«Η φαρισαϊκή δομή της ψυχικής συγκρούσεως» -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη καθηγητού Παν. Αθηνών


Μιά ακτινογραφία του έσω μας φαρισαίου !!

Μια βασική δομή της ψυχικής συγκρούσεως είναι και η φαρισαϊκή. Τα κεντρικά χαρακτηριστικά της "φαρισαϊκής" δομής είναι σε πρώτη φάση δύο: η εξωτερική συμπεριφορά και η εσωτερική ψυχοδυναμική δραστικότητα.

Η εξωτερική "φαρισαϊκή" συμπεριφορά: Η φαρισαϊκή δομή της ψυχικής συγκρούσεως εκφράζεται με τα εξής ιδιαίτερα στοιχεία.

1). Με πληθωρική ευσέβεια ή τήρηση των θρησκευτικών τύπων. Στη συμπεριφορά του Φαρισαίου κυριαρχεί η αγχώδης τάση για βίωση και πλήρωση κάθε θρησκευτικού "τύπου", που θεωρείται απαραίτητος για την αυτοβεβαίωση της θρησκευτικής υπεροχής. Ο Φαρισαίος έχει τη δίψα του θρησκευτικού βιώματος.

Οικουμενισμός - π. Νικόλαος Δημαράς


Θεοτοκάριον -- Orthodox Hymns

Τη ΙΖ΄ (17ην) Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Τήρωνος.

Θεόδωρος ο ένδοξος Άγιος Μάρτυς ήτο κατά τους χρόνους των βασιλέων της Ρώμης Διοκλητιανού και Μαξιμιανού των βασιλευσάντων κατά τα έτη σπδ΄- τε΄ (284-305), Μαξιμιανού Γαλερίου του εν τη ανατολή βασιλεύσαντος (τε΄ - τια΄ 305-311) και Μαξιμίνου του ανεψιού και διαδόχου του Γαλερίου, κατήγετο δε εκ της Αμασείας πόλεως της Καππαδοκίας, από το χωρίον Χουμιαλά. Κατ’ εκείνον τον καιρόν έστειλαν οι βασιλείς διαταγάς, ότι όποιος εκ των Χριστιανών αρνηθή το Χριστόν και πιστεύση εις τα είδωλα θα έχη μεγάλας τιμάς από τους βασιλείς· όστις δε αρνήται να θυσιάση εις τα είδωλα και μένει εις την πίστιν του, να θανατώνεται με τιμωρίας και βασάνους.

Λόγος περί του Τελώνη και του Φαρισαίου. -- Αγίου Ανδρέου Κρήτης

Μη προσευξώμεθα φαρισαϊκώς, αδελφοί· ο γαρ υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, ταπεινωθώμεν εναντίον του Θεού, τελωνικώς δια νηστείας κράζοντες· Ιλάσθητι ημίν ο Θεός, τοις αμαρτωλοίς.

Παντοκράτορ Κύριε, οίδα, πόσα δύνανται τα δάκρυα· Εζεκίαν γαρ εκ των πυλών του θανάτου ανήγαγον, την αμαρτωλόν εκ των χρονίων πταισμάτων ερρύσαντο, τον δε Τελώνην, υπέρ τον Φαρισαίον εδικαίωσαν, και δέομαι, συν αυτοίς αριθμήσας, ελέησόν με.

Βεβαρημένων των οφθαλμών μου εκ των ανομιών μου, ου δύναμαι ατενίσαι, και ιδείν τον αιθέρα του ουρανού, αλλά δέξαι με ως τον Τελώνην, μετανοούντα Σωτήρ, και ελέησόν με.

Το περιεχόμενον της παραβολής του Τελώνου και του Φαρισαίου αποτελεί κάτι σαν προγύμνασμα και προετοιμασία, γι’ αυτούς που θέλουν να πλησιάσουν την ιερά ταπείνωση, που περιέχεται σε όλες τις αρετές, επάνω στις οποίες στηρίζεται πράγματι η Βασιλεία των ουρανών, και να απέχουν από την θεομίσητον αλαζονείαν, η οποία αποτρέπει τον άνθρωπον από κάθε φιλόχριστον αρετή.
Ποίος λοιπόν δεν θα ποθήση να μιμηθή τον τελώνην και την επιστροφήν και την μετάνοιάν του, και δεν θα αποστραφή την έπαρση του Φαρισαίου, αφού η μεν ταπείνωσις συνδέεται με τον Χριστόν, η δε αλαζονεία με τον υπερήφανον δαίμονα;


Τη ΙΣΤ΄ (16ην) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΦΛΑΒΙΑΝΟΥ.

