Στα γεράματά μου εγώ, άγιε Δέσποτα, Φράγκος δεν γίνομαι!

Το 1924 εφημέριος στο χωριό Κέρτεζη Καλαβρύτων ήταν ο παπα- Σπυρίδων Οικονόμου, ένας γέρος 79 ετών. Ο παπα- Σπυρίδων δεν δέχτηκε το νέο Ημερολόγιο. Ο δεσπότης του Αιγιαλείας Τιμόθεος τον κάλεσε στη Μητρόπολη να τον νουθετήσει για το Νέο Ημερολόγιο. Όταν ο Τιμόθεος τέλειωσε τις νουθεσίες του, ο παπα- Σπυρίδων του απάντησε: 
- Στα γεράματά μου εγώ, άγιε Δέσποτα, Φράγκος δεν γίνομαι!
 
Ο Τιμόθεος τον έβαλε σε αργία και τον παρέπεμψε στο Συνοδικό Δικαστήριο. Εκεί, οι Συνοδικοί επίσκοποι με τον Χρυσόστομο Παπαδόπόυλο, τον κάλεσαν να υποταχθεί στην Εκκλησία (του Νέου Ημερολογίου), για να μην χάσει την ψυχή του. Ο παπα- Σπυρίδων τους απάντησε:
 
- Μα, για να μη χάσω την ψυχή μου άγιοι Συνοδικοί, δεν απαρνιέμαι το πάτριο εορτολόγιο των αγίων Πατέρων μου!
 
Το Δικαστήριο τον καθαίρεσε και διέταξε την εξορία του! 

(Πάτρια, τομ. Ε΄, σελ. 87 επ.) 
***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Στα γεράματά μου εγώ, άγιε Δέσποτα, Φράγκος δεν γί...":

Άλλος ένας Αγωνιστής Ποιμένας του Χριστού μας!
Τί να πούμε άραγε για την σημερινή κατάσταση που το μαύρο παρουσιάζεται ως άσπρο?
Η άποψη μου είναι ότι οι λεγόμενοι χριστιανοί των ημερών μας έγιναν πιο φράγκοι από τους φράγκους.
Παρακαλώ πολύ να έχετε υπ'όψιν σας ότι εκκλησία δεν είναι τα ντουβάρια, οι μήτρες και τα πανηγύρια. Εκκλησία του Χριστού είμαστε εμείς, όλος ο κλήρος και ο λαός που ορθοτομεί τον Λόγο της Αληθείας!
Ευχαριστώ για την φιλοξενία και εύχομαι καλή δύναμη στα αποτειχισμένα αδέλφια μας που στις μέρες μας ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!

Σεβ. Δημητριάδος: «Να στηρίξουμε το Ισλάμ»

Εις τηλεοπτικήν εκπομπήν εκλήθη ο Σεβ. Δημητριάδος, δια να ομιλήση δια την Σύνοδον της Κρήτης. Εις τας απαντήσεις του εχρησιμοποίησε πληθυντικόν αριθμόν. Διερωτώμεθα: εκπροσωπεί την Ι. Συν­οδον η μήπως αθελήτως κατέστησε γνωστόν ότι ήτο εις συνεννόησιν με το Πατριαρχείον Κων/πόλεως; Πάντως ουδέν νεώτερον ανέφερε παρά μόνον επανέλαβε τα επιχειρήματα που εχρησιμοποίησε και το Φανάρι. Το σκανδαλώδες όμως ήτο, όταν ηρωτήθη δια την κατάστασιν που έχουν δημιουγήσει οι Ισλαμισταί. Απήντησεν ως εξής:
***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Σεβ. Δημητριάδος: «Να στηρίξουμε το Ισλάμ»":

Απορώ με αυτές τις δηλώσεις, όταν τις μαθαίνει το ποίμνιο του εκάστοτε ιεράρχη πώς αντιδρά?
Δεν υπάρχει ένας ορθόδοξος να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας? Κρίμα!

***

Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Σεβ. Δημητριάδος: «Να στηρίξουμε το Ισλάμ»":


Το μεροκάματο για κληρικούς και το βόλεμα εν συνδυασμώ αδιαφορίας για λαικούς εστίν ο λόγος.
Η Δειλία είναι standard ένθεν κι ένθεν.

