Παλαιότερη δημοσίευση στήν Ορθόδοξη Φωνή --- Kyprianos Christodoulides

https://docs.google.com/document/d/1awi2C4mNDx0u4texIqR8Iu3YudA4Aof2/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true

Φόροι υπέρ Εωσφόρου --- Kyprianos Christodoulides

Οι νέες ταυτότητες που ετοιμάζουν είναι θέμα πνευματικό ! Όχι όμως μέ τήν έννοια τού χαράγματος, σφραγίσματος ή άλλα σχετικά μέ τήν Αποκάλυψη. Είναι μέ τήν έννοια ότι η κυβέρνηση αυτή καί όσες προηγήθηκαν, είναι μέ τό πολιτικό δόγμα "ανήκομεν εις τήν Δύσιν"  καί όχι "ανήκομεν εις τήν καθ' ημάς Ανατολήν". 


Η Δύση ανήκει στήν αίρεση και αυτό είναι, που μάς έχει φέρει στό κατάντημα τής Παγκόσμιας Διακυβέρνησης ή Παγκόσμιας Αταξίας καί όχι Τάξης : loatqi, πρώϊμη σεξουαλική παιδική διαστροφή, εκτρώσεις, τεχνητή γονιμοποίηση, μεταμοσχεύσεις καί πλήθος άλλα δηλωτικά τής πλήρους υποταγής μας, κυρίως στήν εξάρτηση από δάνεια. Ή κάνουμε αυτά που μάς λένε ή πάρετε τά Μνημόνια. Δηλαδή, υποταγή σέ όλα. Αυτή είναι η ολοσχερής πνευματική μας δουλοσύνη, δηλαδή, στόν Αντίχριστο.