O Κοσμάς :


 Ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου αλάθητο. Τον θεωρώ ταπεινό και ασήμαντο μαθητή των αγίων Πατέρων. Ομολογώ, ότι τη σκέψη τους γνωρίζω πολύ λίγο. Τη γνωρίζω μόνο από τη μελέτη των συγγραμμάτων τους, και όχι από εμπειρική και βιωματική προσέγγιση, όπως θα έπρεπε, γιατί αυτός είναι μόνο ο ορθός τρόπος, που μπορεί να θεολογεί κάποιος. Γι΄ αυτό, όποιος δεν έχει αυτή την εμπειρία, πρέπει να προσπαθεί να αντιγράφει πιστά τους αγίους Πατέρες, αν θέλει να μη πλανηθεί. 
Ένας Πατέρας της Εκκλησίας, με πολλά συγγράμματα, ο Βικέντιος ο εκ Λειρίνου
στο πρόλογό του σ΄ ένα σύγγραμμά του έγραψε:
« Αρχίζω το έργον μου εν Ονόματι Κυρίου. Θα είμαι ένας πιστός αντιγραφεύς, όχι ένας υπερήφανος συγγραφεύς. Θα γράψω αυτά που μας παρέδωσαν οι Πατέρες. Με όσο το δυνατόν ολιγώτερα λόγια. Θα περιορισθώ μόνο εις τα ουσιώδη. Με γλώσσα απλή θα προσπαθήσω να καταγράψω την παράδοσίν μας και όχι να την ερμηνεύσω».
Όταν οι άγιοι της Εκκλησίας μας σκέπτονται και ενεργούν κατ΄ αυτό τον τρόπο, όπως ο άγιος Βικέντιος Λειρίνου, τι να πούμε εμείς, οι κοινοί θνητοί, που δεν έχουμε τη δική τους εμπειρία;

Φώτης Κόντογλου - Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα


Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, σήμερα μᾶς κράζει ὁ θεόγλωσσος ὑμνωδός, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς λέγονταςΚαθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς Ἀναστάσεως Χριστὸν ἐξαστράπτοντα καὶ χαίρετε φάσκοντα τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ἄδοντες.
Μᾶς κράζει λοιπὸν νὰ καθαρίσουμε τὶς αἰσθήσεις μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ δοῦμε τὸν Χριστὸ τὸν ἀναστημένο ἀπὸ τὸν τάφο. Νὰ καθαρίσουμε τὶς αἰσθήσεις μας, γιατὶ εἶναι ἀκάθαρτες, βρωμισμένες, ἐπειδὴ τὶς μεταχεριζόμαστε γιὰ σαρκικὰ καὶ ὑλικὰ πράγματα. Καὶ πῶς ἄραγε καθαρίζονται οἱ αἰσθήσεις μας καὶ θὰ γίνουνε ἀπὸ σαρκικές, πνευματικές;
Ὁ ὑμνωδὸς τὸ λέγει αὐτὸ γιατὶ τὸ διδάχθηκε απὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο καὶ Σωτῆρα του ποὺ εἶπε στοὺς Μακαρισμούς:Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται. Κι᾿ ἂν καθαρίσουμε τὶς αἰσθήσεις μας,


H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

SIMONOPETRA - PSALM 110


O Kοσμάς :