New guidelines forbid Montreal Catholic priests, lay workers to be alone with children

http://news.nationalpost.com/news/religion/new-guidelines-forbid-montreal-catholic-priests-lay-workers-to-be-alone-with-children

MONTREAL – Invoking past sexual abuse scandals and the need to create a “healthy and safe environment” in its churches, the Roman Catholic archdiocese of Montreal has announced new guidelines to ensure priests and lay workers are never alone with children.
“Recent events have brought to light the horrific reality of abuse of minors and vulnerable persons by members of the Church,” Christian Lépine, archbishop of Montreal, wrote in a message to the faithful dated Wednesday.

Άγιον Όρος • Σιμωνόπετρα • Παράκληση - Mount Athos • Paraklesis -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σύναξις των δώδεκα Αποστόλων.

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα τὴ Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ οἱ μνῆμές τους σὲ διάφορες ἡμερομηνίες τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους, ἀλλὰ μὲ αὐτὸ τὸ συλλογικὸ ἑορτασμὸ τιμᾶται σύμπασα ἡ χορεία τῶν μεγάλων αὐτῶν ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ὡς συνεχιστὲς τοῦ σωτηριώδους ἔργου τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῆς γῆς, ἔστρεψαν τὸ ροῦ τῆς ἱστορίας καὶ ἄλλαξαν κυριολεκτικὰ τὴ μορφὴ τοῦ κόσμου. Χάρη στὸν ἰδικό τους ἀγώνα, τὶς ἀφάνταστες προσωπικὲς τους θυσίες, τὴ μαρτυρία καὶ τὸ μαρτύριό τους ἐθεμελιώθηκε ἡ Ἐκκλησία στὸν κόσμο.

Αυτός σήμερα, εγώ αύριο

Το γεροντικό αναφέρει ότι: «Ένας από τους πατέρες, βλέποντας κάποιον να αμαρτάνει, έκλαψε πικρά και είπε: Αυτός σήμερα, εγώ αύριο».

Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο Α...":

Θεολογία και κοινωνική μηχανική

«καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν»

Με τέτοια κακοποίηση, κατάχρηση, διαστρέβλωση αυτής της λέξης ( : αγάπη) πώς να μην επέλθη κατάψυξη της προς τον Θεό πίστεως (σημ. το «ψυγήσεται ἡ ἀγάπη» σημαίνει ότι χάνονται όχι μόνο η αγάπη, αλλά η πίστη και η ελπίδα. Η αγάπη έχει γίνει μέσο πορισμού της βιομηχανίας των ψευδεπίγραφων συναισθημάτων (δισκογραφία, κινηματογράφος κ.λ.π.)

«Πλήν ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών ἇρα εὐρήσει τήν πίστιν ἐπί τῆς γῆς;» (Λουκ. ιη΄, 8). Θα βρει υποκατάστατα αυτής. Χορηγός ο Πάπας και οι εν διαλόγω αγάπης διαφωνούντες, αλλά υπογράφοντες Εγκυκλίους, Αποφάσεις, Μηνύματα του ΠΣΕ και άλλα.

᾿Ορθόδοξη Θεολογία καὶ Θρησκευτικὸς Συγκρητισμὸς -- τοῦ αείμνηστου ᾿Ιωάννου Κορναράκη, Ομοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν

 α. ῾Η ᾿Ορθόδοξη Θεολογία
Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ Διδασκαλία περὶ τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καὶ Ζωῆς ἀποτελεῖ προϊὸν τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ εἰς τὸν κόσμο πρῶτον διὰ τῆς λειτουργίας καὶ διαδόσεως, κατὰ τὴν περίοδο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ προφητικοῦ λόγου καὶ δεύτερον, τελικῶς, διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ! ᾿Εξάλλου, οἱ βασικὲς καὶ οὐσιώδεις ἀρχὲς τῆς Πίστεως καὶ τῆς Διδασκαλίας αὐτῆς, καταγραφεῖσες ὑπὸ τῶν Μαθητῶν καὶ
᾿Αποστόλων τοῦ Κυρίου, ἀποτέλεσαν τὸ γραπτὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, τὸ περιεχόμενο δηλαδὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Στὸ γραπτὸ αὐτὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, οἱ Μαθητὲς συγγραφεῖς, ἀνέπτυξαν πᾶν ὅ,τι ἀφορᾶ εἰς τὸ πρόσωπον καὶ τὸ ἔργο τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ περιστασιακῶς, κάποια κύρια σημεῖα τῆς διδασκαλίας τοῦ κυριακοῦ λόγου καὶ μᾶς παρέδωσαν ἔγκυρο λόγο περὶ τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καὶ Ζωῆς, ἐφόσον καὶ εἰς τὴν περίπτωση αὐτή: «ὑπὸ Πνεύματος ῾Αγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι» (Βʹ Πέτρ. αʹ 21).
᾿Ενωρὶς ὅμως, κατὰ τὰ πρῶτα βήματα τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς ᾿Εκκλησίας μέσα εἰς τὸν κόσμο, ἐμφανίσθηκαν προβλήματα ὀρθῆς καὶ μάλιστα ἁγιοπνευματικῆς κατανοήσεως τῶν ἀρχῶν Πίστεως καὶ Ζωῆς τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου.

