Εμπειρικαί αποδείξεις της Αναστάσεως -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι το πιο μεγάλο και πιο σπουδαίο γεγονός, που σημάδεψε την παγκόσμια ιστορία. Το φως της καταυγάζει όλη την οικουμένη και η προσφορά της δεν ικανοποιεί μόνο τις προσδοκίες του πιστού, αλλά στοχεύει στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Διότι ο κάθε άνθρωπος, είτε πιστεύει είτε όχι, δεν παύει να πιέζεται από το βραχνά του θανάτου, που περιορίζει τη ζωή και φαρμακώνει το είναι του, δεν παύει να διψά και να πεινά, για μια ζωή ατέλειωτη και όμορφη, απρόσβλητη από τον πόνο, γεμάτη χαρά και ελπίδα. Η ανάσταση του Χριστού δεν είναι μυστήριο, ώστε να το προσεγγίσουμε με την πίστη. Είναι ιστορικό γεγονός. Γι΄ αυτό προσκαλεί και προκαλεί να το ψηλαφήσουμε και να το ερευνήσουμε μέσα από τις πάμπολλες μαρτυρίες και αποδείξεις που το βεβαιώνουν πειστικά και αδιάσειστα. Δεν απευθύνεται στο συναίσθημα και στην ευλάβεια μόνο· πρωτίστως ικανοποιεί και πείθει τη λογική, της δίδει τα εχέγγυα για να αναχθεί από το λογικό στο υπέρλογο, να γίνει πίστη. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η ανάσταση του Χριστού δεν στηρίζεται στην πίστη των χριστιανών, αλλά η πίστη των χριστιανών θεμελιώνεται στο γεγονός της αναστάσεως του Χριστού.

Για αρκετά λεπτά το Κρεμλίνο γύρω μας δεν υπήρχε. Όλα ήταν μόνο Πόντος.


"Ορθόδοξη Φωνή" : ένα σχόλιο που νομίζουμε ότι αφορά όλους τους αντιοικουμενιστές Κληρικούς

Σχόλιο του Παναγιώτη Σημάτη        

Μᾶς ἐστάλη καὶ δημοσιεύουμε μὲ μεγάλη θλίψη τὸ παραπάνω ἄρθρο τοῦ σεβαστοῦ π. Μαξίμου Καραβᾶ, Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. ἁγ. Παρασκευῆς.  Θλίψη, ὄχι γι’ αὐτὰ ποὺ γράφει ὁ π. Μάξιμος, ἀλλὰ γι’ αὐτὰ ποὺ δὲν κάνει, ἂν καὶ ἀπορρέουν ἐξ αὐτῶν ποὺ γράφει! Ἀποδεικνύει ἀναντίρρητα καὶ ἁγιοπατερικὰ ὁ Γέροντας Μάξιμος ὅτι ὁ Πατριάρχης εἶναι «ὁ μεγαλύτερος βλάσφημος καὶ ὁ μεγαλύτερος Αἱρεσιάρχης ὅλων τῶν αἰώνων»! Ἀρκεῖται ὅμως μόνο στὸ νὰ ἐπαναλάβει ὅ,τι μέχρι τώρα ὅλοι οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ἔχουν γράψει! Τουτέστι ἐπαναλαμβάνει τὸν χαρτοπόλεμο τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, ἀντὶ νὰ ἀκολουθήσει τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία, ποὺ εἶναι ἡ ἀπομάκρυνση κατὰ τὶς Ἐντολὲς τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές, σύμφωνα μὲ τὸ «ἐξέλθετε, ἐξέλθετε καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε»!Ἀρκεῖται στὸ ἔλεγχο καὶ τὶς συμβουλὲς ΜΟΝΟ πρὸς τὸν Πατριάρχη, ποὺ ἀποδεδειγμένα ἀδιαφορεῖ πλήρως γιὰ τὶς συμβουλές! Δέχτηκε ὄχι μόνο «μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν», ἀλλὰ πενῆντα, καὶ ἑκατό, καὶ πεντακόσιες καὶ χίλιες νουθεσίες, ἐπὶ δεκαετίες μάλιστα, ἀλλὰ παραμένει ἐπίμονα στὶς κακοδοξίες του, καὶ ἄρα ὁ Πατριάρχης «ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος»! Καὶ ὁ Γέροντας συνεχίζει νὰ τοῦ ἀπευθύνει λόγους νουθεσίας καὶ μετανοίας μαζὶ μὲ εὐχολόγια· «εὔχομαι -γράφει- εἰς τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν νὰ χαρίσει εἰς ἡμᾶς καὶ εἰς αὐτὸν μετάνοιαν καὶ ὁμολογίαν»! Κι αὐτὸ γιὰ νὰ μὴν κάνει τὸ καθῆκον του, ποὺ εἶναι νὰ διακόψει τὸ μνημόσυνό του, αὐτοῦ καὶ τοῦ Ἐπισκόπου του ποὺ τὸν μνημονεύει!