2. Βασικό στοιχείο που πρέπει επίσης ιδιαίτερα να προσέχουμε εμείς οι πιστοί, είναι οι άγιοι που τιμάμε να είναι Ορθόδοξοι. Τονίζουμε αυτό, γιατί στις έσχατες μέρες μας θα προβάλλονται ως άγιοι, άτομα, που δεν θα είναι Ορθόδοξοι. 
Η φοβερή αίρεση του Οικουμενισμού, που μαστίζει σήμερα τους πιστούς, δεν προσπαθεί να νοθεύσει μόνο τις αλήθειες της πίστης μας, αλλά και το Ορθόδοξο αγιολόγιο της Εκκλησίας. Κι’ αυτό, αν το πετύχει είναι μέγιστο κατόρθωμα του διαβόλου, γιατί οι άγιοι είναι οι απλανείς οδηγοί στη σωτηρία μας. Αν πιστεύουμε, ό,τι πίστευαν και εκείνοι, και αν πράττουμε ό,τι έπρατταν και εκείνοι, τότε θα αποκτήσουμε και εμείς τον Παράδεισο. 
Για να μη μακρύνω τον λόγο, θα επισημάνω μόνο τούτο. Πολύ φοβάμαι, ότι σήμερα «αγιοποιούνται» πρόσωπα, τα οποία σπάνια, ή καθόλου δεν είναι Ορθόδοξα, ή στην καλύτερη περίπτωση δεν μιλάνε για την ορθή πίστη, ως απαραίτητο όρο της σωτηρίας των ανθρώπων. Και το ακόμη χειρότερο, για να εξουδετερώσουν την διδασκαλία των αγίων Πατέρων, οι οποίοι εντέλλονται την παύση της «κοινωνίας» των πιστών με τους αιρετικούς επισκόπους, ή με όσους «κοινωνούν» με αιρετικούς επισκόπους, διδάσκουν τ’ αντίθετα! 
Αυτό γίνεται όχι μόνο με τα όσα είπαν εν ζωή, ή τα όσα οι βιογράφοι τους βάζουν στο στόμα τους, ότι δήθεν είπαν, αλλά και απ’ το γεγονός, ότι οι ίδιοι είχαν «κοινωνία» με αιρετικούς επισκόπους, ή «κοινωνούσαν» με όσους είχαν «κοινωνία» με αιρετικούς επισκόπους!   
Στώμεν καλώς!

Μήπως υπάρχει παράρτημα του Έσσεξ στην Σερβία και δεν το γνωρίζουμε;

Εγώ πολλάς χώρας και πόλεις διήλθον και Μοναστήρια αναρίθμητα και ήκουσα πολλά πράγματα τα οποία δεν αρμόζει να γράφωμεν. Ότι καθώς το αναμμένον κάρβουνον εις το άχυρον ανάπτει φλόγα, και καθώς όταν το πυρ πλησιάζη εις την πυρίτιδα αύτη ανάπτει και εκρήγνυται, ούτω και όταν συνομιλώσιν οι άνδρες με τας γυναίκας, εξάπτεται η φλοξ της πορνείας εις την διάνοιά των και κινδυνεύουν. (Συναξαριστής.της Ορθοδόξου Εκκλησίας τόμος Α σελίς 622).

Αφού κυνήγησαν και  "ησύχασαν" από τον Ορθόδοξο  Ποιμένα Αρτέμιον, τώρα 
"Ποιμένες" , "Μοναχοί", και "Μοναχές"  από την αίγλην της περικυκλούσης αυτούς φήμης δια την … νηπτικήν θεολογίαν και το … άκτιστον φως της νοεράς προσευχής τους, απολαμβάνουν ποδόσφαιρο......(σ.σ. στο Έσσεξ της Αγγλίας υπάρχει η μόνη στον κόσμο μεικτή Μοναστική αδελφότητα, για την οποία οι σκληροί αντιοικουμενιστές  τηρούν σιγήν ιχθύος....)

Ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολήςτου Α.Π.Θ. αιδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβ. π. Θεόδωρος Ζήση, παρατηρεί σχετικά με την αίρεση του οικουμενισμού ότι :


«ο κίνδυνος αυτός (εκ του Οικουμενισμού) αποβαίνει μεγαλύτερος εκ του γεγονότος, ότι η απειλή δεν είναι μόνον εξωτερική. Δεν προέρχεται δηλαδή μόνον από τον Παπισμό και τον Προτεσταντισμό οι οποίοι αντιμετωπιζόμενοι παλαιότερα  ως αιρέσεις, είχαν ελάχιστες, σχεδόν μηδαμινές δυνατότητες να ασκήσουν επιρροή στους Ορθοδόξους πιστούς.Ο κίνδυνος τώρα είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερος, διότι δρά εκ των έσω. Πολλοί ποιμένες, των οποίων βασική αποστολή είναι να διώκουν τους λύκους των αιρέσεων και των πλανών, όχι μόνον δεν βλέπουν να υπάρχουν λύκοι, για να τους εκδιώξουν, αφού θεωρούν, ότι ο Παπισμός και ο Προτεσταντισμός δεν είναι αιρέσεις, αλλά “σεβάσμιες εκκλησίες”, «αδελφές εκκλησίες» συνδιαχειρίστριες του αγιασμού και της σωτηρίας των πιστών, αλλά μεταβάλλονται και οι ίδιοι σε λύκους. Κατασπαράσσουν και αυτοί, επειρεασμένοι από τις αιρέσεις, τα υγιή δόγματα και μετ’ αυτών τα ανύποπτα ποίμνια, που δύσκολα, χωρίς επαρκή πληροφόρηση, μπορούν να καταλάβουν, ότι οι φύλακες και φρουροί έχουν μεταμορφωθή σε κλέπτες και ληστές» 

