Πονάμε για την πατρίδα μας την Ελλάδα και νιώθουμε Έλληνες

                                                          

H κ. Ασάφογλου πρόεδρος του Κινήματος Ειρήνης και Φιλίας διατύπωσε τις απόψεις της στην εκπομπή «Ειδικές Αποστολές» της ΕΡΤ. Απόψεις τις οποίες έχουν καταδικάσει τα Ελληνικά δικαστήρια, απόψεις που αντίκειται στη συνθήκη της Λωζάννης. Το θλιβερό είναι ότι κρατικό κανάλι, η ΕΡΤ, προβάλλει  αυτή τη χρονική στιγμή  αυτές τις απόψεις.

Η απάντηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πομάκων Ξάνθης στην πρόεδρο του ΚΙΕΦ

«Εσείς μπορείτε να νιώθετε Τουρκάλα και να πονάτε για την Τουρκία αλλά και εμείς πονάμε για την πατρίδα μας την Ελλάδα και νιώθουμε Έλληνες»

Προσβλητική χαρακτηρίζει τη δήλωση της προέδρου του ΚΙΕΦ Τσιγδέμ Ασάφογλου για τη μειονότητα της Θράκης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Ξάνθης.

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Τη αυτή ημέρα Σαββάτω της πρώτης εβδομάδος των Νηστειών, το δια Κολλύβων παράδοξον θαύμα του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος εορτάζομεν.                                            

Θεόδωρος ο Τήρων, ο ένδοξος Μεγαλομάρτυς του Χριστού, του οποίου την ανάμνησιν του περιλαλήτου δια των κολλύβων θαύματος εορτάζομεν, ήτο κατά τους χρόνους των ασεβών βασιλέων Μαξιμιανού του Γαλερίου (305 – 311) και Μαξιμίνου (307 – 313). Και κατήγετο μεν ούτος εκ της Αμασείας, πόλεως της Καππαδοκίας, εμαρτύρησε δε εις τα Ευχάϊτα της Γαλατίας εκ της οποίας κατήγετο ο έτερος σύγχρονος και συνώνυμος αυτού Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ο Στρατηλάτης. Επειδή δε και οι δύο ούτοι Μεγαλομάρτυρες Θεόδωροι και συνώνυμοι ήσαν και σύγχρονοι και η εκάστου τούτων ιδιαιτέρα μνήμη συμπίπτει πλησίον προς το σήμερον εορταζόμενον θαύμα των κολλύβων και μάλιστα κατά το πλείστον εν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, έτι δε και διότι κοινοί εις αμφοτέρους Ναοί παλαιόθεν αφιερώθησαν, επεκράτησεν αρχαία συνήθεια, ίνα και αμφότεροι κατά την σήμερον εορτάζωνται. Και καθόσον μεν αφορά τον Βίον και τα Μαρτύρια αυτών, επειδή εκτενώς προεγράφησαν κατά την ημέραν της ιδιαιτέρας εκάστου μνήμης, ήτοι του μεν Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος κατά την ιζ΄ (17ην) Φεβρουαρίου, του δε Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρατηλάτου κατά την η΄ (8ην) του Φεβρουαρίου, ας μη επαναλάβωμεν και ενταύθα, ο δε βουλόμενος ας τα αναζητήση εκεί, ας είπωμεν δε μόνον περί του παραδόξου δια κολλύβων θαύματος, όπερ ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ο Τήρων επετέλεσε και του οποίου την ανάμνησιν, ως είπομεν, επιτελούμεν κατά την σήμερον.

Παληό και Νέο ημερολόγιο -- Του αειμνήστου Αθανασίου Σακαρέλλου, Θεολόγου

 9. Η προπαγάνδα και ο προσηλυτισμός τους.

