Theotokion -- Orthodox Hymns


Η προσφορά της Πεντηκοστής -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Ο λόγος δώρο αποκλειστικό του Θεού στον άνθρωπο, που τον κατέστησε κυβερνήτη και άρχοντα του σύμπαντος, υπέστη και αυτός τις συνέπειες της πτώσεως. Μαζί με τα άλλα θεϊκά στοιχεία της προσωπικότητος φθείρεται και η λειτουργία του λόγου· η σκέψη του ανθρώπου, οδηγός για την γνώση και την αλήθεια, εκτρέπεται σε δρόμους απωλείας και η γλώσσα του, μέσο συνεννοήσεως και συνδέσμου, γίνεται όργανο διασπάσεως και συγχύσεως. Καταντά άλογος και άλαλος ο πεσμένος άνθρωπος και η Βαβέλ περνά στην ιστορία ως σύμβολο της αποτυχίας και της διαιρέσεως της ανθρώπινης κοινωνίας.                                                                                                                        
Αιώνες πολλούς αργότερα, όταν η εξαχρείωση και εξαθλίωση έχουν φθάσει σε οριακά επίπεδα, έρχεται ο Μονογενής Υιός και Λόγος – σημειώστε το όνομα – του Θεού, για να ενώσει τα διεστώτα, να αποκαταστήσει την σαλευμένη ειρήνη και να ανασυγκροτήσει την διαλυμένη κοινωνία. Με τον ζωογόνο λόγο του ανασταίνει την συνείδηση του πεσμένου ανθρώπου. Με το θάνατο και την ανάστασή του αφθαρτίζει την φύση του, την καθιστά καινή κτίση μέσα στην Εκκλησία του, όπου ο ίδιος προσφέρεται ακατάπαυστα ως άσαρκος λόγος (αγία Γραφή) και ως ένσαρκος λόγος (μυστήριο Θείας κοινωνίας).

Επιστολαί, Γ΄ Προκοπίω: Άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος

Αν πρέπει να πω την αλήθεια, έμαθα ν’ αποφεύγω τις συντροφιές των Επισκόπων, αφού καμιάς Συνόδου δεν βίωσα το αγαθόν τέλος μήτε ορθή λύση προβλημάτων. Και τούτο γιατί πάντα πρυτάνευαν οι έριδες και η φιλαρχία.   Γι’ αυτό κλείσθηκα στον εαυτό μου και βρήκα στη μοναξιά την ασφάλεια της ψυχής μου και την ηρεμία μου.

G) Do We Worship the Same God? PART 2


Pascha , Anastasi Hymn - Ode 8 in Greek -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Ιουστίνου του φιλοσόφου και μάρτυρος, Πύρρου, Χαρίτωνος και Θεσπεσίου μαρτύρων.

Ὁ «θαυμασιώτατος» Ἰουστίνος, κατὰ τὸν μαθητή του Τατιανό, ἐγεννήθηκε στὴ Φλαβία Νεάπολη τῆς Παλαιστίνης, στὶς ἀρχὲς τοῦ 2ου αἰῶνος μ.Χ., ἀπὸ γονεῖς Ἕλληνες εἰδωλολάτρες, τὸν Πρίσκο Βάκχιο, καὶ μητέρα, τῆς ὁποίας τὸ ὄνομα ἀγνοοῦμε. Ὁ Μεθόδιος Ὀλύμπου τὸν μνημονεύει ὡς ἄνδρα μὴ ἀπέχοντα πολὺ τῶν Ἀποστόλων οὔτε κατὰ τὸ χρόνο οὔτε κατὰ τὴν ἀρετή. Πράγματι δὲ ὁ χρόνος γεννήσεώς του δύναται νὰ τοποθετηθεῖ περὶ τὸ 110 μ.Χ., ἐφ’ ὅσον τὸ 135 μ.Χ., κατὰ τὴ συζήτηση πρὸς τὸν Τρύφωνα, παρουσιάζεται νὰ ἔχει περατώσει ἤδη τὶς φιλοσοφικές του σπουδὲς καὶ πρὸς τὸ τέλος τους νὰ ἔχει προσελκυσθεῖ στὴ Χριστιανικὴ πίστη.
Προικισμένος μὲ ἐξαιρετικὴ πνευματικὴ ἀνησυχία καὶ φιλομάθεια, ὁ νεαρὸς Ἰουστίνος ἀσχολήθηκε καὶ ἐμβάθυνε στὶς δοξασίες τῶν Στωικῶν, τῶν Ἐπικουρείων, τῶν Περιπατητικῶν, τῶν Πυθαγορείων καὶ τῶν Πλατωνικῶν φιλοσόφων. Μὲ ἀκόρεστη ἐπιθυμία, ἤθελε νὰ γνωρίσει ὁλόκληρη τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ εὕρει τὴν πραγματικὴ ἱκανοποίηση. Τότε ὁ Θεός, μὲ θαυμαστὴ ἐπέμβαση, τὸν ὁδήγησε στὶς πηγὲς τῆς ἀλήθειας, στὴ Χριστιανικὴ πίστη καὶ ζωή, τὸ 135 μ.Χ.

Γέρων Σάββας : .. εἶμαι ἀνεπιθύμητος στό μέρος πού θά ἔδινα τήν ζωή μου γι’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού τώρα μέ διώκουν, ἐπειδή λέω τήν ἀλήθεια πού αὐτοί φοβοῦνται νά ποῦν.

....Λυπᾶμαι πολύ Ἅγιε Χανίων καί λοιποί, ἀλλά κανένας ἐκφοβισμός, κανένας περιορισμός καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο κάνετε ἐσεῖς ἤ ὁ ὁποιοσδήποτε, δέν πρόκειται, μέ τήν χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά μᾶς σταματήσει νά διατρανώνουμε τήν διαχρονική ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῆς καθημαγμένης, ἀπό τά αἵματα τῶν Μαρτύρων μας, Ὀρθόδοξης Πίστης. Πρῶτον, διότι ὅλα ὅσα λέτε γιά μένα εἶναι ἀνυπόστατα, ψευδῆ καί συκοφαντικά καί δεύτερον, διότι ἔχουμε ἐντολή ἀπό τόν ἴδιο τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, νά ὁμολογοῦμε τήν ἀλήθεια ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά καί κάτι ἄλλο:
 Συγχωρέστε με πού θά ὁμιλήσω ὡς ἄφρων, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἀλλά τό ἐπιβάλλει ἡ περίσταση. Τό 1996 ὑπηρετοῦσα τήν πατρίδα μου στό ἐπίλεκτον σῶμα τῶν καταδρομέων ἀλεξιπτωτιστῶν, στήν Πρώτη Μοίρα Ἀλεξιπτωτιστῶν τοῦ Μάλεμε,  στά Χανιά τῆς Κρήτης. Ὅταν λοιπόν, συνέβη τό περιστατικό μέ τά Ἴμια, τότε μαζί μέ τά ἄλλα παιδιά πού ὑπηρετούσα, ἀφοῦ συναχθήκαμε καί ἀντιληφθήκαμε τό σοβαρόν τῆς ὑποθέσεως, συγκινημένοι  ὑποσχεθήκαμε ὁ ἕνας στόν ἄλλον ὅτι θά πολεμήσουμε γιά τόν Χριστό, τήν Πατρίδα μας καί τούς συγγενεῖς μας μέχρι θανάτου. Καί τώρα ἔρχονται καί μοῦ λένε, πώς εἶμαι ἀνεπιθύμητος στό μέρος πού θά ἔδινα τήν ζωή μου γι’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού τώρα μέ διώκουν, ἐπειδή λέω τήν ἀλήθεια πού αὐτοί φοβοῦνται νά ποῦν. Σέ καμμία περίπτωση. Ἐγώ ἤδη σᾶς ἔχω συγχωρέσει, ἔστω καί ἀν ἐσεῖς συνεχίσετε τήν πολεμική σας. Ἀλλά θά ἦταν φρόνιμο ἀπό μέρους σας νά τό σταματήσετε ἐδῶ, ἀκόμα καί ἀν δέν ζητήσετε συγνώμη.
         Εὔχομαι ὁ Πανάγαθος Θεός νά δίνει φώτιση, ὁμολογία καί καλήν ἀπολογίαν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ σέ ὅλους μας καί κυρίως στούς Ἐπισκόπους πού δέν ὁμιλοῦν.

Μετά τιμῆς, ἀληθείας καί ἀγάπης

Γέρων Σάββας

Μητρ. Ναυπάκτου Ιερόθεος : Τά κείµενα καταρτίσθηκαν χωρίς δηµόσιο διάλογο καί θεολογική «διαβούλευση»

Τά κείµενα πού ἔχουν γραφῆ καί ὑπογραφῆ ἀπό τούς Προκαθηµένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί πρόκειται νά συζητηθοῦν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο προκαλοῦν σέ µερικά σηµεῖα, διότι στίς ἡµέρες µας παρατηρεῖται, ἀκόµη καί µέσα στήν Ἐκκλησία µιά σύγχυση µεταξύ τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ καί τῆς διδασκαλίας τῶν οὑµανιστῶν πολεµίων του. Τά κείµενα καταρτίσθηκαν χωρίς δηµόσιο διάλογο καί θεολογική «διαβούλευση», γι’ αὐτό δηµιούργησαν θεολογικές ἀντιδράσεις, καί δικαίως. Ὅµως, µερικοί «ἔξυπνοι» ὁµίλησαν σκληρά γι’ αὐτούς πού δικαίως ἀντιδροῦν µέ θεολογικά ἐπιχειρήµατα καί τούς ὀνόµασαν «στρατευµένη φράξια» µιᾶς ἰδεολογικῆς ὀρθοδοξίας», τῆς «ὀρθοδοξίας «ἁγιατολάχ».

Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : Η ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ!

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΤ!

