ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΚΟΣΜΟΝ -- Αθωνικά άνθη

«Όσοι του λουτρού της παλιγγενεσίας ηξιώθημεν, τα αγαθά έργα ου δι’ ανταπόδοσιν προσφέρομεν, αλλά δια φυλακήν της δοθείσης ημίν καθαρότητος». Άγ. Μάρκος Ασκητής.

Το παρόν άρθρον εις το Ορθόδοξον Περιοδικόν «Αγιορειτική Βιβλιοθήκη», θα ασχοληθή με μίαν περιεκτικωτάτην επιστολήν εξ Αμερικής ενός Ορθοδόξου Θεολόγου, την οποίαν λόγω του ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει από ορθοδόξου απόψεως, δημοσιεύομεν αυτουσίαν.

«Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Θεόκλητε Μοναχέ,
Εύχομαι το γράμμα μου να εύρη Σας και τον αγαπητόν μας Γέροντα Γαβριήλ υγιαίνοντας σωματικώς και πνευματικώς και τα του Μοναστηρίου πλήρως εν τάξει. Λυπούμαι πολύ που δεν θα εορτάσωμεν εφέτος το Πάσχα μαζί. Ο νους μου ευρίσκεται πάντοτε εις το Άγιον Όρος και με κάθε ευκαιρίαν προσπαθώ να διαφωτίσω τους γνωστούς μου περί αυτού. Πιστεύω ακραδάντως, ότι η ζωντάνευσις της Ορθοδοξίας θα επέλθη μόνον δια της αναστηλώσεως του μοναχικού μας βίου.

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερήμωσης


Τον Κύριον υμνείτε -- Orthodox Hymns


Τη Α΄ (1η) του μηνός Οκτωβρίου μνήμη του Αγίου Αποστόλου ΑΝΑΝΙΟΥ.

Ανανίας ο του Χριστού Απόστολος έζη κατά τους χρόνους κατά τους οποίους και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ευρίσκετο σωματικώς επί της γης, διέμενε δε εις την Δαμασκόν. Ήτο δε τότε ηγεμών εις τα μέρη της Ανατολής άνθρωπος τις τύραννος και σκληρός, ονόματι Λουκιανός, όστις έτρεφε μεγάλην μανίαν κατά των Χριστιανών, προσπαθών να φαίνεται δια παντός τρόπου υπήκοος και ευπειθής εις τα προστάγματα των βασιλέων τα παράνομα και ασεβή.

ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ…» -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΤΟ ΘΕΜΑ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα τους συνειδητούς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν ἀπό τους κληρικούς  ἐνημέρωση και καθοδήγηση. Ὅμως περισσεύει ἡ σιωπή ἀπό καιροσκοπισμό και δειλία. Ἐλάχιστοι εἶναι ἐκεῖνοι, πού δημοσίως ἐπικρίνουν τους Οἰκουμενιστάς και διατυπώνουν τη γνώμη τους ἐλεύθερα. Και αὐτό εἶναι πολύ ἀνησυχητικό φαινόμενο, γιατί ἀποκαλύπτει ὅτι δεν ὑπάρχει ἱερός ζῆλος και παρρησία. Δέν ὑπάρχει πνεῦμα ὁμολογίας και ὑπεράσπισης τῆς πίστεώς μας. Ὡστόσο, δεν μᾶς λείπουν τά κείμενα, πού ἐπισημαίνουν τις αἱρετικές διδασκαλίες τῶν παπικῶν και τῶν προτεσταντῶν.
---------------Ο/Η Unknown είπε...
Οι Άγιοι Ομολογητές της Εκκλησίας μας έδειξαν τον δρόμο,ο οποίος είναι αποτείχιση και απομάκρυνση από τις πονηρίες των αιρετικών. Εμείς γιατί δειλιάζουμε; Έχουν θάρρος πιο πολύ οι λαικοί ενώ ο κλήρος είναι απών. Πως θα υποστηριχούν οι πιστοί να διατηρήσουν την ορθόδοξη πίστη; Μην απορείτε λοιπόν για το αν ο πάπας και ο ορθόδοξος πατριάρχης θα τους μοιάζουν το ίδιο. Έχουμε φθάσει στο << Ο σώζων εαυτόν σωθήτω.>> Ο κλήρος και Ο μοναχισμός εκτός ολίγων εξαιρέσεων στάθηκε ανήμπορος να σταματήση την παναίρεση του οικουμενισμού. Οι δε θεολόγοι μπερδεύουν απλως τα πράγματα.Καλό θα ήταν να ξυπνήσουμε όλοι πριν είναι πολύ αργά και βρεθούμε να γιορτάζουμε και το ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ με τους παπικούς , τους μουσουλμάνους , και με τους σταυρωτάς του ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ.Τα πολλά λόγια, λέει ο λαός μας είναι φτώχεια (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ).Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ θέλει και έργα ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ.
-----------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...Άριστα τα λέει αλλά δεν πράττει σύμφωνα με αυτά που λέει ο Π. Διονύσιος Τατσης, οπότε και αυτός συρρικνώνεται στον κυκεώνα του δαιμονικού κεκεδισμού, δηλαδή τα άσκοπα επαναλαμβανόμενα, τα του άνευ ουσίας χαρτοπόλεμου.
Κλείνει το άρθρο του με την πολύ ορθή διαπίστωση, "Σε λίγο οἱ ἀνυποψίαστοι χριστιανοί μας θα πάθουν πλήρη σύγχυση και θά ἀποδέχονται τον Πάπα ὅπως και τον Πατριάρχη, και τους καρδινάλιους ὅπως και τους μητροπολίτες!", μόνο που αυτοί οι ανυποψίαστοι Χριστιανοί θα είναι οι χλιαροί, για τους οποίους έχει γραφτεί, πως θα εμέσει ο Κύριος.

Κατά ένα παράξενο τρόπο οι αντιοικουμενιστές που φωνάζουν ενάντια στον οικουμενισμό και έχουν κοινωνία με αυτόν, όχι μόνο ζημιά δεν κάνουν προς τον Οικουμενισμό, αλλά τον προάγουν διότι με αυτού του είδους τις δήθεν αντιδράσεις αποκοιμίζουν το ποίμνιο περισσότερο. Το ποίμνιο έχει εθιστεί σε αυτή την χρόνια πρακτική όπως τα ναρκωτικά τον ναρκωμανή, θεωρεί παλικάρια τους λαλίστατους φωνακλάδες, και χαίρεται στον ύπνο της "αντίδρασης" "μέσα όμως από την Εκκλησία".
Κατά την γνώμη μου αυτοί οι δήθεν σκληροί κομάντο φέρουν μεγαλύτεροι ευθύνη για την τραγική κατάσταση, σε σύγκριση με τους οικουμενιστές που σιωπούν και ελέγχονται από την φρικτή ανημπόρια τους, να πράξουν την ορθή αντίδραση, την ευλογημένη αποτείχιση.

------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


@1 Οκτωβρίου 2019 - 4:58 π.μ.
Δέν λέγει κάτι τέτοιο ὁ ΙΕ' Κανών! Τοὐναντίον, συμφώνως μέ Ὀρθοδόξους Δογματολόγους, οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΟΣ ν' ἀποτειχίζωνται ἀπό τόν αἱρετίζοντα (ψευδο)ἐπίσκοπον. Ὁ Σέρβος Κανονολόγος Ἐπίσκοπος Μίλας, ἑρμηνεύων Ὀρθοδόξως τόν ἐν λόγῳ ἱερόν Κανόνα, γράφει γιά τήν ἀποτείχισιν ἀπό τόν κηρύσσοντα αἵρεσιν "ἐπίσκοπον": "τότε οἱ ὑποτασσόμενοι αὐτῷ κέκτηνται δικαίωμα ἅμα καὶ χρέος νὰ ἀποσχοινισθῶσι πάραυτα." Τά περί "δυνητικότητος" τοῦ Κανόνος καί τῆς κοινωνίας μέ τούς κηρύσσοντας αἵρεσιν ψευδεπισκόπους "ἄχρι καιροῦ" συνιστοῦν νέαν αἵρεσιν, ἡ ὁποία ἐφηυρέθη διά νά ἀκινητοποιήσῃ τούς Ὀρθοδόξους, προκειμένου νά ἑδραιωθῇ ὁ Οἰκουμενισμός.