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.


Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἀσία. Οἱ γονεῖς τους ἦταν ἄριστο πρότυπο χριστιανῶν συζύγων. Ὅταν ἡ μητέρα τους Θεοδότη ἔμεινε χήρα, ἀφιέρωσε κάθε προσπάθειά της στὴν χριστιανικὴ ἀνατροφὴ τῶν δύο παιδιῶν της, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ. Τοὺς δύο ἀδελφοὺς διέκρινε μεγάλη εὐφυΐα καὶ ἐπιμέλεια, γι’ αὐτὸ καὶ σπούδασαν πολλὲς ἐπιστῆμες. Ἰδιαίτερα ὅμως, ἐπιδόθηκαν στὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη, τὴν ὁποία ἐξασκοῦσαν σὰν διακονία φιλανθρωπίας πρὸς τὸν πλησίον. Θεράπευαν τὶς ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἰδιαίτερα τῶν φτωχῶν, χωρὶς νὰ παίρνουν χρήματα, γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάστηκαν Ἀνάργυροι. Πολλοὶ ἀσθενεῖς ποὺ θεραπεύθηκαν ἤθελαν νὰ τοὺς εὐχαριστήσουν. Ἀλλὰ αὐτοί, δὲν δέχονταν τὶς εὐχαριστίες καὶ ἀπαντοῦσαν μὲ τὸν ὀρθὸ λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμης καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων». Δηλαδή, ὅλος ὁ ὕμνος καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμη καὶ ἡ ἰσχύς, ἀνήκει στὸ Θεό μας, στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἔτσι ταπεινὰ ἀφοῦ διακόνησαν σὲ ὅλη τους τὴ ζωὴ τὸν πλησίον, πέθαναν εἰρηνικὰ καὶ ἐτάφησαν στὴν τοποθεσία Φερεμά.

Ο Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ:":

Παιδιά σήμερα έχουμε ένα απείρως σοβαρότερο πρόβλημα!! Οι περισσότεροι πλέον ιερείς που λειτουργούν στους ναούς έχουν πλέον κοινωνία με τους οικουμενιστές! Από την Σύνοδο στο Κολυμπάρι και έπειτα ο κάθε ιερέας που μνημονεύει τον Δεσπότη του έχει κοινωνία με αυτούς που αναγνώρισαν τις αιρέσεις ως Εκκλησίες!! Επομένως το ΤΕΡΑΣΤΙΟ πλέον πρόβλημα είναι ότι για να εκκλησιαστούμε, να εξομολογηθούμε και να κοινωνήσουμε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ και όχι Αιρετικά και Θεατρικά θα πρέπει να έχουμε μπόλικα χρήματα στην άκρη(από αυτά που πλέον δεν μας περισσεύουν) ώστε να ταξιδέψουμε πιθανώς και εκατοντάδες χιλιόμετρα και να πληρώσουμε ξενοδοχείο για να βρούμε πραγματικό ιερέα που ούτε συμμετέχει σε άλλες συνόδους αλλά ούτε και συν-κοινωνεί με τους Οικουμενιστές. Και αν βρεις τέτοιο ιερέα που και αυτός αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις πρέπει να τον βοηθήσεις και αυτόν με όποιον τρόπο μπορείς....Άρα εκ των πραγμάτων πόσες φορές πλέον να έχει κάποιος την άνεση και την δυνατότητα να εκκλησιαστεί, να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει??? Ο πραγματικός πλέον πόλεμος προάσπισης της πίστης και της Εκκλησίας του Χριστού για τον κάθε πιστό ξεχωριστά έχει ξεκινήσει. Τα χρόνια της ειρήνης στην Ορθοδοξία αποτελούν παρελθόν. Ας όψονται ο παγκάκιστος Βαρθολομαίος και ο παμπόνηρος Ιερώνυμος και όλη χάβρα που τους ακολουθεί που μας κατέλαβαν τους ναούς μας και μας επιβάλλουν πλέον εκπτώσεις ακόμα και στα θέματα Σωτηρίας μας.....
Στην Αποκάλυψή του ο Χριστός το αναφέρει ξεκάθαρα στον Ιωάννη να μην συγκοινωνούμε τις αμαρτίες της Μεγάλης Πόρνης αλλά να φεύγουμε από αυτήν μακρυά.