__________ «Ανοίγουμε τά σύνορα της καρδιάς μας» είδαμε να αναγράφεται στην οθόνη μας, καθώς δυό τρεις ημέρες πρίν παρακολουθούσαμε το δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ! Και στη σκέψη μας ήλθε η απορία: γιατί τόση προπαγάνδα από το επίσημο Κράτος υπέρ των ταλαιπώρων αυτών ανθρώπων, οι οποίοι κατά χιλιάδες καταφθάνουν στη Χώρα μας; Τα σύνορα της καρδιάς μας είναι ήδη ανοικτά! Η Εκκλησία με τά στελέχη της, Κοινωνικοί Φορείς με τα Σωματεία τους, το Ελληνικό Κράτος με τα Όργανά του, ο Στρατός μας καί ο ανώνυμος Έλλην πολίτης με ζεστή την καρδιά μας, όλοι μαζί έχουμε ανοίξει  και την καρδιά μας και την αγκαλιά μας στους Μουσουλμάνους μετανάστες!  Τους βλέπουμε σαν ταξιδιώτες, σαν περαστικούς, και τους παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια! 
___________Τα σύνορα της καρδιάς μας. λοιπόν, είναι ήδη ολάνοικτα! ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ! Διότι οι ταλαίπωροι αυτοί άνθρωποι έρχονται εδώ για να μείνουν! Ή μάλλον τους «τσουβαλιάζουν» εδώ μόνο και μόνον για να μας τους φορτώσουν! Και όχι μόνον γι' αυτό. Τους αποστέλλουν εδώ, ώστε η Ελλάδα να αλλοιωθή τόσο ως εθνική οντότης, όσο και στο θρήσκευμά της! Να υποστή την μεταλλαγήν! Από Χώρα Ορθοδόξων Χριστιανών να μετατραπή σέ Χώρα Μουσουλμάνων  μετοίκων! Διερωτώμεθα: Το επίσημο όργανο του Κράτους, η ΕΡΤ, υπεύθυνο για την ενημέρωση του Ελληνικού Λαού, δεν το έχει αντιληφθή; Θα περιμέναμε να μας κεντρίσουν το ενδιαφέρον, ώστε να  προστατεύσουμε την εθνική μας ταυτότητα! Αντ΄αυτού, δυστυχώς, διαπιστώνουμε, ότι η κατάκτηση της Ελλάδος γίνεται ειρηνικά και αναίμακτα με την πρωτοβουλία της ΕΡΤ! Διότι τι νόημα η μετάδοσις του Δελτίου Ειδήσεων και στα Αραβικά; Ποιός ταλαίπωρος μετανάστης από όλους αυτούς, οι οποίοι ζούν σε σκηνές και μέσα στη λάσπη π.χ. της Ειδομένης, έχει τηλεόραση, ώστε να παρακολουθήση το Πρόγραμμα της ΕΡΤ; 
_______Τέλος για τη ανάληψη μιάς τέτοιας εθνοκτόνου πρωτοβουλίας ποιός ερώτησε και εμέ απλό Έλληνα Πολίτη, ο οποίος από το υστέρημα μου καταβάλλω συνδρομή στην ΕΡΤ; Για λογαριασμό των μεταναστών ποιός άραγε πληρώνει την συνδρομή; 
______Εκφράζουμε, λοιπόν, την αγανάκτηση της ψυχής μας για το εθνικό αυτό έγκλημα! Με την μετάδοση του Δελτίου Ειδήσεων στα Αραβικά χορηγούμε πιστοποιητικό νομιμότητος στα πλήθη αυτά των μεταναστών!  A priori τους αναγνωρίζουμε ως μονίμους κατοίκους της Ελλάδος!  Για το τεράστιο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την θυσία τόσων και τόσων  Στελεχών της, Κληρικών και Λαϊπών σε καθημερινή βάση η ΕΡΤ δεν έχει καθιερώσει ένα ημερήσιο τακτικό Δελτίο Ενημερώσεως! Για την μεγάλη παλλαΐκή Λαοσύναξη, που έγινε πρό καιρού στο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών εναντίον  της Κάρτας του Πολίτη η ΕΡΤ, και όλα τα άλλα ΜΜΕ, δεν είπαν λέξη! Για τους μετανάστες η ΕΡΤ εγκαινιάζει ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) ενημερωτικά Δελτία ποικίλου περιεχομένου στην γλώσσα των Αράβων! 
________Μια και το τέλος του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού προσεγγίζει, μια και το τέλος της Ελλάδος, ως κρατικής οντότητος, έρχεται ολοταχώς, ας ψάλουμε όλοι μαζί για τη Ελλάδα μας, ό,τι ψάλλεται μόνο στους πεθαμένους:  το ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ!
_________Αιωνία σου η μνήμη, αγαπημένη μου Πατρίδα! Ο κ. Φίλης, ως Υπουργός Παιδείας και η ΕΡΤ επί του παρόντος σε έχουν ξεγράψει! Αιωνία σου η μνήμη! 

Αίγιον,  4 Απριλίου 2016 
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

π.Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Σαμαρείτιδος-Σκέψεις με αφορμή την Άλωση της Πόλης [mp3 - 2016].


To πρόγραμμα της ΕΡΤ - 1 το 2025 !


Επιστολή Mόσχας προς Βαρθολομαίο: «Πρώτα να λυθεί πώς θα καθίσουμε και μετά η Σύνοδος»

Μετά τα προβλήματα πρωτοκόλλου που προέκυψαν προσφάτως στο Άγιον Ορος, ζήτημα εγείρεται μεταξύ Μόσχας και Κωνσταντινούπολης για το «πρωτόκολλο» της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Δεκαπέντε ημέρες πριν την έναρξη της Πανορθοδόξου Συνόδου, της πρώτης μετά το Σχίσμα των Εκκλησιών που θα διεξαχθεί στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, ο Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος μ' επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, θέτει δύο ζητήματα πρωτοκόλλου, τα οποία, εάν δεν διευθετηθούν, όπως επισημαίνει, δυσχεραίνουν και κωλύουν τη συμμετοχή του.
Και, όπως τονίζουν ορθόδοξοι αρχιερείς, μέσα από την επιστολή διαφαίνεται η αγωνία της Μόσχας, μήπως δοθεί η εντύπωση ότι ο εκάστοτε Οικουμενικός Πατριάρχης δεν είναι Πρώτος μεταξύ Ίσων, αλλά Πρώτος 13 υπολοίπων Ορθοδόξων Προκαθημένων, οι οποίοι υπάγονται και λογοδοτούν στον ίδιο.
Συγκεκριμένα ο κ. Κύριλλος τονίζει ότι στη μεγάλη συνεδριακή αίθουσα της Ακαδημίας, κατά την χωροταξία που έχει σχεδιασθεί από την επιτροπή προετοιμασίας:

Το σχόλιο - απάντηση μας στον Αβδύρου Κύριλλο (σχόλιο που διέγραψε το romfea.gr)

http://opaidagogos.blogspot.ca/2016/05/romfeagr.html

Η κατάσταση με την διαγραφή σχολίων από "χριστιανικά" ιστολόγια και πρακτορεία ειδήσεων, έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Διαβάσαμε στο
romfea.gr μία ακόμη τοποθέτηση-φιλοφρόνηση από έναν ακόμη μητροπολίτη 
στο κλασσικό μοτίβο "εμπιστευόμαστε την εκκλησία" (=εννοώντας τους δεσποτάδες).Του απατήσαμε λοιπόν, μέσα από τα σχόλια του romfea.gr, έτσι όπως θεωρήσαμε ότι έπρεπε, αναφερόμενοι στο φαινόμενο να επιστρατεύονται τελευταία στιγμή απεγνωσμένα κάποιοι, για να στηρίξουν τον οικουμενισμό και την "πανορθόδοξη"(=ληστρική) σύνοδο:
Γράψαμε:

Πολύ καλά κάνουν όλοι οι αρχιμανδρίτες που κατόρθωσαν και έγιναν δεσποτάδες, να προστατεύουν τα αφεντικά που τους ανέβασαν.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η εκκλησία μας γέμισε μασόνους και έκφυλους δεσποτάδες. Έχουν κάθε λόγο στο εξής να ξεπληρώνουν τα χρέη..

Τις εμπεδώσαμε τις καραμελίτσες:
1) υπακοή στην εκκλησία (= στους δεσποτάδες δηλαδή)
2) ο πιστός να κοιτάει τα δικά του λάθη (=αφήστε τους οικουμενιστές να προχωρήσουμε στην προδοσία πίστεως χωρίς εμπόδια)


Για κακή σας τύχη όμως υπάρχουν κάποιοι που δεν χρωστάνε χάρες
Υπάρχει στην εκκλησία κι ο πιστός λαός,
 
υπάρχουν ακόμη κάποιοι που φέρουν το σχήμα της ιεροσύνης και έχουν φόβο Θεού (ναι, πάντα θα υπάρχουν, κι ας είναι εξαιρέσεις).
Αυτοί είναι η εκκλησία, αυτή την εκκλησία εμπιστευόμαστε κι όχι τα λαμόγια και τα δεκανίκια των αιρετικών.
 

σ.σ Α). Καιρός να κυκλοφορεί  κατάλογος όλων των "χριστιανικών" ιστολογίων που φοβούνται την Αλήθεια και δεν δημοσιεύουν τα σχόλια των Χριστιανών, και 
Β) Συμφωνία των αγωνιζομένων Χριστιανικών ιστολογίων να δημοσιεύουν στην πρώτη σελίδα τους τα "προβληματικά" σχόλια, με την αντίστοιχη γνωστοποίηση του ονόματος του αρνηθέντος ιστολογίου.

ΦΟΒΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΝΩΛΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.


