ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ -- Tου Νικολάου Πανταζή, θεολόγου

«Φοβού τους Μασόνους δώρα φέροντας…»
Το κάθε Ημερολόγιο είναι κυριολεκτικώς ένα Εργαλείο Μετρήσεως Χρόνου. Όπως ακριβώς είναι το «μέτρο» (η μεζούρα) για να μετρούμε μία υλική απόσταση. Με το Ημερολόγιο μετρούμε μία χρονική απόσταση. Το σφυρί, το μαχαίρι, η μεζούρα, το ρολόϊ, το ημερολόγιο, είναι όλα εργαλεία. Όλα εξαρτώνται από το εάν θα κάνουμε εμείς οι ίδιοι, καλή χρήση αυτών των εργαλείων.
-------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Γενικῶς, τό ἄρθρον εἶναι καλόν, ἄν καί ἐλλιπές/ἀσαφές εἴς τινα σημεῖα. Ἡ βασική μου ἔνστασις εἶναι ὅτι στό τέλος, ἄθελά του, ἀνατρέπει τά θετικά σημεῖα καί ρίχνει νερόν εἰς τόν μῦλον τῶν ἡγετῶν τοῦ Νεοημερολογητισμοῦ μέ τήν δήλωσιν: «Χωρίς καμία πρόθεση δογματοποιήσεως του Ημερολογίου ή αναγωγής του σε θέμα Πίστεως»! Μά, ἀγαπητέ μου κ. Πανταζῆ, εἰς τά προηγηθείσας παραγράφους τοῦ ἄρθρου σας, αὐτό ἀκριβῶς ἐκάματε: ἀναδείξατε τόν δογματικόν χαρακτῆρα τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος, ἰσχυριζόμενος ὀρθότατα ὅτι ὁ σκοπός τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ νέου ἑορτολογίου (ν.ἑ.) ἦτο ἡ ἕνωσις μέ τούς αἱρετικούς τῆς Δύσεως, τοὐτέστιν ἡ προώθησις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δηλαδή ἡ κατάργησις τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπίσης, ἔχει περιτράνως ἀποδειχθῆ ὅτι ἡ εἰσαγωγή τοῦ ν.ἑ. ἦτο βέβαιον ὅτι θά προεκάλει σχίσμα, δηλαδή θά ἔβλαπτε τό δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας: «Εἰς Μίαν, Ἁγίαν ...». Πῶς, λοιπόν, δέν εἶναι θέμα Πίστεως; Αὐτά τά λέγουν οἱ θολολόγοι τοῦ Νεοημερολογητισμοῦ καί σκορποῦν τήν πλάνην των, τά λέτε κι ἐσεῖς; Παρακαλῶ διορθώσατε.
-----------------------------------------------------------
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ είπε...
Πολύ γέλιο κάθε φορά που διαβάζω απ' τον γνωστό ανώνυμο φρούλη αυτό το επικό: "θα απαντηθεί σε λίγο". Και φυσικά δεν επακολουθεί τίποτα τ' αξιόλογο...... Ο Νικόλας Πανταζής έχει κι όνομα έχει και πρόσωπο και τον ξέρουμε!! Εσύ ποιος είσαι; Μήπως κάποιος πρακτορίσκος των Οικουμενιστών με σκοπό να δημιουργείς έριδες? Μήπως κάποιος πληρωμένος υπάλληλος για να προκαλείς σύγχυση? Ίσως κάποιος ρουφιάνος που δυναμιτίζει τις συζητήσεις προκαλώντας υποψίες? Κρίμα που λόγω της εωσφορικής υπερηφάνειας του κ. Κώστα ("ω ναι μόνο εγώ ο άγιος αφήνω όλα τα σχόλια ελεύθερα") βρίσκουν βήμα τέτοια υποκείμενα που κι η μάνα τους θα ντρεπόταν που τα γέννησε......

