"Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' -- π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟ -ΠΑΤΕΡΕΣ Ι.Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.


Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Των εν Χερσώνι επισκοπησάντων ιερομαρτύρων Βασιλέως, Εφραίμ, Ευγενίου, Καπίτωνος, Αιθερίου, Αγαθοδώρου και Ελπιδίου, Νέστορως και Αρκαδίου επισκ. Τριμυθούντος, Λαυρεντίου οσίου του εκ Μεγάρων.

Ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.) ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Ἕρμων (300 – 314 μ.Χ.) ἀπέστειλε στὴ Σκυθία τὸν Ἐπίσκοπο Ἅγιο Ἐφραὶμ καὶ στὴ Χερσώνα τὸν Ἐπίσκοπο Ἅγιο Βασιλέα, μὲ σκοπὸ τὴν διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὁ Ἅγιος Βασιλέας ἐπειδὴ κήρυττε τὸν Χριστό, ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες. Ὅμως καὶ πάλι προσκλήθηκε ἀπὸ τὸν ἡγεμόνα τοῦ τόπου καὶ ἀνέστησε, κατὰ τὸν Συναξαριστή, τὸν υἱό του. Ἀπὸ τὸ γενόμενο θαῦμα καὶ ὁ ἄρχοντας καὶ πλῆθος λαοῦ πίστεψαν στὸν Χριστὸ καὶ βαπτίσθηκαν. Οἱ εἰδωλολάτρες ὅμως ἐξεμάνησαν καὶ τὸν συνέλαβαν. Τὸν ἔδεσαν καὶ τὸν ἔσυραν ἀπὸ τὰ πόδια, καὶ συρόμενος πέθανε. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ, ἐνῷ δίδασκε τὸ Εὐαγγέλιο, συνελήφθη ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες καὶ ἀποκεφαλίσθηκε.

«Τῇ ἀγνώστῳ Ὀρθοδοξίᾳ» -- [Σημείωση ἱστολογίου ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ ]

«Τῇ ἀγνώστῳ Ὀρθοδοξίᾳ»

τοῦ "Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου" κ. Ἱεροθέου

[Σημείωση ἱστολογίου "Ε. - Σ.": Διαβάσαμε στόν λεγόμενο ἐκκλησιαστικό καί θρησκευτικό τύπο, ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό, διάφορα ἄρθρα καί κηρύγματα γιά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐκτιμοῦμε ὅτι μακράν τό δημοσιευόμενο κατωτέρω ἐκφράζει τίς πλέον ἀξιόλογες καί χρήσιμες σκέψεις καί ἐπισημάνσεις. Ὁ κ. Ἱερόθεος Βλάχος εἶναι ἀναμφίβολα ἕνας ἀξιόλογος ἐπιστήμων θεολόγος με πλούσια γνώση καί μελέτη τῆς Πατερικῆς Θεολογίας. Ἔχουμε καί κατά τό παρελθόν ἐπαινέσει, ἀλλά καί δημοσιεύσει, σημαντικά κείμενα καί ἄρθρα του. Δέν συμφωνοῦμε στά πάντα. Ὄχι τόσο θεολογικά, ὅσο πρακτικά καί οὐσιαστικά, καθότι, ὅπως ὁ ἴδιος συχνά ὑπενθυμίζει "οὐκ ἐν γράμμασιν, ἀλλ' ἐν πράγμασιν ἡμῖν ἡ εὐσέβεια"! Μέ ἀνυπόκριτη εἰλικρίνεια δέ καί ἄδολη ἀγάπη, ἀλλά καί παρρησία, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ἐπαναλάβουμε πρός τό σεβαστό αὐτό πρόσωπο τή λυπηρή διαπίστωσή μας ὅτι, κατά τήν ταπεινή μας ἐκτίμηση, ἡ συμμετοχή του στή "Σύνοδο τῆς Κρήτης" σημάδεψε ἀρνητικά καί μᾶλλον ἀνεξίτηλα τήν ὅλη θεολογική του πορεία καί μαρτυρία. Ἐφ' ὅσον, καλῶς ἤ κακῶς, ἀπεφάσισε τή συμμετοχή του ἐκεῖ, ἔπρεπε ὡς συνετός καί ἐχέφρων ἄνθρωπος νά ἔχει ἐκτιμήσει ὅτι ἀπό μία τέτοια διοργάνωση, πολυαναμενόμενη ἀπό δεκαετιῶν, ἐξέρχεται ἤ ἀπέρχεται κανείς εἴτε ὡς ὁμολογητής, εἴτε ὡς προδότης! Προδότης τῆς Πίστεως εἶναι ὁ συμφωνήσας καί συνυπογράψας. Ὁμολογητής δέ, ὁ διαφωνήσας, ἀποχωρήσας καί ἐν συνεχεία ἀποκηρύξας τά ἐκεῖ ἀποφασισθέντα! Καί τέτοιος, δυστυχῶς, δέν ὑπῆρξε καν-εἷς! Μολαταῦτα τό παρακάτω δημοσιευόμενο κείμενο δέν χάνει τήν ἀξία του, διότι μαρτυρεῖ ἀληθῶς, ἔστω καί μόνον θεωρητικῶς, τό τί εἶναι Ὀρθοδοξία!


