Διαθρησκειακὴ προσευχὴ εἰς Ἀργεντινήν

Διασύρεται τὸ ὄνομα τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὰ ἔθνη μὲ τὰς συμπροσευχάς μὲ τὰς δαιμονικάς θρησκείας καὶ δι’ αὐτὸ εἶναι ἀπολύτως ὑπεύθυνος ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Μπουένος Ἄιρες τῆς 25ης Μαΐου 2020:
«Σήμερα 25η Μαΐου, ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Ἀργεντινῆς, ὁ Μητροπολίτης Μπουένος Ἄιρες κ. Ἰωσὴφ ἔλαβε μέρος στὸ παραδοσιακὸ Te Deum –δοξολογία- στὸ Ρωμαιοκαθολικὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Πρωτεύουσας, ἰδιαίτερα προσκεκλημένος ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Λατρείας τῆς χώρας, γιὰ νὰ ἐκπροσωπήσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κατὰ τὴν εὐκαιρία.

«Δος αίμα και λάβε πνεύμα» - του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθ. Θεολογικής Παν. Αθηνών

Οι υπηρεσίες της σύγχρονης ψυχολογίας στην βελτίωση των όρων της ζωής του ανθρώπου είναι ασφαλώς όχι απλώς αξιόλογες αλλά και επαινετές. Η ευρεία διάδοση των ψυχολογικών γνώσεων συνετέλεσε και συντελεί στην κατανόηση του ανθρώπου από τον άνθρωπο σε όλες τις εκδηλώσεις του και τις μορφές ή τους τομείς της ζωής του. Η συνεχώς σωρευμένη ψυχολογική εμπειρία, από τη μεθοδική έρευνα ή το αυθόρμητο και τυχαίο ψυχολογικό γεγονός, τίθεται συνεχώς στην υπηρεσία της βελτιώσεως και εξομαλύνσεως της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία της ζωής του ανθρώπου διαποτίζεται συνεχώς από το πνεύμα της ψυχολογίας «για ένα καλύτερο σήμερα»! Ό,τι είναι ψυχολογικό, είναι χρήσιμο σαν δείκτης ζωής, Ενώ κάθε «αψυχολόγητο» θεωρείται σαν κάτι σχεδόν … απάνθρωπο!

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ --- Orthodox Hymns


Ότι δε ο Άγγελος ησύχως είπε προς την Παρθένον το, Χαίρε, και όχι μετά βοής, ίνα μη ταράξη Αυτήν, βεβαιοί ο θείος Ανδρέας ο Κρήτης, πανηγυρίζων εις την Αυτήν και λέγων: 
«Ταύτα διστάσας καθ΄ εαυτόν ο Γαβριήλ, επέστη τη παστάδι, και προφθάσας τον θάλαμον, καθ΄ ον η Παρθένος ωκίζετο, ησυχή τη θύρα προσήγγισε· και γενόμενος ένδον, πραεία τη φωνή τη Παρθένω προσείπε: «Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου». Ίσως δε με το «Βοώ» σημαίνει ο Μελωδός όχι την αισθητήν βοήν του σώματος, αλλά την νοητήν της ψυχής. Όθεν κλίνον τα θεία σου ώτα, Παρθένε, και πρόσεχε εις τα λόγια μου. Κλίνον δε είπε τα ώτα Σου εις εμέ, δια να δείξη της Παρθένου το μεγαλείον και το ανώτερον Αυτής αξίωμα από το ιδικόν του· καθώς γαρ οι δούλοι, μη τολμώντες να πλησιάσουν εις τους αυθέντας των και να λαλήσουν προς αυτούς, παρακαλούσιν εκείνους να κλίνωσι τα ώτα των προς τους δούλους· ούτω και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, βλέπων υψηλοτέραν από τον εαυτόν του την Παρθένον, παρακαλεί Αυτήν να κλίνη τα ώτα της δια να του ακούση κάτω ευρισκομένου.

Τη ΙΒ΄ (12η) Ιουνίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ του Αιγυπτίου.

