Δρ.Γεράσ. Κουσουνής, γεωπόνος, Καστοριά

Αγαπητέ μου κ. Κώστα, από καιρό ήθελα νά σάς υποβάλλω τά σέβη μου καί τίς θερμές μου ευχαριστίες, γιά τήν δημοσίευση καί ξαναδημοσίευση τού άρθρου μου μέ τόν τίτλο '''ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ γιά τήν ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΞΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ Λευίτου ΑΝΘΡΩΠΟΥ τού ΘΕΟΥ''' ,μέ τήν μεσολάβηση τού Φιλτάτου καθ. Δημήτρη Χατζηνικολάου, ό οποίος απο τό 2020 μού είχε ήδη συστήσει νά διαβάζω τήν  θαυμάσια ''Ορθόδοξη Φωνή σας'''.

Μέ τόν λαμπρό, σοφό, γενναίο ομολογητή, αγνό καί τίμιο Ορθόδ. Χριστιανό, Δημήτρη γνωριστήκαμε όταν πριν λίγα χρόνια διάβασα ένα αντιαιρετικό άρθρο του στόν ''Άγιο Αγαθάγγελο τόν Εσφιγμενίτη ''.

  Παρακολουθώ τίς δημοσιεύσεις σας καί σέ φίλους καί συγγενείς συστήνω νά τίς διαβάζουν, φυσικά μέ τό σοφό επιλεκτικό πνεύμα τής ... μέλισσας.

Δέν είμαι, ούτε ανήκω σέ κάποια από τις πολλές... αλληλομισούμενες, δυστυχώς, Παλαιοημερολογήτικες παρατάξεις, γεγονός τό οποίο μού θυμίζει τόσο τίς...300 Προτεσταντο-αιρετικές παρατάξεις, πού ό καθένας σηκώνει τό δικό του, ερμηνευτικό τών Γραφών... μπαιράκι, όσον καί τόν κατακερματισμό καί τήν... σαλαμοποίηση τών πατριωτικών δυνάμεων σέ πολιτικά κομματίδια, μέ αποτέλεσμα, ό κατακερματισμός αυτός τόσον τών, ορθώς γενικώς  φρονούντων, Παλαιοημερολογητών, όσον καί τών αγνώς φρονούντων πατριωτών, νά έχει σάν αποτέλεσμα νά επικρατεί  στήν μέν Εκκλησία, χωρίς στιβαρό αντίπαλο, ό Νεοημερολογητισμός μέ όλες τίς εκτροπές του, στήν δέ φυσικά πατριδα μας νά επικρατούν καί νά κυβερνούν ανθέλληνες, μισέλληνες καί προδότες τής αιματοβαμμένης κι Αγιοτόκου πατρίδος μας, κι όλα αυτά διότι ή αλάνθαστη Ρωμαική συνταγή τού '''Διαίρει καί Βασίλευε'' βρήκε καί στίς μέρες μας τήν πλήρη εφαρμογή της καί στήν Ορθόδοξη Πίστη μας καί στούς πολιτικούς μας.

Επειδή λοπόν, όπως μάθαμε, στό μεγάλο σχολείο τού στρατού, δέν μπορεί νά κερδιθεί μιά μάχη δίνοντας μπερδεμένες καί αλλοπρόσαλες διαταγές στούς στρατιώτες από... διαφορετικούς αξιωματικούς, έτσι καί στήν Εκκλησια καί στήν πολιτική πρέπει ΕΝ ΣΥΝΟΔΩ  καί αυταπάρνηση νά βρεθεί ή ΚΟΙΝΉ ΟΔΟΣ καί ΠΟΡΕΙΑ πρός τήν σωτηρία καί τόν Ουρανό, καί στήν υπεράσπιση καί σωτηρία τής Πατρίδος, αντίστοιχα.

