ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 – ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ -- «Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον…»

Ανακαινισμένες υπάρξεις
Η σύνδεση της παρουσίας του Θεού στη ζωή του κόσμου με την πληρότητα της αγάπης, αναδεικνύει και την αυθεντικότητα της σχέσης που σφυρηλατείται στο χώρο της Εκκλησίας. Στους ορίζοντες αυτούς το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής πριν από την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, αποκαλύπτει το απύθμενο βάθος της θεϊκής αγάπης: «εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν υμίν, ότι τον Υιόν αυτού τον Μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμον, ίνα ζήσωμεν δι’ Αυτού» (Α΄Ιω. δ΄9).
Η συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή συνιστά το απόσταγμα της συνομιλίας του Χριστού με το Νικόδημο. Ο Νικόδημος παρόλο που είχε εξέχουσα θέση στην κοινωνία, αφού ήταν μέλος του Μεγάλου Συνεδρίου και ανήκε ακόμα στην τάξη των φαρισαίων, ωστόσο αποκαλύπτεται ως άνθρωπος με καλή και αγαθή ψυχή. Με τέτοιες λοιπόν αγαθές διαθέσεις όχι μόνο γνώρισε αλλά και συνομιλούσε με τον Χριστό για μεγάλες και αιώνιες αλήθειες. Έτσι ενώ οι φαρισαίοι συνέδεαν τη σωτηρία με την τυπολατρία, ενδεδυμένη με την υποκριτική τήρηση κάποιων διατάξεων του Νόμου, ο Χριστός έρχεται να αποκαλύψει ότι για να σωθεί ο άνθρωπος πρέπει να αναγεννηθεί πνευματικά, να καταστεί καινούργια ύπαρξη, όχι πλέον με νομικές διατάξεις, αλλά με τη χάρη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος (Ρωμ. ε΄ 5).

Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

ΙΕ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κορνηλίου εκατοντάρχου, Ιεροθέου, Αριστείδου οσίου.

Ὁ Ἅγιος Κορνήλιος ἦταν Ρωμαῖος ἑκατόνταρχος καὶ θεοσεβούμενος.
Προσῆλθε στὸν χριστιανισμὸ μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἀπ. Πέτρου καὶ ἀποφάσισε νὰ ξεκινήσει περιοδεία γιὰ νὰ διδάξει καὶ ὁ ἴδιος τὸν χριστιανισμό. Δίδαξε στὴ Φοινίκη, Κύπρο, Ἀντιόχεια καὶ Ἔφεσσο.
Στὴν Σκήψη τῆς Μυσίας χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος. Χάρη στὴν θαρραλέα ὁμολογία του ἀνάμεσα στοὺς εἰδωλολάτρες, τὸ ἔργο τοῦ ἦταν καρποφόρο.
Αὐτὸ προκαλεῖ θύελλα ἀντιδράσεων ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες. Ἔτσι ὁ ἔπαρχος Δημήτριος τὸν συλλαμβάνει καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὸ ναὸ τῶν εἰδωλολατρῶν, ποὺ ἐκείνη τὴν ὥρα ἦταν γεμάτος καὶ τὸν πιέζει νὰ ἀρνηθεῖ τὸ Χριστό. Ἐκεῖνος βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ διδάξει τὸ Εὐαγγέλιο σὲ ὅσους ἦταν ἐκεῖ, καὶ νὰ προαναγγείλει ἕνα σεισμὸ ἀπὸ τὸν ὁποῖο δὲν θὰ πάθαιναν τίποτα ὁ ἔπαρχος Δημήτριος, ἡ γυναίκα του, καὶ ὁ γιὸς του ποὺ ἦταν μέσα στὸ ναό.
Ἔτσι καὶ ἔγινε. Ὅσοι ἦταν στὸ ναὸ σκοτώθηκαν ἐκτὸς τὴν οἰκογένεια τοῦ Ἔπαρχου ποὺ βαπτίστηκαν χριστιανοί.

O Διάβολος, ημών ρεγχόντων τον ύπνον της αδιαφορίας, κοντεύει να εξαφανίση και την Αγιότητα και την Καθολικότητα και την Αποστολικότητα της Εκκλησίας!