Χόχολοι και Χοχολουλού

Μια ιδιαίτερα καυστική περιγραφή του ελληνόφωνου «μαζάνθρωπου», όρου που πρώτος εισήγαγε ο ισπανός φιλόσοφος Χοσέ Ορτέγκα υ Γκασέτ (1883-1955) για να περιγράψει το τσουνάμι των κρετινάνθρωπων που κατέκλυσαν την μαζική βιομηχανική κοινωνία της Ευρώπης, είδε πρόσφατα (26 Ιουνίου 2016) το φως της διαδικτυακής δημοσιότητας με την υπογραφή του Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Κώστα Κεφαλά. Ο εν λόγω κριτικός αναλυτής της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας (σύμμεικτης εκ ρωμιών και ρωμά) εισήγαγε για τον ελληνόφωνο μαζάνθρωπο τον ευρηματικό όρο «χόχολος», προερχόμενο προφανώς από την σχετλιαστική λέξη «χαχόλ» (που όμως γράφεται στην ρωσική «χοχόλ») η οποία περιγράφει πρωτογενώς τον άξεστο ουκρανό χωριάτη, και ως δάνειος λέξη έχει βρει την θέση της στην ελληνική αργκό ως «χαχόλος», πληθυντικός «χαχόλοι» (από την ελληνοποιημένη λέξη του αντίστοιχου πληθυντικού στην ρωσική «χαχλοί»).

Ἡ Πεντηκοστή καί ἡ Παγκοσμιοποίησις - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Τῆς Πεντηκοστῆς)


Μία Πολύτιμη Αλυσίδα --- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Έχει μόλις κλείσει το «χαρμόσυνον Πεντηκοστάριον», όπως ονομάζει η Εκκλησία μας την περίοδο των 50 ημερών από το Πάσχα έως την Πεντηκοστή, όπου εξάρχει η χαρά και η αγαλλίαση των πιστών για τα λαμπρά δώρα της Αναστάσεως· όπου χορεύει η άνοιξη γύρω μας και ζεσταίνονται οι καρδιές μέσα μας από την αγάπη του Θεού, του Δημιουργού και Λυτρωτού μας. Είναι ίσως κατάλληλη η ώρα να σταθούμε πίσω από τις μεγάλες γιορτές της πίστεώς μας, που πέρασαν και να κάνουμε έναν απολογισμό· να μετρήσουμε τον πλούτο, που μας άφησαν, να εκτιμήσουμε τη χάρη, που μας δίνουν, ως σύνολο πλέον, όλες μαζί, το Πάθος, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή. Το «τέλος» αυτών των θείων γεγονότων, με τα οποία ο Θεός συνέδεσε την ιστορία του με την ιστορία μας, ο σκοπός, που υπηρετούν και το αποτέλεσμα, που φέρνουν είναι βέβαια η σωτηρία μας, η ελευθερία της ψυχής μας από την ενοχή της αμαρτίας, η λύτρωση του σώματός μας από τη φθορά του θανάτου, η δόξα μας ως αιωνίων όντων. Αλλά το θαυμαστό είναι ότι κανένα από αυτά τα θεία γεγονότα δεν επιτελεί τη σωτηρία μόνο του και απομονωμένο από τα άλλα. Όλα νοούνται μαζί, το ένα συμπληρώνει το άλλο και το ύστερο απορρέει από το πρώτο.

