«Βαρθολομαίε, αν με αγαπάς, βόσκε τα πρόβατά μου» -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Αν. Καθηγητού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διαβάσαμε πρόσφατα ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζήτησε και πήρε από την Ελληνική κυβέρνηση ποσό 900 εκατ. δρχ. για την ανοικοδόμηση μεγάλου Πανθρησκευτικού Συνεδριακού Κέντρου στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής. Έχει εκτιμηθεί ότι η συνολική δαπάνη για το έργο θα φθάσει το 1.5 δισ. Δρχ. (βλ. «Ορθόδοξος Τύπος» 4-7-97). Η είδησι γεννά μερικά ερωτηματικά στον Ορθόδοξο Έλληνα φορολογούμενο, τον οποίο η Πολιτεία καλεί να πληρώσει χωρίς να του εξηγεί γιατί είναι ανάγκη να κτισθεί αυτό το κέντρο. Ποιές  δραστηριότητες θα λαμβάνουν χώρα εκεί; Ποιά οφέλη μπορεί να αναμένει η Ορθοδοξία απ’ αυτές; Αν υπάρχουν τέτοια οφέλη (κάτι που είναι δύσκολο να φαντασθεί κανείς), γιατί αυτά ξεπερνούν τα οφέλη που θα προέκυπταν από τη δαπάνη του παραπάνω ποσού για πιό άμεσες ανάγκες της; Για παράδειγμα, γνωρίζουν οι κύριοι που ενέκριναν το κονδύλιο ότι μερικοί ιερείς στην πατρίδα μας αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ακόμη και όταν πρέπει να επιδιορθώσουν ναούς που παίρνουν νερό όταν βρέχει; (Και φυσικά, όταν υπάρχουν τέτοιες ανάγκες, τότε δεν γίνεται καν λόγος για την έλλειψη δανειστικών βιβλιοθηκών από τους ιερούς ναούς). Μήπως δεν γνωρίζουν να ιεραρχούν σωστά τις πνευματικές ανάγκες του λαού; Ή μήπως το Πατριαρχείο τους διαβεβαίωσε ότι έκανε σωστή ιεράρχηση αναγκών πριν ζητήσει το 1.5 δισ. δρχ. για το κέντρο; Αν είναι έτσι, γνωρίζει ο Πατριάρχης τις προαναφερθείσες στοιχειώδεις ανάγκες του ποιμνίου του; Γνωρίζει ότι υπάρχουν πόλεις στο εξωτερικό με ικανό αριθμό Ορθοδόξων αλλά χωρίς ιερείς και ότι, ελλείψει ποιμένων στις πόλεις αυτές, οι «λύκοι» των διαφόρων αιρέσεων σημειώνουν τεράστιες επιτυχίες; Σαν αρχιποιμένας, θα πρέπει να το γνωρίζει. Αλλά τότε, γιατί δίνει προτεραιότητα στην ανοικοδόμηση ενός πανθρησκειακού κέντρου; Ωστόσο, αν λάβουμε υπ’ όψει ότι ο κ. Βαρθολομαίος έχει φήμη του οικουμενιστή, τότε η είδηση δεν πρέπει να μας εκπλήσσει.

Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


Η  Κυρία Θεοτόκος ήτο και κατά τα δύο καθαρά και αμόλυντος : και κατά το σώμα και κατά την ψυχήν και κατά την πράξιν και κατά τον λογισμόν. Όθεν ο προφήτης Ιεζεκιήλ αινιγματωδώς είπε περί της Κυρίας Θεοτόκου : Και ιδού δόξα Θεού Ισραήλ ήρχετο κατά την οδόν την προς ανατολάς (ήτοι εις την ψυχήν της Παρθένου), και η γη (ήτοι το σώμα της Παρθένου), εξέλαμπεν ως φέγγος από της δόξης κυκλόθεν.

Τη ΚΣΤ΄ (26η) Νοεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του Παφλαγόνος.

Στυλιανός ο εν Αγίοις Πατήρ ημών εγεννήθη εν Παφλαγονία, ηγιασμένος ως άλλος Σαμουήλ εκ κοιλίας μητρός αυτού και ηύξανε και εκραταιούτο εν τη Χάριτι του Χριστού, κατοικητήριον γενόμενος του Παναγίου Πνεύματος. Σάρκα φορών και αυτός ο μακάριος και τον κόσμον οικών, ούτε υπό των επιθυμιών της σαρκός ειλκύσθη, ούτε υπό της ματαιότητος του κόσμου.