18-4 Καὶ ἦκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· ἔξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μὴ λάβητε·

18-5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς.

O Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος για το Ισλάμ και το αντιρατσιστικό


Οι Οίκουμενισταί είναι χειρότεροι των γραμματέων και των Φαρισαίων

Τι είπε ο Χριστός μας ελέγχοντας τούς γραμματείς και Φαρισαίους; 
«Έπί της Μωσέως καθέδρας έκάθισαν οί γραμματείς και Φαρισαίοι. Πάν­τα ούν όσα έάν εϊπωσιν ύμϊν τηρείν, τηρείτε και ποιείτε, κατά δέ τά έργα αυτών μή ποιείτε’ λέγουσι γάρ, καί ού ποιούσι» (Ματθ. 23, 2-3). Ή διδασκα­λία τους ήταν σωστή, τα έργα τους όμως πονηρά και υποκριτικά. Οι Οίκουμενισταί είναι χειρότεροι των γραμματέων και των Φαρισαίων, διότι κάθονται στους θρόνους των Πατέρων της Εκκλησίας και νοθεύουν και διαστρέ­φουν το Ευαγγέλιο, εξισώνοντας το φως με  το σκότος, την αλήθεια με  την πλάνη, την Ορθοδοξία με την αίρεση! Και η διδασκαλία τους είναι αιρετική, και τα έργα τους (συμπροσευχές, συλλείτουργα, συμμετοχή στο Π.Σ.Ε.) παράνομα.

ΟΧΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΛΛΟΓΟΥΗΝ

Αδελφοί
Για άλλη μια χρονιά αρκετά παιδιά μας, χωρίς να γνωρίζουν ούτε αυτά, ούτε εμείς, θα λάβουν μέρος σε μια ειδωλολατρική εκδήλωση, γνωστή ως Χάλλογουην (Halloween) την 31ην Οκτωβρίου. Τι είναι το Χάλλογουην; Είναι μια δεισιδαιμονία που ανεπτύχθη στην Ευρώπη, πριν τη γέννηση του Χριστού μας. Οι άνθρωποι που κατοικούσαν τότε στην Ευρώπη ωνομάζοντο Κέλτες. Η θρησκεία τους ήτο η λατρεία του Σατανά. Τελούσαν συνεχώς ανθρωποθυσίες προκειμένου να εξευμενίσουν τους δαίμονες. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος ανθρωποθυσίας ήτο η καύσις ζωντανών νεαρών παιδιών επί της φωτιάς. Οι Κέλτες είχαν πολλές θρησκευτικές εορτές κατά την διάρκεια του έτους. Η πιο σημαντική ήτο της 1ης Νοεμβρίου, ημέρας που άρχιζε το νέο ημερολογιακό τους έτος. Η 1η Νοεμβρίου ήτο επίσης η ημέρα που τιμούσαν όλους τους δαίμονες και τις μάγισσες.


***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΟΧΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΛΛΟΓΟΥΗΝ...":

Θεός  φυλάξει, τη αηδία είναι αυτό το πράγμα! Γιορτή σου λέει και τρέχουν οι αφελείς να τη γιορτάσουν!  Αμη εκείνη των ευχαριστιών στην Αμερική, τί ψεύτικη γιορτή αγάπης κι αυτή! Και την υιοθετούν και ορθόδοξοι  χριστιανοί!!

