Μύρον και δροσιά -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου ομ. Καθ. ΑΠΘ

Στην υλόφρονη και κατά τεκμήριο αντιπνευματική εποχή μας το γεγονός της Πεντηκοστής αφήνει αδιάφορους τους πολλούς, ανυποψίαστους για την ατίμητη προσφορά του αγίου Πνεύματος. Κι όμως είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται και διακαώς επιθυμεί η ψυχή μας. Στην τόση κακοφωνία της συγχύσεως, που ξεχύνεται γύρω και μέσα μας, στο θόρυβο των ντεσιμπέλ, που αμβλύνουν την ακοή και ταλαιπωρούν το νευρικό μας σύστημα, στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που ταλανίζει την κοινωνία μας, λαχταρά η ψυχή μας να αφουγκρασθεί τους ψιθυρισμούς του Πνεύματος· να αισθανθεί τη θωπεία του ως «αύρας λεπτής»· να οσφρανθεί τη θεία ευωδία του, να ζωογονηθεί από το θείο «ρείθρον ζωής» που αυτό παρέχει. 

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (6ον) μέρος


Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Τη ΚΣΤ΄ (26η) Νοεμβρίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΑΛΥΠΙΟΥ του Κιονίτου.             

Αλύπιος ο Όσιος πατήρ ημών εγεννήθη κατά τας αρχάς στ΄ αιώνος εις την Ανδριανούπολιν της Παφλαγονίας. Τούτου τον υπεράνθρωπον Βίον θέλομεν διηγηθή ενταύθα, επειδή καλόν είναι μεν και θεάρεστον να διηγήται τις των Μαρτύρων τους αγώνας, οίτινες δίδουν πολλήν την ωφέλειαν με τα εξαίρετα παραδείγματα της μεγάλης ανδρείας και της προς τον Θεόν αγάπης, αλλά δεν είναι ολιγώτερον ψυχωφελές και σωτήριον το να γράφωνται οι ασκητικοί πόνοι και ιδρώτες των Οσίων Πατέρων εκείνων, όσοι υπέμειναν δια τον Χριστόν τοσαύτην κακοπάθειαν, κατοικούντες εις τα όρη, τα σπήλαια και τας οπάς της γης, στενοχωρούμενοι, υστερούμενοι και απορούμενοι πάντων των αναγκαίων του σώματος, των οποίων τον ισάγγελον βίον πρέπει έκαστος να θαυμάζη, διότι και αν ακόμη οι Άγιοι Μάρτυρες υπερτερούν τους Οσίους κατά την δριμύτητα των πόνων και την σφοδρότητα των κολάσεων, τας οποίας υπέστησαν, όμως αυτοί πάλιν υπέμειναν καθ’ όλην την ζωήν των πολεμούντες με την σάρκα και με τους ασπλάγχνους και ανελεήμονας δαίμονας, οι οποίοι τους εκόλαζαν καθώς οι τύραννοι εβασάνιζον και έδερον, ελίθαζον και ποικιλοτρόπως εταλαιπώρουν αυτούς, δια τούτο θα γράψωμεν και ημείς ενταύθα τον Βίον του θαυμασίου τούτου και μεγάλου εις την αρετήν Αλυπίου, όστις είναι εις εξ αυτών.

ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ -- Γράφει ο κ. Αλέξανδρος Τζούπης

