Ascend the Greek Sanctuaries in the Sky


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΜΑΣ -- του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού Ομ. Καθ. Παν. Αθηνών

1. Ὁ Ἡσυχασμὸς1 εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως, ταυτιζόμενος μὲ αὐτὸ ποὺ περικλείει καὶ ἐκφράζει ὁ ὅρος ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Ἔξω ἀπὸ τὴν ἡσυχαστικὴ παράδοση ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀνύπαρκτη καὶ ἀδιανόητη. Ἡ ἡσυχαστικὴ πράξη, ἐξ ἄλλου, εἶναι ἡ «λυδία λίθος» γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς αὐθεντικῆς χριστιανικότητας. «Νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχὴ» –μὲ τὶς ἡσυχαστικὲς πρακτικὲς– ἀποκτῶνται τὰ οὐράνια χαρίσματα στὴν ὀρθοδοξοπατερικὴ παράδοση. Πρέπει δὲ νὰ ἀποσαφηνισθεῖ ἐξ ἀρχῆς, ὅτι ὡς ἡσυχασμὸς νοεῖται κυρίως ἡ πορεία πρὸς τὴν θέωση καὶ ἡ ἐμπειρία τῆς θεώσεως καὶ δευτερευόντως ἡ διερεύνηση καὶ καταγραφὴ αὐτῆς τῆς πορείας καὶ ἐμπειρίας, ἡ ἀκαδημαϊκὴ δηλαδὴ νοηματοδότηση τοῦ ὅρου «θεολογία».
Ὁ Ἡσυχασμὸς εἶναι ἡ βάση καὶ τὸ θεμέλιο τῶν δογματικοθεολογικῶν ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὡς ἡ ἁγιοπνευματικὴ πορεία τῆς «καθάρσεως, τοῦ φωτισμοῦ καὶ τῆς θεώσεως» καὶ ὄχι κάποια διανοητικὴ–στοχαστικὴ–ἐπιστημονικὴ διαδικασία. Γιʼ αὐτὸ ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ ὡς θέωση εἶναι ὑπόθεση ὅλων, ἐγγραμμάτων καὶ ἀγραμμάτων, σοφῶν καὶ ἀσόφων καὶ ὄχι μόνο τῶν φιλοσοφούντων, ὅπως διετείνετο ὁ οὐνιτίζων Βαρλαὰμ ὁ Καλαβρὸς (1290–1359), τὸν 14ο αἰώνα. Αὐτὸν κυρίως ἀντέκρουσε, ὡς κύριος ἐκπρόσωπος καὶ πρόμαχος τῆς ἡσυχαστικῆς παραδόσεως ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (1296–1359)2, ὁ μεγαλύτερος ὀρθόδοξος θεολόγος τῆς ἐποχῆς του καὶ μέγας Πατὴρ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ - ΟΡΘΡΟΥ Μ ΣΑΒΒΑΤΟΥ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Ησαΐου του προφήτου, Χριστοφόρου μάρτυρος, Νικολάου οσιομάρτυρος του νέου.

Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας, υἱὸς τοῦ Ἀμώς, γεννήθηκε στὰ Ἱεροσόλυμα περὶ τὸ 774 π.Χ. Ὑπῆρξε ὁ πρῶτος μεταξὺ τῶν τεσσάρων μεγάλων Προφητῶν, ὁ λαμπρότερος καὶ μεγαλοφωνότερος ἀπὸ αὐτούς. Τὸ ὄνομα Ἡσαΐας, ἑβραϊστὶ Γιασιαγιάχου, σημαίνει «ὁ Θεὸς σώζει».
Κατὰ ἀρχαία ραββινικὴ παράδοση, ὁ πατέρας του ἦταν ἀδελφὸς τοῦ βασιλέως τῶν Ἰουδαίων Ἀμασίου, ἡ δὲ θυγατέρα του λέγεται ὅτι εἶχε νυμφευθεῖ τὸν βασιλέα Μανασσῆ. Οἱ παραδόσεις αὐτές, θρῦλοι μᾶλλον καὶ ὄχι ἱστορικὲς ἀλήθειες, ὑποδηλώνουν πάντως τὴν εὐγενὴ καταγωγὴ τοῦ Ἡσαΐου. Ὁ Ἡσαΐας ἦταν ἔγγαμος καὶ εἶχε ἀποκτήσει δύο παιδιά, τὰ ὁποία ἀναφέρονται στὶς Προφητεῖες του. Σὲ αὐτά, κατ’ ἐντολὴν προφανῶς τοῦ Θεοῦ, εἶχαν δοθεῖ συμβολικὰ ὀνόματα.