Ονούφριος ο Όσιος και ασκητής ήκμασε κατά τον Δ΄ (4ον) από Χριστού γεννήσεως αιώνα. Ούτος ησύχαζε πρότερον εις Κοινόβιον κείμενον πλησίον της Ερμουπόλεως των Θηβών· ακούσας δε ύστερον την ήσυχον και ερημικήν ζωήν του Προφήτου Ηλιού και Ιωάννου του Βαπτιστού εξήλθε του Κοινοβίου και κατώκησεν εις την έρημον έτη εξήκοντα αποκεχωρισμένος των ανθρώπων. Τούτον εύρεν ο Μοναχός Παφνούτιος όστις έγραψε και τον βίον αυτού. Ησύχαζε δε τότε ο Παφνούτιος εις την Αίγυπτον, ότε εκ Θεού φωτισθείς απήλθεν εις την εσωτέραν έρημον.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ «ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ!» -- Του αδελφού μας κ. Νικολάου Πανταζή, θεολόγου

Συγχαρητήρια στον πολύ αγαπητό μου εν Χριστώ αδελφό Κώστα Αργυρακόπουλο, για την ανάρτηση του κειμένου της Παναιρετικής, Πατριαρχικής Εγκυκλίου του 1920. Αποκαλύπτει γεγονότα. Ξυπνάει συνειδήσεις.

Σημειωτέον, γράφω επωνύμως, Νικόλαος Πανταζής, Μελβούρνη. Ξαφνιάζομαι όμως για το θράσος μερικών αρχικωνύμων οι οποίοι κατηγορούν τους άλλους για ανωνυμία. «Είπε ο γάϊδαρος τον πετεινό ‘κεφάλα!’»

Τί πάει να πει “Βτλ;” – Βιτάλιος, Βλήτο η Βουλωτήρι; Κι έχεις το θράσος να ρωτάς: «Ποιός είναι αυτός που γράφει αυτό το ψέμα, γιατί δεν γράφει το όνομά του;»

Μα εσύ υπογράφεις ως «Βτλλλλ!!!!» Απολογήσου πρώτα εσύ γιατί δεν γράφεις το δικό σου όνομα και έπειτα ζήτησε δικαιωματικά την απολογία του άλλου!
---------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἐξαιρετικόν κείμενον! Εὐχαριστοῦμε τόν κ. Πανταζῆν. Καί πάλιν, ὅμως, ἐπιτρέψατέ με νά σᾶς ὑπενθυμίσω ὅτι δέν ἀξίζει νά παίρνετε στά σοβαρά τόν «Β τ λ».


-------------------
Ο/Η Nikolaos Pandazis wallingoff.com είπε...
Αγαπητέ μου Δημήτριε, σε ευχαριστώ εκ βάθους για την καλοσύνη σου όχι μόνο επί του παρόντος αλλά και για προηγούμενα άρθρα. Δεν παραβλέπω την ιδιαίτερη εκτίμηση την οποία εκφράζεις πολυτρόπως προς το πρόσωπό μου και σε παρακαλώ να μου μιλάς στον Ενικό ως οικείο και αδελφό. Προσεύχομαι και για σένα να σας χαρίζει το Πανάγιον Πνεύμα την εξ΄ύψους δύναμιν μαζί με τον Κωνσταντίνο να παρουσιάζετε πάντοτε την Ορθόδοξη Αλήθεια και να ελέγχετε τις πλάνες του πονηρού. Έχεις όντως δίκαιο, δεν αξίζει να ασχολούμαι με τον Βτλόπουλο και να σπαταλώ τον πολύτιμο χρόνο μου μαζί του αλλά είπα χάριν της αλήθειας να του απαντήσω. Λυπάμαι για τις άδικες και κακοήθεις επιθέσεις τις οποίες δέχεστε διαρκώς και οι δυο σας αλλά δεχτείτε το ως μεγάλη ευλογία και επισφράγιση ότι επιτελείτε Θεάρεστο έργο!

Με τιμή
Νικόλαος Πανταζής

--------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 11 Ιουνίου 2020 - 8:51 μ.μ. «Ούτε Παράδοση είναι το Ιουλιανό Ημερολόγιο,αλλά ούτε είναι και Εκκλησιαστικό!Ποιός Άγιος μιλάει για ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ; ... Πιστεύω να απαντήσει ο π.Ευθύμιος».

Ὑποκριτά! Πρῶτον, ἐμφανίζεις ΨΕΥΔΩΣ ὡς Ὀρθοδόξους τούς μασσώνους ψευδεπισκόπους πού προωθοῦν παντοιοτρόπως καί μανιωδῶς τόν Οἰκουμενισμόν ἀπό τό 1924 καί ἐντεῦθεν, ὑποκρινόμενος ὅτι τό ἐπίμαχον θέμα εἶναι δῆθεν μόνον τό ἡμερολόγιον, διά νά ὑποβαθμίσῃς ἔτσι τά σατανικά ἔργα τῶν ψευδεπισκόπων πού ἀκολουθεῖς, ὑποκρινόμενος καί πάλιν ὅτι ἀγνοεῖς ὅτι τό 1924 ἦτο τοῖς πᾶσι γνωστόν ὅτι ἡ εἰσαγωγή τοῦ νέου ἑορτολογίου (ν.ἑ.) ἐπροωθεῖτο ὑπό τῶν παπιστῶν ἀπό τό 1582 καί τελικῶς ἐγένετο χάριν τῆς «Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν», διό καί οἱ Ὀρθόδοξοι τοῦ 1924 ἐκραύγαζον: «Μᾶς ἐφράγκεψαν»!!!

