Μίκης Θεοδωράκης 4/ 2/ 2018 Σύνταγμα :

Αφιερώνω την ομιλία μου στον Έλληνα που μας έβγαλε από τον Οθωμανικό ζυγό και που πέθανε σαν σήμερα, στις 4 του Φλεβάρη του 1843, πριν από 175 χρόνια, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Εγώ δεν ντρέπομαι όπως οι εθνομηδενιστές που μας κυβερνούν να παραμείνω πιστός στις ιερές σκιές των προγόνων μας που μας δίδαξαν την αγάπη και τη θυσία για το Έθνος και την Πατρίδα -μια πατρίδα που σέβεται και αγαπά όλες τις πατρίδες του κόσμου- να είμαι πατριώτης διεθνιστής και συνάμα να περιφρονώ και να μάχομαι τον φασισμό σε όλες του τις μορφές και προ παντός στην πιο πονηρή, απατηλή και επικίνδυνη μορφή του, την «αριστερίστικη»


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Τη  Ε΄ (5η) του αυτού μηνός Φεβρουαρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΑΓΑΘΗΣ.                                  

Αγαθή η Αγία και ένδοξος του Χριστού Παρθενομάρτυς ήτο από την Κατάνην της Σικελίας, διέλαμπε δε δια την ωραιότητα του σώματος, το κάλλος της ψυχής και τον πλούτον των σωματικών αγαθών. Εβασίλευε δε κατά τους χρόνους εκείνους ο ασεβέστατος Δέκιος, ο οποίος εθανάτωσε τον Φίλιππον, τον προ αυτού βασιλέα, δια να λάβη την βασιλείαν. Θέλων δε ο αξιοκατάκριτος να αποδείξη ότι δεν εφόνευσε τον Φίλιππον από επιθυμίαν να βασιλεύση, αλλά διότι εκείνος εσέβετο δήθεν τον Χριστόν, εκίνησε διωγμόν μέγαν κατά των Χριστιανών ο παμμίαρος και έστειλεν εις όλας τας πόλεις και χώρας άρχοντας και ηγεμόνας, προστάσσων αυτούς να ερευνώσιν επιμελώς και να κάμνωσι πάντα τρόπον και μέθοδον να εξαλείψουν και να αφανίσουν παντελώς το όνομα του Χριστού.

Υπάρχει ζωή μετά τον ...τοκετό; [μία ιστορία διδύμων]

Αποστολέας Christos στις Sunday, February 04 @ 01:07:18 CST
Contributed by Christos

Στη μήτρα μιας μητέρας βρίσκονται δύο μωρά. Το ένα ρωτά το άλλο: «Πιστεύεις στη ζωή μετά τον τοκετό;» 

κι εκείνο απάντησε, «Γιατί ρωτάς; Φυσικά. Κάτι θα υπάρχει μετά τον τοκετό. Μπορεί να είμαστε εδώ για να προετοιμαστούμε, για αυτό τι θα ακολουθήσει αργότερα.»

«Ανοησίες», είπε το πρώτο.... «Δεν υπάρχει ζωή μετά τον τοκετό. Τι είδους ζωή θα ήταν αυτή»;

Ο φλογερός αγωνιστής της Ορθοδόξου πίστεως Κοσμάς Φλαμιάτος

το 1840 εξαπέλυσε δριμύτατον «κατηγορώ» εναντίον του αντιχρίστου Μασωνο-Οικουμενισμού Με λόγον του, που ανεγνώσθη από πολλούς ιερείς εις τους ιερούς ναούς της νήσου Κεφαλληνίας. Εις τον λόγον του αυτόν ο Φλαμιάτος εκεραυνοβολούσε το Μασωνο-Οικουμενιστικόν τέρας ως εξής :

«Τα πρώτα μέτρα των εχθρών της πίστεως απ΄ αρχής εστάθησαν να έμβωσιν εις αυτά τα άγια των αγίων, εις αυτό το θυσιαστήριον, να λάβωσι, δηλαδή, λαθραίως και αναισθήτως το πηδάλιον, και την διεύθυνσιν της καθ΄ ημάς Εκκλησίας, φρικωδέστατον και ανέκδοτον μέχρι τούδε φαινόμενον, εις όλα τα χρονικά της Ορθοδοξίας, και ως εκ τούτου να εξαλείψωσι κατά μικρόν και ανεπαισθήτως όλην την ορθόδοξον Ιεραρχίαν, όλον το Ιερατικόν και μοναδικόν τάγμα, να μορφώσωσι κατά το πνεύμα της διαφθοράς και της πλάνης όλην την ελληνικήν και σλαβικήν και λοιπήν απανταχού ορθόδοξον νεολαίαν, και κατά το πνεύμα αυτής της πλάνης, να μορφώσωσι νέον ψευδώνυμον κλήρον, να διαλύσωσι κάθε δεσμόν αγάπης και αρμονίας εις όλους τους Ορθοδόξους, να ανατρέψωσι κάθε τάξιν είτε εκκλησιαστικής, είτε πολιτικής, είτε ηθικής και συγγενικής πειθαρχίας, να ανοίξωσιν όλον τον χείμαρον της διαφθοράς, όλον το πνεύμα της αποστασίας και αναρχίας υπό το πρόσχημα της Ελευθερίας· όλα τα εμφύλια και οικιακά σχίσματα…».

ΤΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ


Τη Δ΄ (4η) του αυτού μηνόςΦεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ομολογητού του Στουδίτου.

Νικόλαος ο Όσιος Πατήρ ημών ο Στουδίτης εγεννήθη μεν εις την νήσον Κρήτην, επιθυμών δε να ίδη συγγενή του τινά, ονόματι Θεοφάνην, ανεχώρησεν εκ της πατρίδος του και επορεύθη εις την Κωνσταντινούπολιν, ένθα ευρών εκείνον ει το Μοναστήριον του Στουδίου συνηριθμημένον μετά των λοιπών αδελφών, ενδύεται και αυτός το σχήμα των Μοναχών. Αφ’ ου δε διήλθε πάσαν πνευματικήν παιδείαν και εδιδάχθη ακριβέστατα ποία είναι τα σημεία και ιδιώματα της Μοναχικής πολιτείας και αφ’ ου έφθασεν εις το άκρον της αρετής, εχειροτονήθη Ιερεύς.

Περί Φθόνου - π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Τοῦ Ἀσώτου)


Σημερινό Συλλαλητήριο Aθηνών: Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη


Αυτό που οφείλει να σεβαστεί η κυβέρνηση

Ας ακούσουν οι κυβερνώντες τη φωνή του λαού και της Ιστορίας

Από τον
Κωνσταντίνο Χολέβα*


Αντί να πέφτει στις παγίδες του Ζάεφ και του Ντιμιτρόφ, η κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί την εθνική ευαισθησία του λαού μας ως προς το όνομα του γειτονικού κράτους. Οι δημοσκοπήσεις, τα συλλαλητήρια, οι σαφείς τοποθετήσεις της Εκκλησίας μας, τα ψηφίσματα των δήμων, η αντίδραση των απλών πολιτών, όλα δείχνουν ότι δεν αποδεχόμαστε ούτε σύνθετη ούτε παράγωγη ονομασία που θα παραχωρεί το όνομα «Μακεδονία» σε άλλο κράτος.
Οι διαπραγματεύσεις για τα ονόματα «Gorna Makedonia», «Gornomakedonia» κ.λπ. οδηγούν σε ολισθηρές ατραπούς. Οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί υπάρχουν απλώς για να καταργούνται, να εκπίπτουν και να αφήνουν τη θέση τους στο ιστορικά και συναισθηματικά ισχυρό όνομα. Η Ουρουγουάη επισήμως ονομάζεται Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης, αλλά ουδείς χρησιμοποιεί τον γεωγραφικό προσδιορισμό «Ανατολική». Ολοι την αποκαλούν Ουρουγουάη. Και οι σύνθετες ονομασίες, τις οποίες προτείνουν ο Νίμιτς ή το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, τελικά εκεί θα οδηγήσουν. Στην απόρριψη του προσδιορισμού και στη διεθνή καθιέρωση των Σκοπίων ως Μακεδονίας.

Δεν έχει δικαίωμα κανείς

Το όνομα και η Ιστορία της Μακεδονίας δεν ανήκουν στον κ. Τσίπρα ούτε στον κ. Κοτζιά για να το παζαρεύουν

Από τον
Σάββα Καλεντερίδη


Τις στιγμές που διαβάζουν οι αναγνώστες μας αυτές τις γραμμές, αρκετοί απ’ αυτούς έχουν πάρει τον δρόμο για το συλλαλητήριο της Αθήνας, που ήδη έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά παλλαϊκού και πανεθνικού ξεσηκωμού.Επειδή είχα την τύχη να συνομιλώ με τινές των διοργανωτών, η άποψη που αποκόμισα είναι ότι πρόκειται για μια αυθεντική πρωτοβουλία πολιτών, χωρίς πολιτικά, κομματικά, προσωπικά ή άλλα καπελώματα.

Οι αθλιότητες που εκτοξεύτηκαν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και τα φερέφωνά τους στα προπαγανδιστικά μέσα τους είναι άνω ποταμών. Πρόκειται λοιπόν για έναν αυθεντικό λαϊκό ξεσηκωμό εναντίον της κυβέρνησης, που πήρε την πρωτοβουλία να «κλείσει» ένα ζήτημα με όρους εθνικής ήττας. Γιατί πρόκειται για εθνική ήττα ή, μάλλον, για εθνική καταστροφή.

Είναι ένα τεράστιο ψέμα ότι η Μακεδονία γεωγραφικά εκτείνεται στα εδάφη του κράτους των Σκοπίων. Είναι ένα τεράστιο ψέμα ότι στη Συνθήκη του Βουκουρεστίου μοιράστηκε η Μακεδονία με τα εξής ποσοστά: Ελλάδα 51%, Σερβία 39% και Βουλγαρία 10%. Στο κείμενο της Συνθήκης πουθενά δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας, σήμερα 4 Φεβρουαρίου στην ΑΘΗΝΑ