------------------------
Ο/Η Σταύρος Τ. είπε...

Δεν ντρέπεστε να λέτε προαιρετική στην τωρινή φάση απέναντι σε εκείνον που αναθεμάτισε ακόμα και τους Αγίους μας ;
Και μετα εσείς ζητάτε τις μεσιτείες των Αγίων ή τάχα τους εορτάζετε...Τα αίτια των ασθενειών – του αγίου Βασιλείου του Μεγάλου.

Όλαι αι ασθένειαι, προς θεραπείαν των οποίων βλέπομεν ότι ενίοτε η ιατρική επιστήμη χρησιμεύει, δεν είναι φυσικαί. Διότι πολλάκις αι ασθένειαι είναι μάστιγες αμαρτημάτων, συντελούσαι προς επιστροφήν και μετάνοιαν. Διότι ο Απόστολος λέγει, ότι «ον αγαπά Κύριος παιδεύει» και «δια τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί· ει γαρ εαυτούς κατεκρίνομεν, ουκ αν εκρινόμεθα· κρινόμενοι δε υπό του Κυρίου παιδευόμεθα, ίνα μη συν τω κόσμω κατακριθώμεν» (Α΄ Κορ. ΙΑ΄ 30—32). Οι τοιούτοι λοιπόν ησυχάζοντες και αφέντες κατά μέρος τας ιατρικάς συνταγάς και παραγγελίας, πρέπει να υπομένωσι τα ακούσια παθήματα, κατά τον λέγοντα· «Θέλω υποφέρει την οργήν του Κυρίου, διότι ημάρτησα εις Αυτόν» (Μιχ. Ζ΄ 9) και συνάμα να επιδείξωσι την διόρθωσιν, παρουσιάζοντες καρπούς αξίους της μετανοίας και να ενθυμώνται τον Κύριον, λέγοντα: «ιδού έγινες υγιής, πρόσεχε άλλοτε να μη αμαρτήσης, δια να μη πάθης χειρότερον τι».
------------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...
Για αυτούς τους παραπάνω πατερικούς λόγους, των ασθενειών των σωμάτων μας ένεκα των ασθενειών των ψυχών μας, έρχεται η ώρα του σφραγίσματος με το χάραγμα του θηρίου, και όσοι θα πάρουν το χάραγμα λόγω της αδυναμίας της σάρκας όπως θα πούνε, για να έχουν περίθαλψη, σύνταξη βιβλιάριο υγείας, φάρμακα και όλα τα του κόσμου, αυτοί θα αρρωσταίνουν, θα τους έρχονται οι θλίψεις η μία πίσω από την άλλη, και δεν θα χορταίνουν με θεραπείες, ούτε θα έχουν ειρήνη στις ψυχές τους, διότι τα χάραγμα του θηρίου θα επιφέρει τις αρρώστιες και όχι η ασθένεια της σάρκας. Όσοι δεν θα πάρουν το χάραγμα και θα δωθούν ψυχή τε και σώματι στον Κύριο, Εκείνοι οι μακάριοι ούτε θα πεινάνε, ούτε θα αρρωσταίνουν, ούτε άλλες θλίψεις θα έχουν.
Θα ζούνε εν Κυρίω τον παράδεισο του Ουρανού μέσα από το χοϊκο σώμα αυτή εδώ την ζωή.
Μακάρι να μας αξιώσει ο Κύριος να συνταχτούμε με τους Αγίους Ομολογητάς, τους αρνητές τού χαραγματος του θηρίου. Αμήν Γένοιτο κατά Άπειρη Δωρεά και Χάρην Ιησού Χριστού μας.