Απαγόρευσαν εκδήλωση για τη Μακεδονία στο Πολεμικό Μουσείο

Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας απαγόρευσε τη διοργάνωση της εκδήλωσης που είχαν προγραμματίσει για το βράδυ της Δευτέρας οι Ενώσεις Αποστράτων Στρατού Ξηράς, Ναυτικού και Αεροπορίας και το International Hellenic Association-ΙΗΑ στο Πολεμικό Μουσείο, στην Αθήνα.

Η Ανακοίνωση:

«Το International Hellenic Association-ΙΗΑ (USA) ανακοινώνει ότι η εκδήλωση της Τρίτης 29 Ιανουαρίου 2019 με τίτλο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ αναβάλλεται, κατόπιν αιφνιδιαστικής άρνησης του Πολεμικού Μουσείου, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να διαθέσει την αίθουσα.
Η αίθουσα είχε κλειστεί από τις αρχές Ιανουαρίου 2019 από την συν-διοργανώτρια Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού, η οποία ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά, την παραμονή της εκδήλωσης, ότι ακυρώνεται η σχετική κράτηση και ότι η εκδήλωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ - Τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου Μεταλληνού

1.Οἱ σχέσεις ἐξουσίας κάθε μορφῆς εἶναι πάντα κεντρικὸ πρόβλημα τῆς κοινωνίας, στὸ ὁποῖο ἐμπλέκεται ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ πράγματα ὁ χῶρος τῆς Θρησκείας. Μολονότι ὁ Χριστιανισμὸς στὴν αὐθεντικὴ του ἔκφραση δὲν εἶναι θρήσκευμα – ἁπλὴ δηλαδὴ Ἱστορικὴ πραγμάτωση τοῦ φαινομένου τῆς θρησκείας, ἀλλὰ «ὁδός» (Πράξ. 9, 20), τρόπος δηλαδὴ ὑπάρξεως, ποὺ ὁδηγεῖ στὴ «θέωση», ὅπως νοεῖται χριστιανικὰ ἡ σωτηρία, ἡ διαπλοκὴ του μέ τὶς δομὲς τοῦ κόσμου εἰσήγαγε στὴν ὀργάνωσὴ του καὶ τὴν ἔννοια τῆς ἐξουσίας. Στὴν Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα Χριστοῦ, ἀναγνωρίζεται ὁ θεόσδοτος χαρακτήρας τῆς ἐξουσίας, «ἵνα μὴ ὁ κόσμος εἰς ἀκοσμίαν ἐμπέσῃ» (Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης, 5ος αἰ. Ε.Π. 78, 657), ἐλέγχεται ὅμως συχνὰ ἡ πτωτικὴ κατανόηση καὶ χρήση της. Γι᾽αὐτὸ ὑπογραμμίζεται ἡ σχετικότητα καὶ ὁ πνευματικός της χαραχτήρας γιὰ τὴν Ἐκκλησία (πρβλ. Α΄ Κορ. 9, 12. Β´Κορ. 10, 8. Β´Θεσ. 3, 9 κ.ἄ.). Στὴν Κ.Δ. φανερώνεται ἐξ ἄλλου ἡ δαιμονικότητα τῆς ἐξουσίας τοῦ κόσμου (πρβλ. τὸ διάλογο τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν Πιλάτο – Ἰωάν. 18, 28 ἑ.) καὶ προβάλλεται ὁ διακονικὸς καὶ ἀπελευθερωτικὸς χαραχτήρας τῆς «ἐξουσίας» τοῦ Χριστοῦ (Ματθ. 10, 1 καὶ παράλ., 28, 18 κ.ἄ.).

Οικουμενισμός το μυστήριον της ανομίας


ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ

Οι ίδιοι στιγματίστηκαν…!