Ενώ η Εκκλησία τιμά τους Αγίους Αποστόλους (γιατί αυτό επιβάλλει το πνευματικόν χρέος), ωστόσο η επί Γης στρατευομένη Εκκλησία δεν ζη την ζωήν των Αγίων Αποστόλων! Ορθότατα παρατηρεί ο Άγιος Ιουστίνος(Πόποβιτς) ότι «η ζωή των πιστών εις την Εκκλησίαν δεν είναι άλλο παρά η κατά την χάριν του Αγίου Πνεύματος Θεανθρωποποίησις αυτών ήτοι εν-χρίστωσις και χριστοποίησις αυτών». Ας είμεθα ειλικρινείς, παρατηρούνται τα γνωρίσματα αυτά εις την ζωήν των λαϊκών, των Κληρικών, των Επισκόπων; Και το ακόμη τραγικώτερον, που εξάγεται από τα άγια γραπτά του Αγίου Ιουστίνου: «… και η αποστολικότης διαφυλάττεται δια της προσευχής και όλης ευσεβείας, όπως ακριβώς την ωμολογούσαν, εκήρυττον, επροστάτευον και διεφύλαττον οι Πατέρες και αι Οικουμενικαί Σύνοδοι». Δυνάμεθα να ομιλώμεν σήμερον περί ευσεβείας, όπως «την ωμολογούσαν, εκήρυττον, επροστάτευον και διεφύλαττον οι Πατέρες και αι Οικουμενικαί Σύνοδοι»; Κινδυνεύει να εξαφανισθή η ευσέβεια των Αποστόλων και των Πατέρων μέσα εις τα θολά ρεύματα του Οικουμενισμού, των Αιρεσιολογιών, των Μωαμεθανισμών με την «ευλογίαν» (φρίξον Ήλιε!) Επισκόπων, Αρχιεπισκόπων, Πατριαρχών! Αλλά μήπως η ευσέβεια διατηρείται εις την ζωήν των Μεγαλοσχήμων Αξιωματούχων της Εκκλησίας; «… Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου»! Ειλικρινά θα πρέπει να εντρεπώμεθα, και λαϊκοί και Κληρικοί (προ παντός οι εν υπεροχή όντες), όταν, απαγγέλλοντες το Ιερόν Σύμβολον της Πίστεώς μας, λέγωμεν: «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν», διότι ο Διάβολος, ημών ρεγχόντων τον ύπνον της αδιαφορίας, κοντεύει να εξαφανίση και την Αγιότητα και την Καθολικότητα και την Αποστολικότητα της Εκκλησίας!

π.ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 28-12-14 ''H ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΈΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ''

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=85&t=10347&p=33139#p33139


π. Θεόδωρος Ζήσης : ὁ ΣΥΡΙΖΑ θὰ ρημάξει πνευματικὰ καὶ ἠθικά, ἀλλὰ καὶ ἐθνικά, τὴν Ἑλλάδα

...Ὑπερθεματίζει δὲ καὶ κραυγάζει ὑπὲρ τοῦ (αντιρατσιστικού) νομοσχεδίου ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση, ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ὁποία, ἂν ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, νὰ ἀναλάβει τὴν ἐξουσία, θὰ ρημάξει πνευματικὰ καὶ ἠθικά, ἀλλὰ καὶ ἐθνικά, τὴν Ἑλλάδα, θὰ κόψει ὄντως σύρριζα, θὰ ξερριζώσει ὅ,τι ἄφησαν τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ οἱ «φωτισμένοι» τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀφοῦ πρωτοστατεῖ σὲ ὅλες τὶς ἀντιχριστιανικὲς καὶ ἀντεθνικὲς ἐνέργειες, στὸν χωρισμὸ ἐκκλησίας καὶ πολιτείας, στὴν ἀλλοίωση τῆς ἱστορίας στὰ σχολικὰ βιβλία, στὴν πλημμυρίδα τῶν Μουσουλμάνων μεταναστῶν, στὴν ὑποστήριξη τῶν ὁμοφυλοφίλων μαζὶ μὲ τοὺς δημάρχους Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης καὶ σὲ πλεῖστα ἄλλα.

ΟΛΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού («Φιλοκαλία» Β´ τόμος) :

«Χωρίς την παραχώρηση του Θεού και αυτοί ακόμα οι δαίμονες δεν μπορούν να υπηρετήσουν τον διάβολον. Γιατί αυτός ο ίδιος ο Θεός επιτρέπει με την πρέπουσα φιλάνθρωπη και αγαθή πρόνοια στον διάβολο να επιφέρη με τους υπηρέτες του δαίμονες, διάφορες τιμωρίες. Αυτό το φανερώνει καθαρά η ιστορία του Ιώβ, ποὺ γράφει ότι δεν μπορούσε διόλου ο διάβολος να πλησιάση τον Ιώβ χωρίς την θέληση τυῦ Θεού». 

Από τον Economist : Γιατί στηρίζω και ψηφίζω την Πολιτική Παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια “ΚΟΙΝΩΝΙΑ”.

Ως ένας άνθρωπος που από την αρχή προσπάθησα με διάφορους τρόπους και κυρίως ενημερώνοντας τους υπεύθυνους, να βοηθήσω την πατρίδα μου να μην πέσει στην “φάκα του μνημονίου”, μια παγίδα που έστησε το παγκόσμιο σύστημα εξουσίας στη χώρα μας για να την διαλύσει.
Ως ένας άνθρωπος που υποστήριξα και ανέλυσα την ανάγκη να επιστρέψει η χώρα μας σε ένα ισχυρό εθνικό νόμισμα.
Ως ένας άνθρωπος που από την αρχή τόνισα ότι δεν υπάρχουν μνημονιακοί και αντιμνημονιακοί πολιτικοί γιατί τους θεωρούσα όλους μνημονιακούς όπως και αποδείχτηκε ότι είναι. Και οι εναπομείναντες αντιμνημονιακοί στο άμεσο μέλλον μόλις το ζητήσουν τα αφεντικά τους και αυτοί θα γίνουν μνημονιακοί.

Πλῆθος Θεολογικῶν Σχολῶν ἄνευ ἐκκλησιαστικοῦ χαρακτῆρος --- Τοῦ κ. Λυκούργου Νάνη, ἰατροῦ

Γνωρίζω σώφρονες καὶ εὐσεβεῖς πνευµατικοὺς ποὺ ἢ διστάζουν νὰ προτρέψουν ἢ ἀποτρέπουν τὰ πνευµατικά τους παιδιὰ ἀπ᾽ τὴ σπουδὴ τῆς Θεολογίας, ὅπως αὐτὴ διδάσκεται σήµερα στὶς "θεολογικὲς" σχολές. Προφανῶς θεωροῦν ὅτι ὑφίσταται σοβαρὸς κίνδυνος πνευµατικῆς ζηµίας καὶ βλάβης γιὰ τὰ νέα αὐτὰ παιδιὰ, ἐὰν ἐπιλέξουν νὰ σπουδάσουν τὴν ἐπιστήµη τῆς Θεολογίας καὶ τοῦτο γιατί ἡ τελευταία ἔχει παραµορφωθεῖ καὶ ἀλλοιωθεῖ στὰ χείλη καὶ τὶς γραφίδες προφεσσόρων τινῶν, οἱ ὁποῖοι τὶς ἰδεοληψίες τους λανσάρουν σὰν γνήσια θεολογικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς θέσεις. Ὄψεις καὶ ἐκφάνσεις αὐτῆς τῆς παραµορφώσεως καὶ ἀλλοιώσεως τῆς γνήσιας Θεολογίας ἀποτελοῦν, κατὰ τὴ γνώµη µου, ὁ οἰκουµενισµός, ὁ φιλελευθερισµός,ὁ ὀρθολογισµός, ἡ "πολιτικὴ ὀρθότητα", ὁ ζηζιουλισµός, ὁ γιανναρισµὸς-"ἐρωτοθεολογία", ἡ "µεταπατερικὴ-συναφειακὴ θεολογία" κ.ο.κ. Τὸ λυπηρὸ καὶ ἐξόχως ἀνησυχητικό, ἐν προκειµένῳ, εἶναι ἡ στάση τῆς ποιµαίνουσας Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὸ ἐκφυλιστικὸ αὐτὸ φαινόµενο. Πολλὰ µέλη τῆς Ἐκκλησίας, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, φοιτοῦν καὶ ἀποφοιτοῦν ἀπὸ τὶς κατ᾽ ὄνοµα καὶ καθ᾽ ὑπόθεσιν, οὐχὶ δὲ καὶ πράγµατι "θεολογικὲς" σχολές. Κάποιοι ἐξ αὐτῶν ποιµαίνουν ἢ καὶ θὰ ποιµάνουν τὸ ἐµπιστευθὲν αὐτοῖς ποίµνιο. Πῶς ὅµως θὰ ἐξασκήσουν τὴν ποιµαντική τους διακονία κατὰ τρόπο ὀρθὸ καὶ ψυχωφελῆ γιὰ τὸ λογικό τους ποίµνιο, ὅταν αὐτοὶ θὰ διατελοῦν δέσµιοι ὀλεθρίων ἀπόψεων, θέσεων καὶ ἀντιλήψεων; Θὰ τὸ ὁδηγήσουν ἆραγε στὸν εὔδιο καὶ ἀκύµαντο λιµένα τῆς  Ἄνω Βασιλείας ἢ σὲ ὁδοὺς σκολιᾶς καὶ διεστραµµένας; Θὰ διδάξουν ἀνόθευτη τὴ δογµατικὴ καὶ ἠθικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἢ θὰ διολισθήσουν σὲ ἐπικίνδυνες ἀτραποὺς νοθεύσεως καὶ ἀλλοιώσεως τῆς ἁγιογραφικῆς, ἁγιοπατερικῆς καὶ ἱεροκανονικῆς παραδόσεως καὶ διδαχῆς; Ἀλλὰ καὶ οἱ λαϊκοὶ θεολόγοι θὰ καταστοῦν πράγµατι θεολόγοι ἢ θολολόγοι; Θὰ διδάξουν θεολογία ἢ ὀρθολογισµό, φιλοσοφικὸ στοχασµὸ καὶ σχετικοποίηση τῆς Ἀληθείας; Τί νὰ ποῦµε ἀδελφοί! Ὁ Κύριος νὰ φωτίσει τοὺς νέους µας ποὺ σκέπτονται νὰ σπουδάσουν Θεολογία τί νὰ πράξουν, τί εἶναι πιὸ ὠφέλιµο γιὰ τὴν ψυχή τους!

