποια άλλη δύσκολη περίσταση, ή αρρώστια ή δαίμονα, μήπως έστω και μ΄ αυτόν τον τρόπο φοβηθεί η πωρωμένη μου ψυχή”.
Αυτά έλεγε και συνέχιζε να παρακαλεί τον Θεό. “Ξέρω ότι είναι αδύνατο να με συγχωρήσεις.
Γιατί αμάρτησα πολύ σε σένα, Δέσποτα, αλλ΄ αν είναι δυνατόν λόγω της ευσπλαχνίας σου, συγχώρεσέ με.