    Είναι αλήθεια ότι μέσα στην Ιστορία καίριες αποφάσεις της εκάστοτε ηγεσίας του Ελληνικού Λαού έχουν κοστίσει στο Έθνος κυρίως όταν τις έχει προσυπογράψει ο Ελληνικός Λαός ή υπάρχουν έκτακτα συγκλονιστικά γεγονότα, όπως πολεμικές συρράξεις.
Αυτά βέβαια δεν τα γράφουμε για να ωραιοποιούμε την τραγική κατάσταση όπως την διαμόρφωσε μια ισχνή κοινοβουλευτική μειοψηφία, η οποία είναι απολύτως βέβαιο, ακόμα και μέσα από τις σφυγμομετρήσεις, ότι δεν απολαμβάνει ούτε καν την ανοχή της συντριπτικότατης πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού.

Θεοτοκάριον -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
Τη  ΚΘ΄  (29η) Ιανουαρίου, η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος ΙΓΝΑΤΙΟΥ του θεοφόρου.                                                                                                           

Ιγνάτιος ο Θεοφόρος έγινε διάδοχος των Αποστόλων, δεύτερος Επίσκοπος χρηματίσας Αντιοχείας, μετά τον Εύοδον· εμαθήτευσε δε ομού με τον Σμύρνης Πολύκαρπον πλησίον εις τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην τον Θεολόγον. Ούτος λοιπόν εν έτει ρι΄ (110) εφέρθη έμπροσθεν του βασιλέως Τραϊανού και αφού υπέμεινεν όλας τας δοκιμασίας των βασάνων και έμεινεν αβλαβής από τούτων, τη χάριτι του Χριστού, εστάλη παρά του βασιλέως εις την Ρώμην, δια να πολεμήση με τα θηρία.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος και Σκοπιανό

Οι Κρητικοί έδωσαν βροντερόν παρόν εις το μεγαλειώδες συλλαλητήριον. Όλος ο απόδημος ελληνισμός ευρίσκεται εις αναβρασμόν. Η Ι. Αρχιεπισκοπή Αμερικής ηκούσθη επισήμως εις το συλλαλητήριον ότι συμπαρίσταται εις τον δίκαιον αγώνα. Όλαι αυταί αι περιοχαί που καυχάται ο Πατριάρχης ότι δήθεν του ανήκουν έδωσαν την μάχην, αυτού του ιδίου απουσιάζοντος παντελώς! Δεν είναι μόνον ανύπαρκτος αλλά και άφωνος, ενώ τα όσια και ιερά τίθενται εις διαπραγμάτευσιν. Εκείνος ατάραχος πραγματοποιεί ομαλώς τας προγραμματισμένας επισκέψεις αυτού. Δεν είναι να τον οικτείρη κανείς δια την στάσιν του, αλλά να αφυπνίζεται. Μετέβη εις Τρίγλια με τον Σεβ. Προύσης, καθηγητήν εις την πρωτεύουσαν της Μακεδονίας, και την στιγμήν που ήθελον να ρίψουν τον Τ. Σταυρόν εις την θάλασσαν ηκούσθη ο μουεζίνης. Ω, ποίος σεβασμός τότε! Εσταμάτησε την τελετήν έως να τελειώση εκείνος.

Ἀγὼν κατὰ τῆς ἁμαρτίας -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ζοῦμε σέ μία δύσκολη ἐποχή ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τό Θεό καί περιφρονοῦν τίς ἐντολές. Τώρα πιά σχεδόν κανένας δέν μιλάει γιά ἠθική. Ντρέπονται νά ποῦν τό παραμικρό. Καί ὅταν τά τραγικά ἀποτελέσματα τῆς ἀνήθικης ζωῆς εἶναι αἰσθητά καί ἐπώδυνα, τά ἐξηγοῦν μέ τό δικό τους διεστραμμένο νοῦ, χωρίς καμία ἀναφορά στό Θεό. Πιεζόμενοι καταφεύγουν στούς εἰδικούς ἐπιστήμονες, γιά νά τούς βοηθοῦν καί ἐλπίζουν σέ μία καλύτερη ζωή. Μάταια ὅμως. Πυκνό τό πνευματικό σκοτάδι. Παντοῦ ὀσμή θανάτου. Οἱ ἄνθρωποι δυστυχοῦν μέσα στήν ἀφθονία τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Δέν ὑπάρχουν πιά ὁράματα. Καί πῶς νά ὑπάρχουν, ἀφοῦ ὅλοι εἶναι φιλήδονοι, φιλοχρήματοι καί φιλόδοξοι; Ὁ συνειδητός χριστιανός μέσα σέ αὐτή τήν κοινωνία αἰσθάνεται ἄβολα καί ἀποπνικτικά. Ἐνοχλεῖται ἀπό παντοῦ. Ἀπογοητεύεται ἀπό ὅλους. Ἡ ἐλπίδα βελτίωσης εἶναι σχεδόν ἀνύπαρκτη.