Δεύτερον, ὁ π. Εὐθύμιος ἀπήντησε πέρυσι σέ δικά μου ἄρθρα, ἀλλ' ἐξευτιλίσθη ὡς ἀγράμματος καί ὡς κακοπροαίρετος, ἄν ὄχι καί ὡς αἱρετικός, καθότι ἐπέμενε ὅτι ἡ ἑορτολογική ἑνότης δέν εἶναι στοιχεῖον τοῦ δόγματος τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας!

----------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 11 Ιουνίου 2020 - 5:02 μ.μ.

Ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ μου, Νικόλαε, σ' εὐχαριστῶ γιά τήν οἰκειότητα καί τήν καλωσύνην σου. Μοῦ ἐθύμισες τούς καλούς συμπατριώτας πού ἐγνώρισα στήν Ἀδελαΐδα τῆς Ν.Α. κατά τήν περίοδον 1994-1998, πού ἐργαζόμουν ἐκεῖ. Γενικῶς, ἡ Αὐστραλία ἀγκάλιασε μἐ ἐμπιστοσύνην καί ἀγάπην ἐμένα καί τήν οἰκογένειά μου καί μᾶς ἔκαμε πολίτας. Τῆς χρεωστῶ εὐγνωμοσύνην. Ἐκεῖ ἀφυπνίσθην καί γιά τά θέματα πίστεως. Ὄχι βεβαίως ἀπό τούς κληρικούς, ἀλλά ἀπό λαϊκούς, τούς ὁποίους εἶχεν ἀφορίσει (μέ μικρόν ἀφορισμόν) ὁ ἀλήστου μνήμης «ἀρχιεπίσκοπος» Στυλιανός, ὁ ὁποῖος ἦτο ἡ μόνη παραφωνία στό γενικῶς καλόν κλῆμα πού ἐπικρατοῦσε, μετά ἀπό μίαν περίοδον (τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 μέ ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990), ὅπου «ἔβραζε τό καζάνι», ὅπως μοῦ εἶπαν οἱ εὐσεβεῖς αὐτοί Ἕλληνες. Τότε (1996) ἄρχισα κι ἐγώ νά γράφω ἀντιοικουμενιστά ἄρθρα στόν τοπικόν τύπον καί στόν «Ὀρθόδοξον Τύπον» καί ὁ περίγυρος τοῦ Στυλιανοῦ ἐσχολίασε τό γεγονός ὡς ἑξῆς: «κοάζουν οἱ βάτραχοι»! Γιά τό π.ἑ. ἔμαθα τό 1997 καί ἄρχισα νά ἐκκλησιάζωμαι σέ ναόν τῆς ΡΟΕΔ.

-------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 12 Ιουνίου 2020 - 4:23 μ.μ.
1. Ὥστε, λοιπόν, ἐφόσον πρό τῆς Α' Οἰκ. ὑπῆρχεν ἑορτολογική ἀσυμφωνία, ἕπεται ὅτι ἡ ἑορτολογική ἑνότης δέν ἀποτελεῖ στοιχεῖον τοῦ Δόγματος τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας; Μά αὐτός ἦτο εἷς ἀπό τούς δύο λόγους γιά τούς ὁποίους συνεκλήθη ἡ Α' Οἰκουμενική! (Ὁ ἄλλος ἦτο ἡ καταδίκη τοῦ Ἀρειανισμοῦ.) Μετά τήν Α' Οἰκ., ἡ κοινή λατρεία, μαζί μέ τήν κοινήν πίστιν καί τήν κοινήν διοίκησιν, ἀποτελοῦν συναποτελεῖ τό Δόγμα τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας (βλ. Δογματική Χ. Ἀνδρούτσου, 4η Ἔκδοσις, σελ. 274). Αὐτό ἀπορρέει καί ἀπό τόν 56ον Κανόνα τῆς ΣΤ' Οἰκ., τόν ὁποῖον οἱ Τρικαμηνισταί δέν μποροῦν (ἴσως δέν θέλουν) νά καταλάβουν, διό καί τούς χαρακτηρίζω ἀγραμμάτους. Συγκεκριμένα, ὁ ἐν λόγῳ Κανών, προστάσσει τήν ἰδίαν νηστείαν σέ ὅλους τούς πιστούς καί ἀνάγει τό θέμα εἰς τήν γενικωτέραν ἀρχήν, ἤτοι νά ὑπάρχῃ ὁμοιομορφία εἰς ὁλόκληρον τήν Οἰκουμένην. Παρά ταῦτα, οἱ Τρικαμηνισταί ἐπικαλοῦνται διάφορα σοφίσματα, ὅπως π.χ. ὅτι τάχα ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος τοῦ 1583, ἡ ὁποία κατέκρινε τό νέον «Καλεντάριον», κατέκρινε δῆθεν μόνον τήν ἀλλαγήν τοῦ Πασχαλίου, ὄχι ὅμως ὁλοκλήρου τοῦ «Καλενταρίου», ἤ ὅτι πρέπῃ νά υἱοθετηθῇ τό Μακεδονικόν Ἡμερολόγιον, λές καί τό θέμα μας εἶναι ἡ ἐπιλογή ἡμερολογίου καί ὄχι ἡ ἑνότης τῶν Ὀρθοδόξων ἥ ὅτι ἡμεῖς δῆθεν ἔχουμε κάποιον ἔρωτα μέ τό Ἰουλιανόν κ.λπ. Καί ὅλ' αὐτά τά λέγουν, προκειμένου νά χαρακτηρίσουν «σχισματικούς» τούς ἀγωνιστάς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ., ἔτσι ὥστε νά ἔχουν αὐτοί τά πρωτεῖα τῆς ἀποτειχίσεως!!!