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς :ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ἀριθμ. Πρωτ. 482                                                ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 23ῃ Ἀπριλίου 2013

Πρός τόν
Ἐλλογιμώτατο Κύριο
Γεώργιο Λιερό
Ἀρθρογράφο Ἐφημερίδος «Η ΕΠΟΧΗ»

Ἐλλογιμώτατε κ. Λιερέ,

Ἀνέγνωσα μετά πολλοῦ ἐνδιαφέροντος τήν εὐπρεπεστάτη κριτική Σας σέ ἰδική μου ἀναφορά στό ἀπό 10.3.2013 δημοσίευμά Σας μέ τίτλο: «Κράτος, Ἐκκλησία Κλῆρος καί Ἀριστερά» καί εἰλικρινῶς διακρίβωσα ὅτι ἔχετε ἀξιόλογες θέσεις ἄν καί προσωπικῶς διαφωνῶ μέ αὐτές. Ὀφείλω χάριν τῆς ἀληθείας νά Σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι οὐδεμία σκοπιμότης ἤ δόλος ὑπῆρξε στήν ἀντιγραφή τῆς ἐπιμάχου παραγράφου τοῦ ἄρθρου Σας, δυστυχῶς ἐμφιλοχώρησε τό ἀνθρώπινο σφάλμα. Ὅμως οὐδεμία ἀλλοίωσι ὑπῆρξε κατά τήν γνώμη μου στό πνεῦμα τοῦ κειμένου Σας διότι αὐτό τό ὁποῖο εἰσηγῆσθε γράφοντας σέ μία ἐφημερίδα τῆς Ἀνανεωτικῆς Ἀριστερᾶς πού πρόσκειται στόν ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ εἶναι ὅτι ὁ διαπολιτισμικός καί διαθρησκειακός διάλογος μουσουλμάνων μεταναστῶν καί Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων θά μποροῦσε νά δώση πολύ ἐνδιαφέρουσες πολιτισμικές συνθέσεις «τά στοιχεῖα γιά ἕνα νέο λαό ἀπό ντόπιους καί μετανάστες». Διερωτῶμαι σέ τί διαφέρει αὐτό πού γράφετε ἀπό αὐτό πού ἐκ παραδρομῆς ἀντεγράφη καί ἐσχολιάσθη; Στό κείμενο πού ψέγετε δέν ἀνεφέρθην στό «ὁποῖες» ἤ «ὁποίοι» ἀλλά στίς «πολύ ἐνδιαφέρουσες πολιτισμικές συνθέσεις» στίς ὁποῖες περιλαμβάνεται ἀσφαλῶς ἡ σαρία, ἡ μπούργκα καί ὁ «τετιμημένος στῦλος» τοῦ Ἰσλάμ τό Τζιχάντ καί ὅτι ὁ «νέος λαός» πού εὐαγγελίζεσθε καί ἐσεῖς καί κατ’ ἐπέκταση ὁ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ εἶναι ἄμεικτος μείξη πού ἐγγίζει τά ὅρια τῆς τερατογενέσεως καί πού ἀσφαλῶς προκύπτει ἀπό ἀγνοια τοῦ τί πράγματι εἶναι τό Ἰσλάμ διότι οἱ εὐγενεῖς ἀναφορές Σας στόν Ἀβικέννα, τόν Ἀβερόη καί τόν Ρούμι δυστυχῶς ἀγνοοῦν τά σχετικά κελεύσματα τοῦ Κορανίου (Κεφ. 8,17 - 8,40 - 47,4 - 8,68 - 8,70, 5,56 - 4,143 - 5,17 - 5,19 - 9,29 - 22,44 - 4,38 - 4,12 - 4,3 - 4,28 - 39,49 - 70,30 - 112,3 - 4,169 - 19,36 - 20,39 - 5,75 - 9,31 - 10,69 - 21,30 - 23,93 - 25,2 - 43,58 - 72,3) διά τῶν ὁποίων θεμελιώνεται τό μίσος τῶν μουσουλμάνων κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ἡ σφαγή τῶν «ἀπίστων» διαχρονικῶς. Ἑπομένως ἡ πρόθεσι Σας στερεῖται ἐλλόγου δυναμικῆς καί βέβαια ἀπάντηση ἄμεση Σᾶς δίδει ἡ Μουσουλμανική κοινότητα τοῦ Βελγίου τῆς ὁποίας 2 μέλη ἐξελέγησαν στό Δημοτικό Συμβούλιο τοῦ Ἄντερλεχτ καί πρώτη πρότασι τους ἦταν ἡ κατάργησι τοῦ ἑορτασμοῦ χριστιανικῶν ἑορτῶν στά ὅρια τοῦ Δήμου καί ἡ ἐπιβοή τῆς «Σαρίας», ἕνας ἐκ τῶν δύο ἐκλεκτῶν τῆς Μουσουλμανικῆς Κοινότητος τοῦ Βελγίου ὁ Μπέλ Ἐλ Κασέμ εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς ὁμάδος «Σαρία γιά τό Βέλγιο» πού συνελήφθη στίς 16 Ἀπριλίου γιατί δήλωσε ὅτι «ἡ μάχη γιά τήν ἀνατροπή τῆς Χριστιανικῆς Δύσης συγκεντρώνει ἤδη πανστρατιά». Τό Δίκτυο του πού ἀπαρτίζεται ἀπό ἄλλους 60 φανατικούς Ἰσλαμιστές διεκήρυξε ὅτι διεξάγεται