"Ο.Τ"

Προς λίστα φιλικών μας ιστολογίων :

Αφού ευχαριστήσουμε 
όσα ιστολόγια αναφέρθηκαν στο θέμα της κατεδάφισης της ορθόδοξης εκκλησίας στους Δρυμάδες Χιμάρας, στον άγριο ξυλοδαρμό του π.Χρήστου Παπά στους Αγίους Σαράντα (την περασμένη Δευτέρα) και στις χθεσινές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
(είναι όντως παράξενο γιατί όσοι ενημερώθηκαν -και μάλιστα κάποιοι επανειλημμένα- δεν συγκινήθηκαν να γράψουν έστω και μία ανάρτηση για τα παραπάνω; Ορθόδοξες εκκλησίες κατεδαφίζονται, ελληνορθόδοξοι νέοι δολοφονούνται, ιερείς ξυλοκοπούνται, όλα αυτά ΔΙΠΛΑ μας, λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα πέρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Οι Έλληνες βορειοηπειρώτες τα υφίστανται αυτά. Δεν συγκινηθήκατε; Μόνο για τους γέροντες τα πατερικά και τα θαύματα;; δίπλα σας διώκονται οι Έλληνες και ορθόδοξοι αδερφοί σας)

σας γνωστοποιούμε την νέα μας ανάρτηση :

Ιστολόγιο-Ομάδα εκπαιδευτικών

"Ο Παιδαγωγός"

Όλοι προδότες; Δεν υπάρχει ούτε ένας Ορθόδοξος Μητροπολίτης; «…ὑποδέχόμεθα τὸν ἀπερίσειστον στῦλον, τῆς Ὀρθοδόξου µαρτυρίας…»

Ιδού ο  "αυθέντης και δεσπότης "  του Φαναρίου, ο "απερίσειστος στύλος, της Ορθοδόξου μαρτυρίας" !!!Πορεία πρὸς τὴν καταστροφήν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση


 Συνηθίσαμε πιὰ τὴν καταπάτηση τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς Πατρίδας. ∆ὲν ἀνησυχοῦµε πιὰ γιὰ τὴν περιφρόνησή τους, ἡ ὁποία εὔκολα µεταδίδεται σχεδὸν σὲ ὅλους. Ἀδρανοῦµε κι ὅταν διαπιστώνουµε τὰ τραγικὰ ἀποτελέσµατά της. Πολλοὶ µάλιστα θεωροῦν πρόοδο καὶ ἐκσυγχρονισµὸ τὴν ἀποµάκρυνση ἀπὸ τὴν παράδοση καὶ τὶς ἠθικὲς ἀξίες. Ἡ πραγµατικότητα εἶναι θλιβερὴ καὶ κανένας συνειδητὸς χριστιανὸς δὲν µπορεῖ νὰ µένει ἀπαθὴς ἢ νὰ θεωρεῖ ἐπιεικῶς τὰ ὅσα συµβαίνουν καὶ νὰ ἀφήνει ἀσχολίαστους τοὺς πρωτεργάτες, οἱ ὁποῖοι δίνουν τὸ κακὸ παράδειγµα. Πολλοὶ χριστιανοὶ καὶ κληρικοὶ µένουν ἀδιάφοροι στὰ ὅσα συµβαίνουν καὶ δὲν θέλουν νὰ χάσουν τὴν ἡσυχία τους. Μπορεῖ οἱ ἴδιοι νὰ µὴ συµµετέχουν στὴν ἀθλιότητα, συµβάλλουν ὅµως µὲ τὴ σιωπή τους στὴ διατήρησή της. Ἡ µεγαλύτερη ὡστόσο εὐθύνη εἶναι στοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς δὲν στέκονται στὸ ὕψος τους.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΟΥΣΗ

Η πρόσφατη κορύφωση της πλημμυρίδας που κατέκλυσε την χώρα μας και την πρωτεύουσά της με αλλόφυλους, αλλόδοξους, και αλλοθρήσκους ήρθε ως επείγον προ ημερησίας διατάξεως θέμα στο σημερινό (10 Σεπτεμβρίου 2015) δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, δέκα μόλις ημέρες προ των επικείμενων εθνικών εκλογών, από την ατζέντα των οποίων (και την συνακόλουθη πολιτική δημοσιότητα) το θέμα έχει πρακτικά εξαφανισθεί μαζί με όσες φωνές προσπαθούν να το αναδείξουν. Εγώ πάντως, θεωρώ υποχρέωσή μου, έναντι των δημοτών που με εξέλεξαν, να δημοσιοποιήσω την θέση μου για το μείζον αυτό πρόβλημα που υποσκάπτει ανεξέλεγκτα τα θεμέλια της ύπαρξης του ελληνικού έθνους:
«Θα ήθελα να σχολιάσω την επισήμανση ή μάλλον την φιλοδοξία του δημάρχου Αθηναίων ότι “το πρόβλημα αυτό θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια”.
Η χώρα μας βρίσκεται σε κατάσταση εξοντωτικής οικονομικής υποτέλειας και μαζικής εθνοφυλετικής, πολιτισμικής και θρησκευτικής μετάλλαξης. Προφανώς βρισκόμαστε κάτω από την επήρεια μιας συλλογικής παράκρουσης η οποία δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε το πρόβλημα στη μεγάλη του κλίμακα ή μας κάνει να μην θέλουμε να το δούμε. Όμως, rebus sic standibus, εάν δηλαδή τα πράγματα εξακολουθήσουν να παραμένουν έτσι, με την όποια αναδυόμενη διεφθαρμένη και εκφυλιστική αστική ηγεσία να εξακολουθεί να αναβιβάζει στον θώκο του υπουργού Εθνικής Άμυνας φιγούρες από το Θέατρο Σκιών, τον καθ’ ημάς “Καραγκιόζη”, οι οποίες ευνουχίζουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, αποτρέποντάς τες να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των εθνικών μας συνόρων, το πρόβλημα δεν θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια. Θα απασχολεί τον Πακιστανό, Αφγανό ή Νιγηριανό Δήμαρχο της Αθήνας του Ελλαδιστάν, εμάς δε, όσους δηλαδή εξ ημών επιβιώσουμε από το ισλαμικό μάγμα που απειλεί να μας καταπιεί, θα μας απασχολεί το σε ποιο στρατόπεδο συγκεντρώσεως θα μας αποστείλουν οι τζιχαντιστές μουσουλμάνοι. Αυτά». Χρίστος Γούδης

http://www.dimokratianews.gr/content/52680/syllogiki-parakroysi