Ανοικτή Επιστολή τοῦ πρ. Μητρ. Καλαβρύτων προς την Υπουργό Παιδείας

για ενδεχόμενο αφορισμοῦ λόγω τῆς «σκοπίμως εκφρασθείσης, εξ ολοκλήρου δε αθεïστικῆς απόψεώς της» περί Θείας Κοινωνίας
Αίγιον, 14η Μαϊου 2020

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ρίτιμον Κυρίαν
Νίκην Κεραμέως
πουργόν θνικς Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άνδρέα Παπανδρέου, 37
151 80  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

γαπητή μοι Κυρία πουργέ,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Τήν 1ην Μαΐου τρ. . Σς πηύθυνα μίαν ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ, διά τς ποίας Σς παρεκάλουν, να ντός δοθείσης προθεσμίας νακαλέσητε τήν πό τς 30ς πριλίου δημοσίως γενομένην «σεβεστάτην καί κ θεμελίων πεπλανημμένην δήλωσιν μν περί τς Θείας Κοινωνίας, τις χθές μόλις μετεδόθη διά το τηλεοπτικο Σταθμο ΣΚΑΪ πρός τόν Δημοσιογράφον κ. Οκονόμου», καθώς πί λέξει γραφον πρός μς. τι δηλ. Κορωνοϊός μεταδίδεται καί μέ το σάλιο! πί λέξει επετε τά ξς βλάσφημα λόγια: «Ο εδικοί χουν τοποθετηθ γιά τούς τρόπους μεταδόσεως το ού καί ατοί περιλαμβάνουν καί  τό σάλιο».

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ -- Είμαστε Ουνίτες!


Λάβρος ο Σύρου Δωρόθεος για τα «στραβά μάτια» στο Ραμαζάνι«Η μηδενική ανοχή των ημερών του Πάσχα δεν ισχύει για τις μαζικές προσευχές μουσουλμάνων»
Σάλο προκαλούν βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες και δείχνουν μουσουλμάνους να συγκεντρώνονται σε παράτυπα τζαμιά, με αφορμή το Ραμαζάνι, χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης και σε πλήρη συνωστισμό, παρότι συνεχίζεται η απαγόρευση τέλεσης θρησκευτικών λειτουργιών όλων των θρησκειών και δογμάτων.

ΑΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη ΙΣΤ΄ (16η) Μαϊου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Ηγιασμένου.

Θεόδωρος ο Όσιος Πατήρ ημών ήκμασεν επί της βασιλείας Ιουλιανού του Παραβάτου τξα΄ - τξγ΄ (361 – 363). Μελετήσας δε τον νόμον του Θεού και καθαρισθείς πλήρως δια της απαθείας, εγένετο σκεύος εύχρηστον του Παναγίου Πνεύματος, διο και της μεγίστης κλήσεως ηξιώθη, επονομασθείς Ηγιασμένος. Μαθητής δε χρηματίσας του Μεγάλου Πατρός Παχωμίου και ομότροπος εκείνου καταστάς, των αρετών του μιμητής και ζηλωτής ανεδείχθη. Όθεν, ίνα είπωμεν το του Αββακούμ, αφού κατεπτόησε τα σκηνώματα των νοητών Αιθιόπων, ήτοι των ζοφερών δαιμόνων και αφού κατέκοψεν, ως εν εκστάσει, τας κεφαλάς αυτών, απήλθε προς Κύριον εν έτει τξη΄ (368), ίνα, δι’ όσους κατέβαλε κόπους και δι’ όσους έχυσεν ιδρώτας υπέρ της αρετής, απολαύση τον στέφανον της κατά Θεόν αυτού ασκήσεως.

Όχι Αυτονομία, Μόνο Ένωση! Τιμούμε και Αγωνιζόμαστε! -- ΙερόςΛόχος 2012 Έφεδροι Ειδικών ΔυνάμεωνΉταν 17 Φεβρουαρίου 1914 
όταν οι βορειοηπειρώτες αδερφοί μας, με μπροστάρηδες τους αγωνιστές ιεράρχες τους, ξεκίνησαν τον ένοπλο αγώνα για την Αυτονομία της Β.Ηπείρου. Το Ελλαδικό κράτος μία ακόμη φορά τους είχε προδώσει, και είχε παραχωρήσει το βόρειο τμήμα της Ηπείρου στο νεοσύστατο Αλβανικό κράτος, κατ' εντολήν των ξένων συμφερόντων.