π. Νικόλαος Μανώλης για τον Αρχιεπ. Αλβανίας Αναστάσιον....Τοῦ ἐξήγησε (ο Άγγελος) ὅτι στὸ κομβοσχοίνι του μπορεῖ νὰ βάλει προσευχόμενος τοὺς πάντες, αἱρετικούς, ἑτεροθρήσκους, φονιάδες, ἐγκληματίες, ἀσελγεῖς, τὸ πλήρωμα ὅλης τῆς οἰκουμένης, ζῶντες καὶ κεκοιμημένους. Στὴν εὐχαριστιακὴ Ἀναφορὰ ὅμως, μόνο τοὺς Ὀρθοδόξους, γιατὶ αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὰ μέλη τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.6.2016
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

«καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 24,12)
(ὅταν ἀποκορυφωθῆ τὸ κακό, τότε θὰ ἀποθαρρυθοῦν καὶ θὰ ἀποκάμουν οἱ περισσότεροι…).


Ὅμως « δ πομείνας ες τέλος, οτος σωθήσεται.» (Ματθ. 10, 22)...

Συνέχεια :  http://www.fotgrammi.gr

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγ. Πάντων [mp3 - 2016].


Στὴν εὐχαριστιακὴ Ἀναφορὰ ὅμως, μόνο τοὺς Ὀρθοδόξους, γιατὶ αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὰ μέλη τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος
«Ὁ Γέροντάς μας, π. Εὐμένιος Σαριδάκης, προσευχόταν κάποτε γιὰ τὸν διάβολο. Τὸν σταμάτησε ὅμως ὁ Θεός, λέγοντάς του ὅτι ἡ προσευχὴ αὐτὴ εἶναι ἀτελέσφορη, ὡς πρὸς τὸ ἐπιδιωκόμενο ἀποτέλεσμα. Κάποτε, ὁ Γέροντας μοῦ ἐκμυστηρεύθηκε ὅτι μνημόνευσε στὴν Πρόθεση τὸν Εὐρωπαῖο γνωστὸ ἀνθρωπιστὴ Ραοὺλ Φολλερώ, παπικὸ στὸ δόγμα, ἐπειδὴ εἶχε εὐεργετήσει τὸ Λεπροκομεῖο καὶ ἦταν πολὺ καλὸς ἄνθρωπος. Τότε, ἄγγελος Κυρίου τοῦ πέταξε τὴ μερίδα ἀπὸ τὸ ἅγιο Δισκάριο τρεῖς φορές.

Τὴν τρίτη φορά, τοῦ ἐμφανίσθηκε λέγοντάς του ὅτι ἐκεῖ (στὴν Πρόθεση) ἔχουν θέση μόνο τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ ἐξήγησε ὅτι στὸ κομβοσχοίνι του μπορεῖ νὰ βάλει προσευχόμενος τοὺς πάντες, αἱρετικούς, ἑτεροθρήσκους, φονιάδες, ἐγκληματίες, ἀσελγεῖς, τὸ πλήρωμα ὅλης τῆς οἰκουμένης, ζῶντες καὶ κεκοιμημένους. Στὴν εὐχαριστιακὴ Ἀναφορὰ ὅμως, μόνο τοὺς Ὀρθοδόξους, γιατὶ αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὰ μέλη τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας».

***

Aγαπητοί αδελφοί, "θαυμάστε" ένα ακόμη δείγμα της "υψηλής πνευματικότητος" της "συνόδου" του Κολυμπαρίου! Οι συμμετασχόντες τελικά "κολύμπησαν" μέσα σε ωκεανό "ορθοδόξου ήθους" και "ορθοδόξου πνευματικότητας"! Όχι παίζουμε!
Λ.Ν.

"Ο είς και η αληθεία αποτελούν την πλειοψηφία".

Στην Ορθοδοξία προέχει η αλήθεια και έπεται η πλειοψηφία. Όταν υπάρχει αντίθεση της πλειοψηφίας προς την αλήθεια, τότε ισχύει, το περιώνυμο αξίωμα:

 "Ο είς και η αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία". 

Η Πατερική αλήθεια δεν ορίζεται από την ''ποσότητα'' αλλά με την συμφωνία στα όσα θέσπισε η κοινή των Θεουμένων Πατέρων Δόξα....