Του μακαριστοῦ Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου:

«Πρέπει νά ὁμολογήσωμεν ὅτι ἔχομεν καί ἡμεῖς τήν "κρίσιν" μας. Κρίσιν ποιμένων καί θεολόγων. Δέν ἔχει, βεβαίως σημασίαν, ἄν τελικῶς δέν θά δυνηθοῦν νά βλάψουν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. Βέβαιον ὅμως εἶναι, ὅτι φθείρουν τό ὀρθόδοξον φρόνημα τοῦ λαοῦ μας καί στερεώνουν τούς αἱρετικούς εἰς τάς πλάνας των. Ἀλλά ἐλησμονήσαμεν. Τό νά εἶναι τις Ὀρθόδοξος ποιμήν καί θεολόγος εἶναι μέγα πρᾶγμα. "Γενναίας δεῖται ψυχῆς" κατά Χρυσόστομον. Ποῦ νά εὕρωμεν τούς γενναίους; Ποῦ εἶναι οἱ Πατερικοί; Ποῦ οἱ Μάρτυρες τῆς πίστεως; Φοβούμεθα μήπως εὑρισκόμεθα εἰς τάς ἐσχάτας ἡμέρας. Ἀπαισιοδοξοῦμεν; Ἀλλά πῶς νά ἑρμηνεύσωμεν τό φαινόμενον τῆς τόσον ἐκτεταμένης ἀφασίας, τῆς μειοδοσίας ἐν τῇ πίστει, τῆς ἀπουσίας ζήλου ὑπέρ τῆς εὐσεβείας, τῆς βαθείας σιωπῆς, ἥτις διαδέχεται τά αἱρετικά κηρύγματα "Ὀρθοδόξων" ποιμένων; ποῦ εἶναι αἱ ἀστραπαί τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας;»

π.Θεόδωρος Ζήσης Κυριακή Θ΄ Ματθαίου


ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ:

Δύσκολο να πει κανείς τί είναι καλύτερο∙ να μεταλαμβάνουμε συχνά ή σπανίως των Αγίων Μυστηρίων του Χριστού. Ο Ζακχαίος υποδέχθηκε με χαρά στο σπίτι του τον αγαπημένο επισκέπτη, τον Κύριο, και καλώς έπραξε. Ενώ ο εκατόνταρχος, από ταπεινοφροσύνη , αναγνωρίζοντας την αναξιότητά του, δεν αποφάσισε να τον δεχτεί και καλώς έπραξε και αυτός. Οι πράξεις των, αν και ερχόμενες σε αντίθεση, είναι ταυτόσημες ως προς το κίνητρο. Και ενώπιον του Θεού φάνηκαν εξίσου άξιες. Η ουσία βρίσκεται στο ότι πρέπει να ετοιμάζουμε δεόντως τον εαυτό μας για το μέγα Μυστήριο.
***
Ο   +Ι.Γ.Ζ.  άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ:":


Συχνά, με αυστηρές προϋποθέσεις. Ο Χριστός κατεβαίνει για όλους._
Ο Χριστός είπε ο Τρώγων ( συνέχεια) και όχι ο φάγων ( άπαξ)

Σήμερα όμως βιώνουμε άλλη μία εκτροπή της λογικής, με τα δυο άκρα.
Στην πρώτη περίπτωση κάποιοι δίνουν ευλογία να μεταλαμβάνει ο κόσμος 3 φορές την εβδομάδα, χωρίς να υφίσταται έστω η στοιχειώδης νηστεία της προηγούμενης. Δηλαδή έχουμε την κατάντια των « χριστιανών» να καταλύουν κρέας πίτσα κλπ και την επόμενη να μεταλαμβάνουν. Αυτό όπως είπαμε μπορεί να τύχει 2-3 φορές εβδομαδιαίως. Αυτή η καινοτομία είναι απέναντι στην παράδοση της Εκκλησίας, και την καθιέρωσε ο αιρετικός θολολόγος Μακράκης ( βλέπε τρισύνθετο κλπ)
Στην δεύτερη περίπτωση έχουμε το 3 φορές τον χρόνο. Από το ένα άκρο στο άλλο. Από την μια πλάνη στην άλλη.