Η Κυρά ή Μητέρα όλων των Εθνών είναι ένας τίτλος της Ψευδοπαρθένου(Δηλαδή της ψευδοθεότητας των παπικών που δόλια υποκρίνεται ότι είναι η Παναγία) που της αποδίδεται από τους παπικούς για μία σειρά εμφανίσεών της που έγιναν στο Άμστερνταμ και ξεκίνησαν το Μάρτιο του 1945. Οι εμφανίσεις αυτές έγιναν σε μία γυναίκα με την ονομασία Ida Peerdeman η οποία τότε δούλευε σε ένα εργοστάσιο αρωμάτων. Τα μηνύματα της Ψευδοπαρθένου μέχρι και το 1950 περίπου ήταν αποκαλυπτικές προειδοποιήσεις ενάντια στον Κομμουνισμό, την αθεΐα και τον εκμοντερνισμό.
     Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει σύμφωνα με τους ακολούθους της το τελευταίο της αίτημα. Αιτήθηκε ένα 5ο και τελευταίο Μαριανό Δόγμα. Αφού πρωτίστως καθιερώθηκε στην παπική αίρεση το δόγμα της άσπιλης σύλληψης που ανήγαγε πλέον την Ψευδοπαρθένο σε “θεότητα” κατόπιν το 1950 καθιερώθηκε και το δόγμα της ενσώματης αναλήψεως. Ως ¨θεότητα¨ και συνεπώς απηλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα δεν ήταν δυνατόν να υποστεί σωματικό θάνατο οπότε και κατά τους παπικούς αναλήφθηκε. Ενδεικτικό αυτών των πιστεύω τους είναι και ο σταυρός με 4 δάχτυλα. Μόλις και αυτό το δόγμα πραγματοποιήθηκε κατόπιν η Ψευδοπαρθένος από το Άμστερνταμ αιτήθηκε σύμφωνα με τους ακολούθους της να γίνει δόγμα ότι και η ίδια είναι συλλυτρώτρια και συμμεσίτρια όπως ο Κύριος και έτσι μπορεί ακόμα να δράσει εντελώς ανεξάρτητα. Ζήτησε μάλιστα και μία ξεχωριστή εικόνα να γίνει προς τιμήν της που την δείχνει μπροστά στο σταυρό όπως ο εσταυρωμένος να δίδει χάρη στον κόσμο.

Ελένη Θεοχάρους: Η Αλβανία κάνει εθνοκάθαρση στη Βόρειο Ηπειρο

Η Κύπρια ευρωβουλευτής Ελένη Θεοχάρους χαρακτηρίζει προμελετημένη τη δολοφονία Κατσίφα και προειδοποιεί ότι ο Ράμα θα πληρώσει βαρύ τίμημα και «δεν θα περάσει καλά»

Από τον Νίκο Σταυρουλάκη

Δεν θα περάσει καλά ο Ράμα» τονίζει στην «κυριακάτικη δημοκρατία» η Κύπρια ευρωβουλευτής, επικεφαλής του κινήματος Αλληλεγγύη, Ελένη Θεοχάρους, η οποία έδωσε μαχητικό «παρών» στον αποχαιρετισμό του αγωνιστή της ελευθερίας Κωνσταντίνου Κατσίφα. Προσθέτει ότι η σημερινή Αλβανία της εθνοκάθαρσης των Ελλήνων δεν έχει πιθανότητα ένταξης στην Ε.Ε. Χαρακτηρίζει τη δολοφονία προμελετημένη και δηλώνει με πικρία ότι από τις σημερινές κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου δεν περιμένει καμία αντίδραση.
Κυρία Θεοχάρους, πρόσφατα η Ελλάδα θρήνησε ακόμα έναν αξιοπρεπή αγωνιστή της πατρίδας στη Βόρειο Ηπειρο. Γιατί τα τελευταία χρόνια ο Ελληνισμός θρηνεί μόνο θύματα στα εθνικά μέτωπα και μάλιστα χωρίς να αξιοποιεί τη θυσία τους εναντίον των εχθρών του;
Διότι τα κέντρα λήψης αποφάσεων κατελήφθησαν από άτομα με στρατηγική άγνοια, φοβικά σύνδρομα και ανίκανα να σηκώσουν το βάρος μιας τρισχιλιετούς Ιστορίας και ενός έκπαγλου πολιτισμού. Μας κυβερνούν αδιάφοροι, τάχα εκσυγχρονιστές και μοντέρνοι, τάχα πολυπολιτισμικοί και κοσμοπολίτες, οι οποίοι ταυτίζουν τον υγιή πατριωτισμό και την υπεράσπιση των δικαίων του λαού με τον εθνικισμό.

