ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ -- Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Εν ταύτη ψάλλεται η Ακολουθία της Λαμπροφόρου Αναστάσεως. Εν Καλάμαις συμψάλλεται και η Ακολουθία της Ιεράς και Θεομητορικής Αγίας Εικόνος της Υπαπαντής καλουμένης.                                                              

Τη Τετάρτη της ΣΤ΄ Εβδομάδος από του Πάσχα, τουτέστι από της ημέρας της Λαμπροφόρου Αναστάσεως, συμψάλλεται και η Ακολουθία της ευρέσεως της Ιεράς και Θεομητορικής Αγίας Εικόνος της Υπαπαντής καλουμένης, της ούσης εν Καλάμαις της Πελοποννήσου.

Τις αύτη η εκκύπτουσα ωσεί όρθρος, καλή ως σελήνη εκλεκτή ως ο ήλιος, θάμβος ως τεταγμέναι; (Άσμα Ασμάτων στ:9).                                                                                                                                                             

Η Αγία αύτη Εικών της Θεομήτορος, ιστορηθείσα κατά το χοβ΄ (672) σωτήριον έτος από Χριστού, ευρέθη δι’ οράματος σταυλίτου τινός εις αρκετόν βάθος εντός του σταύλου Οθωμανού κατά την εποχήν της Τουρκοκρατίας. Αύτη η Αγία Εικών εκ μεν του όπισθεν μέρους της σανίδος ήτο όλη κεκαυμένη, εκ δε του έμπροσθεν όλως αβλαβής, έφερε δε και επιγραφήν με την επωνυμίαν ΥΠΑΠΑΝΤΗ, ως αφιερωμένη εις τον Ιερόν Ναόν της Υπαπαντής του Σωτήρος ημών τον πυρποληθέντα κατά τας προ αιώνων αιχμαλωσίας της Πελοποννήσου.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως


Ο δρόμος ήνοιξε! Πως βιώνεται η Ανάληψις -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Αν πεις στον άνθρωπο της εποχής μας ότι η ανάληψη του Χριστού έχει ένα πολύ προσωπικό μήνυμα γι΄ αυτόν, το λιγώτερο, θα σε κοιτάξει με δυσπιστία. Στέκεται τόσο απρόσιτη πάνω στο θεολογικό της βάθρο και πως μπορεί να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των καιρών μας; Και όμως, η ανάληψη του Χριστού πέρα από το θεολογικό της νόημα, ή μάλλον μέσα απ΄ αυτό εκπέμπει ένα πολύ επίκαιρο κοινωνικό και ανθρώπινο μήνυμα. Μόνο, που για να το πιάσουμε, δεν θα ξεκινήσουμε από την κορυφή της προς την εποχή μας, διότι οι περισσότεροι δεν θα μπορέσουν ούτε την αφετηρία να βρουν ούτε στην πορεία να ενταχθούν, αλλά θα ξεκινήσουμε από την εποχή μας, που είναι εύκολο να την παρακολουθήσουμε όλοι, αφού είναι η ίδια η ζωή μας, ο εαυτός μας, για να φθάσουμε στην κορυφή της.

ΑΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη ΚΖ΄ (27η) Μαϊου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΕΛΛΑΔΙΟΥ.

Ελλάδιος ο Άγιος Ιερομάρτυς, καθαρισθείς από παντός ρύπου, εγένετο δοχείον του Αγίου Πνεύματος. Διό ευδοκία Θεού εχρίσθη Αρχιερεύς και ανέλαβε το πηδάλιον της του Χριστού Αγίας Εκκλησίας. Όθεν, καθ’ ο Ποιμήν, εδίωκεν εκ της ποίμνης του Χριστού τους νοητούς λύκους, τους αιρετικούς δηλαδή και τους ασεβείς, τους κατατρώγοντας τα λογικά πρόβατα, καθ’ ο δε σώφρων κυβερνήτης εφύλαττε το σκάφος της Εκκλησίας ασφαλές και ευθύπλουν  έναντι των κυμάτων και των εναντίων ανέμων.

Παναγία η Εικοσιφοίνισσα

Το μοναστήρι της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας με τη θαυματουργή και αχειροποίητη εικόνα της δεσπόζει σκαρφαλωμένο στις καταπράσινες πλαγιές του Παγγαίου. Η ίδια η Θεοτόκος παρήγγειλε με άγγελο στον πρώτο κτίτορα άγιο Γερμανό ( 9ος αιώνας ), να αναγείρει τη Mονή. Κι από τότε δεν παύει με κάθε τρόπο να μεριμνά και να ενδιαφέρεται για αυτήν. 
Κάποια ημέρα παρουσιάστηκε σε ένα νέο 18 χρονών, που όργωνε κοντά στο μοναστήρι και του είπε: 

Γ. Τράγκας: Τα εγκλήματα του κ. Τσιόδρα και η χυδαία ασέβεια της Γιάννας Αγγελοπούλου

Πυκνώνουν σε όλο τον κόσμο, οι αποκαλύψεις και οι αποδείξεις, ότι τα περισσότερα θύματα που δηλώθηκαν από covid-19 πέθαναν από άλλες αιτίες.
Ήδη η Ισπανία αναθεώρησε τον αριθμό των θανάτων και δήλωσε, ότι κατέγραψε 2.000 περισσότερους θανάτους ως covid-19.

Ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ μετέδωσε η κεντρική τηλεόραση του Λιβάνου, ένα ρεπορτάζ που θα παίξω απόψε το βράδυ στο Action -24, αποκαλύπτει ότι οι Ιταλοί γιατροί παραβίασαν τις οδηγίες του βρόμικου οργανισμού που λέγεται Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και προχώρησαν σε νεκροψίες πτωμάτων, που καταγράφηκαν ότι πέθαναν από covid-19.
Αποδείχθηκε ότι τα περισσότερα περιστατικά στην Ιταλία, που εξετάστηκαν από τους Ιταλούς γιατρούς, είχαν πεθάνει από άλλες αιτίες.
Το ίδιο – όπως σταχυολογούμε συλλέγοντας πληροφορίες – συνέβη και στη χώρα μας. Δηλαδή άνθρωποι που πέθαναν σε προχωρημένη ηλικία από διάφορες ασθένειες, καταγράφηκαν και ανακοινώθηκαν από τον κο Τσιόδρα, ως θάνατοι από τον covid-19.

--------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐξαιρετική ἡ ἀνάλυσις τοῦ κ. Τράγκα. Ἰδού ἕνας τρόπος ν' ἀποδείξῃ ὁ Μητσοτάκης ὅτι δέν εἶναι Προδότης: Νά διώξῃ τόν Δένδιαν, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι διατεθειμένος νά δημιουργήσῃ θέμα «γιά μερικές δεκάδες μέτρα» (τά ὁποῖα, σύμφωνα μέ κάποιους, εἶναι 298,8 τ.μ), νά διώξῃ ἐπίσης τόν Τσιόδραν, καί βεβαίως νά διώξῃ τήν Ἀγγελοπούλου καί τόν Χατζῆν, πού ἐτόλμησαν νά βεβηλώσουν τήν μνήμην τῶν ἡρώων τοῦ 1821. «Ὄξω, ρέ!!!»

«Ου συγχωρεί συγκατάβασις…»

Η Ορθόδοξος Θεολογία, εχομένη στερρώς της φωνής του αγίου Μάρκου του Ευγενικού, του απορρίπτοντος πάντα συμβιβασμόν περί την Ορθόδοξον πίστιν, ουδέποτε θα καταλήξη εις προδοσίαν της Ορθοδοξίας. Οι εκ των Ορθοδόξων Θεολόγοι διστάζοντες να χαρακτηρίσουν αιρετικούς τους ρωμαιοκαθολικούς και ερωτοτροπούντες προς την παπικήν Εκκλησίαν, δεν πρέπει να αγνοούν τον λόγον του στύλου της Ορθοδοξίας Μάρκου Ευγενικού περί της αιρετικής λατινικής διδασκαλίας: «Αίρεσις, γράφει, εστί και ούτως είχον αυτήν και οι προ ημών, πλην ουκ ηθέλησαν θριαμβεύειν τους λατίνους ως αιρετικούς, την επιστροφήν αυτών εκδεχόμενοι». Παρήλθον όμως έκτοτε πέντε περίπου αιώνες και οι ρωμαιοκαθολικοί όχι μόνον δεν επέστρεψαν εις την Ορθόδοξον πίστιν, αλλ΄ εξηκολούθησαν «πλανώντες και πλανώμενοι» και προσθέτοντες εις τας παλαιάς και τας νέας αιρετικάς διδασκαλίας.

Αρχιμ. Σπυρίδων Μπιλάλης «Ορθοδοξία και Παπισμός», τόμος Β΄ σελ. 514.

Αρνητικά Σημεία των καιρών -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Πλαστογράφηση της Ιστορίας επιμένει να κάνει η επίσημη Τουρκία. Θα περίμενε κανείς κάποτε επιτέλους οι γείτονες να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες τους για τα εις βάρος τού Ελληνισμού κακουργήματά τους. Μάταια προσδοκία. «Τούρκον είδες γρόσια θέλει. Κι άλλον είδες κι άλλα θέλει» λέει σοφά ο λαός μας.
   19 Μαΐου: Επέτειος τής Γενοκτονίας τού Ποντιακού Ελληνισμού. Αθροίστε και τη Γενοκτονία τού Θρακικού, ου μην αλλά και τού Μικρασιατικού Ελληνισμού. Αντί Συγνώμης,  η γείτων προχωρεί σε απόλυτη εξαχρείωση για το αποτρόπαιο συμβάν. Ιδού η φρικαλέα έπαρσή της:

Τό Πάσχα δέν ἔχει ὑποκατάστατο!

του Δημήτρη Κάτσουρα, Θεολόγου,
φ. Πολιτ. Επιστήμης & Διεθν. Σχέσεων

Η Εορτή της Αναστάσεως ΔΕΝ μετατίθεται. Αύριο, Τετάρτη, έχουμε την απόδοση της Εορτής του Πάσχα. Η αυριανή ημέρα δεν είναι το Πάσχα, αλλά η απόδοση (όπως λέγεται στη γλώσσα του εκκλησιαστικού Τυπικού της Θείας Λατρείας) του Πάσχα, δηλαδή το τέλος του εορτασμού του. Άλλο, λοιπόν, το τέλος και άλλο η αρχή.
Βεβαίως, οι "ευσεβείς και φιλέορτοι" και όσοι δυνάμενοι θα σπεύσουν να απολαύσουν πνευματικά και αυτή την (αυριανή) Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία μάλιστα ψάλλονται απαραλλάκτως τα της εορτής που αποδίδεται, όπως συμβαίνει στις "αποδόσεις" όλων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών.
Ωστόσο, δεν θα ακούσουμε το "Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών"! Αυτό ψάλλεται μόνο κατά τη νύκτα της Αγίας Αναστάσεως του Κυρίου, οπότε ανάβουμε τις αναστάσιμες λαμπάδες μας.

ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΑΤΙΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ? - ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (24-5-20) -- π.Γεώργιος Αγγελακάκης

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=15519