Θεοτόκε μου, τὸ ὑπερπόθητον ὄνομα·


οὐδὲν γὰρ τῆς σῆς βοηθείας ὀχυρώτατον τρόπαιον. Σὺ γὰρ ἀφεῖλες πᾶν δάκρυον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς· σὺ τὴν κτίσιν ἐνέπλησας παντοίας εὐεργεσίας. Τὰ οὐράνια εὔφρανας, τὰ ἐπίγεια ἔσωσας· τὸ πλάσμα κατήλλαξας, ἐξιλάσω τὸν Πλάστην· τοὺς Ἀγγέλους ὑπέκλινας, τοὺς ἀνθρώπους ἀνύψωσας· τὰ ἄνω τοῖς κάτω δι’ ἑαυτῆς ἐμεσίτευσας· μετεσκεύασας ἄριστα τὸ πᾶν πρὸς τὸ βέλτιον. Διὰ σοῦ τῆς ἀναστάσεως ἡμῶν ἀψευδῆ τὰ σύμβολα κατέχομεν· διὰ σοῦ τῆς ἐπουρανίου βασιλείας ἐπιτυχεῖν ἐλπίζομεν.

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Τώρα ἀνεκάλυψε ὁ Τσίπρας ὅτι ἡ Συμφωνία εἶναι ἄκυρη!

Ἐκλιπαρεῖ τό ΝΑΤΟ νά καθυστερήσει – Τί ἀποκαλύπτει ὁ Ἀλ. Τάρκας

ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ κύρωσε χθές, ἐν μέσω γενικῆς λαϊκῆς κατακραυγῆς, τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μέ 153 ψήφους. Ὡστόσο, δέν εἶναι αὐτό τό τέλος τῆς διαδρομῆς. Ἡ ἀνεύθυνη Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ τώρα ἀρχίζει καί καταλαβαίνει τήν παγίδα πού τῆς ἔστησε ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ μέ τήν «εἰκονική» ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, ἡ ὁποία ἔγινε κατά τρόπο πού πάσχει νομικῶς καί δέν εἶναι ἔγκυρη. Καί μπορεῖ ὁ κ. Τσίπρας νά δικαιολόγησε στήν Βουλή ὅτι τό Σύνταγμα τῶν Σκοπίων παραμένει ἀναλλοίωτο καί οἱ προσθῆκες τῆς ἀναθεωρήσεώς του γίνονται στό τέλος –κατά τό ἀμερικανικό πρότυπο, ὁ ἴδιος ὅμως ξέρει καλά ὅτι ἡ δημοσίευσίς του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀλβανικοῦ Κοινοβουλίου καί ὄχι τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας δέν εἶναι νομικῶς ἔγκυρη. Γι’ αὐτό, τώρα, τρέχει καί ἐκλιπαρεῖ τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ ΝΑΤΟ νά μήν στείλει ἐπιστολή προσκλήσεως ἐντάξεως στά Σκόπια πρίν ἀρθοῦν οἱ ἀκυρότητες.