Ας δούμε όμως σε τι διαφέρουμε οι σημερινοί χριστιανοί από την αρχαία Εκκλησία όπου κοινωνούσαν καθημερινώς ΧΩΡΙΣ να νηστεύουν:

Ποιος έδωσε στο κοινό ταμείο όλη την περιουσία του;
( Θυμίζω τι έπαθαν ο Ανανίας και η Σαπφείρα επειδή δεν έδωσαν όλη την περιουσία τους στο κοινόβιο αλλά κράτησαν ένα χωραφάκι για τα γεράματα).
Ας κατέβουμε ένα
Level,
Ποιος δίνει την δεκάτη από τον μισθό του στους Ζητιάνους;

Ποιος διακονεί εθελοντικά τον ασθενή; Ποιος ομολόγησε ορθοδοξία στην δουλειά του και απολύθηκε; Ποιος ομολόγησε σε αρχές και εξουσίες; Ποιος υπέστη διωγμό;
Ποιος Χριστιανός έχει απέναντι τον Μουσουλμάνο και ομολογεί Χριστό ενώ ξέρει ότι θα του πάρει το κεφάλι; (γράφε Συρία κλπ)
Στις καθημερινές λειτουργίες που συναθροίζονταν, πάντα κάποιος έλλειπε… διότι είχε ομολογήσει τον Χριστό. Επίσης αυτό ήταν και ένα συνεχόμενο τέστ, ώστε να ξέρουν οι χριστιανοί εάν κάποιος αρνήθηκε τον Χριστό ( στην περίπτωση που δεν κοινώνησε)
Αργολογία θα κάνουμε να μιλήσουμε για τους δημόσιους βιασμούς… προκειμένου να αρνηθούν τον Χριστό οι υπόλοιπες Παρθένες.
Για όλους αυτούς τους λόγους στην αρχαία Εκκλησία είχαν την καθημερινή μετάληψη και μάλιστα χωρίς νηστεία.

Τι σχέση έχουν λοιπόν οι σημερινοί Χριστιανοί με τα παραπάνω που περιγράψαμε;

Για τους παραπάνω λόγους οι χριστιανοί της αρχαίας Εκκλησίας κοινωνούσαν καθημερινά, χωρίς να υπόκεινται σε νηστεία. Αλλωστε οι νηστείες καθιερώθηκαν αιώνες αργότερα για την κατάντια των χριστιανών. Το ίδιο ισχύει και για το αντίδωρο. Επειδή οι χριστιανοί ήταν ανάξιοι να κοινωνήσουν καθιερώθηκε το αντίδωρο, μετά από 700 χρόνια.

ο κάτωθι κανόνας ξεκαθαρίζει το ζήτημα:

Συμεών ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης, « Ἅπαντα » σελ. 479
Εντολή προς τους Ιερείς να νηστεύουν τους πιστούς τρεις μέρες πριν να μεταλάβουν.

Δια ταύτα εαν υπάρχουν οι ομολογιακές προυποθέσεις και κίνδυνος Μαρτυρίου, τότε μπορείς να μεταλαμβάνεις καθημερινά και χωρίς να νηστεύεις, όπως ακριβώς συνέβαινε στην αρχαία Εκκλησία και όπως συμβαίνει ανά τους αιώνες όπου υπάρχει διωγμός και Μαρτύριο ( Συρία κλπ)

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Οικουμενιστικός Εσπερινός από τον Μητροπολίτη Γαλλίας


Τέλεση Θείας λειτουργίας από τον π. Γεώργιο Αγγελακάκη (Έτος 2015)


Πηγή : από το ιστολόγιο "Αποτείχιση Τώρα"