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -- ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Γιὰ τὴν Θ. Λειτουργία καὶ τὴν Θ. Κοινωνία
σὲ καιρὸ ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ Σῶμα Του, τρέφεται καὶ ζωοποιεῖται ἀπὸ τὸν Δοτῆρα τῆς Ζωῆς καὶ τῆς Ἀναστάσεως Κύριο καὶ Σωτῆρα μας. Ὑπάρχει στὸν κόσμο γιὰ νὰ φανερώνει τὴν θεία Παρουσία, νὰ ἐνσωματώνει μέλη -ὡς Κιβωτὸς Σωτηρίας- μὲ προορισμὸ τὴν αἰωνιότητα, καὶ νὰ μεταδίδει στοὺς πιστοὺς τὸν Ἁγιασμὸ τῆς Χάριτος «εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος». Αὐτὸ γίνεται μὲ τὴν Θεία Λατρεία, τὰ ἅγια Μυστήρια, τὶς ἅγιες Ἀρετὲς καὶ τὸ Εὐαγγελικὸ ἦθος.
--------------------------------------
ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είπε...
Αυτη η απόφαση ανέβηκε στην σελίδα ΓΟΧ λίγη ώρα πριν το ολοκληρωτικό άδειασμα της κυβέρνησης προς ΟΛΟΥΣ

Περιμένουμε τις εξελίξεις αναφορικά με την σύνοδο ΓΟΧ

"ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΙ" ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ "ΦΑΡΜΑΚΟ"... -- π.Γεώργιος Αγγελακάκης

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=15276

Around 56 million abortions are performed each year in the world”

Παγκοσμίως περίπου 50 εκατομμύρια εκτρώσεις γίνονται ετησίως.


καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες· ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ὁ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; 

Αποκ. 6,10         

Κυριακή Β' Νηστειών Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά - Κορωνοϊός - π. Ευθ. Τρικαμηνάς


Ένα μικροσκοπικό δημιούργημα ήταν αρκετό να σαρώσει τα πάντα και να αποκαλύψει την αλήθεια... -- Του ΑΤ

Δυστυχώς το πρόβλημα πλέον χάρη στον Κορωνοϊό αναδείχθηκε σε όλο του το μεγαλείο και θεωρώ ότι βρίσκεται τόσο στους ιερείς όσο και στους λαϊκούς. Και οι δύο πλευρές έχουν σοβαρότατο μερίδιο ευθύνης για αυτή την κατάσταση. Κάποτε όταν ένας κίνδυνος έκανε την εμφάνισή του αμέσως κλήρος και λαός μαζεύονταν όλοι και προσευχόταν στον Θεό για σωτηρία και έλεος. Πλέον ο Οικουμενισμός, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η αθεΐα, η παγκοσμιοποίηση και μια πλειάδα άλλων μικρότερων παραγόντων έχουν επηρεάσει το φρόνημα τόσο του κλήρου όσο και του λαού.
Μας είπε ο Κύριος: “(Απόδοτε ουν) τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.”
Όμως στην συγκεκριμένη συγκυρία όλα είναι πλέον πολύ δύσκολα γιατί το φρόνημα του λαού είναι τέτοιο που αν οι ιερείς αντιδράσουν και πουν ότι όχι πρέπει οι Εκκλησίες να παραμείνουν ανοιχτές τότε σύντομα θα πέσουν όλοι (ίσως όλη η Ευρώπη ή και ο πλανήτης) να τους φάνε και στο τέλος δεν θα μείνει ούτε ένας Χριστιανός (έστω και στην αίρεση για αρχή και με ελπίδα για να έλθει στην αλήθεια σταδιακά) ειδικά από τις νέες γενιές....
Από την άλλη πλευρά οι Οικουμενιστές-Ιερείς πήραν απόφαση να "κατεβάσουν ρολά" αφού ούτε οι ίδιοι πιστεύουν ότι μπορεί πράγματι ο Κύριος να μας σώσει αλλά προσπάθησαν να σώσουν κάπως τα προσχήματα ως προς αυτά που λένε ώστε να φανεί ότι αγωνίστηκαν και ότι τελικά αποφάσισαν πιεζόμενοι σφόδρα και μή μπορώντας να κάνουν αλλιώς έχοντας τεράστια ευθύνη απέναντι σε όλη την ανθρωπότητα (γεγονός που είναι και αλήθεια βέβαια). Φυσικά το κοσμικό φρόνημα του λαού λειτούργησε άμεσα επιβραβεύοντάς τους για αυτήν τους την απόφαση. Οπότε η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ θλιβερή καθώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα...
Ένα μικροσκοπικό δημιούργημα ήταν αρκετό να σαρώσει τα πάντα και να αποκαλύψει την αλήθεια...τα έσχατα ίσως είναι πλέον πολύ πιο κοντά...