“O δικός μας βολικός ” Χριστιανισμός. -- Tου Φώτη Κόντογλου

Hμείς κάναμε ένα δικό μας Xριστιανισμό, ένα βολικό, έναν ανθρωπινό και λογικό Xριστιανισμό, όπως λέγει ο μεγάλος Iεροεξεταστής του Nτοστογιέφσκη, γιατί ο Xριστιανισμός που δίδαξε ο Xριστός είναι ανεφάρμοστος, απάνθρωπος. Eμείς, αντί ν’ ανέβουμε προς τον Xριστό, που λέγει “εγώ σαν υψωθώ, θα σας τραβήξω όλους προς εμένα”, τον κατεβάσαμε εκεί που βρισκόμαστε εμείς, και κάναμε ένα Xριστιανισμό σύμφωνο με τις αδυναμίες μας, με τα πάθη μας, με τις κοσμικές φιλοδοξίες μας, και δώσαμε και στους αγίους τα προσόντα που εκτιμούμε και που θαυμάζει η υλοφροσύνη μας, τους κάναμε φιλοσόφους, ρήτορας, πολιτικούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, παιδαγωγούς, επιστήμονες κ.λπ. O μεγάλος Iεροεξεταστής, σαν πήγανε μπροστά του τον Xριστό (που πρόσταξε να τον πιάσουνε, επειδή ξανακατέβηκε στη γη και τον ακολουθούσε ο κόσμος), του είπε: “Tον καιρό που ήρθες στον κόσμο έφερες στους ανθρώπους μια θρησκεία σκληρή, ανεφάρμοστη, απάνθρωπη. Eμείς την κάναμε βολική, ανθρωπινή. Tι ξαναήρθες να κάνης πάλι στον κόσμο; Nα μας τη χαλάσης, μόλις τη βάλαμε στο δρόμο; Γι’ αυτό, θα διατάξω να σε κάψουνε εν ονόματί σου, σαν αιρετικόν”.

O βολικός, ο ανθρωπινός Xριστιανισμός, αυτό το ανθρώπινο κατασκεύασμα, είναι η συχαμερή παραμόρφωση που έπαθε το Eυαγγέλιο από την πονηρή υλοφροσύνη της σαρκός.


(από το Γίγαντες ταπεινοί )

π. Θεόδωρος Ζήσης : Λυπούμαστε γιὰ ὅσους ἀποδέχονται καὶ πολὺ περισσότερο γιὰ ὅσους ἐγκωμιάζουν τὴν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης.

Μᾶς ἀφήνει καθόλου περιθώρια ἡ συνοδικὴ καὶ πατερικὴ Παράδοση νὰ ὀνομάζουμε τὶς αἱρέσεις  ἐκκλησίες καὶ νὰ συναποτελοῦμε μαζί τους τό «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν»;  
Θὰ εἴμαστε μὲ τοὺς λατινόφρονες πατριάρχες Ἰωάννη Βέκκο (1275-1282), Ἰωάννη Καλέκα (1334-1347) καὶ τὸν ἀποστάτη καρδινάλιο Βησσαρίωνα ἢ μὲ τοὺς ὀρθοδόξους  πατριάρχες Μ. Φώτιο (858-867, 877-886), Μιχαὴλ Κηρουλάριο (1043-1058), Γερμανὸ Β´ (1222-1240), Ἀρσένιο (1255-1259, 1261-1265), Ἰωσὴφ Α´ (1267-1275, 1282-1283), Γρηγόριο Β´ Κύπριο (1283-1289), Ἀθανάσιο Α´ (1289-1293, 1303-1310), Γεννάδιο Σχολάριο (1354-;), οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους τιμῶνται ὡς Ἅγιοι; Μὲ τοὺς  Ἁγίους Γρηγόριο Παλαμᾶ, Μᾶρκο Εὐγενικό, Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, Νικόδημο  Ἁγιορείτη, Ἀθανάσιο Πάριο καὶ τοὺς ὁσιομάρτυρες τῆς Καντάρας καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους; Ἡ ἀπάντηση εἶναι εὔκολη καὶ προφανής. Λυπούμαστε γιὰ ὅσους ἀποδέχονται καὶ πολὺ περισσότερο γιὰ ὅσους ἐγκωμιάζουν τὴν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης.