Τὸ στήριγμα ὅλων μας

Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ Μητέρα μας, ἡ Βασίλισσα τῆς καρδιᾶς μας. Τὴν ἀγαποῦμε, διότι πιὸ πολὺ μᾶς ἀγαπᾶ ἐκείνη. Ποιὸς ἄνθρωπος πιστὸς μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου δὲν τὴν ἐπικαλέσθηκε; Ποιὸς δὲν τὴν ὕμνησε; Ποιὸς θεοφόρος Πατέρας δὲν μίλησε γιὰ Αὐτήν. Εἶναι ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ ἡ Μητέρα μας. Ἦταν τὸ στήριγμα τῶν Ἀποστόλων. Τὸ στήριγμα τῶν Ἁγίων. Τὸ στήριγμα ὅλων τῶν πιστῶν. Εἶναι ἡ μεσίτρια μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς. Εἶναι ἡ μόνη, ποὺ ὑπερβαλλόντως εὐχαρίστησε τὸν Θεόν.
Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης τονίζει: «Ἂν καθ᾽ ὑπόθεσιν ὅλα τὰ ἐννέα τάγματα τῶν Ἀγγέλων ἤθελαν κρημνισθοῦν ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς καὶ γίνουν δαίμονες· ἂν ὅλοι οἱ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἄνθρωποι ἤθελαν γίνει κακοὶ καὶ ὅλοι νὰ ὑπάγουν εἰς τὴν κόλασιν χωρὶς νὰ γλυτώσῃ τινάς· ἂν ὅλα τὰ κτίσματα, οὐρανός, φωστῆρες, ἄστρα, στοιχεῖα, φυτά, ζῶα ἤθελαν ἀποστατήσουν κατὰ Θεοῦ, νὰ εὔγουν ἀπὸ τὴν τάξιν των καὶ νὰ ὑπάγουν εἰς τὸ μὴ ὄν. Μὲ ὅλον τοῦτο, ὅλαις αὐταῖς αἱ κακίαι τῶν κτισμάτων, συγκρινόμεναι μὲ τὸ πλήρωμα τῆς ἁγιότητος τῆς Θεοτόκου, δὲν ἐδύναντο νὰ λυπήσουν τὸν Θεόν· διατί, μόνη ἡ Κυρία Θεοτόκος ἦτον ἱκανὴ νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα, καὶ νὰ μὴ τὸν ἀφήσῃ νὰ λυπηθῆ διὰ τὸν χαϊμὸν καὶ τὴν ἀπώλεια τῶν τόσων καὶ τόσων κτισμάτων του· ὅσον ἤθελεν τὸν κάμει νὰ χαίρῃ ὑπερβαλλόντως διὰ λόγου της μόνον· ἤγουν, διατὶ αὐτὴ μόνη ἀσυγκρίτως τὸν ἠγάπησεν ὑπὲρ πάντα· διότι Αὐτὴ μόνη ὑπὲρ πάντα ὑπήκουσεν εἰς τὸ θέλημά Του· καὶ διατὶ μόνη ἐστάθη χωρητικὴ καὶ δεκτικὴ ὅλων ἐκείνων τῶν φυσικῶν, τῶν προαιρετικῶν καὶ τῶν ὑπερφυσικῶν χαρισμάτων, ὁπού ὁ Θεὸς διεμοίρασεν εἰς ὅλην τὴν κτίσιν… ὅλος ὁ νοητὸς καὶ αἰσθητὸς κόσμος ἔγινε διὰ τὴν Κυρίαν Θεοτόκον· καὶ πάλιν ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἔγινε διὰ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Καὶ οὕτως ἐτελειώθη ἡ ἀρχαία βουλὴ καὶ ὁ σκοπὸς ὁ πρῶτος τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ νὰ ἀνακεφαλαιώθησαν τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, καὶ ἡνώθη ἡ Κτίσις μὲ τὸν Κτίστιν, οὐχὶ φυσικῶς, οὐχὶ προαιρετικῶς καὶ κατὰ χάριν, ἀλλὰ κατ’ αὐτὴν τὴν ὑπόστασιν· ὅστις εἶναι ὁ ἀνώτατος βαθμὸς τῆς ἑνώσεως, ὕστερα ἀπὸ τὸν ὁποῖον, ἄλλος ἀνώτερος, οὔτε εὑρέθη, οὔτε εὑρεθήσεται».