«Πάτερ μου, σε λίγο καιρό, όχι μακριά, σε πολύ λίγα χρόνια, θα υπάρξη μία εκκλησία σε όλον τον κόσμο… παπικοί, προτεστάντες, ορθόδοξοι, θα υπάρχει μία λέξη, αυτή που επικρατεί στις ημέρες μας, «ενότητα»· υπό το πρίσμα τῆς ενότητος. Από κάτω θα γίνει ένας ακταρμᾶς, δηλ. ο καθένας θα κρατάει την πίστη του, αλλά εδώ θα βλέπετε καρδινάλιο. Αυτός θα κρατάει την πίστη του, εγώ την πίστη μου, θα έχουμε όμως κοινό ποτήριο. Και θα μεταλαμβάνουμε και σείς τα κορόïδα θα μᾶς βλέπετε και δεν θα αντιδράτε. Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία». «Κάντε υπακοή», έτσι θα σᾶς λένε.»  

Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Ὁμιλίαι πνευματικαί

Ἡ γὰρ ὁδὸς τοῦ Χριστιανισμοῦ οὕτως ἐστὶν ὅπου γὰρ ἐστὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐκεῖ ἐπακολουθεῖ, οἶον σκιά, ὁ διωγμὸς καὶ ἡ πάλη.

Από τον αδελφόν μας Gpistos, τον οποίον και ευχαριστούμε!

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ
Θησαυρός Ορθοδοξίας


«ΧΡΙΣΤΩ ΣΥΝΕΣΤΑΥΡΩΜΑΙ»

Ο άγιος  Απόστολος Παύλος έδωκε με σαφήνειαν όλον το πνευματικόν βάθος του Σταυρού του Κυρίου, όλην την σημασίαν του δια τον βίον των πιστών: «Χριστώ συνεσταύρωμαι, ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός». Τα λόγια αυτά του αγίου Αποστόλου ακτινοβολούν τον χριστοκεντρισμόν της αγιωτάτης του ψυχής. Σταυρωμένος με τον Χριστόν, συλλυτρωμένος με τον Χριστόν, συμπάσχων με τον Χριστόν και μη ζων την ιδικήν του ζωήν, αλλά την ζωήν του Χριστού. Και η ζωή του Χριστού, ως θυσία, ως αγάπη, ως έλεος, ως άκτιστος θεία ενέργεια, ενοικεί εις την ηγιασμένην ψυχήν του. Λέγει ένας μεγάλος θεολόγος, ότι «ο φιλών τον Χριστόν μεταμορφούται εις τον Χριστόν». Και ο ιερός Αυγουστίνος συμπληρώνει: «Επειδή η αγάπη μεταστοιχειοί τον φιλούντα εις το φιλούμενον», και συμπεραίνει: «Όθεν, ει φιλείς Θεόν, θεός έση, ει δε φιλείς διάβολον, διάβολος έση, ει δε σάρκα, σάρξ».
Ουδέν ηγαπήθη υπό αγίων ψυχών τόσον, όσον ο Σταυρός του Κυρίου. και καμμία επιθυμία αγίας ψυχής δεν υπήρξε τόσον έντονος, όσον η συσταύρωσις μετά του Χριστού. Διότι το πρώτον έργον του θείου έρωτος, κατά τον άγιον Νικόδημον τον Αγιορείτην, είναι «να ενώνη τον φιλούντα μετά του φιλουμένου».

Ἡ Πεντηκοστή καί ἡ Παγκοσμιοποίησις - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Τῆς Πεντηκοστῆς)


ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - KANON OF THEOTOKOS -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Ερμείου μάρτυρος, και Ευσεβίου.


Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἑρμείας καταγόταν ἀπὸ τὰ Κόμανα τῆς Καππαδοκίας καὶ ἄθλησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μάρκου Αὐρηλίου τοῦ Ἀντωνίνου (138 – 161 μ.Χ.). Ὑπηρετώντας ὡς στρατιώτης στὶς Ρωμαϊκὲς λεγεῶνες, κατὰ τὸ διωγμὸ ποὺ κινήθηκε τότε ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, διεβλήθη καὶ αὐτὸς ὡς Χριστιανός, συνελήφθη δὲ καὶ ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ δούκα Σεβαστιανοῦ, ἐξαναγκαζόμενος νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα. Ὁ Ἑρμείας ἀρνήθηκε νὰ ὑπακούσει καὶ ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ συνέτριψαν τὶς σιαγόνες, τοῦ ἔγδαραν τὸ δέρμα τοῦ προσώπου, τοῦ ἔσπασαν τοὺς ὀδόντες καὶ τὸν ἔριξαν σὲ ἀναμμένο καμίνι.

Ο ἀείμνηστος ἱερομόναχος π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος. (Ὁμιλία 20 στὸν Ἰεζεκιήλ). Λέγει:

«Ἀντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, ὅτι ἐδῶ φτάνουμε νὰ ἔχουμε κληρικοὺς ποὺ νὰ εἶναι μασῶνοι. Αὐτὸς (ὁ κληρικός) οὐσιαστικὰ ἔχει χάσει τὴν πίστη του. Ἔτσι, ὅπως τὸ βλέπουμε τώρα, στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰεζεκιήλ, ποὺ ὁ κλῆρος εἶχε προσχωρήσει στὴν εἰδωλολατρία, καὶ τὸ εἴδαμε αὐτὸ πολύ-πολὺ καθαρά.

Εορτασμοί της επετείου της Αλωσης με Γενίτσαρους και ακροβατικά πολεμικών αεροσκαφώνΤην ώρα που στην Ελλάδα κάποιοι, υποτίθεται προοδευτικοί, δείχνουν με τις προτάσεις και τις θέσεις τους ότι μισούν «των Ελλήνων τα ιερά», ζητώντας να καταργηθούν οι μαθητικές παρελάσεις, τα Θρησκευτικά και η προσευχή στα σχολεία, οι «λύκοι» του Ισλάμ δείχνουν για άλλη μια φορά τα δόντια τους.

Με αφορμή την επέτειο της Αλωσης της Κωνσταντινούπολης, περίπου 1.000.000 αφιονισμένοι Τούρκοι έδωσαν το «παρών» στην προκλητική (και κιτς) εκδήλωση του «σουλτάνου» Ταγίπ Ερντογάν, ενώ οι πιο φανατικοί από αυτούς «πολιόρκησαν» την Αγία Σοφία απαιτώντας να γίνει τζαμί για να μπορούν να προσεύχονται μέσα στον ναό-σύμβολο της Ορθοδοξίας.
Αντί να βλέπουν αυτά, οι υπουργοί της «πρώτη φορά Αριστεράς» (που δεν αναγνωρίζουν τη Γενοκτονία των Ποντίων, οι ίδιοι μιλούν για συνωστισμό στη Σμύρνη) συνεχίζουν τον κατήφορο με τις προτάσεις δήθεν εκσυγχρονισμού της Παιδείας. Από το Σάββατο είχαν ξεκινήσει τις προκλήσεις με αφορμή την Αλωση οι επεκτατικοί και προκλητικοί γείτονές μας.

απελθών ταχέως εις την Μονήν, ανάγγειλον εις τους αδελφούς και εις τον Καθηγούμενον ότι οι εχθροί εμού τε και του Υιού μου επλησίασαν.

Τότε :

Οι λατινόφρονες με τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννην Βέκκον ήλθον εις το Άγιον Όρος μετά στρατιωτικής δυνάμεως, και αφού έπραξαν εκείνα τα οποία έπραξαν εις τας άλλας Μονάς, ήλθον τελευταίον και εις την Ιεράν Μονήν του Ζωγράφου, πυρ και μανίαν πνέοντες κατά των οικούντων αυτήν Μοναχών. Κατ’ εκείνον δε τον φρικτόν και φοβερόν δια το Άγιον Όρος καιρόν, πλησίον της Μονής Ζωγράφου ηγωνίζετο κατά μόνας εις Μοναχός, έχων συνήθειαν ιεράν να αναγινώσκη πολλάκις καθ΄ εκάστην τον Ακάθιστον Ύμνον της Θεοτόκου ενώπιον της θείας Εικόνος Αυτής. Εν μια λοιπόν των ημερών, ότε εις τα χείλη του Γέροντος αντηχούσεν ο Αρχαγγελικός ασπασμός της Υπεραγίας Παρθένου Μαρίας, το «Χαίρε», ακούει αίφνης ο Γέρων εκ της αγίας Αυτής Εικόνος τους εξής λόγους: «Χαίρε και συ, Γέρων του Θεού!», ο δε Γέρων εγένετο έντρομος. «Μη φοβού», εξηκολούθησεν ησύχως η εκ της Εικόνος θεομητορική φωνή, «αλλ’ απελθών ταχέως εις την Μονήν, ανάγγειλον εις τους αδελφούς και εις τον Καθηγούμενον ότι οι εχθροί εμού τε και του Υιού μου επλησίασαν.

π.Νικόλαος Μανώλης, Νόμος η υποχρεωτική κηδεία σε όσους επιλέγουν την αποτέφρωση [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


σ.σ. Το επόμενο βήμα θα είναι αυτό που θα σας δίνουν εντολή δια Νόμου να τελείτε το "Γάμο" των  ομοφυλόφιλων. Γιατί τόσος θόρυβος;

Το 1920 με την προδοτική Πατριαρχική Εγκύκλιο, εκτός ολίγων δεν υπήρξε αντίδραση.
Το 1924 με την αλλαγή του ημερολογίου εκτός ολίγων, δεν υπήρξε αντίδραση.
Το 1948 με την εισαγωγή της "Εκκλησίας" στο Π.Σ.Ε εκτός ολίγων, δεν υπήρξε αντίδραση.
Το 1965 με την άρση της ακοινωνησίας, εκτός ολίγων, δεν υπήρξε αντίδραση.
Το 1991 με την "Ορθοδοξοποίηση" των Μονοφυσιτών, εκτός ολίγων, δεν υπήρξε αντίδραση.
Το 1993 με την επίσημη διακήρυξη του Μπαλαμάντ, εκτός ολίγων, δεν υπήρξε αντίδραση.
Το 2001 με τον ερχομό του βδελύγματος της ερημώσεως, εκτός ολίγων, δεν υπήρξε αντίδραση.
Το 2006 με την συλλείτουργο στο σβηστό Φανάρι, εκτός ολίγων, δεν υπήρξε αντίδραση.