2. Μήν κομπάζῃς γιά τό πόσον «διαβασμένος» εἶσαι, οὔτε νά μᾶς δασκαλεύῃς ὅτι πρέπει νά διαβάσουμε τήν Ἁγίαν Γραφήν και τούς Πατέρας, προκειμένου νά μήν πέσουμε εἰς πλάνην καί γιά νά μπορέσουμε νά σέ ἀντιμετωπίσουμε(!!!), οὔτε νά μᾶς ἀναφέρῃς περιστατικά μέ καλογέρια πού κατ' ἐσέ ἀποδεικνύουν ὅτι σέ φοβεῖται ὁ Διάβολος ὡς δῆθεν διδάσκαλον τῆς Ἀληθείας! Ὅλ' αὐτά τά ἐπαινετικά πού ἔγραψες γιά τόν ἑαυτόν σου, μαζί βεβαίως μέ τίς διαστροφές τῆς Ἀληθείας πού ἔχεις γράψει, γιά μένα σημαίνουν ὅτι εὑρίσκεσαι εἰς φοβεράν πλάνην. Σοῦ ὑπενθυμίζω ὅτι ὁ μέγας διδάσκαλος καί συγγραφεύς 6000 τόμων, Ὡριγένης, ἀνεθεματίσθη δι' αἵρεσιν ὑπό τῆς Ε' Οἰκουμενικῆς!


Φοβοῦμαι ὅτι εὑρισκόμεθα στήν ἐποχήν τοῦ Ἀντιχρίστου -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Kωνσταντίνος: «Οι Ματθαιϊκοί δεν είναι Η Εκκλησία. Η Σύνοδος του πρ. Φλωρίνης με το ΘΝΠ δεν είναι Η Εκκλησία. Ποια είναι η Εκκλησία;»

Ἀγαπητέ μου Κωνσταντῖνε, οὐδέποτε ἔχω ἰσχυρισθῆ ὅτι ἔχω τίς ἀπαντήσεις γιά ὅλα τά θέματα. Οὔτε ἔχω γράψει ποτέ ποιός εἶναι καί ποιός δέν εἶναι Ἐκκλησία ἀπό τό σύνολο αὐτῶν πού ὁμολογοῦν μέ τά λόγια τήν Ὀρθοδοξίαν. Ἁπλῶς μεταφέρω τί μοῦ ἔχουν διδάξει ἅγιοι ἄνθρωποι, ὅπως ὁ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, ὁ π. Θεοδώρητος κ.ἄ. Στό δέ ἐρώτημα «Ποιά εἶναι ἡ Ἐκκλησία;» ἀπαντῶ μέ τά λόγια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ: «Οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς ἀληθείας εἰσί καὶ οἱ μὴ τῆς ἀληθείας ὄντες, οὐδὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσὶ». Ἐναπόκειται στόν καθένα μας νά παρακαλῇ τόν Θεόν νά τόν φωτίζῃ πρός ποίαν κατεύθυνσιν νά πάῃ.
Φοβοῦμαι ὅτι εὑρισκόμεθα στήν ἐποχήν τοῦ Ἀντιχρίστου.