π. Θεόδωρος Ζήσης, Σύντομη παρουσίαση του Συνοδικού της Ορθοδοξίας


Παναγία η Μαλεβή


Ο Πάρνωνας, το κατάφυτο βουνό της Κυνουρίας με τα πολλά μοναστήρια, φιλοξενεί στη βορεινή του πλευρά την ιερά μονή της Παναγίας Μαλεβής. 
Η θεομητορική εικόνα της Κοιμήσεως, που φυλάσσεται σε αυτή, η μυροβλύτισσα και θαυματουργή, έχει σαγηνεύσει τις τελευταίες δεκαετίες το πανελλήνιο.
 
Το άγιο μύρο αναβλύζει ευωδιαστό από την αγία εικόνα. Συχνά είναι τόσο πολύ, ώστε κατεβαίνει στο προσκυνητάρι και φθάνει μέχρι το δάπεδο του ναού.
 

Η γυναίκα με το μύρο. Ο αείμνηστος λαϊκός ιεροκήρυκας Δ. Παναγόπουλος, ο οποίος συνετέλεσε πολύ στη διάδοση του θαυμαστού αυτού γεγονότος, διηγείται την εντυπωσιακή γνωριμία του με το άγιο μύρο και το μοναστήρι της Μαλεβής.
 
« Μετά το τέλος μιας ομιλίας μου, με πλησιάζει κάποια άγνωστη μαυροφορεμένη γυναίκα. Κρατούσε στο χέρι λευκό φάκελο με αρκετό μπαμπάκι, που ανέδιδε μια πρωτόγνωρη ευωδία. Μου το προσφέρει και μου λέει:
 

Προς Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. κ. Χρυσόστομον ΚΑΛΑΜΑΤΑΝ -- ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς
Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Μεσσηνίας κ. κ. Χρυσόστομον
ΚΑΛΑΜΑΤΑΝ

Θέμα: Θεολογικές απορίες, επισημάνσεις ή  και διορθώσεις.


 Σεβασμιώτατε εν Χριστώ Αδελφέ,

           Απευθύνομαι προς την αγάπην Σας σήμερα διά της παρούσης ανοικτής επικοινωνίας, καθ’ όσον κατά τόν Ιερόν Χρυσόστομον «τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα δημοσίως να ελέγχωνται» (βλ. ΕΠΕ, 23, 393),
επικαλούμαι δε συγχρόνως τόσον το προκεχωρημένον της ηλικίας μου, όσον και τα πρεσβεία της Αρχιερωσύνης.
            Παρακαλώ Υμάς εκ προοιμίου να μου συγχωρήσετε το  τόλμημα.
          Έπειτα από τα εισαγωγικά ταύτα, ας έλθωμεν τώρα εις το θέμα μας. Αντικείμενον της παρούσης ερεύνης αποτελεί η υφ’ Υμών δοθείσα Συνέντευξις, ήτις και εδημοσιεύθη  το Σάββατον 24.02.2018 εις τη Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».
Εκ προοιμίου οφείλω να Σας τονίσω, ότι διά την παρούσαν ενέργειαν αφορμή δεν απετέλεσαν οι τίτλοι εφημερίδων ή και Μ.Μ.Ε, όπως π.χ. οι κάτωθι:

Το Μυστήριο της εξομολογήσεως


Οι Ορθόδοξοι Πατέρες, μελετητές  της ανθρώπινης ψυχής, μέσα από την εμπειρία της καθάρσεως του φωτισμού και της θεώσεως, φθάνουν στην λύση των ανθρωπίνων προβλημάτων ακολουθώντας το σταυρικό θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού.
Ο Σταυρός του Χριστού, ποτισμένος με το Πανάγιο Αίμα Του, γίνεται η λύση του προβλήματος της ελευθερίας του ανθρώπου από τα πάθη, με μόνη προσφορά από μέρους του την μετάνοια και την ελεύθερη θέληση του.
Ο τρόπος τον οποίο χρησιμοποιεί η Εκκλησία για να βοηθήσει τον άνθρωπο να σπάσει τα δεσμά των παθών μπορεί να παρομοιασθεί με εγχείρηση.

Ο Λύκος σπεύδει στον Δράκο -- του Αλεξάνδρου Τζούπη


Ο  Αλέξανδρος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-- "ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ"...":

Χαίρε εν Κυρίω αδελφέ Κωνσταντίνε....
Επειδή οι μέρες που διάγει το κράτος μας είναι εξαιρετικά δύσκολες και πιεστικές και στα εθνικά μας ζητήματα πλέον, θα ήθελα να επισημάνω περιληπτικά λίγα βασικά ζητήματα:
1)Κατ' αρχήν θέλω να επισημάνω τις παπικές δοξασίες σύμφωνα με τις οποίες ο Θεός έδωσε στην ανθρωπότητα μία τελευταία ευκαιρία να σωθεί μέσω της αφιέρωσης των πάντων στην καρδιά της παπικής ψευδοπαρθένου-ψευδοθεότητας και στην καρδιά του παπικού χρισμένου....Οι αιρέσεις αυτές μάλιστα έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρείται Συν-Λυτρώτρια. Η καρδιά της ψευδοθεότητας και συνεπώς και του παπικού χρισμένου όπως ξεκάθαρα τονίζεται στο τέλος θα θριαμβεύσει και μία εποχή ειρήνης θα δοθεί στην ανθρωπότητα....
2) Η "θαυματουργική εμφάνιση" της ψευδοπαρθένου στην Φάτιμα με τα μηνύματά της για υποταγή της Ρωσίας και των φιλικών της κρατών(Ορθοδόξων) στην καρδιά της πριν από 101 χρόνια (ακριβώς λίγο πριν α)την εισαγωγή του νέου Ημερολογίου και β)πριν την επέλαση των Κομμουνιστών) αποτέλεσε την αρχή αυτής της διαστροφής.....

Αυτήν την συμβουλή έδωσε ο Αββάς Ποιμήν


σε κάποιον αδελφό, που τον επισκέφθηκε και του είπε ότι έχει πολλούς λογισμούς και κινδυνεύει από αυτούς.
Ο Γέροντας τον έβγαλε έξω στο ύπαιθρον και του είπε: 
«Άνοιξε την αγκαλιά σου και πιάσε τους ανέμους». 
Ο επισκέπτης του αποκρίθηκε ότι δεν είναι ικανός να πιάση τους ανέμους. 
Τότε ο Αββάς Ποιμήν του είπε: 
«Εάν είναι αδύνατον να πιάσης τους ανέμους, ούτε τους λογισμούς μπορείς να τους εμποδίσης να μπουν μέσα σου. Δικό σου χρέος όμως είναι να αντισταθής σ΄ αυτούς».

