Φώτης Κόντογλου - Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τὸ Μέγα Μυστήριον

Μυστήριο ξένον, λέγει ὁ Ὑμνωδός, τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τὸ νὰ γεννηθῆ σὰν ἄνθρωπος, ὄχι κανένας προφήτης, ὄχι κανένας ἄγγελος, ἄλλα ὁ ἴδιος ὁ Θεός! Ὁ ἄνθρωπος, θὰ μποροῦσε νὰ φθάσει σὲ μία τέτοια πίστη; Οἱ φιλόσοφοι καὶ οἱ ἄλλοι τετραπέρατοι σπουδασμένοι ἤτανε δυνατὸ νὰ παραδεχθοῦν ἕνα τέτοιο πράγμα; Ἀπὸ τὴν κρισάρα τῆς λογικῆς τους δὲν μποροῦσε νὰ περάσει ἢ παραμικρὴ ψευτιά, ὄχι ἕνα τέτοιο τερατολόγημα! Ὁ Πυθαγόρας, ὁ Ἐμπεδοκλῆς κι ἄλλοι τέτοιοι θαυματουργοί, ποὺ ἤτανε καὶ σπουδαῖοι φιλόσοφοι, δὲ μπορέσανε νὰ τοὺς κάνουνε νὰ πιστέψουνε κάποια πράγματα πολὺ πιστευτά, καὶ θὰ πιστεύανε ἕνα τέτοιο τερατολόγημα; Γι᾿ αὐτὸ ὁ Χριστὸς γεννήθηκε ἀνάμεσα σὲ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, ἀνάμεσα σὲ ἀπονήρευτους τσοπάνηδες, μέσα σε μία σπηλιά, μέσα στὸ παχνί, ποὺ τρώγανε τὰ βόδια.
Κανένας δὲν τὸν πῆρε εἴδηση, μέσα σε ἐκεῖνον τὸν ἀπέραντο κόσμο, ποὺ ἐξουσιάζανε οἱ Ῥωμαῖοι, γιὰ τοῦτο εἶχε πεῖ ὁ προφήτης Γεδεών, πὼς θὰ κατέβαινε ἥσυχα στὸν κόσμο, ὅπως κατεβαίνει ἡ δροσιὰ ἀπάνω στὸ μπουμπούκι τοῦ λουλουδιοῦ, «ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον». Ἀνάμεσα σὲ τόσες μυριάδες νεογέννητα παιδιά, ποιὸς νὰ πάρει εἴδηση τὸ πιὸ πτωχὸ ἀπὸ τὰ πτωχά, ἐκεῖνο ποῦ γεννήθηκε ὄχι σὲ καλύβι, ὄχι σὲ στρούγκα, ἀλλὰ σὲ μία σπηλιά; Καὶ κείνη ξένη, γιατὶ τὴν εἴχανε οἱ τσομπαναρέοι νὰ σταλιάζουνε τὰ πρόβατά τους.

Ο (θρασύς) Βενιζέλος και η οθωμανική «κληρονομιά»

Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης
*Δικηγόρος

Ο Βενιζέλος μιλάει πολύ. Ανήκει στο είδος των νάρκισσων ομιλητών οι οποίοι απλά αρέσκονται στον ήχο της φωνής τους. Και, όπως οποιοσδήποτε μιλάει πολύ, μοιραία αμολάει μπαλαφάρες. Σας θυμίζω το «αυτιστικοί», που απηύθυνε απρεπώς στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς δυστυχώς να πάρει εκεί και τότε τη δέουσα απάντηση, ή το τραγικό για τα σχέδια άμυνας της χώρας, τα οποία είχε στο… σπίτι του ως ΥΠΕΘΑ.

Το τελευταίο που αμόλησε ο αρχηγός της Αφρας και της μονοψήφιας «μεγάλης δημοκρατικής παράταξης» ήταν η απεχθής δήλωσή του για την οθωμανική… κληρονομιά της Ελλάδας, από την επί τέσσερις αιώνες κατοχή της πατρίδας μας από τους επιγόνους του Ερτογρούλ του πλιατσικολόγου.
Χρονικά ήταν πολύ μεγαλύτερη, αλλά ποιοτικά ήταν σαν τη ναζιστική «κληρονομιά» της Πολωνίας, της Ελλάδας και τόσων άλλων χωρών.