Black Friday. Η άλλη άποψη

Black Friday (μπλάκ φραϊντέη =μαύρη Παρασκευή)

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=14464

Ὁ πόλεµος τῶν δαιµόνων

Γνωρίζουμε μὲ πόσο μῖσος πολεμᾶ ὁ σατανᾶς τὸν ἄνθρωπο; Γνωρίζουμε μὲ πόσους τρόπους τὸν πολεμᾶ; Μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ὅτι τρεῖς εἶναι οἱ ἐχθροὶ τῶν ἀνθρώπων: ἡ σάρκα, ὁ κόσμος καὶ ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται δράκοντας γιὰ τὴν βία ποὺ χρησιμοποιεῖ καὶ ὄφις γιὰ τὴν πανουργία, μὲ τὴν ὁποίαν ἔρχεται ἐναντίον μας. Ὅπως λέγουν οἱ θεῖοι πατέρες, οἱ καλούμενοι νηπτικοί, ἔχει ἑπτὰ τρόπους πολέμου. • Δὲν μᾶς πειράζει γιὰ λίγο χρόνο, μὲ σκοπὸ νὰ νομίζη ὁ ἄνθρωπος ὅτι εἶναι σὲ ἀσφάλεια, ποὺ εἶναι καὶ ἡ μητέρα τῆς ἀμέλειας. • Πειράζει ὁ διάβολος ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἄλλαξε ζωή καὶ γλύτωσε ἀπὸ τὰ χέρια του, πιὸ δυνατὰ καὶ πιὸ συχνά. • Ἀρχίζει ἀπὸ τὸ λίγο γιὰ νὰ μπορέση νὰ πάρη τὸ πολύ.

Εθνική αυτοκτονία

Οι απίστευτες αναφορές στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση

Από τον Παναγιώτη Χ. Δούμα*

Τον ερχόμενο Δεκέμβριο στο Μαρακές του Μαρόκου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος του ΟΗΕ για την κύρωση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση. Πρόκειται για ένα μακροσκελές κείμενο, το οποίο ουσιαστικά μετατρέπει τη λαθρομετανάστευση σε «ανθρώπινο δικαίωμα», καταργώντας πρακτικά κάθε μεταναστευτική πολιτική στις χώρες που θα το υπογράψουν. Κάθε κράτος που θα το συνυπογράψει εκχωρεί εμπράκτως και διά νόμου την κυριαρχία του στο δοτό και ανυπόληπτο προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών. Σε όλο το κείμενο των 34 σελίδων του συμφώνου δεν υπάρχει πουθενά η λέξη «παράνομος» ή παράγωγο αυτής. Πλέον οι λαθρομετανάστες θα είναι «μία ομάδα που χαίρει των ιδίων διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, οι οποίες πρέπει να αποτελούν αντικείμενο σεβασμού, να προστατεύονται και να εκπληρώνονται ανά πάσα στιγμή».

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ - Τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου Μεταλληνού

1. Οἱ σχέσεις ἐξουσίας κάθε μορφῆς εἶναι πάντα κεντρικὸ πρόβλημα τῆς κοινωνίας, στὸ ὁποῖο ἐμπλέκεται ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ πράγματα ὁ χῶρος τῆς Θρησκείας. Μολονότι ὁ Χριστιανισμὸς στὴν αὐθεντικὴ του ἔκφραση δὲν εἶναι θρήσκευμα – ἁπλὴ δηλαδὴ Ἱστορικὴ πραγμάτωση τοῦ φαινομένου τῆς θρησκείας, ἀλλὰ «ὁδός» (Πράξ. 9, 20), τρόπος δηλαδὴ ὑπάρξεως, ποὺ ὁδηγεῖ στὴ «θέωση», ὅπως νοεῖται χριστιανικὰ ἡ σωτηρία, ἡ διαπλοκὴ του μέ τὶς δομὲς τοῦ κόσμου εἰσήγαγε στὴν ὀργάνωσὴ του καὶ τὴν ἔννοια τῆς ἐξουσίας. Στὴν Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα Χριστοῦ, ἀναγνωρίζεται ὁ θεόσδοτος χαρακτήρας τῆς ἐξουσίας, «ἵνα μὴ ὁ κόσμος εἰς ἀκοσμίαν ἐμπέσῃ» (Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης, 5ος αἰ. Ε.Π. 78, 657), ἐλέγχεται ὅμως συχνὰ ἡ πτωτικὴ κατανόηση καὶ χρήση της. Γι᾽αὐτὸ ὑπογραμμίζεται ἡ σχετικότητα καὶ ὁ πνευματικός της χαραχτήρας γιὰ τὴν Ἐκκλησία (πρβλ. Α΄ Κορ. 9, 12. Β´Κορ. 10, 8. Β´Θεσ. 3, 9 κ.ἄ.).