Συμπεριφέρονται έναντι του Πάπα δουλικώς

Είναι προκλητικά πλέον τα βήματα της ηγεσίας της Ορθοδοξίας. Επιδιώκει την Ένωσιν των «Εκκλησιών» άνευ της παραιτήσεως των πλανεμένων Χριστιανών από τας αιρέσεις των. Συμπεριφέρονται έναντι του Πάπα δουλικώς και τον προσκυνούν ως Μέγαν Πατριάρχην της Εκκλησίας, όταν αυτός ευρίσκεται εκτός Αυτής. Η ηγεσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας από θεματοφύλακας της Πίστεως μεταβάλλεται εις οδοστρωτήρα. Δι αυτήν έχουν ουδεμίαν σημασίαν οι Ιεροί Κανόνες. Ούτε το «Πηδάλιον», το οποίον είναι το Σύνταγμα της Εκκλησίας. Εις την πολιτικήν το Σύνταγμα είναι ο Ανώτατος Καταστατικός Χάρτης, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιον της λειτουργίας του πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού, δικαστικού, δημοσιοϋπαλληλικού, Αυτοδιοικητικού συστήματος. Εις την Εκκλησίαν δια τα εκκλησιαστικά ζητήματα ο Ανώτατος Καταστατικός Χάρτης, το Σύνταγμα, είναι το «Πηδάλιον».Όταν οι πολιτικοί καταπατούν τας διατάξεις του Πολιτειακού Χάρτου, τότε εξεγείρονται τα κόμματα, καταγγέλλουν τας παραβιάσεις του Συντάγματος, απαιτούν τον σεβασμόν των και όταν δεν εισακούωνται, απευθύνονται εις τον λαόν και τον πατριωτισμόν του δια την υπεράσπισιν και την τήρησιν του Συντάγματος. Εις την Εκκλησίαν καταφρονώνται οι Ιεροί Κανόνες εκ του Οκουμενικού Πατριαρχείου και την ηγεσίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Ελληνόφωνον και μη. Οι Πατριάρχαι και οι Αρχιεπίσκοποι,  από θεματοφύλακες της Πίστεως μετατρέπονται εις αποσταθεροποιητικά «εργαλεία» της Πίστεώς μας και εις επαγγελματίας εργολάβους της εξισώσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά των Παπικών, των Προτεσταντών και άλλων πλανεμένων Χριστιανών. Αναγνωρίζουν δια παράδειγμα τον Παπισμόν ως κανονικήν Εκκλησίαν, όταν εξ αυτού πηγάζουν όλα τα κινήματα αθεΐας και όλαι αι αιρέσεις. Και όταν ο Πάπας θεωρεί εαυτόν αντιπρόσωπον του Χριστού επί της γης, αλάθητον, όταν αυτήν την ιδιότητα έχει μόνον ο Θεός.

the Romanian Patriarchate

Οι αιρετικοί Ρουμάνοι οικουμενιστές γνωρίζουν το επίσημο όνομα των Σκοπιανών:  FYROM αλλά δεν το χρησιμοποιούν. Προδίδουν την Εκκλησία του Χριστού και θα ενδιαφερθούν για τα δίκαια των Ελλήνων ομοδόξων.....

The heretic Romanian ecumenists although they know the legal name of Skopians wich is F.Y.R.O.M. do not use it. They are betraying Christ's Church, they would't give a damn for the rights of their Greek brothers in faith....

The Press Office of the Romanian Patriarchate informs us:

On 7 October 2011, His Beatitude Patriarch Daniel received, at the Patriarchal Residence, His Excellency Mr. Gjorge Ivanov, President of Macedonia Republic, who is on an official visit to Romania. Mr. President Gjorge Ivanov thanked for reception and conveyed the Patriarch of Romania the message of esteem of the Orthodox Church of Macedonia Republic. Further on, the President of Macedonia Republic made a short presentation of the history of the Romanian – Macedonian relations, as well as of the church traditional connections. In this context, His Excellency underlined the dynamics of the present church life in Macedonia Republic.ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ-KYΠΡΟΣ

Δεκαήμερο εκκλησιαστικών ακολουθιών με την ευκαιρία της ελεύσεως της Τιμίας Κάρας του Αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Θωμά.

Η συνέχεια, κλικ στο  : Read more