Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Νικοδήμου Αγιορείτου, Ακύλα αποστόλου, Ιούστου.

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ὁ πάμφτωχος καὶ διαχρονικὸς αὐτὸς φωστήρας τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ μέγιστος διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Γένους μας, γεννήθηκε στὴν Χώρα τῆς Νάξου τὸ ἔτος 1749 ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετους γονεῖς, τὸν Ἀντώνιο καὶ τὴν Ἀναστασία Καλλιβρούτση. Κατὰ τὴν βάπτισή του ἔλαβε τὸ ὄνομα Νικόλαος. Νηπιόθεν γαλουχήθηκε μὲ τὰ ζωογόνα νάματα τῆς εὐσεβείας καὶ τῆς πίστεως καὶ ἀνετράφη «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσία Κυρίου», ὅπως παραγγέλλει ὁ θεῖος Παῦλος (Ἐφεσ. στ’ 4). Τὴν ἔμφυτη πρὸς τὰ θεία κλήση του, αὔξησε ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη ποὺ πῆρε ἀπὸ τὸ οἰκογενειακό του περιβάλλον καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν ἐκλεκτή του μητέρα, τὴν δὲ εὐφυΐα του ἐκαλλιέργησε καὶ πολλαπλασίασε ἡ μελέτη καὶ ἡ σπουδή.

Προσοχή από ψευδο-θεολόγους και Κληρικούς-Οικουμενιστάς όλων των βαθμίδων.

Ο Οικουμενισμός είναι τρομακτική Παναίρεσις του καιρου μας, η πιο σατανική και επικίνδυνη. Βασική του γραμμή είναι ότι καμμία θρησκεία δεν κατέχει την πλήρη αλήθεια. Την βασική αυτή γραμμή που υπάρχει σαν βασικό άρθρο στο καταστατικό του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, του Καναδικού Συμβουλίου Εκκλησιών, του Ευρωπαικού Συμβουλίου Εκκλησιών, του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής, και των υπολοίπων, την δέχονται δυστυχώς και οι Ορθόδοξοι, προκειμένου να γίνουν μέλη, των ως άνω Σατανικών Συμβουλίων Εκκλησιών. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού, η Αγία μας Ορθοδοξία. Για όσους βρίσκουν τις Ορθόδοξες αυτές γραμμές σκληρές ας πάνε στα Ιεροσόλυμα να μυρίσουν την οσμή της νέκρας που εξέρχεται κατά τον εορτασμό του Πάσχα από Φραγκολατίνους, Προτεστάντες, Κόπτες, Αρμενίους και μετά ας λάβουν μέρος στον εορτασμό των Ορθοδόξων. Να δουν με τα ίδια τους τα μάτια το Άγιο Φως, τα Μεγαλεία της Ζωντανής Ορθοδοξίας, Αλληλούια! Ορθόδοξοι Γρηγορείτε. Προσοχή από ψευδο-θεολόγους και Κληρικούς-Οικουμενιστάς όλων των βαθμίδων.

Eίναι λανθασμένες οι ενέργειες του Μητρ. Αρτεμίου;

Δι’ αὐτούς τούς λόγους, καί μέ τή σύμφωνο γνώμη τῶν ἀδελφῶν, θά διακόψωμε πρός τό παρόν τήν μεταξύ μας ἐκκλησιαστική κοινωνία, πλήν ὅμως ἡ ἀγάπη μας, ὁ σεβασμός μας πρός ὑμᾶς, καθώς καί ἡ συμπαράστασί μας εἰς τούς ἀγῶνας πού διεξάγετε ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν Οἰκουμενιστῶν, θά συνεχίσουν νά ὑπάρχουν, διότι γνωρίζομε τίς ἀγαθές προθέσεις σας, ἔστω καί στίς ἐκκλησιαστικές αὐτές ἐνέργειές σας, τίς ὁποῖες ἐμεῖς κρίνουμε ὅτι εἶναι λανθασμένες.
1. Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς
2. Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο
Γιά τήν ΦΕΚΦ «ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ»
3. Γρηγόρης Γρηγορίου
Γιά τόν Σύλλογο «ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ»
4. Παναγιώτης Σημάτης, θεολόγος 
***
Ο  Ανώνυμος είπε...
Κωστάκη ναι! Είναι λανθασμένες. Δεν έχει δικαίωμα να χειροτονεί.