1. Οι Φράγκοι χρησιμοποίησαν, από τον 16 ο αιώνα και μετά, την προπαγάνδα για προσηλυτισμό των Ορθοδόξων στον παπισμό. Επιδίωξή τους ήταν να διαλύσουν τη Ρωμηοσύνη. Ήταν το καθημερινό όνειρό τους. Ο διαβόητος πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ (αυτός που άλλαξε το ημερολόγιο το 1582) ίδρυσε στη Ρώμη το 1576 το λεγόμενο Ελληνικό κολλέγιο του αγίου Αθανασίου, το οποίο παρέδωσε στα χέρια των Ιησουϊτών. Σκοπός του ήταν η ανθρωπιστική μόρφωση και η διάδοση της ψευδενώσεως της Φλωρεντίας. Στην Ανατολή οι Ορθόδοξοι δεν κατάλαβαν αμέσως τους σκοπούς του κολλεγίου. Είχαν υπόψη τους την ύπαρξη ενός άλλου Ελληνικού κολλεγίου, που είχε ιδρύσει προηγουμένως (1514-1521) ο ουμανιστής Πάπας Λέων Ι΄ ο Μέδικος, ο οποίος ως οπαδός της Αναγεννήσεως θαύμαζε, αγαπούσε τους Έλληνες και δεν ενδιαφέρονταν για τα θρησκευτικά ζητήματα. Το κολλέγιο αυτό είχε αποσπάσει την εκτίμηση των Ελλήνων, γιατί δεν είχε προσηλυτιστικούς σκοπούς. Τους Φράγκους όμως ενδιέφερε ο εκφραγκισμός των Ορθοδόξων και γι’ αυτό ο διαβόητος Γρηγόριος ΙΓ΄ ίδρυσε το νέο Κολλέγιο. Ήδη από τον 14 ο αιώνα ακόμα, είχε υποστηριχθεί, ότι πρέπει κάθε ελληνική οικογένεια να στέλνει ένα παιδί στη Δύση για ν’ ανατραφεί στη λατινική πίστη. 63 Τον επόμενο αιώνα, προτάθηκε στον πάπα Ευγένιο Δ΄ (1431-1447) η μεταφορά στη Ρώμη εκατό νεαρών Ελλήνων, που θα μορφώνονταν και θα ενστερνίζονταν τα δόγματα του παπισμού. Έτσι, θ’ απέβαιναν χρήσιμοι για την σταθεροποίηση της ψευδενώσεως της Φλωρεντίας- Φερράρας. Από το Ελληνικό Κολλέγιο πέρασαν περίπου 439 Έλληνες σπουδαστές. Εκτός από ελάχιστους, οι άλλοι Φράγκεψαν!

The Synodikon of the 7th Ecumenical Council

As the Prophets saw, as the Apostles taught, as the Church has received, as the Teachers express in dogma, as the inhabited world understands together with them, as grace illumines, as the truth makes clear, as error has been banished, as wisdom makes bold to declare, as Christ has assured, so we think, so we speak, so we preach, honouring Christ our true God, and his Saints, in words, in writings, in thoughts, in sacrifices, in churches, in icons, worshipping and revering the One as God and Lord, and honouring them because of their common Lord as those who are close to him and serve him, and making to them relative veneration.

This is the faith of the Apostles; this is the faith of the Fathers; this is the faith of the Orthodox; this faith makes fast the inhabited world.

On everything that has been written or spoken against the holy Patriarchs Germanus, Tarasius, Nicephorus and Methodius, Ignatius, Photius, Nicephorus, Antony and Nicolas:

Anathema!

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


 

Τό Eμβόλιο Tής Aγάπης Kαί Oι Aρνητές Tής Aπάτης -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

 


Προέκυψε ένα πρόβλημα μεταξύ τών υποτιθέμενων γνησίων ορθοδόξων, γνησίων νεορθοδόξων καί λοιπών κατ΄ όνομα ορθοδόξων. Τό επισήμανε στήν ιστοσελίδα τού φέησμπουκ ο κ. Ιωάννης Παπαρρήγας ο οποίος γράφει :

«Αν και είχαμε σχολιάσει και πάλι το θέμα, αδυνατούμε όμως να μην σχολιάσουμε το εξής: ''+Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Καθηγούμενος της γνήσιας Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους: "Εγώ λέω από την θέση αυτή που με έβαλε ο Θεός, ότι από εμένα, δεν έχει κανένας ευλογία να πάρει το εμβόλιο. Όποιος κάνει εμβόλιο, είτε είναι Μοναχός είτε είναι λαϊκός, δεν θα έχει καμμία δουλειά μαζί μας, θα είναι πλέον ξένος..." Mην βιάζεστε, υπάρχει και το αλλά....., δηλαδή:

΄Ύμνοι Τεσσαρακοστής


 

Τη Κ΄ (20η) Μαρτίου, μνήμη των Οσίων ΑΒΒΑΔΩΝ, των εν τη Μονή του Αγίου Σάββα αναιρεθέντων.

Οι Όσιοι ούτοι Αββάδες, συναθροισθέντες εκ διαφόρων τόπων, ησύχαζον εν τω Μοναστηρίω του Αγίου Σάββα, υπηρετούντες τον Θεόν με ενάρετον πολιτείαν και με πολλήν κακουχίαν και άσκησιν. Ο φθονερός όμως και μισόκαλος διάβολος, ο πάντοτε φθονών τους εναρέτους, εκίνησε κατά των Οσίων τούτων τους αθέους Αιθίοπας, τους καλουμένους Μαύρους, οι οποίοι ελπίζοντες να εύρωσι χρήματα και πλούτον, επέδραμον κατά του Μοναστηρίου του Αγίου Σάββα. Επειδή δε αν και ικανώς ερευνήσαντες δεν εύρον χρήματα, καθώς ήλπιζον, έρριψαν την οργήν των, οι αιμοβόροι, κατά των εκεί Αγίων Πατέρων. Και άλλους μεν εξ αυτών απεκεφάλισαν, άλλους δε κατέκοψαν εις λεπτά τεμάχια, άλλους έσχισαν εις το μέσον και άλλους, αφού εκέντησαν δια του ξίφους, έχυσαν τα αίματα αυτών εις την γην. Οι δε Όσιοι, ευχαριστούντες τον Θεόν, παρέδωκαν τας ψυχάς των εις χείρας Αυτού και απέλαβον την αιώνιον και μακαρίαν ζωήν της Βασιλείας των ουρανών, δια την οποίαν υπέμειναν και τους προτέρους αγώνας της ασκήσεως και τας μετέπειτα βασάνους του Μαρτυρίου.