Τώρα "πατέρα" Νικόλαε, θα δούμε και την εξόδιο ακολουθία, και τους "γάμους" ομοφυλοφίλων εντός των Ναών. Σε αυτόν δε που θα θρηνεί, έχω την εντύπωση ότι  Άγγελος Κυρίου θα του πει: Γιατί κλαις άνθρωπε του Θεού για τις εξόδιες ακολουθίες και τις ακολουθίες Γάμων ομοφυλοφίλων; Αυτά που γίνονται τώρα είναι περισσότερο αρεστά στον Κύριο από αυτά που έκαναν τόσα χρόνια οι ανάξιοι "Ορθόδοξοι" Κληρικοί!....

Ο Παμποντιακός Σύλλογος "Αργώ" -- Ανακοίνωση

Μητρ. Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος για τα κείμενα της εν Κρήτη ληστρικής Συνόδου:

...∆ιαβάζοντας κανείς προσεκτικά τίς λέξεις πού χρησιµοποιοῦνται καταλαβαίνει ὅτι ἐπιδιώκεται νά καλυφθοῦν κάποια θέµατα, ὅπως, δυστυχῶς, γίνεται πολλές φορές µέ τούς νόµους πού ψηφίζονται στά Κοινοβούλια καί εἶναι φωτογραφικοί. Ὑπάρχει µιά ἀσαφής καί συγκεκριµένη πρακτική σέ πολλά ἐκκλησιαστικά θέµατα πού καλύπτονται κάτω ἀπό τίς λέξεις τῶν κειµένων, τά ὁποῖα κάνουν λόγο γιά ἄλλες Ἐκκλησίες.

Ὁ Χριστός, Πηγή Ζωῆς - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Τῆς Σαμαρείτιδος)


Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής γράφει στην «Γ´ Εκατοντάδα περί αγάπης» τα εξής:

«Ακαθαρσία του νου είναι πρώτον η ψευδής γνώσις. Δεύτερον η άγνοια κάποιου από τα γενικά, εννοώ την σχέσιν με τον ανθρώπινον νου, γιατί είναι ιδίωμα αγγέλου το να μη αγνοή τίποτε από  τα μερικά. Τρίτον, το να έχει εμπαθείς λογισμούς. Τέταρτον, το να συγκατατίθεται στην αμαρτία».

Η Ομολογία χρειάζεται Αρετή και τόλμη

https://pmgrigorios.wordpress.com/

Tα εκατόν χρόνια άκρας οικονομίας και ανοχής απέναντι σε οικουμενιστές  και Ουνίτες επισκόπους είναι υπεραρκετά. Η ζημία και η αλλοίωση  που έχει προκαλέσει αυτή η ψευδεπίγραφη “οικονομία” στο Ορθόδοξο κριτήριο κλήρου και λαού είναι ήδη τεραστίων διαστάσεων.
Με όλους αυτούς, οι οποίοι καθίστανται πλέον αιρετικοί διά την Εκκλησίαν δεν μπορούμε  να έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία, έως ότου δημοσίως αποκηρύξουν την αίρεση του Νεοημερολογίτικου Οικουμενισμού
Οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας έχουν Οικουμενικό, διαχρονικό και αιώνιον κύρος και ισχύν και ουδεμία Σύνοδος, πατριάρχης ή επίσκοπος δύνανται να τους ακυρώσουν. 

Σύμφωνα με αυτούς:
«Ει τις ακοινωνήτω καν εν οίκω συνεύξηται, ούτος αφοριζέσθω» (Κανών Ιʹ  Των Αγίων Αποστόλων).


«Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος, ΜΟΝΟΝ, αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως κληρικοίς ενεργήσαί τι, καθαιρείσθω». (Κανών ΜΕʹ  των Αγίων Αποστόλων).

«Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα»! – Του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομοτ. Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η τελευταία πορεία του Κυρίου με τους μαθητές του στα Ιεροσόλυμα ήταν πορεία, μάλλον ανάβαση, στο μαρτύριο· στο σταυρικό πάθος με τέρμα την Ανάσταση! Ο λόγος Του προς τους μαθητές Του σαφής και ξεκάθαρος· «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται τοις αρχιερεύσι… και κατακρινούσιν αυτόν θανάτω… και αποκτενούσιν αυτόν, και τη Τρίτη ημέρα αναστήσεται»! Η ψυχολογία των μαθητών, κατά την πορεία αυτή, ήταν φορτισμένη με συναισθήματα θάμβους, μπροστά στην αποφασιστική και ακτινοβολούσα ακάθεκτη διάθεση θυσίας, μορφή του Διδασκάλου, αλλά και φόβου, για τα μελλούμενα να συμβούν εκεί. Σε μια τέτοια κατάσταση αγωνίας και προβληματισμού των μαθητών, συνέβη το αναπάντεχο και γι΄ αυτό απίστευτο. Δυό μαθητές του Χριστού, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αξιώνουν πρωτεία καθέδρας και δόξης, πλησίον, του, όπως ενόμιζαν, θριαμβευτού στα Ιεροσόλυμα Κυρίου. Φαίνεται ότι δύο, συμπορευόμενα με τη συνοδία του Κυρίου προς τα Ιεροσόλυμα, δαιμόνια, βρήκαν την ευκαιρία να πλήξουν τις καρδιές των δύο μαθητών, με τα «πεπυρωμένα βέλη» του πειρασμού της εξουσίας και της κοινωνικής προβολής!

Greek Orthodox Easter -the Sunday of the Resurrection- Greek Orthodox chant


Χιλιάδες φανατικοί μουσουλμάνοι ζητούν να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τζαμί

Χιλιάδες φανατικοί μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία έξω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη διαβάζοντας στίχους του Κορανίου και ζητώντας να μπορούν να προσευχηθούν στο εσωτερικό του ναού.
«Ας σπάσουν οι αλυσίδες, να ανοίξει η Αγία Σοφία», φώναζε το πλήθος, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Dogan.
«Στο όνομα των χιλιάδων αδελφών μας απαιτούμε να μας επιτραπεί η προσευχή μέσα στο τέμενος της Αγίας Σοφίας», είπε ο Σαλίγ Τουρχάν, πρόεδρος της οργάνωσης νέων Ανατολία που διοργάνωσε την διαδήλωση, η οποία είχε προγραμματιστεί να συμπέσει με την ημερομηνία-σταθμό της άλωσης της Κωνσταντινούπολης.
Εκπρόσωπος της οργάνωσης, μάλιστα, δήλωσε πως έχουν συγκεντρωθεί εκατομμύρια υπογραφών όσων ζητούν από την τουρκική κυβέρνηση να δώσει το «πράσινο φως» ώστε να ανοίξει η Αγία Σοφία ως τζαμί.
Την ίδια ώρα, τόνισε πως πρέπει να ανοίξουν οι πύλες της στους μουσουλμάνους, αλλά να κλείσουν για τους Έλληνες και τους Δυτικούς. Πριν τις πρώτες πρωινές ώρες και μετά την προσευχή τους, το πλήθος διαλύθηκε.

Εκδήλωση του Ιερού Λόχου 2012, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, για την μαύρη επέτειο της Αλώσεως της Κωνσταντινούπολης.. Φωτογραφίες και βίντεο.

Η αδιαφορία των θρησκευτικών και πολιτικών αρχόντων για Β. Ήπειρο και Δ. Θράκη ξεπερνά τα όρια της εθνικής προδοσίας


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Ισαακίου του οσίου, ηγουμένου της μονής Δαλμάτων, Ευσεβίου και Χριστίνης των μαρτύρων, Ναταλίου και Βαρλαάμ των οσίων.

Ὁ Ὅσιος Ἰσαάκιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Συρία καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ ἀρειανοῦ αὐτοκράτορος Οὐάλεντος (364 – 378 μ.Χ.). Μοναχὸς στὴν πατρίδα του, μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἐγκαταστάθηκε σὲ κάποια ἀπὸ τὶς μονὲς αὐτῆς. Διακρινόταν γιὰ τὴ φλογερὴ πίστη καὶ τὴ μαχητικότητά του ἐναντίον καθενὸς ποὺ ἐπιβουλευόταν αὐτήν, ἰδιαίτερα δὲ κατὰ τῶν ἐπικρατούντων αἱρετικῶν Ἀρειανῶν. Μιλώντας πρὸς τοὺς μοναχοὺς καὶ τὰ πλήθη, δὲν δίσταζε νὰ ἐλέγχει καὶ αὐτὸν τὸν αὐτοκράτορα γιὰ τὶς ὑπὲρ τῶν αἱρετικῶν ἀπροκάλυπτες ἐνέργειές του. Τὸ 378 μ.Χ. συνάντησε τὸν Οὐάλεντα, ἐνῶ ἀναχωροῦσε γιὰ τὴν ἐκστρατεία ἐναντίον τῶν Γότθων ποὺ εἰσέβαλαν στὸ Βυζάντιο, καὶ τοῦ εἶπε:

Αββάς Φιλήμονας : Πρόσεχε τις σκέψεις σου

Πρόσεχε με ακρίβεια και φύλαγε την καρδιά σου να μη δέχεται πονηρούς λογισμούς ή οποιουσδήποτε μάταιους και ανωφελείς. Πάντοτε όμως, και όταν κοιμάσαι και όταν τρως ή πίνης ή συνομιλής, η καρδιά σου κρυφά να μελετά, άλλοτε τους ψαλμούς με νοερόν τρόπον, άλλοτε να προσεύχεσαι με τα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Και πάλιν όταν ψάλλης με την γλώσσα σου, πρόσεχε μη λέγη άλλο το στόμα σου και αλλού να γυρίζη ο νους σου.