Ιερά Μητρ. Πειραιώς : Ὁ «πάπας» Φραγκίσκος, διάδοχος τοῦ ἐπιτίμου «πάπα» Βενεδίκτου ΙΣΤ΄, ξεπέρασε κατά πολύ τόν προκάτοχό του καί χρησιμοποίησε ἀσεβέστερο καί βλασφημότερο χαρακτηρισμό.

Διεκήρυξε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ὄχι μόνο ἐλλειματική, ἀλλά καί «ἀσθενής», «ἄρρωστη» Ἐκκλησία, διότι δέν ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ ἀποτελεῖ μαζί μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, τήν ὁποία ὀμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, καί διότι δέν ἀναγνωρίζει τόν «πάπα» ὡς πρῶτο στήν ἐξουσία Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας.

Οὐσιαστικά, ὁ «πάπας» Φραγκίσκος ζητᾶ τελείως ἀπροκάλυπτα τόν τέλειο ἐξουνιτισμό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Νά κρατήσει, δηλ. ὅλα τά ἤθη, τά ἔθιμα, τά δόγματά της κ.ἄ., ἀλλά νά ἀναγνωρίσει καί νά μνημονεύει τόν αἱρεσιάρχη «πάπα».
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς

Διαπρεπέστατος θεολόγος καὶ ποιητὴς τοῦ 8ου αἰώνα καὶ μέγας πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας.
Γεννήθηκε στὴν Δαμασκὸ στὰ τέλη τοῦ 7ου αἰώνα καὶ ἔτυχε ἐπιμελημένης ἀγωγῆς ἀπὸ τὸν πατέρα του Σέργιο, ποὺ ἦταν ὑπουργὸς οἰκονομικῶν τοῦ ἄραβα χαλίφη Ἀβδοὺλ Μελὶκ τοῦ Α’. Δάσκαλός του ἦταν κάποιος πολυμαθὴς καὶ εὐσεβέστατος μοναχός, ποὺ ὀνομαζόταν Κοσμᾶς καὶ ἦταν ἀπὸ τὴ Σικελία. Ὁ Σικελὸς μοναχὸς πράγματι, ἐκπαίδευσε τὸν Ἰωάννη καὶ τὸν θετό του ἀδελφὸ Κοσμᾶ τὸν Μελῳδό, ἄριστα σ’ ὅλους τοὺς κλάδους τῆς γνώσης.
Ὅταν πέθανε ὁ Σέργιος, ὁ γιός του Ἰωάννης, διορίστηκε χωρὶς νὰ τὸ θέλει, πρωτοσύμβουλος τοῦ χαλίφη Βελιδᾶ (705 – 715). Ἀργότερα, ὅταν ὁ χαλίφης Ὀμὰρ ὁ Β’ ἐξήγειρε διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν, ὁ Ἰωάννης μαζὶ μὲ τὸν θετό του ἀδελφὸ Κοσμᾶ (τὸν ἔπειτα ἐπίσκοπο Μαϊουμᾶ), ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Δαμασκὸ καὶ πῆγαν στὴν Ἱερουσαλήμ. Ἐκεῖ ὁ Ἰωάννης ἔγινε μοναχὸς στὴν περίφημη Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα, ὅπου ἔμεινε σ’ ὅλη του τὴν ζωή, μελετώντας καὶ συγγράφοντας.

Στὸ διωγμὸ κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων, ἐπὶ Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου (726), πῆρε ἐνεργὸ μέρος. Καὶ ἐξαπέλυσε κατὰ τοῦ ἀσεβοῦς αὐτοκράτορα, τοὺς τρεῖς γνωστοὺς λόγους ὑπὲρ τῶν ἁγίων εἰκόνων, πράγμα ποὺ θορύβησε τὸν Λέοντα.
Ὁ Ἰωάννης κατανάλωσε ὅλη του τὴν ζωὴ γιὰ τὴ δόξα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἄφησε σὲ μᾶς θησαυροὺς ἀνυπολόγιστης ἀξίας. Ἔζησε μὲ ὁσιότητα πάνω ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια καὶ κοιμήθηκε εἰρηνικὰ τὸ 749. Τάφηκε στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα.