Ο νοών νοείτω…

"Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί.
Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής ανεξαρτησίας θα περιοριστούν χάρην της ειρήνης και της ευημερίας στην ενωμένη Ευρώπη.
Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές και θα παραβιάζονται από αρχές κι εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η δημοκρατία θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης."

Άννα Ψαρούδα Μπενάκη 8/2/2005
------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀπό ποῦ τά ἤξερε αὐτά ἡ «κα» Μπενάκη, προφῆτις εἶναι; Ἀσφαλῶς, ὄχι! Ἄρα εἶναι ὅλα σχεδιασμένα ἀπό τά διεθνῆ ΣΚΟΤΕΙΝΑ «διευθυντήρια» (ὅρος πού ἐχρησιμοποίησεν ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου), τά ὁποῖα τελευταῖα ἐνεργοῦν πλέον φανερά, καθότι δέν ὑπάρχουν ἀντιστάσεις, ἄρα γιατί νά κρύβωνται; Ἔχουν διορίσει (τά περί «ἐκλογῶν» εἶναι σανό γιά τούς ἠλιθίους) «πρωθυπουργούς», «ἀρχιεπισκόπους» κ.λπ. τῆς ἐμπιστοσύνης των, δηλαδή πιόνια των, πού ἐκτελοῦν τυφλά τίς ἐντολές των, πρός πλήρη καταστροφήν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ὀρθοδοξίας! Ὁ «κ.» Παπούλιας ἄκουγε ἤρεμα τίς «προφητεῖες» τῆς «κας» Μπενάκη, χωρίς ν' ἀντιδρᾶ, ὅπως θά ἄκουγε π.χ. ὅτι «κατά τήν διάρκειαν τῆς θητείας σας ἀναμένονται νά ἐπισκεφθοῦν τήν χώραν οἱ Πρόεδροι ...» Προφανῶς, τά ἐγνώριζε ὅλα ὅσα ἄκουγε ἀπό ἄλλην πηγήν. Ἄν ἦτο πραγματικός Ἕλλην, θά ἔπρεπε νά τήν σταματήσῃ καί νά εἰπῇ: «Ὄχι, ὅσο θά εἶμαι ἐγώ Πρόεδρος δέν θά ἐπιτρέψω νά συμβοῦν αὐτά τά πράγματα! Τά δέ 'χάριν τῆς εἰρήνης' πού λέτε εἶναι ΠΡΟΔΟΣΙΑ, καθότι τό νά παραδώσουμε ἐδάφη χωρίς πόλεμον εἶναι ἀνανδρία καί Ἐσχάτη Προδοσία»!
-------------------------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

Κε Χατζηνικολάου τα αυτονόητα που θα έπρεπε να πούνε οι Έλληνες σε εισαγωγικά πολιτικοί το είπε ο μικρόσωμος αληθινός Έλλην Πρόεδρος Κος Τάσσος Παπαδόπουλος που δεν υπέκυψε σε Αμερικανούς και Βρετανούς μέχρι πού έφυγε από τη ζωή στις 12 Δεκεμβρίου του 2008, με το κεφάλι ψηλά.
Ο Τάσσος του «Όχι», στο Σχέδιο Ανάν και ως ο σύγχρονος εκφραστής της αξιοπρέπειας των Ελλήνων της Κύπρου και του Ελληνισμού, καθώς δεν υπέκυψε ούτε στις πιέσεις των Βρετανών ούτε των Αμερικανών, ούτε της διεθνούς κοινότητας που προσπαθούσαν με απειλές να τον αναγκάσουν να πει «Ναι» στη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Όπως είχε τονίσει χαρακτηριστικά στο διάγγελμά του, με το οποίο καλούσε τους Έλληνες της Κύπρου να πουν «Όχι» στο Σχέδιο Ανάν, «παρέλαβα κράτος και δεν πρόκειται να παραδώσω κοινότητα».... Και έβαλε τα γυαλιά σε σημερινούς πολιτικούς που δεν υπάρχει ούτε ένας σάν και αυτόν, αλλά και σε Εκκλησιαστικούς, που παρέλαβαν αληθινή Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία και την παραδίδουν νομική θρησκευτική κοινότητα του διαβόλου.

Αιωνία του ή μνήμη.