Φλαβιανός ο Όσιος Πατήρ ημών επήγεν εις την κορυφήν όρους τινός και κτίσας μικρόν κελλίον εκλείσθη εντός αυτού και εκεί διήνυσε εξήκοντα έτη, χωρίς να συνδιαλέγηται μετά τινος και χωρίς να είναι ορατός εις ουδένα· αλλά νεύων τον νουν του εις την καρδίαν του, εφαντάζετο τον Θεόν και εκείθεν ελάμβανε πάσαν παρηγορίαν κατά την προφητείαν την λέγουσαν· «Κατατρύφησον του Κυρίου, και δώσει σοι τα αιτήματα της καρδίας σου» (Ψαλμ. λστ: 4).

Η καρικατούρα του κυβερνητικού ανασχηματισμού

http://resaltomag.blogspot.com/2019/02/blog-post_16.html#moreΗ καρικατούρα του κυβερνητικού ανασχηματισμού είναι πολλαπλά αποκαλυπτική:
α). αναδεικνύει τη δραματική χρεοκοπία των «αριστερών» ανδρεικέλων…
β). Καταγράφει τη βαθύτατη σήψη και παρακμή του αστικού κοινοβουλευτισμού και του κυβερνητικού του οικοδομήματος: Την τελεσίδικη ιστορική και πολιτική τους χρεοκοπία…
γ). Επιβεβαιώνει, τέλος, το ρόλο και τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ:

αυτόν της νεοταξικής, δωσίλογης λευχαιμίας και της μακάβριας, επιθετικής αιχμής της Παγκοσμιοποίησης, συνακόλουθα και του 4ου Ράιχ…

Η στρατηγική συνιστώσα της Παγκοσμιοποίησης
η οποία απορρέει από την ίδια τη ΛΟΓΙΚΗ της (ΥΠΕΡ-εθνικός ιμπεριαλισμός) ΕΙΝΑΙ η πολτοποίηση και η ισοπέδωση κάθε κοινωνικής, πολιτικής και πνευματικής συλλογικότητας.

Το Έθνος, τα Κόμματα, τα Συνδικάτα, η Οργάνωση του Θρησκευτικού Συναισθήματος, αλλά και κάθε μορφή και έννοια οργανωμένου συνεκτικού ιστού της Κοινωνίας, βρίσκονται στο στόχαστρο της Παγκοσμιοποίησης και της νεοταξικής εξουσίας (4ο Ράιχ).

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί το πλέον αιχμηρό και δωσίλογο «εργαλείο» αυτής της μακάβριας στρατηγικής της Παγκοσμιοποίησης: Τον πωρωμένο «εκτελεστή» του 4ου Ράιχ…

Τη ΙΣΤ΄ (16ην) Φεβρουαρίου, οι Άγιοι Μάρτυρες ΠΑΜΦΙΛΟΣ, ΣΕΛΕΥΚΟΣ, ΟΥΑΛΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ και οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες οι Αιγύπτιοι, ΗΛΙΑΣ, ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΗΣΑΪΑΣ, ΣΑΜΟΥΗΛ και ΔΑΝΙΗΛ, ξίφει τελειούνται.

Πάμφιλος και οι συν αυτώ αναφερθέντες ανωτέρω ένδοξοι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν κατά το έκτον έτος του διωγμού, τον οποίον εκίνησεν ο Διοκλητιανός εναντίον των Χριστιανών, ήτοι εν έτει από Χριστού 290, εφέρθησαν δε εις το Μαρτύριον προσερχόμενοι εκ διαφόρων τόπων, τεχνών και αξιωμάτων και ηνώθησαν ομού εις εν σώμα δια την εις Χριστόν πίστιν, συλληφθέντες κατά τον ακόλουθον τρόπον:

Με ευλογία του Πατριάρχη τζαμί στην Καστοριά;

Ο Περιφεριάρχης Δ. Μακεδονίας επιβεβαιώνει ότι συζήτησαν με τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως αλλά για μεντρεσέ και όχι τζαμί, γιά τον οποίον φέρεται να έδωσε ευλογία! Δεν υπάρχει Διοικούσα Εκκλησία στην Ελλάδα να ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση ποιος ποιμαίνει την Μακεδονία; Γι’ αυτό συνέβη και ό,τι συνέβη με το σκοπιανό. Όπως πληροφορηθήκαμε από την ιστοσελίδα tilestwra.com της 15ης  Φεβρουαρίου 2019:
Η Έφη Καραγιαννίδου η οποία ήταν διευθύντρια της ΕΑΣ δήλωσε στο διαδίκτυο ότι είναι μουσουλμάνα από την Ελλάδα αλλά πάντα θα υποστηρίζει τους Τούρκους και σε ότι χρειαστούν θα είναι στο πλευρό τους.