Υπάρχει απάντηση από τους Κληρικούς που έκαναν σήμερα μνημόσυνα υπέρ των πεσόντων της 29 Μαΐου 1453, γιατί τα έκαναν;


Α) Γνωρίζουμε ότι τις Κυριακές δεν κάνουμε μνημόσυνα διότι η Κυριακή είναι Αναστάσιμη ημέρα. Ημέρα Χαράς. Καταπατούμε τον αντίστοιχο Ι. Κανόνα  του Πηδαλίου της Εκκλησίας που το απαγορεύει.


Β) Από τους πεσόντες οι περισσότεροι ήταν Ορθόδοξοι και ένας μικρός αριθμός λατινόφρονες που είχαν δεχθεί την ένωση. Είχαν λάβει δε και μέρος στην «Λειτουργία» της 12 Δεκεμβρίου 1452 με τον Καρδινάλιο Ισίδωρο στην Αγία Σοφία. Μνημόσυνα υπέρ των σχισματικών-αιρετικών (Ουνιτών), δεν κάνει η Ορθοδοξία. Εάν τα μνημόσυνα τα έκαναν μόνο υπέρ των Ορθοδόξων του 1453, τότε δεν γίνονται δεκτά διότι ο σημερινός «Ορθόδοξος» Κλήρος έχει κοινωνία με τους Παπικούς, έχει δεχθεί την Ένωση του 1965 που έκανε ο Αθηναγόρας, και ως εκ τούτου οι πεσόντες Ορθόδοξοι του 1453 δεν δέχονται μνημόσυνα από Ουνίτες!

Στρατηγός Μακρυγιάννης :

Σιχάθηκα τέτοια ΄λευθερία. Αν μας έλεγε κανένας αυτείνη την λευτερία οπού θα γευόμαστε, θα περικαλούσαμε τον Θεόν να μας αφήση εις τους Τούρκους, άλλα τόσα χρόνια, όσο να γνωρίσουν οι άνθρωποι τι θα ειπή πατρίδα, τι θα ειπή θρησκεία, τι θα ειπή φιλοτιμία, αρετή και τιμιότη. Αυτά λείπουν απ’ όλους εμάς. Ο Θεός ας κάμη το έλεός του να μας γλυτώση από τον μεγάλον γκρεμνόν οπού τρέχομεν να τζακιστούμεν…

Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!

….Διότι πράγματι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!                                                                                                                                                     
Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;                                                        
Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;                                                                                                                              
Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;                                                                                                                                                            
Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του;                                        
Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.

Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης : Οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί ωλοφυρόμεθα δια την απερίγραπτον συμφοράν και οι παπικοί εχαίροντο!

Μετά το Σχίσμα, εις τα μέσα του 11ου αιώνος, πόσα εγκλήματα δεν διέπραξε, με τας Σταυροφορίας του, εις βάρος του Ορθοδόξου Βυζαντίου-ιδίως της 4ης, ήτις προεκάλεσε και την πρώτην Άλωσιν. Και όταν, πλέον, εξησθενημένη η Κωνσταντινούπολις από την δράσιν των Φράγκων παπιστών, έπιπτε υπό τα πλήγματα των βαρβάρων Ασιατών, ο Πάπας Ευγένιος ο Ε' είπε:  " Δεν θα εχαιρόμην τόσον, εάν είχαμε δέκα νίκας κατά των Τούρκων, όσον τώρα, που καταστράφηκαν οι Σχισματικοί " ! 
Αλλά μήπως η ιστορία του παπικού μίσους εσταμάτησεν; Όταν επληροφορήθηκαν οι παπικοί της Κωνσταντινουπόλεως τον απαγχονισμόν του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε' και των λοιπών ιεραρχών, ηλάλαζαν εκ χαράς, ψάλλοντες την Λατινικήν δοξολογίαν. Και όταν το 1922 εμελετάτο η κατάληψις της Πόλεως υπό του Ελληνικού Στρατού, οι Ουνίται εφώναζαν ότι  " η Αγία Σοφία ανήκει στους Ουνίτες ". Το δε πρώτον συγχαρητήριον τηλεγράφημα, που ελάμβανεν ο Κεμάλ, προήρχετο από τον Πάπαν! Οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί ωλοφυρόμεθα δια την απερίγραπτον συμφοράν και οι παπικοί εχαίροντο! Άλλως τε, αυτοί, εκ του αφανούς, παρασκεύασαν την ήτταν μας ....             

Η ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ!

Μια (πραγματική) μεταρρύθμιση θα  πρέπει να είναι ένας συνδυασμός παράδοσης - εξέλιξης

Κάθε χρόνο στις 29 Μαΐου τιμούμε τους ηρωικώς πεσόντες κατά την Αλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους. Αλλά παράλληλα είναι χρήσιμο να θυμόμαστε πώς επιβίωσε το Γένος μετά την Αλωση. Επί 400 ή και 500 χρόνια (για τη Βόρειο Ελλάδα) οι υπόδουλοι στηρίχτηκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στη συνείδηση της διαχρονικής συνέχειας του Ελληνισμού, στην αγάπη για τα γράμματα, στον κοινοτισμό, στην αλληλεγγύη, στην εμπορική και ναυτική δεινότητά τους και στην ελπίδα. Η Μεγάλη Ιδέα για την απελευθέρωση όλων των ελληνορθόδοξων πληθυσμών ήταν το υπόβαθρο των δεκάδων κινημάτων πριν και μετά το 1821.

Αυτές τις ρίζες της ελληνορθόδοξης παιδείας, τα επί αιώνες ερείσματα της ελευθερίας μας, προσπαθούν σήμερα να πριονίσουν οι υπεύθυνοι για την Παιδεία. Στο όνομα του δήθεν προοδευτισμού απορρίπτουν την Ορθοδοξία, αμφισβητούν τη συνέχεια του έθνους, προωθούν μεθόδους και ιδεολογήματα που απέτυχαν διεθνώς.

Η Χάρη Έφυγε η Πόλη Έπεσε !


1453 μ.Χ. 26 Μαΐου.
Απελπισμένος στέκεται ο Μωάμεθ απέναντι. Είχε κάνει τα πάντα! Τα αδύνατα, έκανε δυνατά! Για πρώτη φορά στα χίλια και πλέον χρόνια της Ιστορίας της Πόλης, έσφιξε με τέτοια μαστοριά το λουρί γύρω από την άπαρτη Χριστιανική Πολιτεία. Είχε ξεριζώσει κάθε τι γύρω, είχε ζώσει στεριά και θάλασσα, είχε φτιάξει τα καλύτερα και μεγαλύτερα κανόνια που είδε ο κόσμος, είχε κάνει ως και τη στεριά θάλασσα και πέρασε τα πολεμικά του! Αμέτρητες επιθέσεις! Αμέτρητοι νεκροί!
ʼπαρτη ήταν η Πόλη. Αυτά πάνω κάτω του έλεγαν και οι στρατηγοί του και κυρίως ο Χαλήλ που ήταν δικός μας . Να λύσει την πολιορκία, γιατί στο τέλος θα έχανε όλο το στρατό, όλη τη δύναμή του.

Ἐπίλογος -- από το άρθρο του π. Θεοδώρου Ζήση "Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΝΝΑΔΙΟ ΣΧΟΛΑΡΙΟ"

Ἡ ὑπερχιλιετής ἔνδοξη χριστιανική αὐτοκρατορία, τήν ὁποία ἐθεμελίωσε ὁ Μ. Κωνσταντῖνος, ἐξέπνευσε μαζί μέ τήν τελευταία πνοή ἑνός ἄλλος Κωνσταντίνου, τοῦ Παλαιολόγου, πού τήν ὑπερασπίσθηκε γενναία σέ παντελῶς ἄνισο ἀγῶνα. Ἦταν συγκλονιστική ἡ προκληθεῖσα στόν τότε γνωστό κόσμο ἐντύπωση καί ἀπερίγραπτη ἡ ὀδύνη τῶν ἑλληνορθοδόξων, ὄχι μόνο γιατί θά ἐδούλευαν σέ σκληρό κατακτητή, ἀλλά καί διότι θά ἐστεροῦντο τήν ξακουσμένη καί μοναδική πολιτεία τους. Πλῆθος ἀπό θρήνους, λαϊκούς καί λογίους, διαζωγραφοῦν αὐτήν τήν ὀδύνη. Ἡ Ὀρθοδοξία διέτρεξε θανάσιμο κίνδυνο. Θά ἐπεβίωνε ἄραγε αὐτή ἡ πίστη πού ἀποτελοῦσε τήν ψυχή, τό πνεῦμα τοῦ Βυζαντίου, ἔστω καί ἄν ὁ κρατικός φορεύς ἔπαυσε πλέον νά ὑπάρχει;

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ' όνομα υπήρχε τις παραμονές της Άλωσης. Ήταν περιορισμένη, κυρίως, στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές, όπως το Δεσποτάτο του Μυστρά. Οι θρησκευτικές έριδες, οι εμφύλιες διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού και η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλαι ποτέ Αυτοκρατορία ένα «φάντασμα» του ένδοξου παρελθόντος της.
Το Βυζάντιο σ' εκείνη την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του με την οθωμανική λαίλαπα προ των πυλών του, δεν μπορούσε να ελπίζει παρά μόνο στη βοήθεια της καθολικής Ευρώπης, η οποία όμως ήταν μισητή στους κατοίκους της Κωνσταντινούλης. Η ύπαρξη «Ενωτικών» και «Ανθενωτικών» δίχαζε τους Βυζαντινούς. Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκανε μία απέλπιδα προσπάθεια, στέλνοντας πρεσβεία στον πάπα Νικόλαο Ε' για να ζητήσει βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως όρο την Ένωση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχθηκε το αίτημα του αυτοκράτορα να στείλει στην Κωνσταντινούπολη ιερείς, προκειμένου να πείσουν τον λαό για την αναγκαιότητα της Ένωσης.
Οι απεσταλμένοι του Πάπα, καρδινάλιος Ισίδωρος και ο αρχιεπίσκοπος Μυτιλήνης Λεονάρδος, λειτούργησαν στην Αγία Σοφία, προκαλώντας την αντίδραση του κόσμου, που ξεχύθηκε στους δρόμους και γέμισε τις εκκλησίες, όπου λειτουργούσαν οι ανθενωτικοί με επικεφαλής τον μετέπειτα πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο. Το σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν «Την γαρ Λατίνων ούτε βοήθειαν ούτε την ένωσιν χρήζομεν. Απέστω αφ' ημών η των αζύμων λατρεία».
Το μίσος για τους Λατίνους δεν απέρρεε μόνο από δογματικούς λόγους. Η λαϊκή ψυχή δεν είχε ξεχάσει τη βαρβαρότητα που επέδειξαν οι Σταυροφόροι στην Πρώτη Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, ενώ αντιδρούσε στην οικονομική διείσδυση της Βενετίας και της Γένουας, που είχε φέρει στα πρόθυρα εξαθλίωσης τους κατοίκους της Αυτοκρατορίας, αλλά και στην καταπίεση των ορθοδόξων στις περιοχές, όπου κυριαρχούσαν οι καθολικοί.