Ἐμπαιγμὸς καὶ βεβήλωσις τοῦ γάμου -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὁ διάβολος πάντοτε στό ἀνθρώπινο πρόσωπο, στόχευε τόν ἴδιο τόν Θεό. Μάταιος, ὡστόσο, ὁ ἀντίθεος πόλεμός του, γιατί δέν πολεμοῦσε τόν ἴδιο τό Θεό, ἀλλά τήν εἰκόνα Του. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναφέρει ἕνα πολύ ὡραῖο παράδειγμα: «Ἐάν τοποθετήσουμε, λέει, μιά ζωγραφική εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου μπροστά σ᾽ ἕνα λιοντάρι, νομίζοντας πώς εἶναι ἀληθινός καί πραγματικός ἄνθρωπος, θά ὁρμήσει νά τόν κατασπαράξει! Ὡστόσο, δέ θά πετύχει τίποτε, γιατί ἦταν ζωγραφιά καί ὄχι ἀληθινός ἄνθρωπος! Αὐτό κάνει καί ὁ διάβολος. Πολεμώντας τόν ἄνθρωπο,ἔχει τήν ἰδέα πώς προσβάλλει τόν ἴδιο τό Θεό». «Οὐ γάρ αὐτοῦ τά νοήματα ἀγνοοῦμεν», λέγει γιά τό διάβολο, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Β´ Κορ. Β´ 11). Δέ μᾶς διαφεύγουν οἱ πονηριές του. Τά πάντα μηχανεύεται, γιά νά μᾶς ἐξαπατήσει.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ-ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ(ΚΥΡΙΑΚΗ 27-1-2019) -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=14573

Βόμβες από τον Μίκη Θεοδωράκη κατά της κυβέρνησης για το Μακεδονικό

Η σημερινή κυβέρνηση που μεταβλήθηκε σε τυφλό όργανο του ΝΑΤΟ δεν εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό, γι' αυτό και δεν προχώρησε σε Δημοψήφισμα.


«Εχω ζήσει επάνω στο πετσί μου, θα έλεγα, την περίοδο Πιουριφόι (πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα στη δεκαετία του '50) που επέβαλε τον δικό του Νόμο στη διαμόρφωση της εθνικής μας ζωής, με αποκορύφωμα να απαιτήσει να γίνει η εκτέλεση του Μπελογιάννη ημέρα Κυριακή. Το να μη γίνονται εκτελέσεις την Κυριακή ήταν μια ελάχιστη «παραχώρηση» του μετεμφυλιακού κράτους στις θρησκευτικές ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών. Με άλλα λόγια, γνωρίζω καλά την αλαζονεία των ισχυρών που με τον α ή β τρόπο επιβάλλουν τη θέλησή τους επάνω στον δυστυχή μας Λαό.

Ἕνας διαδικτυακός "διάλογος" μέ ἐνδιαφέρον....

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΣ

Δημήτριος Ἰ. Κάτσουρας 26 Ιανουαρίου 2019 - 5:40 μ.μ.
Ἐπειδή ἀνακοινώσατε ὅτι ὁσονούπω θά ἐνημερώσετε τούς ἀναγνῶστες σας μέ νέες σημαντικές εἰδήσεις, ἐπειδή κάποιοι κοινοί γνωστοί μᾶς ρωτοῦν τί συμβαίνει, καί, τέλος, ἐπειδή παρατηροῦμε περίεργα δημοσιεύματα, σάν νά προετοιμάζετε τούς ἐλαχίστους ὁπαδούς τῆς ὁμάδος σας γιά κάτι πού ξέρετε ἀλλά δέν τούς τό λέτε, ἐρχόμαστε νά ἐξυπηρετήσουμε τήν ὀρθή πληροφόρηση τῶν ἀναγνωστῶν σας, ἴσως κι ἐσᾶς μέ κάποιες ὄντως νέες ἐξελίξεις πού συμβαίνουν ἐδῶ στήν περιοχή μας καί πού σᾶς ἀφοροῦν. Ἴσως μιλᾶμε γιά τό ἴδιο πρᾶγμα. Λοιπόν, προχθές ὁ 95χρονος γέροντας Παχώμιος μετά τόν Ἑσπερινό πού τελέσθηκε στό μοναστήρι τῶν Ἑξαμιλίων ἀνακοίνωσε ἐπισήμως στήν ἀδελφότητα τῆς μονῆς ὅτι ὁ Κήρυκος μετενόησε γιά τίς κακοδοξίες του καί γι' αὐτό θά προχωρήσουν σέ ἕνωση μαζί του!