Terirem -- ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑ


Agni Parthene (Complete) - Simonopetra Monastery


Καθαρές σοφιστείες του διαβόλου

Aυτή την εποχή όπως η σημερινή, που η κρίση έχει και έκταση και βάθος, η αποκλειστική σωτηρία μας είναι η Αλήθεια, που πρέπει να λέγεται χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, υπέρ όλων και εναντίον όλων και να υπηρετείται αντί πάσης θυσίας! Όλα τα άλλα, δήθεν διαλλακτικά και ειρηνικά, είναι παραπλανητικά, ηττοπαθή, υποκριτικά, καθαρές σοφιστείες του διαβόλου, για να τροχοπεδείται ο αγωνιστικός ζήλος, ν' αποκοιμίζονται οι πιστοί, κι' οι υπηρέτες του διαβόλου, οι Παπόδουλοι  οικουμενιστές,  να δρουν ανενόχλητοι!

Αυτοκτονούμε!!!

Καρφί δεν μας καίγεται με την τελείαν αδιαφορίαν της γενοκτονίας, την οποίαν ενεργεί από αρκετών ετών η Ελλάς εις βάρος της υπάρξεώς της, αλλά και της βαρυτάτης ευθύνης, η οποία βαρύνει Γονείς, μαιευτήρας(=φονείς εν ψυχρώ)  την πολιτείαν εις το πρόσωπον των αδιαφόρων, φιλοχρημάτων εθνοπατέρων, την Εκκλησίαν, η οποία θα ηδύνατο να κηρύξη εν διωγμώ τον ελληνικόν Λαόν από μέρους των εκάστοτε κρατούντων και με αφορισμόν των ανδρογύνων, που επιζητούν και δέχονται την έκτρωσιν.
 Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2013
15.960.000 ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από εκτρώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων με περίπου 3.000. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
 Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.
Αυτοκτονούμε!!!

Saint Dorotheos writes :

In truth, whatever we may suffer, we suffer it because of our sins. If the saints suffered, they suffered for God’s name or to demonstrate their virtue for the benefit of many or to gain greater reward from God. As for us wretches, how can we say this? We sin like this daily and in seeking to satisfy our passion, we abandoned the right path, which the Fathers spoke about, that of self-accusation. Each one of us follows the wrong path, tries on every occasion to put the case against his brother and throw the burden of responsibility upon him. Each one of us is negligent and keeps nothing, but demands that our neighbor keeps the commandments.

Εάν οι ορθόδοξοι χριστιανοί ηκολούθουν επισκόπους φρονούντας τα των ετεροδόξων, που τότε Ορθοδοξία;

Εάν την γνώμην ( του Αγίου Ιγνατίου) ηκολούθουν πάντες οι χριστιανοί κατά γράμμα, να ακολουθούν δηλαδή τους επισκόπους εις πάντα, αλλοίμονον τότε, ούτε Ορθοδοξία, ούτε Εκκλησία, ούτε Ορθόδοξος χριστιανός θα υπήρχε σήμερον. Εάν οι ορθόδοξοι χριστιανοί ηκολούθουν τους πατριάρχας και επισκόπους, Απολιναρίους, Μακεδονίους, Ευτυχέας, Διοσκόρους, Σαββελιο-Σεβήρους, Ευσεβίους, Αθηναγόρους, Βαρθολομαίους και μυρίους άλλους, και εδέχοντο και ησπάζοντο τα φρονήματά των, που τότε Ορθοδοξία; Που χριστιανός ευσεβής και ορθόδοξος; Και τι λέγω ανθρώπους πατριάρχας και μητροπολίτας, και δεν λέγω Συνόδους; Διότι 348 τον αριθμόν συνήλθον εν έτει 754 εν Κωνσταντινουπόλει, Πατριάρχαι, Μητροπολίται, Επίσκοποι κ.λ.π. Ο αριθμός 348 είναι πολύ σεβαστός. Εν τούτοις τον τότε πατριάρχην Κωνσταντίνον και τον βασιλέα Κοπρώνυμον και τους 348 Μητροπολίτας, πολλοί μοναχοί, κληρικοί και λαϊκοί δεν τους ήκουσαν, απεσχίσθησαν απ’ αυτών, τους ήλεγχον και τους απεκάλουν κακοδόξους και εικονομάχους. Άρα γε οι τοιούτοι είναι σχισματικοί, αιρετικοί, κακόδοξοι, κολασμένοι, αναθεματισμένοι, και μαζί με αυτούς και ημείς που προσκυνούμεν και σεβόμεθα, σχετικώς και κατά την παράδοσιν, τας αγίας εικόνας;