-----------------------------------------
Σταύρος Τ. είπε...

Δεν χρειαζόμαστε άλλους τέτοιους "Χριστιανούς" ΑΤ...γεμίσαμε με εκατομμύρια...τα σχέδια προχωράνε με πολύ γοργούς ρυθμούς κι οι τοιούτοι δεν εχουνε να προσφέρουμε τίποτα, ούτε στην κοινωνία ούτε στον εαυτό τους
Και την εποχή του σφραγίσματος θα έχουνε τρομοκρατήσει τόσο τον κόσμο, που ο ίδιος θα καταδίδει εκείνους που δεν θα το πάρουνε.

Τη ΙΖ΄ (17η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΑΛΕΞΙΟΥ του ανθρώπου του Θεού.

Αλέξιος ο του Θεού άνθρωπος και πιστότατος θεράπων ήτο από την μεγαλόδοξον Ρώμην, εκ της οποίας ως άνθος πανευώδες και μυρίπνοον αναβλαστήσαν την οικουμένην κατεμύρισε με την ισάγγελον ζωήν και πολιτείαν αυτού, την οποίαν μετά πολλής της προσοχής ακούσατε, ίνα μεγάλην την ωφέλειαν και την ευφροσύνην απολαύσητε και μάλιστα κατά τας ημέρας ταύτας της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής, κατά τας οποίας ιδιαιτέρως οφείλομεν να σχολάζωμεν εις την νηστείαν, την αγρυπνίαν, την προσευχήν και την μελέτην των κατορθωμάτων των Αγίων, εξ ης και ημείς εις την κατά το δυνατόν μίμησιν αυτών παρακινούμεθα.

Γράφει ο κ. Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

«Υμίν δε λέγω τοις λοιποίς εν Θυατείροις,
Όσοι ούκ έχουσι την διδαχήν ταύτην, οίτινες ούκ έγνωσαν
Τα βαθέα του σατανά ως λέγουσιν»
(Β κεφάλαιο, 24 στίχος της Αποκαλύψεως του Ιωάννη)
«Ασθενούντες θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ. Κεφ.ι’, 8).

Η καθημερινότητά μας πλέον καθίσταται ιδιαίτατα δυσχερής ένεκεν της εκδηλωθείσης φρενίτιδος εξ αφορμής του νεοφυούς αυτού ιού ο οποίος πλήττει παγκοσμίως αίφνης την ανθρωπότητα.
Εγώ δεν θα εκφέρω γνώμη περί της υποστάσεως του εν λόγω ιού αυτού καθ’ αυτού, διότι στερούμαι επαρκούς πληροφορήσεως καθώς και της προσήκουσας τεκμηριώσεώς του περί της βασιμότητος της ενεστώσας υποβολιμιαίας υστερίας, ως εκ τούτου θα συνταχθώ με την επισταμένη λήψη πρόνοιας προς αποσόβηση τυχόν μεταδόσεώς του.

Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις!...