17 Μαΐου 1914, 4 μήνες αργότερα, 
Οι Έλληνες συντρίβουν τους Αλβανούς στις μεταξύ τους μάχες.Οι Αλβανοί αναγκάζονται να ζητήσουν συνθηκολόγηση.Κατά απαίτηση όμως των μεγάλων δυνάμεων που είχαν δημιουργήσει το αλβανικό κράτος υπογράφεται στην Κέρκυρα το "Πρωτόκολο της Κέρκυρας" όπου αντί για την πολυπόθητη Ένωση μετά  της μητέρας Ελλάδος δίδεται η αυτονομία της Βορείου Ηπείρου εντός του Αλβανικού κράτους.


17 Μαΐου 2020, 106 χρόνια μετά, 
οι Αλβανοί έχοντας εκδιώξει από τις πατρογονικές τους εστίες τους περισσότερους βορειοηπειρώτες, συνεχίζουν τις απειλές, τους εκβιασμούς, τα γκρεμίσματα των εκκλησιών, τις λεηλασίες των περιουσιών των ομογενών μας.Η ιστορία ΔΕΝ διδάσκει, γι αυτό και επαναλαμβάνεται.


Την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου 2020, 
θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής και μνήμης στους αγωνιστές που πολέμησαν στον Αυτονομιακό Αγώνα, με ομιλία και προβολή πλούσιο εποπτικού υλικού. 


Κινδυνεύομε, ως Εκκλησία και ως Έθνος.

Οι κολυμβήθρες εστέγνωσαν δια το μη υπάρχειν βρέφη προς βάπτισι και η Ραχήλ, η αγία μας Εκκλησία, κλαίει απαρηγόρητα δια τα τέκνα Της τα αποβαλλόμενα και φονευόμενα υπό αναλγήτων μητέρων και κακούργων ιατρών. Τριάκοντα επτά περίπου χιλιάδες αθώων ψυχών φονεύονται κατά μήνα και ο εθνικός μας στρατός κατ΄ έτος ελαττώνεται, ενώ οι κύκλω ημών εχθροί υπερπληθύνονται. Οι δε Κληρικοί μας συζητούν περί ανέμων και υδάτων, περί ιερωσύνης γυναικών και στρατεύσεως αυτών… Ταλαίπωρε αιωνία Ελλάς, που πηγαίνεις; Με τρία εκατομμύρια μουσουλμάνων στα αγιοτόκα εδάφη σου, Ιέρειες ετοιμάζονται δια την Εκκλησία σου και γυναίκες δια την φύλαξι των συνόρων και της ακεραιότητός σου!!!

Άγιον Όρος και τεχνικός πολιτισμός (κείμενο του έτους 1977).

…η διάνοιξις αρτηριακών οδών προς σύνδεσιν των Ιερών
Μονών μεταξύ των και με τας Καρυάς, ως και η εκμίσθωσις αγιορειτικών γαιών εις Εταιρείας, αποτελεί νίκην του κοσμικού πνεύματος και εκ των έσω άλωσιν του Αγίου Όρους υπό του κόσμου. Το ευλογημένον και παρθενικόν Περιβόλι της Παναγίας θα μεταβληθή εις χώραν Τουρισμού, διακινήσεως παντοίων οχημάτων, εργοταξίων, εμπορικών συναλλαγών, καυσαερίων, θορύβων, κοσμικών ανέσεων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των λοιπών επακολούθων του τεχνικού πολιτισμού, ένεκα των οποίων η ζωή εις τον κόσμον κατήντησε κόλασις. Τι νόημα δύναται να έχη τότε η «αποταγή» του κόσμου, η νοερά προσευχή, η ιερά ησυχία και η θεωρία του Θεού μέσα εις ένα τοιούτον  περιβάλλον;

Αυτά συμβαίνουν όταν πηγαίνει κάποιος κόντρα στην κρατική Δεσποτοκρατία.

Στην αντικατάσταση του προϊσταμένου στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου προχώρησε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος. Με την κατηγορία της απείθειας. Ο π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος βρέθηκε σε δυσμένεια καθώς στις 25 Μαρτίου ανήμερα της εορτής του Ευαγγελισμού είχε ανοίξει τον Ναό και έκανε κανονικά τη λειτουργία παρουσία πιστών και παρά τις απαγορεύσεις. Η υπόθεση μάλιστα είχε λάβει και την δικαστική οδό καθώς ο Μητροπολίτης είχε αποστείλει την καταγγελία στον Εισαγγελέα.
Εκείνη την ημέρα η Λειτουργία είχε διακοπεί μετά την εμφάνιση τηλεοπτικού συνεργείου του Antenna και του Achaia. Nα θυμίσουμε ότι ο ίδιος ιερέας είχε αρθρογραφήσει ακόμη και κατά του Μητροπολίτη Πατρών, ενώ είχε κολλήσει και αφίσες κατά των αποφάσεων της κυβέρνησης και της Διαρκούς Ιερέας Συνόδου.
----------------------------------

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πατρῶν τό διαψεύδει:
https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/6940719_mitropoli-patron-pseydos-i-timoria-toy-p-anastasioy-gkotsopoyloy

-----------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Ευχαριστώ Κε Χατζηνικολάου, θα διαγράψω την ανάρτηση.