ΕΛΕΝΗ (Νίκου Γκατζογιάννη)

Η ταινία «Ελένη» (1985), βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Νίκου Γκατζογιάννη, το οποίο αναφέρεται στην περίοδο του εμφυλίου , όταν ο συγγραφέας-δημοσιογράφος ζούσε -παιδί ακόμα- στο χωριό του, τον Λια Θεσπρωτίας. 
Τα γεγονότα και τα πρόσωπα της «Ελένης» είναι πραγματικά και εξιστορούν το παιδομάζωμα που επέβαλλαν οι αντάρτες του ΕΛΑΣ στα χωριά που καταλάμβαναν. 
Η Ελένη Γκατζογιάννη, μητέρα του Νίκου Γκατζογιάννη, θα πληρώσει με την ζωή της, την προσπάθειά της να γλυτώσει τα παιδιά της, βοηθώντας τα να δραπετεύσουν για να μην πέσουν στα χέρια των ανταρτών. 
Ο Νίκος Γκατζογιάννης, θα επιστρέψει, χρόνια αργότερα, στην Ελλάδα σαν ανταποκριτής των Νιου Γιορκ Τάιμς και θα προσπαθήσει ν' αναζητήσει τους υπαίτιους του θανάτου της μητέρας του.
Η ταινία, ουσιαστικά τελεί υπό καθεστώς (ημι)απαγόρευσης προβολής στην Ελλάδα.
 
Δεν έχει προβληθεί ποτέ από κρατικό ή δημοτικό τηλεοπτικό σταθμό (διατίθεται μόνο σε βιντεοκλάμπς). Η κυβέρνηση Παπανδρέου είχε αρνηθεί να γίνουν τα γυρίσματα στην Ελλάδα και τους αυθεντικούς χώρους (η ταινία γυρίστηκε στην Ισπανία), ενώ η προβολή της στους ελληνικούς κινηματογράφους διακόπηκε μετά από λίγες ημέρες, όταν υπήρξαν αντιδράσεις από το ΚΚΕ και οπαδοί του προπηλάκιζαν τους θεατές που πήγαιναν να την δουν. 
----------------------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

Κε Κώστα την είδα την ταινία χάρη σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικές κρυφές πτυχές ιστορίας μας.
Μα πόσους εχθρούς έχει η Ελλάδα μας;
Είναι φοβερό πόσοι προσπάθησαν να την ρημάξουν καί δέν τα κατάφεραν δεν επέτρεψε ο Κύριος διότι της αληθινής Ελλάδας ή καρδιά είναι μόνον ο Χριστός.
Καί αισθάνομαι μια ανακούφιση σύμφωνα με τα νέα της ημέρας καθώς πάλι για μία ακόμη φορά δεν επέτρεψε ο Κύριος να καταργηθεί το άρθρο 3 του Συντάγματος που συνδέει νομοθετικά την προστασία της Ελλάδας στην Αγία Εκκλησία του Χριστού.
Είναι μία πολύ μεγάλη νίκη κατά των αντιχρίστων σε βαθμό που ακόμη και ο Πατήρ Νικόλαος Δημαράς κήρυττε πως καταργήθηκε το άρθρο 3 του Συντάγματος και το κράτος έγινε ουδετεροθρησκο επειδή βολεύει τους αντίχριστους στην επικράτηση της θρησκευτικής ουδετερότητας τού Κράτους. Έτσι νόμιζαν, έτσι κηρύττουν, για να αθωώσουν τα αντίχριστα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα των ΓΟΧ.

Ζει Κύριος ο Θεός και είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ αναπαυμένος που δεν έγινε το χατήρι των αντιχρίστων, και παραμένει σε δύναμη εξουσία και ισχύ η προστασία της Ελλάδας από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού.

Ουαί στούς αντίχριστους.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV Γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ποὺ ἀναζητεῖ τὴν «Ἰθάκη» του!

Α Θ Λ Ι Ο Ι ! ΜΟΛΙΣ μας Κ Α Τ Ε Β Α Σ Α Ν τό κανάλι μας! ΔΕΝ ΜΑΣΑΜΕ! ΠΑΜΕ σέ άλλες "παραλίες" !!! (ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ)

ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΙΩΠΗΣΟΥΝ!

Α  Τ  Υ  Χ  Η  Σ  Α  Ν!

ΡΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ-ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΑ ΒΛΗΤΑ, ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ 
ΘΑ ΠΕΙΣΜΩΣΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ!

https://odysseiatv.blogspot.com/

Αυτοκτονούμε. 18.110.000 εκτρώσεις στην «αγιοτόκο» Ελλάδα !!!

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2018
18 .110 .000, (δεκαοκτώ  εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες) ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από εκτρώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων με περίπου 3.500. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
 Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.
 Αυτοκτονούμε!!!