ΕΚΦΡΑΖΕΙ  ΤΗΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ  ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ  (Τότε το 1970)
Και ιδού η ιστορική συνέπεια και συνέχεια! Εν ημέραις πονηραίς εξάλλου Οικουμενισμού, εν ημέραις, καθ΄ ας επιχειρείται εν σχήματι ανυπόπτω και προσχήματι εξαπατώντι, να καταβυθισθή η ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ της Ορθοδοξίας, εις τα μαύρα ύδατα της πλάνης και της αμφιβολίας, προκειμένου να προβληθούν εις την θέσιν της Ορθοδοξίας τα Βααλίμ της πορνικής Αστάρτης, τουτέστιν της νέας Οικουμενιστικής θρησκείας, της πλέον αδιστάκτου αθεϊας, ορθούνται ως γίγαντες οι ταπεινοί Μοναχοί του Αγίου Όρους, δια να προλάβουν την συμφοράν! Και ενώ Πατριάρχαι επιορκούν, Αρχιερείς ορρωδούν, Θεολόγοι πτύσσουν, κόλακες και παράσιτα επαινούν, οι Αγιορείται αποκόπτουν το μνημόσυνον του ονόματος του Πατριάρχου ως αιρετικού και ετοιμάζουν παναγιορειτικόν συναγερμόν προς αποσόβησιν του ολέθρου. Τόσον το «εγκυκλιώδες Γράμμα» της Ιεράς Κοινότητος, όσον και αι απαντήσεις των Ιερών Μονών παρέχουν ευθύν και αλάνθαστον τον Ορθόδοξον προσανατολισμόν. Οι πάντες έχομεν εστραμμένα τα βλέμματα προς την κορυφήν του Άθωνος, εν πεποιθήσει ότι επέστη η ιστορική στιγμή του Ορθοδόξου Μοναχισμού, να δώση το σύνθημα της αγίας μάχης. Ο αγιορειτικός Μοναχισμός σήμερον, δι΄ όσων ενεργεί, εκφράζει την Ορθόδοξον Συνείδησιν.

Και τώρα το 2006: 

Το Περιβόλι της Παναγίας
αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας !!!

Του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.


«Ο Θεός ήλθοσαν έθνη εις την κληρονομίαν σου, εμίαναν τον ναόν τον άγιόν σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον» (Ψαλμ. 78, 1)


Η επέλαση της παπικής αιρέσεως, τον Νοέμβριο του 2006, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετέβαλε το Άγιο Όρος ή μάλλον την πνευματική του ηγεσία, τους ηγουμένους των είκοσι Ι. Μονών του, σε εγκαταλελειμμένο και έρημο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας!

Ο λαός του Θεού, το πλήρωμα της Εκκλησίας, ανέμενε την άμεση, δυναμική παρέμβαση του Αγίου Όρους στα διαδραματισθέντα στο Φανάρι, με την επίσκεψη-συλλειτουργία του Πάπα, ως αυτονόητη παρουσία ορθόδοξης αντιδράσεως και μαρτυρίας, όπως ακριβώς συνέβη στο παρελθόν επί Πατριάρχου Αθηναγόρα, με την άρση των αναθεμάτων, όταν σύσσωμο το Άγιο Όρος, η πνευματική του ηγεσία, διέκοψε τη μνημόνευση του ονόματός του!

Αλλά η πνευματική ηγεσία του Αγίου Όρους των ημερών μας, δεν έπραξε το ίδιο!
Δεν διετράνωσε μαχητικά την ορθόδοξη μαρτυρία με το γνωστό κύρος του αγιορείτικου λόγου, ως διορθωτική παρέμβαση στις αυθαίρετες και κραυγαλέες πατριαρχικές παραβιάσεις των ι. Κανόνων της Εκκλησίας.
Αντίθετα επιβράβευσε τις πατριαρχικές αυτές αντορθόδοξες ενέργειες με τη διακήρυξη της ευλαβείας της στο πρόσωπο του κ. Βαρθολομαίου!

Έτσι οι φύλακες της Ορθ
oδόξου Παραδόσεως, οι πυλωροί της προστασίας και διασφαλίσεως του κύρους των Ι. Κανόνων της Εκκλησίας, εγκατέλειψαν τη θέση τους!
Αρνήθηκαν τον εαυτό τους......

--------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...

Και σήμερα το 2020, ενώ οργώνουν οι αιρέσεις, και πάσχει η Ελλάδα από τις ασύμμετρες απειλές της, αντί να πάρουν απόφαση για Νινευιτική μετάνοια, με πρωτεύουσα πρωτοβουλία να πετάξουν έξω τον Οικουμενιστή, εκείνοι τυρβάζουν και μεριμνούν περί της υγιεινής στο Άγιον Όρος.