Ο  telemaxos doumanis άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας

Όταν ερμηνεύεις τους Ι. Κανόνες σύμφωνα με την δική σου λογική και όχι με την συμφωνία των Πατέρων, τότε πέφτεις από την μία πλάνη σε άλλη χειρότερη! Ο επίσκοπος Αρτέμιος αφού αναγνωρίζει την εις επίσκοπον χειροτονία του από την ήδη οικουμενιστική σερβική εκκλησία , τότε θα έπρεπε να αναγνωρίσει και την καθαίρεσή του , διότι από έναν ασθενούντα βαρέως δεν παίρνεις θεραπεία -ευλογία- αλλά μεγαλύτερο μολυσμό , και το ακόμα πιο παράδοξο είναι ότι ενώ δεν επικοινωνεί με την μητέρα του οικουμενιστική εκκλησία της Σερβίας , επικοινωνεί με τους έλληνες αποτειχισμένους, νεοημερολογίτες, οι οποίοι προέρχονται και είναι από την καταδικασμένη και χωρίς αποστολική διαδοχή νεο- ημερολογίτικη εκκλησία της Ελλάδος !! Αυτό παθαίνεις όταν ερμηνεύεις τους κανόνες κατά την δική σου κρίση!!  ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΕΝ ΚΡΑΝΙΩ!!!

Ορθόδοξος Τύπος:

 Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ράσκας κ. Αρτέμιος κυρίως διώκεται, διότι είναι αυστηρός αντιοικουμενιστής. Μάλιστα από ετών ο Οικ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος έχει απαγορεύσει εις τον κ. Αρτέμιον να επισκέπτεται το Άγ. Όρος, επειδή ακριβώς είναι αντιοικουμενιστής και ο μόνος ακολουθών την αυστηρήν γραμμήν του αντιοικουμενιστού Γέροντός του μακαριστού Ιουστίνου Πόποβιτς.

Θὰ προσβάλη τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τεμένους εἰς τὸ Στ.Ε --- ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ διαχωρίζει τὴν θέσιν του ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολλὰ μέλη τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας καὶ προανήγγειλε ὅτι θὰ ἡγηθῆ ὁμάδος Ὀρθοδόξων πολιτῶν, ἡ ὁποία θὰ προσφύγη εἰς τὸ Συμβούλιον Ἐπικρατείας, διὰ νὰ προσβληθῆ καὶ διὰ τῆς νομικῆς ὁδοῦ ἡ ἀπόφασις τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, διὰ τὴν ἀνέγερσιν τζαμιοῦ εἰς τὴν χώραν μας.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης προέβη εἰς τὰς ἀνακοινώσεις αὐτὰς κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγ. Ἱερομάρτυρος Σεραφεὶμ Ἐπισκόπου Φαναρίου (εἶχεν ὀνομαστήρια ὁ ἴδιος), διὰ τὸν ὁποῖον εἶπεν ὅτι παρέδωσε τὴν ψυχήν του εἰς τὸν Θεὸν μὲ τὸ φρικτὸν μαρτύριον τοῦ ἀνασκολοπισμοῦ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ἐξέφρασε τὴν ἀντίθεσίν του εἰς τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τεμένους εἰς τὴν Ἀθήνα. Παραλλήλισε τὴν ἐποχὴν τοῦ Ἁγ. Σεραφεὶμ μὲ τὴν σημερινήν, τονίζων ὅτι: «Οἱ ἄνθρωποι, ποὺ σούβλισαν τὸν Ἅγιον καὶ τὸν ὁδήγησαν στὸ φρικτὸ μαρτύριο, εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι μὲ αὐτούς, ποὺ μετέτρεψαν τὸν ἱερὸν χῶρον, εἰς τὸν ὁποῖον πραγματοποιήθηκαν ἡ 1η καὶ ἡ 9η Οἰκουμ. Σύνοδοι, τὸν Ἱ. Ναὸ τῆς Ἁγ. Σοφίας στὴ Νίκαια, ἀπὸ Μουσειακὸ χῶρο, σὲ τζαμί».Ὑπεγράμμισε πώς «εἶναι οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ δημιουργήσουν τζαμὶ καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας. Κάτι τέτοιο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμβεῖ, διότι ὁ Μωαμεθανισμὸς – Ἰσλὰμ δὲν εἶναι θρησκεία, ἀλλὰ εἶναι ἀνθρώπινο δημιούργημα». Μὲ τὰς θέσεις του αὐτὰς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς δίνει: 1ον) ἀπάντησιν εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὴν συγκατάθεσίν του εἰς τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τεμένους, τὸ ὁποῖον θὰ ἀλλοιώση τὴν Ὀρθόδοξον ταυτότητα τῆς Ἀθήνας. 2ον) Ἀπάντησιν εἰς τοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι κατέστρεψαν τὴν χώραν, ἰσοπέδωσαν τὰ πάντα καὶ πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησίαν καί ὅτι εἰς τὴν Ἱεραρχίαν ὑπάρχουν ἀκόμη δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι δὲν συμβιβάζονται μὲ τὰ ἰσοπεδωτικὰ σχέδια των. 3ον) Ἀπάντησιν εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, ὁ ὁποῖος μετέβη εἰς τὸ Μουσουλμανικὸν Κατάρ, διὰ νὰ φέρη ἐπενδύσεις καὶ χρήματα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Καὶ τοῦ ὑπενθυμίζει τὸ μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Σεραφεὶμ καὶ τὴν μετατροπὴν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας Νικαίας εἰς τζαμί. 4ον) Ἀπάντησιν εἰς τὸν Παπισμόν, ὁ ὁποῖος διεκήρυξεν ὅτι Χριστιανοὶ καὶ Μουσουλμάνοι ἔχουν τὸν ἴδιον «θεόν».