Εγώ πάντως κ.Κώστα σάς εύχομαι νά έχετε Εσείς καί ή οικογένειά σας τήν Ευλογία τού Κ. Η. Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΆ ΤΏΝ ΠΡΕΣΒΕΙΏΝ όλων τών Αγίων μας καί τού Πατρός ΜΗΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ Τόύ Οποίου είχα τήν χαρά νά δεχθώ τήν επίσκεψη, εγώ ό ανάξιος.

Δρ.Γεράσ.Κουσουνής, γεωπόνος, Καστοριά   

Είμεθα πλάσματα Θεού με υιοθεσίαν.

Οι άνθρωποι, δεν είναι μοιραία όντα επί της γης. Δεν είναι ακατανόητον συνονθύλευμα σκοτεινών δυνάμεων. Δεν είναι αποίμαντος αγέλη περιέργων ζώων. Ούτε είδος μικράς αξίας. Είμεθα πλάσματα Θεού με υιοθεσίαν. Είμεθα λογικά ζώα με ηθικότητα. Ερχόμεθα ως χιόνες από τα υψηλά όρη της θείας επικρατείας. Καταβαίνομεν από την άϋλον Βασιλείαν του Θεού και σαρκούμεθα εις την γην. Είμεθα αντικείμενον της αγάπης Εκείνου, Όστις αγρυπνεί εφ’ ημών και θάλπει την ψυχήν μας, που είναι άϋλος. Είμεθα τα απλούστερα λογικά όντα, εφ’ όσον παραμένομεν εις την ηθικήν τάξιν μας. Αποτελούμεν μίαν θαυμασίαν πνευματικήν αρμονίαν. Με λογικότητα και ελευθερίαν μας κατεκόσμησεν. Μας προώρισεν εις ομοίωσίν Του. Άρρητος η τιμή. Απερίληπτος η δόξα. Αλλά βαρεία η ευθύνη.


μ.θ.δ.

Εκκλησία και Αριστερά, παραλειπόμενα (π.Θ. Ζήσης)


ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ: του Φώτη Κόντογλου

«Ὅπως τὰ βλέφαρα ἀγγίζουνε τόνα τ᾿ ἄλλο, ἔτσι κι οἱ πειρασμοὶ εἶνε κοντὰ στοὺς ἀνθρώπους. Καὶ τὰ οἰκονόμησε ὁ Θεὸς μὲ σοφία, γιὰ τὴ δική σου ὠφέλεια, γιὰ νὰ χτυπᾶς μὲ ὑπομονὴ τὴν πόρτα Του, καὶ ἀπὸ τὸν φόβο τῶν λυπηρῶν νὰ Τὸν θυμᾶται ὁ λογισμός σου, καὶ νὰ Τὸν σιμώσεις μὲ τὴν προσευχή, καὶ ν᾿ ἁγιαστεῖ ἡ καρδιά σου μὲ τὸ νὰ Τὸν συλλογίζεσαι. Καὶ σὰν τὸν ἐπικαλεστεῖς θὰ σ᾿ ἀκούσει, καὶ θὰ μάθεις πῶς ὁ Θεὸς εἶνε Κεῖνος ποὺ θὰ σὲ γλυτώσει. Καὶ θὰ νοιώσεις Κεῖνον ποὺ σ᾿ ἔπλασε καὶ ποὺ νοιάζεται γιὰ σένα καὶ ποὺ σὲ φυλάγει καὶ πώπλασε διπλὸ τὸν κόσμο γιὰ σένα, τὸν ἕνα σὰν δάσκαλο καὶ πρόσκαιρο παιδευτή, τὸν ἄλλο σὰν πατρογονικὸ σπίτι σου καὶ αἰώνια κληρονομιά σου.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-- ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΙΩ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Η Μονή Πεντέλης είναι μία ανδρική μονή, χτισμένη στους πρόποδες του ομώνυμου όρους,  στην περιοχής της Παλαιάς Πεντέλης. Είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου και εορτάζει στις 15 Αυγούστου. Ιδρύθηκε το 1578 από τον Άγιο Τιμόθεο Ευρίπου. Η μονή ανήκει στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και έχει 17 μοναχούς.