«ΕΝΩΣΙΣ» DE FACTO

Ύπνον νήδυμον καθεύδουν όσοι, ακόμη, αφελείς έχουν την εντύπωσιν, ότι μία Σύνοδος Πανορθόδοξος, συγκαλουμένη, θα θέση τέρμα εις το «ενωτικόν» όργιον του Πατριάρχου Αθηναγόρα και των Οικουμενιστών. Μίαν τοιαύτην Σύνοδον, ευάλωτον άλλωστε και αυτήν, δεν έχουν την υπομονήν να αναμένουν οι Οικουμενισταί. Αδίστακτοι, ασυγκράτητοι εις την επιχειρουμένην και σχεδιαζομένην συνωμοσίαν, επιδιώκουν να «ξεπεράσουν» το ενδεχόμενον μιας νέας Φερράρας-Φλωρεντίας! Δι΄ αυτό και ο πρωτεργάτης του Οικουμενισμού Πατριάρχης Αθηναγόρας διακηρύσσει: «Ως ο ατυχής χωρισμός των δύο αδελφών Εκκλησιών εν έτει 1054 εγένετο ουχί δια συνοδικής τινος αποφάσεως ή παπικής τοιαύτης, αλλ΄ εκ των πραγμάτων – de facto, –oύτω και η ένωσις δει όπως γίνη de facto και ουχί δια τινος αποφάσεως». («Αρχείον Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου» έτος ΚΕ, τεύχος 1ον, σελ. 7). Πρέπει, λοιπόν, οι Ορθόδοξοι να ξυπνήσουν, να παραταχθούν ως εις μάχην και να καταλάβουν θέσεις επί των επάλξεων της Ορθοδοξίας. Καιρός να επισημανθή Πανορθόδοξος Συναγερμός.

«Ορθόδοξος Τύπος» αριθμ. φ. 127.

Ποτέ ἄλλοτε δέν ἦτο τόσον ἀπαραίτητος ἡ σύγκλησις Ὀρθοδόξου Συνόδου ὅσον εἶναι σήμερον -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἔχει ὀρθότατα γραφῆ χιλιάδες φορές ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ὕπουλος αἵρεσις, διότι οὐδέποτε οἱ Οἰκουμενισταί ἠρνήθησαν εὐθέως (ἀλλά μόνον ἐμμέσως) τήν Ὀρθοδοξίαν καί οὐδέποτε ἐταυτίσθησαν φανερά μέ κάποιαν καταδικασμένην αἵρεσιν, ἄν καί μέ τίς ἑνώσεις πού ἔχουν κάνει (1965, 1990, 1993), οὐσιαστικῶς ὁμολογοῦν ὅτι τίς δέχονται. Εἰς τόν λαόν, ὅμως, ἐμφανίζονται ὡς Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι, κινούμενοι δῆθεν ἀπό ἀγάπην πρός τούς ἑτεροδόξους, προσπαθοῦν δῆθεν νά ὑλοποιήσουν τήν ἐντολήν τοῦ Χριστοῦ «ἵνα πάντες ἕν ὦσι»! Ποτέ ἄλλοτε δέν ἦτο τόσον ἀπαραίτητος ἡ σύγκλησις Ὀρθοδόξου Συνόδου ὅσον εἶναι σήμερον, διά νά διώξῃ τό σκότος καί τήν σύγχυσιν καί νά καθαιρέσῃ τούς ὑπευθύνους! Μέχρι πρό μερικῶν δεκαετιῶν (π.χ. μέχρι τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1970), οἱ «ΓΟΧ» ἦσαν μία ἐλπίδα, ἀλλά δυστυχῶς ἔχουν ἐκπέσει καί αὐτοί, καθότι τώρα (μετά τήν ἵδρυσιν ΘΝΠ τό 2015) ἔχουν ἐμμέσως ἀρνηθῆ τήν Ὀρθοδοξίαν καί δέχονται νά συγκαταλέγωνται εἰς ἐπισήμους ἀνακοινώσεις τοῦ κράτους μετά τῶν Ἰεχωβιτῶν, τῶν Ἰνδουϊστῶν κ.ἄ.
------------------------------
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Όσες Οικουμενικές Σύνοδοι έγιναν στό παρελθόν, όλες είχαν ένα κύριο καί βασικό ερώτημα : Ομοιούσιο, Χριστοτόκος, Μονοφυσίτες, Μονοθελήτες/Μονοενεργήτες, Εικονομάχοι, Κτιστοενεργίτες (Βαλαάμ).