ἕνας παγκόσμιος ἄτυπος πόλεμος κατά τῆς Δύσης καί καλοῦνται «οἱ ἁπανταχοῦ μάρτυρες τοῦ Ἰσλάμ νά πάρουν μέρος σέ αὐτό». Τήν ἀπάντηση Σᾶς τήν δίδει ἀκόμη μέ πολύ τραγικό τρόπο ἡ πρόσφατος βομβιστική ἐγκληματική ἐνέργεια τῶν δύο νεαρῶν Τσετσένων Μουσουλμάνων στήν Βοστώνη τῶν ΗΠΑ πού ἦταν ὑπότροφοι τῆς Ἀμερικανικῆς Κυβέρνησης στήν πανεπιστημιούπολη τῆς Βοστώνης καί δυστυχῶς μέ ἄφατη ὀδύνη τήν ἀπάντηση Σᾶς δίνει ἡ ἐγκληματική ἀπαγωγή τοῦ ἑλληνομαθοῦς Σεβ. Μητροπολίτου Χαλεπίου κ.κ. Παύλου καί τοῦ Συροϊακωβίτου «Ἐπισκόπου» Γρηγόριου Yohanna Ibrahim συνοδευόντων ἀνθρωπιστική ἀποστολή καί ἡ κακουργηματική δολοφονία τοῦ Διακόνου του καί τοῦ ὁδηγοῦ Του ἀπό φαναντικούς Μουσουλμάνους Τσετσένους Τζιχαντιστές, τούς «δημοκράτες» Σουνίτες Μουσουλμάνους τῆς Ἀραβικῆς Ἄνοιξης στήν Συρία, πού ὑποθάλπουν καί στηρίζουν γραφίδες σάν τήν δική Σας καί κόμματα σάν τό ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ καθώς καί τό ἐγκληματικό ΝΑΤΟ, πού τό πατρωνάρουν οἱ γνωστοί μεγαλοτραπεζίτες τῶν ΗΠΑ γεγονός πλέον πασίδηλο ἀφοῦ στήν τρέχουσα συνδιάσκεψη τοῦ ΝΑΤΟ μετέχει καί ὁ ἐγκάθετος Μουσουλμάνος ἡγέτης τῆς  δῆθεν ἀντιπολιτεύσεως στήν Συρία καί ἰθύνων νοῦς τῶν δολοφόνων ἀπαγωγέων.
Κατόπιν αὐτῶν ἀνακύπτει ἕνα οὐσιῶδες ἐρώτημα γιά ποιούς λόγος χρηματοδότησε τό Ἵδρυμα τοῦ γνωστοῦ διατάκτου τοῦ Σιωνιστικοῦ συστήματος κ. Σόρος τό ταξίδι τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ κ. Τσίπρα στίς ΗΠΑ;
Ὅσον ἀφορᾶ στήν συνηγορία Σας γιά τήν μισθοδοσία τοῦ Ὀρθοδόξου Κλήρου στήν Ἑλλάδα αὐτή τίθεται σέ ἀπολύτως ἐσφαλμένη βάση καί ὑποδηλώνει ἐλπίζω ἀθέλητη ἄγνοια τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος γιατί δέν εἶναι ἡ μισθοδοσία χαριστική πράξι ἤ ἔστω χορηγία σέ σημαντικό δημόσιο θεσμό, οὔτε ὅπως γράφετε ἡ «χρηματοδότηση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπό τήν Πολιτεία δέν εἶναι λιγότερο θεμιτή ἀπό τήν χρηματοδότηση τοῦ Φεστιβάλ Ἀθηνῶν, τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς, τῶν πολιτικῶν κομμάτων» ἀλλά εἶναι ὑποχρέωσι ἔννομος τῆς Πολιτείας γιά τό 96% τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πού ἀπό τό 1833 ἕως σήμερα ἔχει κατά καιρούς διαρπαγεῖ.
Ἐρχόμενος στήν στήριξη τῶν θέσεων Σας ἀπό τόν ἐλλογιμώτατο κ. Β. Ξυδιᾶ πού ἀνηρτήθη στίς 11.4.2013 στήν ἱστοσελίδα ΑΝΤΙΦΩΝΟ μέ τίτλο: «Τί χρωστᾶ ἡ Ἐκκλησία στόν Γιῶργο Λιερό ἐκτός ἀπ’ τούς μισθούς τῶν κληρικῶν;» ἔχω νά σημειώσω ὅτι ὁ κ. Ξυδιᾶς μέ τό κείμενό του δικαίωσε πλήρως τό ἐπώνυμό του. Οἱ ὕβρεις καί τά ὅσα ἀνεπέρειστα μοῦ προσάπτει ἀποδεικνύουν πλήρως τόν ψυχισμό του καί βέβαια ὡς θεολόγο τόν καθιστοῦν ὑπόλογο ἐνώπιον τοῦ Δικαιοκρίτου. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐπιχειρεῖ νά μέ ἐκμηδενίση εἶναι ἀπόλυτα ἐνδεικτικός τῶν ἀνωτέρω διότι ἐνῶ δέν τά «ξέρει» ἤ δέν τά «θυμᾶται καλά» ἤ δέν εἶναι «βέβαιος» καταφέρεται δημόσια ἐναντίον ἑνός συνανθρώπου του. Θαυμᾶστε λοιπόν νέα ἐκδοχή ἤθους !
Εὐχόμενος καλό Πάσχα διατελῶ μετ’ εἰλικρινῶν εὐχῶν,
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ανησυχεί η ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Χαλεπίου για τους δύο Μητροπολίτες