Διαχρονική ελληνική απάντηση: «Την πατρίδα ουκ ελάσσω παραδώσω» -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

Όσοι διακατέχονταν από την ψευδαίσθηση ότι το ερντογανικό ξεσάλωμα κατά Ελλάδος – Κύπρου ήταν απλά εκλογικό τέχνασμα συσπείρωσης των οπαδών του έπεσαν παταγωδώς έξω στις εκτιμήσεις τους.
Ωμός, αδίστακτος, απρόβλεπτος, αμετανόητος ηγείται χώρας με δομική κρίση, πάει ψάχνοντας θερμό επεισόδιο. «Γαυγίζουν» κυριολεκτικά οι υπουργοί του κατά της εθνικής μας ακεραιότητας. Ξεκίνησε ο Αμύνης Φικρί Ισίκ κραυγάζοντας ότι «δεν πρόκειται να αποδεχτούν τετελεσμένα την ελληνική κυριαρχία στο Αγαθονήσι». Τον διεδέχθη ο Ομέρ Τσελίκ, των Ευρωπαϊκών υποθέσεων, στον ίδιο ρυθμό: «Το Αγαθονήσι ανήκει στην Τουρκία. Είναι τουρκική γη» (sic!).  Προσθέστε σ’ αυτό τη νέα παράνομη Navtex που δεσμεύει περιοχές στη κυπριακή ΑΟΖ και την δήλωση του απίθανου συμβούλου του σουλτάνου «η Βόρειος Κύπρος είναι υπερπόντιος τουρκικός νομός»…
Οι πάντες γνωρίζουν ότι ο ισλαμιστής «κέρδισε» το δημοψήφισμα με βία και νοθεία. Με χιλιάδες αντιπάλους του φυλακισμένους, απολυμένους και απαγορευμένα αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΑΘΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤA;»

Τα λόγια τῆς Καθηγήτριας κας Μαρίας Μαντουβάλου είναι καταπέλτης, στην κατάπτωση που μᾶς έφερε η ίδια η Εκκλησία τῆς Ελλάδος που δια τῆς σιωπῆς Της επιτρέπει την προώθηση τῶν αντιχρίστων σχεδίων σε όλα τα θέματα. Π.χ. η Σύνοδος ΔΕΝ καταδίκασε το θέμα τῶν «Εμφύλων Ταυτοτήτων». ΔΕΝ καταδίκασε τις αποφάσεις της αιρετικῆς και ληστρικῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης.

Η κα Μαντουβάλου αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Επιτρέψτε μου εδώ, στην Θεσσαλονίκη στον τόπο τοῦ Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, μία παρέκβαση και ομολογία προσωπικῆς αμφιβολίας, αν αυτό το άρθρο τοῦ Συντάγματος παραβιάζεται μόνο από τους άθεους και αριστεριστές ή και από τους φιλοοικουμενιστές και φιλοπαπικούς τόσο τῆς Μεγάλης όσο και τῆς εγχώριας Εκκλησίας και Ιεραρχίας. Και το λέω αυτό γιατί ο ΆγιοςΚοσμᾶς ο Αιτωλός που οι εντολές Του προβάλλονται στη σημερινή Ημερίδα, και επαναλαμβάνονται από τον Όσιο Παπουλάκο, με την αναφορά στα άθεα γράμματα που ο Ίδιος όμως τα συναρτοῦσε και με άλλη ρήσι Του: «Tον Πάπα να καταρᾶσθε, ότι αυτός είναι η αιτία!». (στο 1:35:05 τοῦ βίντεο)

Παραθέτουμε το Ψήφισμα τῆς Ημερίδος καθώς και το βίντεο.
Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος
θεολόγος
   

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ, ΟΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΑΠΟΔΟΜΟΥΝ

Επιβάλλεται η επιστροφή στις ρίζες με σεβασμό στην Ορθοδοξία
Η Τουρκία του Ερντογάν διεκδικεί κατοικημένα νησιά μας, όπως το Αγαθονήσι, ενώ απειλεί με πόλεμο την Κύπρο με μήλον της έριδος τους ενεργειακούς πόρους. Ο σύμμαχος του Ερντογάν, ο Εντι Ράμα, προσβάλλει την Ιστορία μας μιλώντας για τη Μεγάλη Αλβανία. Η εθνική ομοψυχία, η ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας και η επίγνωση της ιστορικής μας κληρονομιάς είναι απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουμε ως Έλληνες τις παντοειδείς προκλήσεις.