Μέ όσα κατά καιρούς γράφονται, όχι μία, αλλά 101 Πανορθόδοξες Σύνοδοι πρέπει νά συγκληθούν. Λυπάμαι, που τά τόσον αυτονόητα ζητήματα, κατήντησαν ακατανόητα.Κρίμα.
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ημαρτημένον
Βαρλαάμ, αντί Βαλαάμ. Ένα "ρώ" χωρίζει τόν Βαλαάμ από τόν Βαρλαάμ. Είνα «Τό -ρώ τού έρωτα», κατά τόν ποιητή καί τινες "μανικούς" Νεορθόδοξους εραστές τού Βαλαάμ καί τού Βαρλαάμ.

Δύο κείμενα από Κληρικούς της ιδίας Συνόδου. Συμβαδίζουν άραγε;

Μήνυμα του Μητροπολίτου Αγαθαγγέλου της Ρωσικής Διασποράς

Σήμερα, η διαφημιστική εκστρατεία είναι παντού γύρω από τον νεοεμφανιζόμενο ιό, πίσω από τον οποίο πολλοί βλέπουν ασθένεια και θάνατο.
Αλλά ο φόβος να μολυνθεί και να πεθάνει κάποιος δεν είναι καινούργιος, μας στοιχειώνει από τη δημιουργία του κόσμου και την πτώση του ανθρώπου (σ.μ. από τον παράδεισο) - ένας άνθρωπος πεθαίνει για πολλούς λόγους: από ασθένεια, τραυματισμό και απλά από την εξάντληση των ζωτικών πόρων του σώματος. Ο θάνατος είναι αναπόφευκτος · κανένα μέτρο ασφάλειας δεν μπορεί να το προστατεύσει. Αυτό είναι γνωστό σε όλους και ο ιός που έχει εμφανιστεί δεν προσθέτει τίποτα νέο σε αυτό το γεγονός.
Ο στόχος ενός χριστιανού δεν είναι να διατηρήσει τη ζωή του και να μην πεθάνει (που είναι αδύνατο), αλλά να νικήσει τον θάνατο με την ανάσταση που ακολουθεί.
Επομένως, δεν πρέπει να επιδιώκουμε τόσο την προστασία από τον κοροναϊό (καθώς και από οποιαδήποτε άλλη απειλή για τη ζωή μας), αλλά να μάθουμε να συνδέουμε σωστά τη ζωή και το θάνατο. Έχουμε πολλά παραδείγματα όταν οι Χριστιανοί κήρυξαν εθελοντικά και συνειδητά στα επίκεντρα των ασθενειών και των επιδημιών, μολύνθηκαν και πέθαναν για άλλους, για χάρη της επακόλουθης ανάστασης στην αιώνια ζωή.
Πιστέψτε στον Χριστό τον Σωτήρα, προσευχηθείτε σ 'Αυτόν και Αυτός θα σας σώσει, ακολουθήστε τον Χριστό κατά πάντα, μείνετε ενωμένοι με το Σώμα και το Αίμα του Χριστού (στην Θεία Κοινωνία) και δεν θα φοβάστε την ασθένεια και το θάνατο. Η αιώνια ζωή δεν μας περιμένει σε αυτόν τον κόσμο, θα έρθει με τον Χριστό όταν έρθει το τέλος αυτού του κόσμου που μας περιβάλλει.
Βασικά, δεν έχει σημασία ότι πεθαίνουμε. Το κυριότερο είναι ότι ο Χριστός μας, θα μας αναστήσει!
+ Μητροπολίτης Αγαθάγγελος


ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠ ΟΨΙΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ (ΜΕΡΙΚΟΙ) ΤΙΣ ΕΞΥΠΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ : Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΙΚΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΜΟΙΑ
Λεγει ο Κυριος :
Λουκ. ι΄ 16-21
Εἶπε δὲ αὐτοῖς· ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 19 ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ.
Αυτός πού είναι σίγουρος πώς έχει την δυνατή πίστη ώστε να πατήση επάνω οφεων και σκορπιων με γυμνό πόδι χωρίς να πάθη κακό, μπορεί να μην υπολογίσει τον κίνδυνο και τις συστάσεις των ιατρών ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ. . ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ?
ΚΑΙ ΠΑΛΙ είναι πρόκληση προς το Θείον. Βλέπεις το γκρεμό και λες ΕΓΩ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ....... το κάνης?
ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ εσύ μπορείς να κάνης το ίδιο?
Εάν έχεις την πίστη του Πέτρου μπορείς και επί της θαλάσσης να περπατήσεις και επάνω όφεων και σκορπιων ΕΧΗΣ ΤΕΤΟΙΑ ΠΙΣΤΗ?
Οι ιερεις όσο επιτρέψει ο Κύριος θα συνεχίσουμε τις Θείες Λειτουργίες ωστόσο οι πιστοί πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ οψιν τις συστάσεις των ιατρών και να αφήσουν μερικοί τα λόγια τα μεγάλα....
Ο Χριστός δια πρεσβειών της Παναγίας ας μας λυπηθεί να μας συγχωρέσει και να μας ελεησει
Καλο ξημερωμα

Το πρώτο κείμενο από το ιστολόγιο «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», το δεύτερο από στην σελίδα του π. Efthimios Bardakas
-----------------------------------------
ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είπε...

https://www.ecclesiagoc.gr/index.php/ενημερωση/ἀνακοινώσεις/1607-egkyklios-gia-thn-theia-leitoyrgia-kai-thn-theia-koinwnia-se-kairo-exaploseos-koronoiou

η απόφαση της συνόδου γοχ απέχει παρασάγγας από την θέση π.Ε.Μ.

Ο ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ

«Άψαυστά εστι τοις απείροις τα πνευματικά· ψυχή δε αγία και πιστή προς κατάληψιν έρχεται η του αγίου Πνεύματος κοινωνία…». Άγ. Μακάριος ο Αιγύπτιος

Εν αντιθέσει προς την κλασσικήν φιλοσοφίαν, την ποριζομένην τας γνώσεις εκ του εξωτερικού κόσμου, ο Νεοπλατωνισμός, ως μυστικιστικός ιδεαλισμός, εστρέφετο προς τα ένδον του ανθρώπου, όπως εκείθεν επιτύχη την «θέαν του Θεού». Πιστεύων ότι η ψυχή είναι πλάσμα Θεού και επιποθεί μίαν «Θεοκρασίαν», μίαν σύγχυσιν εντός της απροσώπου Θεότητος, ενόμιζεν ότι, στρεφομένη η ψυχή προς εαυτήν, ως προς θείαν αρχήν, ήτο αρκετόν δια να ίδη την θείαν εικόνα. Μάλιστα οι νεοπλατωνικοί, θέλοντες να δικαιώσουν την θεωρίαν των αυτήν, επεκαλούντο την χριστιανικήν διδασκαλίαν περί θείας εικόνος, ανανεούντες τοιουτοτρόπως τας παλαιάς αντιλήψεις, περί θεότητος της ανθρωπίνης ψυχής. Ενώπιον των ιδεών τούτων, αι οποίαι έτεινον να προκαλέσουν σύγχυσιν εν τη περί θείας εικόνος διδασκαλία της Εκκλησίας, ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υπεστήριξε διγματικώς, ότι πάσα προς τα έσω στροφή δεν δύναται να απολήξη ειμή εις την θεώρησιν της διεφθαρμένης εικόνος, εφ’ όσον η ψυχή δεν απεπλύθη δια λουτρού παλιγγενεσίας.

Δεν περιμένουμε Σύνοδο για να τον κηρύξει αιρετικόν -- του π. Νικολάου Δημαρα