Ημείς έχομεν την γνώμην και ομολογούμεν ότι είναι άξιοι παντός επαίνου διότι παρήκουσαν και απεσχίσθησαν, και ηξιώθησαν ουρανίων στεφάνων δια την παρακοήν των εκείνην, και σήμερον τους προσκυνούμεν και τιμώμεν ως Αγίους (Γερμανός, Νικηφόρος, Μεθόδιος, Ταράσιος, Στέφανος, Θεόδωρος, Θεοφάνης, Θεόδωρος ο Στουδίτης κ.λ.π.), την δε σύνοδον εκείνην ονομάζομεν παράνομον, μιαράν και Καϊαφικόν συνέδριον…

π.Θεόδωρος Ζήσης έγραψε:

Δυστυχώς το φως που έδωσε η πα­τριαρχική θεία λειτουργία στο Φανάρι με την λειτουργική συμμετοχή του πάπα δεν ήταν το αληθινό Φως, η αληθινή Πίστις, αλλά το σκότος και η πλάνη των αιρέσεων του filioque, του πρωτείου, των αζύμων, του καθαρτηρίου πυρός, της κτιστής Χάριτος, της κακοποιήσεως όλων των μυ­στηρίων, της κοσμικής εκκλησίας του Βα­τικανού που υπέκυψε στους πειρασμούς του Διαβόλου , για να αποκτήσει πλούτη και εξουσία, να γίνει κοσμικό κράτος και ουσιαστικά να παύσει να έχει σχέση με τον Χριστό και τον Χριστιανισμό κατά τον Ντοστογιέφσκυ.


Θείαι προειδοποιήσεις δια τους αιρετικούς

Η Αγία Γραφή ομιλεί δια τας αιρέσεις, που επιδιώνουν να νοθεύσουν τον αιώνιον Λόγον του Θεού. Εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον (Ζ: 15) αναφέρει «Προσέχετε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισι λύκοι άρπαγες». Το δε βιβλίον των Πράξεων (Κ: 29-30) προβλέπει ότι «Εισελεύσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου· και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών». Εις την Δευτέραν Επιστολήν του Πέτρου (Β: 1) αναφέρεται: «Και εν υμίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας». Δια τους αιρετικούς ομιλεί και ο Απόστολος Παύλος εις την προς Τίτον επιστολήν του (Γ: 10-11): «Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος και αμαρτάνει ων αυτοκατάκριτος». Ο Μέγας Βασίλειος προσεύχεται ιδιαιτέρως δια τας «επαναστάσεις των αιρέσεων» και δια την επιστροφήν των «πεπλανημένων». «Κύριε, παύσον τα σχίσματα των Εκκλησιών·
σβέσον τα φρυάγματα των Εθνών· τας των αιρέσεων επαναστάσεις ταχέως κατάλυσον, τη δυνάμει του Αγίου σου Πνεύματος. Τους πεπλανημένους επανάγαγε, και σύναψον τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία» (Από την Θείαν Λειτουργίαν του Μ. Βασιλείου).


Ο Άγιος Νεκτάριος: η αστοργία του πάπα κατεδίκασε την Ανατολήν πάσαν να υπομείνη τα δεινά σκληροτάτης τυρρανίας , διότι η Ανατολική Εκκλησία δεν προέδιδε την πίστιν των οικουμενικών συνόδων

Ο Άγιος Νεκτάριος ο θαυματουργός, ο μέγας αυτός Πατήρ και διδάσκαλος που τόσα υπέφερε και υπέστη απο Πατριάρχες , αρχιεπισκόπους και μητροπολίτες της εποχής του, ακριβώς επειδή είχε καταλάβει τον κίνδυνο και ομολογούσε τίνος παιδί είναι ο πάπας, γράφει στο καταπληκτικό του βιβλίο « Μελέτη ιστορική περί των αιτιών του σχίσματος» εκδ. Νεκτ. Παναγόπουλος επί λέξει : « η αστοργία του πάπα κατεδίκασε την Ανατολήν πάσαν να υπομείνη τα δεινά σκληροτάτης τυρρανίας , διότι η Ανατολική Εκκλησία δεν προέδιδε την πίστιν των οικουμενικών συνόδων , καίτοι τα πάντα παρεχώρει τω πάπα. Ο Θεός θελει κρίνει την δικαίαν κρίσιν κατά την ημέραν της ανταποδόσεως την μεγάλην». Κι’ από ότι φαίνεται η ημέρα αυτή πλησιάζει...