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ -- Του αειμνήστου Ανδρέου Θεοδώρου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Παν. Αθηνών.

«Χαίρε, αναστάσεως τύπον εκλάμπουσα·                               
χαίρε, των Αγγέλων τον βίον εμφαίνουσα.»

Δια της εν δόξη αδιαφθόρου μεταστάσεως Αυτής εις τα φωτεινά σκηνώματα του ουρανού η Θεοτόκος Μαρία εκλάμπει τον εντελή τύπον της αναστάσεως. Ό,τι ηδύνατο να λάβη το ποίημα εκ της ζωηφόρου εκ των νεκρών αναστάσεως κατά την ημέραν της εν δόξη επιφανείας του Χριστού, αποτυπούται ασπασίως επί της εντελεστάτης καλλονής της Παρθένου. Υπερβάσα εις δόξαν τα Χερουβίμ και τα Σεραφίμ, ήδη αναστίλβει την θεσπεσίαν μαρμαρυγήν της θεώσεως. Η στιλβηδών της χάριτος διακατέχει και διαπερά την Βασίλισσαν των ουρανών. Η θεόμορφος καλλονή της νέας εξ αναστάσεως κτίσεως πληρούται εν τη θεονύμφω Κόρη της Βασιλείας. Το θαύμα της αναστάσεως αστράπτει επί της Μητρός της Ζωής, ανακλώμενον επ΄ Αυτής εκ της υπερφυούς χάριτος του Υιού, της πηγής πάσης αναστάσεως και ζωής! (Ιω. 11, 25). Ενδιαιτωμένη εις τα σεπτά σκηνώματα του ουρανού η Άνασσα – Μήτηρ εμφαίνει τον εν δόξη άϋλον βίον των Αγγέλων. Υπερβάσα την φθοράν, εισήλθεν αμετακλήτως εις τον αιώνιον χώρον της αφθαρσίας. Ομοδίαιτος των Αγγέλων χορεύει περί το τρισήλιον φως, εσθίει τον άρτον της Βασιλείας, μετέχει της μακαρίας δόξης του Θεού. Δεχομένη το μακάριον φως, αποστίλβει τούτο εις το κτιστόν και έγχρονον πεδίον της ζωής. Είναι εξάγγελος των θείων ιδιοτήτων, υποφήτης των αρρήτων μυστηρίων της Τριάδος. Εν τη Θεοτόκω – Μητρί συνοψίζεται πάσα κτιστή και άκτιστος καλλονή, πάσα φυσική και πνευματική ωραιότης, το άϋλον κάλλος των αγγέλων και η ευγένεια της εν τω ανθρώπω Χριστοφόρου εικόνος. Εν τη Μητρί ο Υιός αποτυποί τους θεοειδείς χαρακτήρας Αυτού, την θεοείδειαν του εξ Αυτής προσλήμματος του πληρώσαντος του πάντα της θεομόρφου ευκλείας του χριστολογικού θαύματος!

Πολύ ὡραῖο τό παράδειγμα στίς διδαχές τοῦ ὁσίου Βαρλαάμ, στόν βίο τοῦ ὁσίου Ἰωάσαφ.

Κάποιος ἄνθρωπος εἶχε τρεῖς φίλους. Ἀπό αὐτούς τούς μέν δύο τούς ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα, τόν δέ τρίτο τόν περιφρονοῦσε. Μιά ἡμέρα λοιπόν, ἐπειδή χρωστοῦσε ἀρκετά χρήματα, τόν συνέλαβαν οἱ στρατιῶτες καί τόν πῆγαν στόν βασιλέα. Ἐκεῖ στενοχωρημένος, ὅπως ἦταν, ζήτησε μιά μικρή προθεσμία, μήπως μπορέση καί βρῆ τά χρήματα καί ἐξοφλήση τό χρέος του. Πηγαίνει λοιπόν στόν πρῶτο φίλο του καί τοῦ λέγει:
---------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Θερμά συγχαρητήρια δι' αὐτήν τήν ἀνάρτησιν! Εἶναι ἡ ὡραιοτέρα καί ἡ ὠφελιμωτέρα πού ἔχω διαβάσει μέχρι τώρα!