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ -- Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Χρυσοστόμου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ

Λέγει ὁ Μέγας Ἀπόστολος Παῦλος περὶ τοῦ Δικαίου Μωϋσέως, ὅτι προετίμησε μᾶλλον «συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ» (Ἑβρ. ια΄ 25-26). Τοῦτον τὸν Θεόπτην Προφήτην μιμησάμενος, ὁ Ἀοίδιμος Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, προετίμησεν ὑποστῆναι μυρίας κακουχίας καὶ διώξεις, ὁμοῦ μετὰ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, παρὰ νὰ ἀπολαμβάνῃ ἄνεσιν, τιμὰς καὶ πλούτη συσχηματιζόμενος μετὰ τῶν καινοτομησάντων Ἀρχιερέων.

Κυριακή της Σαμαρείτιδος - Ομιλία Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

Ο Κύριος όταν πριν από το Πάθος και την Ανάστασι εκήρυττε το Ευαγγέλιον της Βασιλείας, δεικνύοντας στους μαθητάς ότι η εκλογή των αξίων της πίστεως και της αϊδίου κληρονομίας, την οποίαν αυτός έχει ετοιμάσει, δεν θα γίνη μόνον από τους Ιουδαίους, αλλά και από τους εθνικούς, σύμφωνα με την αναγινωσκομένη σήμερα στους ναούς περικοπή του Ευαγγελίου: «έρχεται εις πόλιν της Σαμαρείας λεγομένην Σιχάρ, πλησίον του χωριού ου έδωκεν Ιακώβ (στον) Ιωσήφ τω υιώ αυτού. Ην δε εκεί πηγή του Ιακώβ». Πηγήν ονομάζει το φρέαρ, επειδή το νερό του ήταν πηγαίο, όπως θα γίνη φανερό στην συνέχεια του λόγου· ήταν δε του Ιακώβ, επειδή ακριβώς εκείνος το είχε ανοίξει· η δε περιοχή την οποίαν έδωσεν ο Ιακώβ στον Ιωσήφ είναι τα Σίκημα, δηλαδή αυτή η Σιχέμ. Διότι όταν ψυχορραγούσε στην Αίγυπτο, αφήνοντας διαθήκη προς αυτόν του είπε: «ιδού εγώ αποθνήσκω, υμάς δε αποστρέψει (θα σας επαναφέρη) ο Θεός εκ της γης ταύτης εις την γην των πατέρων ημών. Εγώ δε δίδωμί σοι Σίκημα εξαίρετον παρά τους αδελφούς σου (κατ΄ εξαίρεσι), ην έλαβον εκ χειρός Αμορραίων εν τη μαχαίρα μου και τω τόξω μου». Γι΄ αυτό τα μεν Σίκημα κατοικούντο ύστερα από την φυλή του Εφραίμ, ο οποίος ήταν πρωτότοκος υιός του Ιωσήφ, τον δε τόπο γύρω από αυτά τον κατοικούσαν οι δέκα φυλές του Ισραήλ, τις οποίες εκυβέρνησε ο αποστάτης Ιεροβοάμ.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. Θεοδοσίας μάρτυρος, ιερομ. Ολβιανού επισκόπου Ανέου, Ιωάννου (Νάννου 1802) και Ανδρέου νεομαρτύρων.


Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Θεοδοσία καταγόταν ἀπὸ τὴν Τύρο τῆς Φοινίκης καὶ ἄθλησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Σὲ ἡλικία δέκα ὀκτὼ ἐτῶν διέπρεπε τόσο γιὰ τὴν εὐσέβεια, ὅσο καὶ γιὰ τὸ ζῆλο της ὑπὲρ τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, διαδίδοντας αὐτὴ μεταξὺ τῶν εἰδωλολατρισσῶν γυναικῶν καὶ ἑλκύοντας πολλὲς ἀπὸ αὐτές. Κατὰ τὸ πέμπτο ἔτος τῶν διωγμῶν, βρισκόμενη στὴν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης, συνελήφθη καὶ δέσμια ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ ἄρχοντος Οὐρβανοῦ. Ἐπειδὴ ἡ Ἁγία δὲν πειθόταν νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα, διατάχθηκε ὁ σκληρὸς βασανισμὸς αὐτῆς. Τῆς κόπηκαν οἱ μαστοὶ καὶ τῆς καταξεσκίσθηκαν τὰ πλευρά, ἡμιθανὴς δέ, πιεζόταν νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸν Χριστό. Ἡ Θεοδοσία, μὲ φωνὴ ποὺ μόλις ἀκουγόταν, δήλωσε καὶ πάλι ὅτι ἦταν καὶ θὰ παρέμενε Χριστιανή. Τότε ὁ Οὐρβανός, γεμάτος ἀπὸ ὀργή, διέταξε, ἀφοῦ βασανισθεῖ σκληρότερα, νὰ ριχθεῖ στὴ θάλασσα, ὅπου ἔλαβε καὶ τὸν στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Εις την ψυχήν μας ζή συνεχώς. Το Βυζάντιον δεν απέθανε…Το Βυζάντιόν μας είναι ο διαπρύσιος έρως μας, το προς ό τείνομεν, ως λαός και ως Έθνος , Ιδεώδες μας. Είναι ο αστραβής κανών της Ορθοδοξίας μας, ο ακτινοβόλος φάρος μας…. Εις την ψυχήν μας ζή συνεχώς. Το Βυζάντιον δεν απέθανε. Το δικέφαλον πτηνόν περιίπταται ακόμη εις τας Εκκλησίας μας, φαιδρύνει τας όψεις μας και στολίζει τα τέμπλα των ιερών Μοναστηρίων μας…. H Κωνσταντίνου Πόλη, εις την ψυχήν μας εξακολουθεί να ζή, όχι μόνον ως απλούν συγκλονιστικόν όραμα μιάς τόσον μεγάλης, τόσον ωραίας και τόσον ποθητής Πατρίδος. Όχι μόνον ως αιματωμένη  ανάμνησις δόξης και πόνων που κατέτρωσαν την καρδίαν μας. Όχι μόνον ως φλογερά θεοσέβεια, περιπλακείσα ερωτικώς εις αδιάστατον ένωσιν με την ιδέα της Πατρίδος, αλλά ζή εντός μας, με την δύναμιν βιολογικής ανάγκης, ως περιβάλλον πνευματικόν,  «εν ώ ζώμεν και κινούμεθα», ως πόθος επιστροφής άσβεστος και ως ψυχή, του είναι μας. Ζή εις την ψυχήν μας ως πραγματικότης επέκεινα των γηίνων όρων και απαύγασμα μυχίων ονειροπολημάτων, τόσον ευαρέστων και τόσον εναργών….

Μητρ. Ναυπάκτου Ιερόθεος : Τά κείµενα καταρτίσθηκαν χωρίς δηµόσιο διάλογο καί θεολογική «διαβούλευση»

Τά κείµενα πού ἔχουν γραφῆ καί ὑπογραφῆ ἀπό τούς Προκαθηµένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί πρόκειται νά συζητηθοῦν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο προκαλοῦν σέ µερικά σηµεῖα, διότι στίς ἡµέρες µας παρατηρεῖται, ἀκόµη καί µέσα στήν Ἐκκλησία µιά σύγχυση µεταξύ τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ καί τῆς διδασκαλίας τῶν οὑµανιστῶν πολεµίων του.
Τά κείµενα καταρτίσθηκαν χωρίς δηµόσιο διάλογο καί θεολογική «διαβούλευση», γι’ αὐτό δηµιούργησαν θεολογικές ἀντιδράσεις, καί δικαίως. Ὅµως, µερικοί «ἔξυπνοι» ὁµίλησαν σκληρά γι’ αὐτούς πού δικαίως ἀντιδροῦν µέ θεολογικά ἐπιχειρήµατα καί τούς ὀνόµασαν «στρατευµένη φράξια» µιᾶς ἰδεολογικῆς ὀρθοδοξίας», τῆς «ὀρθοδοξίας «ἁγιατολάχ».