Εκκλησιαστικά νέα

Επί τη εορτή του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ Επισκόπου Φαναρίου θα γίνει σήμερα Τετάρτη 3/12  στις  6:00 στον Ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνος Πειραιώς Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Καισαριανής Βύρωνος και Υμμητού κ. Δανιήλ.

Εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς  από σήμερα έως τις 8 Δεκεμβρίου με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Στο Ναό θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου εκ της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Τσιριλόβου Καστοριάς, η υποδοχή του οποίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (5/12) στις 12:00 το μεσημέρι υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Σήμερα Τετάρτη (3/12) στις 5:00 μ.μ. θα τελεστεί η Ακολουθία του Εσπερινού και στη συνέχεια το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίο. Στο Ναό κάθε ημέρα θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες.

Στον Ιερό Ναό  Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς τελείται βραδινό Σαρανταλείτουργο από τις 6:30 έως τις 8:15 μ.μ.  καθημερινώς , εκτός Σαββατοκύριακου. Κάθε Τετάρτη, μετά το πέρας της Βραδινής Θείας Λειτουργίας, τελούνται  το Απόδειπνο και οι Χαιρετισμοί  προς την Θεοτόκο.


Στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αργυρουπόλεως πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της εορτής της  Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας  μέχρι τις 5/12.  Στο Ναό τίθενται  σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα του Οσίου Δαυίδ  του εν Ευβοία ιερά λείψανα του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη, πιστό αντίγραφο της ιεράς εικόνας της Παναγίας Σουμελά και η ιστορική εικόνα της Παναγίας Ρόδον το Αμάραντον από την Αργυρούπολη του Πόντου.

http://www.pe912fm.com/

Artion κάλεσμα -- Πρόσκληση -- Η Έκθεση προϊόντων Αγίου Όρους σας καλεί…

Στην εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα την Αγιογραφική και Διατροφική Παράδοση του Αγίου Όρους.
Η Έκθεση προϊόντων Αγίου Όρους, στα πλαίσια της διοργάνωσης των σεμιναρίων «Ξενόπουλος διδάσκει…», τα οποία πραγματοποιούνται έως τις 14 Δεκεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς της Θεσσαλονίκης, ετοίμασε μια βραδιά αφιερωμένη στην Παράδοση του Αγίου Όρους.
Καλεσμένοι στις 6 Δεκεμβρίου 2014, στις 7:30μ.μ. και στην αίθουσα Αριστοτέλης του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλλάς είναι ο λόγιος μοναχός και αγιογράφος πατέρας Παΐσιος από την Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους και ο πατέρας Επιφάνιος Μυλοποταμινός οι οποίοι θα αναπτύξουν δύο πτυχές της βιωτής και των διακονημάτων τους στον Άθωνα.

Μήνυμα Ιβάν Σαββίδη για τη Γενοκτονία σε συνέδριο στη Μόσχα

Με τη συμμετοχή επιστημόνων, πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων από διάφορες χώρες του κόσμου όπως η Αρμενία, η Ελλάδα, το Ισραήλ, το Ιράκ, η Ρωσία και η Σερβία, πραγματοποιήθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο στη Μόσχα το διεθνές φόρουμ με τίτλο «Η Γενοκτονία στην ιστορική μνήμη των λαών και στους σύγχρονους πληροφοριακούς πολέμους». 
Τους συνέδρους χαιρέτισαν ο Σεργκέι Μιρόνοφ, πρόεδρος του κόμματος «Δίκαιη Ρωσία», και η υπεύθυνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας Έλλα Παμφίλοβα.
Με θέμα «Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (1914-1923) και η αντανάκλασή της στη σύγχρονη μαζική συνείδηση» μίλησε από το βήμα του συνεδρίου ο ιστορικός Κωνσταντίνος Φωτιάδης, συγγραφέας του έργου Ιστορία της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και διοργανωτής της έκθεσης «Πόντος – Δικαίωμα στη μνήμη».
Εκ μέρους του Ιβάν Σαββίδη, προέδρου της Ομοσπονδίας Εθνικοπολιτιστικής Αυτονομίας των Ελλήνων της Ρωσίας, χαιρετισμό απηύθυνε στο συνέδριο ο πρόεδρος τους Συλλόγου των Ελλήνων της Μόσχας Αρχιμήδης Σαχμπάζοφ.