Μαρίνος Ριτσούδης: Ο ήρωας που αντιστάθηκε στο καθεστώς Σημίτη


Ο Έλληνας που είπε ένα μεγάλο ΟΧΙ!

Ο ανθυποπλοίαρχος του αντιτορπιλικού Θεμιστοκλής Μαρίνος Ριτσούδης ήταν ο Έλληνας ήρωας που αρνήθηκε να συμμετέχει στον βομβαρδισμό της Σερβίας, στον οποίον συμμετείχε πρόθυμα η κυβέρνηση Σημίτη – Άκη Τσοχατζόπουλου!

Μία μαύρη κηλίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας, της Ευρώπης και της Ελλάδας. Η ισοπέδωση μιας περίφανης χώρας και η εθνοκάθαρση των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου επειδή έτσι ήθελε η Γερμανία και έτσι αποφάσισε ο εκβιαζόμενος Μπιλ Κλίντον, προκειμένου να απομακρύνει από τα φώτα της δημοσιότητας το σκάνδαλο Λεβίνσκι.

Ο Ριτσούδης, ο οποίος για την κίνησή του αποτάχθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό, καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση και κυνηγήθηκε από την κυβέρνηση Σημίτη, αρνήθηκε ακόμα και την οικονομική ενίσχυση που του πρόσφερε η Σερβία προκειμένου να τον τιμήσει.

Στην απολογία του στο ναυτοδικείο Πειραιά όπου δικάστηκε, είπε: «Είχα δύο δρόμους να διαλέξω. Επέλεξα αυτόν που έχετε πάνω από εσάς» δείχνονταν την εικόνα του Χριστού πάνω από το Προεδρείο «Τον οποίο και εγώ βάζω πάνω από όλα, γιατί ο νόμος του Θεού είναι πάνω από όλους. Είναι η συνείδηση του καθενός».

Σήμερα, εργάζεται ως καπετάνιος σε γιοτ, αλλά οι σέρβοι δεν τον ξέχασαν και το πρόσωπο του κοσμεί τους δρόμους του Βελιγραδίου (φωτό).

Δείτε το βίντεο της εποχής:

 Πενταπόσταγμα ενημέρωσης | Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο (pentapostagma.gr)

Η παρούσα ενημέρωση είναι του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων.

O Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. Κορναράκης γράφει:

Ἡ σχετικοποίηση ἤ, μᾶλλον, ἡ ἀπόρριψη τῆς διαχρονικῆς παρουσίας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ἀπόρριψη τοῦ εὐαγγελικοῦ καὶ πατερικοῦ λόγου. Ἡ Ἐκκλησία, μὲ τὴν παγκοσμιοποιημένη εἰκόνα της, εἶναι κενὸς λόγος. Ἡ «σύγχρονη» Ὀρθοδοξία εἶναι φάντασμα κακόγουστο μπροστὰ στὴν αὐθεντικὴ Ὀρθοδοξία τῶν Πατέρων.

Ἡ αὐθεντικὴ Ὀρθοδοξία, στὴν χαρισματική της εἰκόνα, εἶναι μιὰ διαχρονικὴ λυτρωτικὴ παρουσία, ποὺ δὲν πάσχει ἀλλοίωση, οὔτε ἀπὸ τὸν χρόνο, οὔτε ἀπὸ τὸ μῖσος καὶ τὴν περιφρόνηση τῶν ἀρνητῶν τῆς ὑπόστασής της.

Η Κύπρος θα γίνει βιλαέτι της Μερσίνας της Τουρκίας, με τα σχέδια που προωθούν

 Ελένη Θεοχάρους: Καταδίκη της Κύπρου σε μόνιμο διαμελισμό και εκτουρκισμό, διότι ζητάμε το ελάχιστο. Η Κύπρος θα γίνει βιλαέτι της Μερσίνας της Τουρκίας, με τα σχέδια που προωθούν. Από την εκπομπή: «Σε γνωρίζω από την κόψη» με τον Αντώνη Κοκορίκο, στον τηλεοπτικό σταθμό «Βεργίνα Τηλεόραση», της 12-3-2021.

"O.T."

Ματθαίος Τσούγκας METROPOLIS 95,5 13-03-2021


 

Δ.Χ.: Ἡ ρομφαία τῆς Ἀληθείας ἔναντι τῆς ΒΡΩΜΙΑΣ τοῦ Ψεύδους!