Ο π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

“Ὅταν ἐπίεσε ὁ Κωνστάντιος, ὁ Ἀρειανὸς αὐτοκράτωρ τὸν Πατριάρχη Ἀλέξανδρο νὰ δεχθεῖ σὲ συμπροσευχὴ τὸν Ἄρειο δηλ. νὰ δεχθεῖ νὰ πάει μέσα στὸ ναὸ τὴν Κυριακὴ ὁ Ἄρειος καὶ νὰ λειτουργήσει μαζὶ μὲ τὸν Πατριάρχη, ὁ αἱρετικὸς μαζὶ μὲ τὸν Ὀρθόδοξο, τί ἔκανε ὁ Πατριάρχης Ἀλέξανδρος; Αὐτὸ ποὺ κάνουν σήμερα οἱ δικοί μας οἱ Πατριάρχες καὶ συμπροσεύχονται καὶ συνυπάρχουν μαζὶ μὲ τοὺς Παπικούς, μαζὶ μὲ τοὺς Προτεστάντες, μαζὶ μὲ τοὺς Μονοφυσίτες, ἀκόμη καὶ μαζὶ μὲ τοὺς ἑτεροθρήσκους, μαζὶ μὲ τοὺς Βουδιστάς καὶ τοὺς Μουσουλμάνους, μαζὶ μὲ τὸ φύραμα ὅλων αὐτῶν τῶν πλανῶν τῶν δαιμονικῶν;...

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες ὁ Οἰκ. Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συμπροσευχήθηκε στὴν Ἀσίζη ὄχι μόνο μαζὶ μὲ τὸν Πάπα καὶ τοὺς Προτεστάντες καὶ τὸν Ἀγγλικανὸ “Ἀρχιεπίσκοπο”, ἀλλὰ μαζὶ καὶ μὲ Βουδιστάς, μὲ Μουσουλμάνους, μὲ εἰδωλολάτρας. Προσεύχονται, συμπροσεύχονται καὶ συλλειτουργοῦν. Ξεχάσαμε ὅτι ὑποδέχτηκαν τὸν Πάπα στὴν Κωνσταντινούπολη θυμιάζοντάς τον καὶ λέγοντας “εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου”; Καὶ τὸν τιμήσαμε.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ. Του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά :

«Ποια είναι λοιπόν τώρα η εντολή του Θεού, που αφορά σ᾽ εμάς; Είναι η μετάνοια. Και ανακεφαλαίωσις της μετανοίας είναι να μη ξαναγγίξουμε στο εξής τα απαγορευμένα… Γιατί η βασιλεία των ουρανών —ω ανέκφραστη μεγάλη δωρεά!— είναι μέσα μας (Λουκ. ΙΖ/ 21). Σε Αυτόν οφείλουμε να προσκολλώμεθα πάντοτε με τα έργα της μετανοίας, αγαπώντας με όλη την δύναμή μας Αυτόν, που τόσον μας αγάπησε».