Τα Δεκεμβριανά της Αριστεράς

Σήμερα συμπληρώνονται 70 έτη από το ξέσπασμα των Δεκεμβριανών, της ανθρωποσφαγής που ξεκίνησε η Αριστερά -και συγκεκριμένα το ΚΚΕ-, με στόχο να καταλάβει την εξουσία στη μετακατοχική Ελλάδα.

***
ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ:

ΚΚΕ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ.
«Αν δεν νικιόμασταν στη Μ.Ασία, η Τουρκία θα 'τανε σήμερα πεθαμένη και εμείς μεγάλη Ελλάδα. Τη "λευτεριά" μας θα την στηρίζαμε στην υποδούλωση του Τουρκικού λαού. Αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε. Το αποκρούουμε κατηγορηματικά. Η αστικοτσιφλικάδικη Ελλάδα στη Μ.Ασία πήγε όχι σαν εθνικός απελευθερωτής μα σαν ιμπεριαλιστική δύναμη, όργανο των εγγλέζων μεγαλοκαρχαριών. Πήγαινε όχι μόνο για να διαιωνίσει την ξενική κυριαρχία πάνω στον Τουρκικό λαό μα και να κάνει την Τουρκία αντισοβιετικό ορμητήριο. Γι' αυτό εμείς όχι μόνο δεν λυπηθήκαμε για την αστικοτσιφλικάδικη ήττα στη Μικρασία μα και την επιδιώξαμε»

Αυτά έλεγε ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ στις 12/07/1935.


Το 1932 έβγαλε την προδοτική 4η Ολομέλεια του ΚΚΕ (6/3/1932) στην οποία χάριζε Μακεδονία και Θράκη σε Βούλγαρους και Γιουγκοσλάβους.

Μιλούσε για ενιαία ανεξάρτητη Μακεδονία και για την μετατροπή του ιμπεριαλιστικού πολέμου σε εμφύλιο.

Σκοπός η δημιουργία της Κομμουνιστικής Βαλκανικής Ομοσπονδίας η οποία θα περιελάμβανε μέρη της Μακεδονίας μας, τα Σκόπια και μέρη της Βουλγαρίας.


Στόχος η δημιουργία μιας χώρας μαριονέτας, με σκοπό της, έξοδο των Σοβιετικών στη Μεσόγειο.

Καταδίκη Τουρκίας για θρησκευτικές διακρίσεις από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης καταδίκασε την Τουρκία για παραβιάσεις των άρθρων 14 (απαγόρευση των διακρίσεων) και 9 (ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και του θρησκεύεσθαι) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από προσφυγή μελών της μειονότητας των Αλεβιτών.
Η μειονότητα κατήγγειλε ότι οι τουρκικές αρχές δεν αναγνωρίζουν στους χώρους λατρείας τους το ίδιο καθεστώς και δεν παρέχουν τις ίδιες διευκολύνσεις που απολαύουν οι χώροι λατρείας των άλλων θρησκευμάτων.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ --- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ --- Σ᾽ ένα ταξίδι μελωδικό με «Τα τρία Καράβια» την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

 Θα παρουσιάσουν τραγούδια από την ελληνική μας παράδοση, έντεχνα τραγούδια της σύγχρονης μουσικής καθώς και δικές τους δημιουργίες
Σ’ ένα ταξίδι μελωδικό θα ταξίδεψουν όσοι βρεθούν στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 στις 7.30 μ.μ. στο πλαίσιο του προγράμματος  "ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει.." το μουσικό σύνολο "Τρία Καράβια".
Θα παρουσιάσουν τραγούδια από την ελληνική μας παράδοση, έντεχνα τραγούδια της σύγχρονης μουσικής καθώς και δικές τους δημιουργίες.
Με νότες άλλοτε νοσταλγικές και άλλοτε σύγχρονες αλλά πάντα γνώριμες στο μουσικό ταξίδι που όλοι συμμετείχαν ήταν μοναδικό.

Συμμετέχουν: Βιολί/Πιάνο/Τραγούδι: Κώστας Ασημάκης, Κανονάκι/Πιάνο/Τραγούδι: Στέφανος Δορμπαράκης, Κιθάρα/Τραγούδι: Παναγιώτης Δρίζος. Έκτακτη συμμετοχή: Κοντραμπάσσο: Θοδωρής Κουέληςκαι Κρουστά: Κώστας Μακατουνάκης.

Την ευθύνη της Ηχοληψίας θα έχει ο Θανάσης Λαλιώτης.