***

Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αυτήν την συμβουλή έδωσε ο Αββάς Ποιμήν":

Δίκιο έχει αλλά κάποιες φορές σε πονάει... λες αυτές οι εικόνες αυτές οι λέξεις από που στο καλό ήρθανε..;;; Πως καθαρίζεται ο νους; Συνειδητό, υποσυνείδητο, ασυνείδητο χαμοοός γίνεται...

Άρχισε η μάχη Ιερωνύμου - Βαρθολομαίου

Στα άκρα η κόντρα Αθήνας - Φαναρίου με αφορμή τη διεκδίκηση ναού από μέρους του Πατριαρχείου. Εκτακτη Ιερά Σύνοδος αύριο

Κορυφώνεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Αθήνα και στο Φανάρι, με μήλον της Εριδος τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο κτήμα Προμπονά. 
Ενδεικτικό της σοβαρότητας των εξελίξεων είναι ότι το θέμα αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως αύριο, ενώ την ίδια στιγμή πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος είναι αποφασισμένος να φτάσει τη σύγκρουσή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο έως τα δικαστήρια.

Φαίνεται πως η συγχαρητήρια επιστολή του κ. Βαρθολομαίου προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για την επέτειο συμπλήρωσης 10 χρόνων από την εκλογή αλλά και οι εγκάρδιες ευχές του δεν... έφτασαν ώστε να αλλάξει το κακό κλίμα στη μεταξύ τους σχέση.  Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου χτίστηκε ύστερα από επιθυμία του Δημήτρη Προμπονά, του Ναξιώτη ιατρού, η οποία αναφερόταν στη διαθήκη του.


Η αγωγή

Μεγαλειώδες συλλαλητήριο "ΟΧΙ στα Νέα Θρησκευτικά", 4/3/2018

Πηγή : petheol@gmail.com

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : σατανική στρέβλωση τῆς Ὀρθοδόξου Χριστολογίας.


...Ἀπόδειξη τῶν τραγικῶν συνεπειῶν τῶν αἱρέσεων καί τοῦ ναυαγίου-ἀδιεξόδου τῶν συγχρόνων οἰκουμενιστικῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων εἶναι ἡ ἐνδυνάμωση τοῦ δαιμονιώδους Ἰσλάμ, μέ τό φρικιαστικό ἰδεολόγημά του περί ὑποταγῆς τῶν πάντων, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἕνα συμπίλημα τῶν χριστολογικῶν αἱρέσεων τοῦ Ἀρειανισμοῦ, τοῦ Ἀπολλυναρισμοῦ, τοῦ Νεστοριανισμοῦ καί τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, πού ἀρνήθηκαν τήν κατ’οὐσίαν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου καί ἀνεκήρυξαν πανηγυρικά τόν Θεό ἀπρόσιτο καί ἀμέθεκτο ἀπό τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί ἑπομένως ἡ ὑποταγή (Ἰσλάμ) πρέπει νά εἶναι ἡ μόνη πνευματική σχέση Θεοῦ καί ἀνθρώπου.
Οἱ χριστιανικοί πληθυσμοί τῶν Κοπτῶν τῆς Αἰγύπτου, τῶν Ἀβυσσηνῶν τῆς Αἰθιοπίας, τῶν Νεστοριανῶν Ἀσσυρίων καί τῶν Ἰακωβιτῶν Μονοφυσιτῶν τῆς Συρίας σφαγιάζονται ἀπό τό πνευματικό τους ἔκγονο, τό Ἰσλάμ, πού οἱ πατέρες τους ἀφρόνως δημιούργησαν μέ τήν σατανική στρέβλωση τῆς Ὀρθοδόξου Χριστολογίας.

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-- "ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ" -Σήμερα Τετάρτη 7 Μαρτίου ώρα 18.30 (6 και 30 )