Ανησυχεί η ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Χαλεπίου για τους δύο Μητροπολίτες

Η Ελληνορθόξη Μητρόπολη του Χαλεπίου, στη βόρεια Συρία, εξακολουθεί να μην έχει νέα για τους δυο απαχθέντες Μητροπολίτες, δήλωσε ιερέας της Μητρόπολης, ύστερα από πληροφορία χριστιανικής οργάνωσης για την απελευθέρωσή τους.
«Δεν έχουμε καμία νέα πληροφορία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αφέθησαν ελεύθεροι», δήλωσε ο ιερέας Γάσαν Ουάρντ.
«Δεν έχουμε καμία επικοινωνία με το συρορθόδοξο Μητροπολίτη του Χαλεπίου Γιοχάνα Ιμπραχίμ και με τον ελληνορθόδοξο Μητροπολίτη του Χαλεπίου Παύλο Γιαζίγκι», πρόσθεσε ο ίδιος ιερέας και τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απελευθέρωσή τους. 
«Ανησυχούμε πολύ», υπογράμμισε ο ιερέας.

Στο μεταξύ δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες στα Μέσα Ενημέρωσης περί απελευθέρωσης του Ελληνορθόδοξου Μητροπολίτη Χαλεπίου Παύλου, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

"Ta Nea"