Πατριάρχης Μόσχας: ''Το Άγιον Όρος στηρίζει διαχρονικά τον Ρωσικό Μοναχισμό''Έφτασε  στις Καρυές ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος, ο οποίος από χθες επισκέπτεται το Άγιον Όρος με αφορμή την χιλιοστή επέτειο παρουσίας των Ρώσων μοναχών στον Άθωνα.
Τον Πατριάρχη Μόσχας υποδέχθηκε ο Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέρων Παύλος Λαυριώτης, καθώς και αντιπρόσωποι των Ιερών Μονών και πλήθος μοναχών και πιστών.
Στην συνέχεια ο Πατριάρχης μετέβη στο Πρωτάτο, όπου προσκύνησε την Εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστί και τελέστηκε σύντομη Δοξολογία.
Εκεί τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας προσφώνησε ο Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέρων Παύλος Λαυριώτης.
''Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους υποδέχεται σήμερον μετά πολλής χαράς και συγκινήσεως τον Προκαθήμενον της κατά Ρωσσίαν Ορθοδόξου Εκκλησίας, απονέμουσα Αυτώ τας προσήκουσας τιμάς και εκδηλώσεις'' ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωτεπιστάτης Γέρων Παύλος Λαυριώτης.

Οι Θέσεις Της Δρ Ελισάβετ Προδρόμου. Μοναχός Επιφάνιος Καψαλιώτης -- Τὸ πρόσωπο-κλειδὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου;

Ευχαριστούμε τον αδελφό μας Παναγιώτη, διαχειριστή της ιστοσελίδας "Αποτείχιση Τώρα" για την αποστολή του κειμένου


Εἰσαγωγή.

          Στὰ μέσα τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀνακοίνωσε τὰ ὀνόματα δύο γυναικῶν ποὺ θὰ στελεχώσουν τὴν πατριαρχικὴ ἀντιπροσωπεία στὴν Ἁγία καὶ  Μεγάλη Σύνοδο (ΑκΜΣ), τὸ πρῶτο εἶναι μίας ἡγουμένης ἑλληνικῆς μονῆς, τῆς ὁποίας οἱ μοναχὲς διακονοῦν στὸ Φανάρι, καὶ εἶναι «τιμῆς ἕνεκεν», τὸ ἄλλο ὅμως εἶναι ἐξαιρετικὰ σημαντικὸ, καθότι ἀνήκει σὲ μία ἑλληνοαμερικανίδα καθηγήτρια γνωστοῦ πανεπιστημίου τῶν ΗΠΑ, μὲ εἰδίκευση τὴ διαχείριση κρίσεων καὶ τὶς διεθνεῖς σχέσεις.
          Συγκεκριμένα τὸ ὄνομα τῆς Δρ. Ἐλισάβετ Προδρόμου (Δρ. Πρ.) οὔτε εἶναι ἄγνωστο, οὔτε βεβαίως ἀσήμαντο. Ἀπὸ τὸ ἐξαιρετικὰ πλούσιο ἐπιστημονικὸ βιογραφικό της ξεχωρίζουν: ἐπίκουρος καθηγητὴς στὸ τμῆμα Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ πανεπιστημίου τῆς Βοστώνης καὶ ἐπισκέπτης καθηγητὴς στὴν ἒδρα Ἐπίλυσης Κρίσεων στὴ σχολὴ νομικῶν καὶ διπλωματικῶν σπουδῶν Flecher τοῦ πανεπιστημίου Tufts, συνεργάζεται ἐπίσης μὲ τὸ Κέντρο Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν (CES) τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Χάρβαρντ (Harvard), ὅπου προεδρεύει στὴν ὁμάδα μελέτης Ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ Εὐρώπης. Οἱ ἀκαδημαϊκοί της τίτλοι τῆς ἐπιτρέπουν νὰ συμμετέχει, καὶ ἐδῶ εἶναι τὸ σπουδαιότερο, σὲ ἁρμόδιες κυβερνητικὲς ἐπιτροπὲς χάραξης πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ : ἀπὸ τὸ 2004-2012 ἀντιπρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς Διεθνῶν Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν τῆς ἀμερικανικῆς Βουλῆς καὶ ἀπὸ τὸ 2011 ἀναβαθμίστηκε σὲ μέλος τῆς ἁρμόδιας ὁμάδας ἐργασίας τοῦ ἀμερικανικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν μὲ ἀντικείμενο «Θρησκεία καὶ Ἐξωτερικὴ Πολιτική». Θεωρεῖται εἰδήμων σὲ θέματα ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ νότιο-ἀνατολικῆς Εὐρώπης καὶ ἔχει συνεργασθεῖ ὡς σύμβουλος στὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ , τὸ ὑπουργεῖο Ἄμυνας, τὴν Ἀμυντικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν (DIA), τὴν Κεντρικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν (CIA), τὸ NATO, τὸν ΟΗΕ, ὑπουργεῖα καὶ Μ.Κ.Ο. διαφόρων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν[1]. Χαρακτηρίζεται τέλος ὡς ἀνώτερη διπλωμάτης (Senior Diplomat).
           Ἐκ τῶν πραγμάτων ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τὸ status τῆς Δρ. Πρ. ἐντὸς τοῦ πλέγματος ἰσχύος τῶν ΗΠΑ· ἡ ἀκαδημαϊκὴ της ἰδιότητα συνυπάρχει μὲ αὐτὸ ποὺ κυρίως τὴν χαρακτηρίζει: τοῦ συνεργάτη -ἰδιαιτέρως μὲ τὶς ὑπηρεσίες ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ- αὐτοῦ ποὺ ἀποκαλοῦμε ὡς «βαθὺ κράτος».
          Ἔχοντας λοιπὸν σκιαγραφήσει τὸ εὖρος δραστηριοτήτων τῆς Δρ. Πρ. στρέφουμε μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τὴ προσοχή μας στὴν εἰσηγησή της στὸ 20ο Συνέδριο τοῦ Orthodox Christian Laity (OCL), τὸ Νοέμβριο τοῦ 2007 στὸ Illinois τῶν ΗΠΑ μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανωσύνη μπροστὰ σὲ σταυροδρόμι : Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας - Πότε καὶ Γιατί». Ἡ Ἔκδοση τῶν πρακτικῶν ἔγινε τὸ 2009[2] (εἶναι στὰ ἀγγλικὰ, ἀπ᾽ὅπου καὶ μεταφράζουμε, ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ ἒκδοση τοῦ βιβλίου). Τὸ θέμα τῆς εἰσήγησής της ἦταν: «Ἡ ἀνάγκη γιὰ μία ΑκΜΣ : Γιατί. Γιατί Ὄχι Ἀκόμη, καὶ Πότε;».

Ντενκτάς στη Θράκη θέλει ο ψευδομουφτής της Ξάνθης

Βίντεο με ομιλία του αρχιπράκτορα, ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε στο οποίο λέει ότι «εγώ παρομοιάζω τον Αλή Τσαβούς με τον αείμνηστο Ντενκτάς. Μακάρι να γίνει ο Ντενκτάς της Θράκης» κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.
Το οπτικοακουστικό υλικό προέρχεται από πρόσφατη εκδήλωση του τουρκόψυχου «κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας» DEB στην Κομοτηνή, στο πλαίσιο θρησκευτικών εορτασμών των μουσουλμάνων της περιοχής. Νωρίτερα ο πρόεδρος του κόμματος Μουσταφά Αλή Τσαβούς πήρε τον λόγο και εξαπέλυσε, κατά την προσφιλή τακτική του, βέλη κατά της Ελλάδας, κάνοντας λόγο για καταπίεση των «Τούρκων της Δυτικής Θράκης», ρατσιστικές συμπεριφορές κι άλλα ψεύδη...
Η ομιλία του φαίνεται πως άγγιξε τις... ευαίσθητες χορδές του Μέτε, ο οποίος στη συνέχεια πήρε τον λόγο και... αποθέωσε τον Τσαβούς, ευχόμενος να γίνει ο Ντενκτάς της Θράκης, παρατσούκλι το οποίο έφερε μέχρι πρότινος ο ιδρυτής του DEB Αχμέτ Σαδίκ.
Οπως είναι φυσικό, η... ευχή του Μέτε έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία, καθώς αποκαλύπτονται με τον πλέον σαφή τρόπο τα σχέδια των τουρκόφιλων για την απόσχιση της Θράκης από την υπόλοιπη Ελλάδα. «Ολες οι ενέργειες των πρακτόρων της ημισελήνου κινούνται προς την κατεύθυνση της κοσοβοποίησης της Θράκης.
Σε πρώτη φάση, τη διακήρυξή της ως ανεξάρτητο μουσουλμανικό κράτος και στη συνέχεια τη σταδιακή προσχώρησή της στην Τουρκία. Ο Μέτε, γνωστός για το πάθος του και το μίσος του κατά των Ελλήνων, αυτή τη φορά αποκάλυψε με τον πιο σαφή τρόπο την οδό των πρακτόρων» ανέφερε πηγή της «δημοκρατίας».
Αρ. Μάτιος

ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΗΘΗΝ -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Καθώς προβάλλει η άνοιξη και η ατμόσφαιρα φωτίζεται κι αρωματίζεται από το ξύπνημα της φύσης, ένας άλλος αέρας, ένα αίσθημα ζωής και αισιοδοξίας αγγίζει του Έλληνα την καρδιά. Διότι ο πρώτος μήνας της άνοιξης, ο Μάρτης, είναι ταυτισμένος με την εθνική μας παλιγγενεσία, την ανάσταση του Γένους από την μακροχρόνια σκλαβιά. Έτσι, στις 25 Μαρτίου στην χαρά που μηνά για όλο τον κόσμο ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου προστίθεται για τους Έλληνες η χαρά για του Γένους την ανάσταση. Λιτά αλλά και δυναμικά απαθανατίζει την διπλή χαρά ο αείμνηστος συνάδελφος Γ. Γρατσέας στον ποιητικό χαιρετισμό:                          
«Χαίρε, Μαρία Δέσποινα,                                                                                   
χαίρε, αγνή Παρθένα,                                                                                          
χαίρε και συ αθάνατο,                                                                                        
τρανό Εικοσιένα».                                                                                                          
Αυτή η διπλή χαρά πάλλει στα στήθη των Ελλήνων κάθε χρόνο τον καιρό αυτό· εκδηλώνεται και ενισχύεται με τις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις στις πόλεις και στα χωριά της χώρας μας αλλά και στο εξωτερικό, όπου ζουν Έλληνες. Έτυχε κατά το παρελθόν να βρίσκομαι στο εξωτερικό τέτοιες μέρες και πραγματικά συγκλονίσθηκα από την συγκίνηση και τον ενθουσιασμό των αποδήμων Ελλήνων. Ανεξίτηλη κρατώ στην καρδιά μου την εικόνα της κεντρικής πλατείας της Μελβούρνης στολισμένης με τα πορτραίτα των αγωνιστών του 1821. Ένιωσα σαν να βρίσκομαι στην καρδιά της Ελλάδος, διότι πράγματι η Ελλάδα έπαλλε στην καρδιά της Μελβούρνης. Κι όταν παρήλαυναν οι ομογενείς με τις ενδεικτικές επιγραφές των πόλεων καταγωγής τους (Γρεβενά, Φλώρινα, Δράμα, Σέρρες κλπ.) με ενθουσιασμό τους χειροκροτούσαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, όχι μόνο Έλληνες αλλά και αλλοεθνείς, ακόμη και ο πολιτειακός πρωθυπουργός και ηγετικά στελέχη της πόλεως. Πολύ με είχε εντυπωσιάσει, επίσης, το γεγονός ότι σε εορταστική εκδήλωση, που διοργάνωσαν οι Έλληνες της Στουττγκάρδης για την 28η Οκτωβρίου 1940 συμμετείχαν και χειροκροτούσαν Γερμανοί και Ιταλοί!

Pascha , Anastasi Hymn - Ode 8 in Greek


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Ευτυχούς ιερομάρτυρος, επισκόπου Μελιτηνής, Ελικωνίδος μάρτυρος, Ανδρέου οσίου, Ζαχαρίου ιερομάρτυρος του νέου, Μήτρου νεομάρτυρος (1794).


Εἶναι ἄγνωστο ἀπὸ ποῦ καταγόταν καὶ πότε ἄθλησε ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Εὐτύχιος.  Ἀναδείχθηκε σὲ Ἐπίσκοπο Μελιτηνῆς, ὅμως λόγῳ τῆς Χριστιανικῆς δράσεώς του συνελήφθη, ἀρνήθηκε δὲ νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα, καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὰ βασανιστήρια ρίχθηκε στὸ νερό, ὅπου βρῆκε μαρτυρικὸ θάνατο.

Ὑποψήφιοι νέοι Βησσαρίωνες -- Γράφει ὁ µοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης

Ἡ προκηρυχθεῖσα καὶ ὀνοµασθεῖσα Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, θὰ ἔφερε ἐπάξια τὸ µεγάλο ὄνοµα αὐτῆς, ἄν ἀσχολοῦταν µὲ τὰ οὐσιώδη ζητήµατα καὶ προβλήµατα τῆς ἁγίας ὀρθοδοξίας µας. ∆υστυχῶς θὰ ἀσχοληθῆ µὲ τὰ ἐπουσιώδη καὶ ἀνούσια καὶ πενιχρὰ προβλήµατα τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὅποιος τολµήσει νὰ ἀφαιρέση ἀπὸ τὴ Σύνοδο αὐτὴ τὸ θέµα: «σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσµον» τότε αὐτοµάτως θὰ διαλυθῆ αὐτὴ ἡ Σύνοδος εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη. ∆ῆλὸν ἐστι ὅτι τὸ θέµα αὐτὸ εἶναι ὁ Πυλώνας τῆς Συνόδου καὶ ὁ διακαὴς πόθος τῶν οἰκουµενιστῶν. Ἐὰν τώρα τὸ παραπάνω θέµα αὐτὸ τῆς συνόδου, περάση ἀπὸ ἀκτινογραφίες καὶ ὑπέρηχο βλέπουµε καθαρὰ ὅτι νοσεῖ πολὺ βαρειὰ τὴν νόσο τῆς ὑποκρισίας καὶ τὴν νόσο τῆς πονηρίας. Ὅταν µέχρι σήµερα οἱ οἰκουµενιστὲς ποιµένες ἀναγνωρίζουν καὶ παραδέχονται τὸ βάπτισµα καὶ τὴν ἱερωσύνη τῶν αἱρετικῶν παπικῶν, ὅταν ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας χοροστατῆ σὲ ὀρθόδοξη πατριαρχικὴ θεία Λειτουργία µὲ µνηµόνευση τοῦ ὀνόματός του
Συνεχίζεται
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ὑποψήφιοι νέοι Βησσαρίωνες -- Γράφει ὁ µοναχὸς Νι...":

http://www.amen.gr/article/i-katadiki-tou-theologikou-fodamedalismou-i-istoriki-proklisi-tis-panorthodoksis-synodou
Θρασύτατο κείμενο υπέρ της συνόδου και κατά των διαφωνούντων.

Σ.σ. Σε ευχαριστώ. Όπως γράφεις θρασύτατο κείμενο, να προσθέσω, από θρασύτατους Ιούδες πράκτορες των Σιωνιστών. 

Christ is Risen - Beirut / Χριστός Ανέστη - Βηρυτός -- Orthodox Hymns


Μία βόµβα µᾶς ἀπειλεῖ -- Τοῦ π. Ἐµµανουήλ Χατζηδάκη, Ἱερέως Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς

Μία βόµβα µᾶς ἀπειλεῖ, καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ µᾶς δὲν ἔχοµε ἰδέα. Αἰσθάνοµαι σὰν χρέος νὰ σᾶς καταστήσω γνωστὸ τὸν ἐπικείµενο µεγάλο κίνδυνο ποὺ διατρέχοµε, γιὰ νὰ λάβωµε τὰ κατάλληλα µέτρα. Ὄχι, δὲν πρόκειται γιὰ πυρηνικὴ ἀπειλὴ ἢ µεγάλο τροµοκρατικὸ κτύπηµα, ἀλλὰ κάτι πολὺ χειρότερο. Γιατί αὐτὰ µπορεῖ νὰ δώσουν τέλος στὴν πρόσκαιρη ζωή µας, ἐνῷ ὁ κίνδυνος γιὰ τὸν ὁποῖο θέλω νὰ σᾶς προειδοποιήσω ἀπειλεῖ τὴν αἰώνιά µας ζωή.

Προειδοποίησις/Προκήρυξις εἰς τοὺς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς


Εὐλογηµένε λαὲ τοῦ Θεοῦ, ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης καὶ οἱ Ἱεράρχες ποὺ τὸν περιστοιχίζουν ἑτοιµάζουν µία µεγάλη προδοσία ἔναντι τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως καὶ τῆς ἁγίας µας παραδόσεως. Στὴν καλούµενη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο ἔχουν σκοπὸ νὰ ἐπιβάλουν τὸν αἱρετικὸ οἰκουµενισµό, ἀναγνωρίζοντας ἐπίσηµα σὰν ἐκκλησίες τὶς αἱρετικὲς ὁµολογίες ποὺ εἶναι ἐκτός τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου, µοναδικῆς καὶ µόνης ἀληθινῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ πίστη µας εἶναι ὅτι ὁ Κύριός µας ἵδρυσε µία καὶ µοναδικὴ Ἐκκλησία καὶ ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. ∆ὲν µποροῦν νὰ ὑπάρχουν πολλαπλὲς Ἐκκλησίες.∆ὲν µποροῦµε νὰ παραδεχόµαστε σὰν Ἐκκλησίες ὁµάδες Χριστιανῶν ποὺ δὲν εἶναι µέλη τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία καὶ µόνη ἀποτελεῖ τὸ Ἅγιο Σῶµα Του. Ὅπως ἔχουν ἐπισηµάνει ἐπίσκοποι, ἱερεῖς καὶ καθηγητὲς θεολογίας, ἡ φράση τῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, “Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ἱστορικὴν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁµολογιῶν µὴ εὑρισκοµένων ἐν κοινωνίᾳ µετ’ αὐτῆς” (ἄρθρο 6), ὑποδηλώνει τὴν ὕπαρξη καὶ ἄλλων Ἐκκλησιῶν, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀπαράδεκτο.

Συνεχίζεται
***

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Μία βόµβα µᾶς ἀπειλεῖ -- Τοῦ π. Ἐµµανουήλ Χατζηδά...":

Οι προοπτικές μετά την Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο

Δυστυχώς, οι Ιεχωβίτες δεν "πρόκαμαν" (Χαρίλαος Φλωράκης το "πρόκαμαν") να αυτοαναγορευθούν σε "εκκλησία των μαρτύρων του Ιεχωβά" και μένουν ... εκτός εκκλησίας, απλά, με το "χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά".

Στην επόμενη πανορθόδοξη τα πράγματα θα έχουν αλλάξει. Οι ιεχωβίτες θα φτιάξουν κι αυτοί την εκκλησία τους, όπως έκαναν και οι Σαϊεντολόγοι. Θα περάσουν μερικά χρόνια, έτσι ώστε να προλάβει να γραφτεί η Ιστορία (μάλλον ιστορία) και θα ακούσουμε ξανά το "῾Η Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ἱστορικὴν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁµολογιῶν µὴ εὑρισκοµένων ἐν κοινωνίᾳ µετ’ αὐτῆς”.

Οι "ταλιμπάν" της Ορθοδοξίας, εν τω μεταξύ, αφού θα έχουν κόψει σωρεία κεφαλών απίστων και αιρετικών, θα τελούν μονίμως "εκτός Εκκλησίας" - σιωνιστικής και μασονικής σημειωτέον - έχοντας εφοδιαστεί το πλαστικό χρήμα (κάρτα πολίτη) για να γράφουν κάτι σαν τα δικά μου ορνιθοσκαλίσματα. Ευελπιστώ να μη θεωρηθούν ιεροεξεταστική πυρά ή λαιμητόμος

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
κυπριανός χ.