Γεροντικό του Σινά

ΞΟΪΟΣ


Ένας πατέρας έλεγε για τον αββά Ξόϊο τον Θηβαίο οτι πηγε κάποτε στο Σινά. Όταν έφευγε από κει τον συνάντησε ένας αδελφός και του είπε στενάζοντας:
- Στεναχωριόμαστε αββά, επειδή δεν βρέχει.

Του απαντά ο γέροντας:

  (κάνετε κλικ επάνω στις Αγγλικές λέξεις: Read more, να διαβάσετε όλο το κείμενο)

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ. (του Μ. Βασιλείου)Την περιγράφει ο Μ. Βασίλειος στον «Ασκητικόν Λόγον»
του με τα εξής σύντομα:

«Ο καλύτερος όρος και κανόνας της εγκρατείας ας
είναι ο ακόλουθος: Να μη αποβλέπουμε στην σαρκικήν
απόλαυση ούτε στην κακοπάθεια του
σώματος, αλλά να αποφεύγουμε και στις δυο περιπτώσεις
την αμετρία (δηλ. την έλλειψη μέτρου), ώστε να μη ταράζεται
η σάρκα με την πολυσαρκία ούτε και να αρρωσταίνη και
να μη μπορή να επιτελέση την εργασία των εντολών».

Είναι η μέση οδός της εγκρατείας,
που οι άγιοι Πατέρες την έλεγαν «βασιλικήν οδόν».

Encyclical of the Eastern Patriarchs, 1848

A Reply to the Epistle of Pope Pius IX, "to the Easterns"

To All the Bishops Everywhere, Beloved in the Holy Ghost, Our Venerable, Most Dear Brethren; and to their Most Pious Clergy; and to All the Genuine Orthodox Sons of the One, Holy, Catholic and Apostolic Church: Brotherly Salutation in the Holy Spirit, and Every Good From God, and Salvation.