Αυτοαδικούμαστε και αδικούμε -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Πότε επιτέλους, θα το καταλάβουμε ότι δεν είναι φανατισμός και μισαλλοδοξία η αποστροφή προς την οικουμενιστική κίνηση; Στο όνομα της αγάπης και της ενότητος επιχειρείται η αλλοίωση της ποιότητος και της ίδιας της οντότητος της Εκκλησίας. Αμφισβητείται η μοναδικότητά της. Αλλά για ποιο Χριστό θα μιλήσουμε και σε ποια σωτηρία θα καλέσουμε τον κόσμο, όταν θα έχουμε αλλοιώσει την ίδια την υπόσταση της Εκκλησίας; Με τέτοιες τακτικές μπορεί να αρέσουμε στους ανθρώπους, αδυνατούμε, όμως, να τους προσφέρουμε αυτό που μόνο η Εκκλησία διαθέτει. Το χειρότερο, καθιστούμε άχρηστη και αζήτητη την σωτηρία, διότι εν ονόματι της απατηλής οικουμενιστικής αγάπης δημιουργούμε στους αιρετικούς την ψευδαίσθηση ότι η πλάνη τους δεν διαφέρει από τη δική μας αλήθεια, άρα δεν υπάρχει λόγος να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τους καταδικάζουμε, λοιπόν, να μείνουν για πάντα εκτός σωτηρίας.

Δίνουμε νέο ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή στην Κατερίνη! -- ΙερόςΛόχος 2012 Έφεδροι Ειδικών Δυνάμεων


Διά τῆς ἐν Τριδέντῳ συνόδου οἱ παπισταί ἀναθεματίζουν τούς Ἀποστόλους, τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καί αὐτόν τόν Χριστόν! -- Γράφει ο κ. Δημήτριος Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητής Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἡ ἐν Τριδέντῳ σύνοδος τοῦ Παπισμοῦ (1545-1563) θεωρεῖται ὑπ’ αὐτοῦ «Οἰκουμενική» καί «κατέχει τήν πρώτην θέσιν εἰς τήν λίσταν τῶν γενικῶν συνόδων», διότι ἐπαναπροσδιώρισε τό Λατινικόν δόγμα καί εἰσήγαγε σημαντικάς μεταρρυθμίσεις, γεγονότα πού εἶχον σπουδαιοτάτας ἐπιδράσεις τόσον ἐντός ὅσον καί ἐκτός τοῦ Παπισμοῦ.[1] Εἰς ὀλίγους, ὅμως, εἶναι γνωστόν ὅτι, ὅπως γράφει ὁ Δοσίθεος Ἱεροσολύμων, ἡ ἐν λόγῳ σύνοδος «ἀναθεματίζει τήν καθολικήν Ἐκκλησίαν, τούς ἁγίους πατέρας, τούς Ἀποστόλους, καί αὐτόν τόν Χριστόν»![2] Σκοπός τοῦ παρόντος εἶναι νά καταστήσῃ τάς βλασφημίας αὐτάς εὐρυτέρως γνωστάς. Κυρία πηγή μας εἶναι τά πρακτικά τῆς ἐν λόγῳ συνόδου.[3] Θά ἀναφερθῶμεν εἰς ὀλίγα μόνον σημεῖα.

1. Τρίτη συνεδρία (Φεβρ. 1546), Ὅρος ἀφορῶν τό Σύμβολον τῆς Πίστεως. Ἀφοῦ παρατίθεται τό Σύμβολον μέ τήν προσθήκην του filioque, παραγγέλλεται ὅτι «ὅλοι ὅσοι δηλώνουν Χριστιανοί συμφωνοῦν ἀπαραιτήτως» μέ αὐτό, ἄλλως εἶναι αἱρετικοί. Οὕτως, ἀναθεματίζεται ἡ Ἐκκλησία καί οἱ ἅγιοι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἐθέσπισαν τό Σύμβολον χωρίς τήν προσθήκην.
-------------------------------

Ανώνυμος είπε...
Και αυτοί που αναγνώρισαν σωτηριολογικα εγκυρα μυστήρια στους σαταναδες παπικους πως λεγονται;
π.Γρηγοριος

Ποινικοποίηση του δημόσιου λόγου ή άλλως των φρονημάτων -- Γράφει ο κ. Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

«Για τους ανθρώπους που ποθούν την δύναμη, ή παρακμή είναι μέσον. Επιθυμούν ζωηρώς να νοσήσουν την  ανθρωπότητα και να αντρέψουν τις έννοιες του Καλού και του Κακού, του Αληθούς και του Ψευδούς»
Φρ. Νίτσε «ο Αντίχριστος»

Το μεταναστευτικό ζήτημα αποτελεί νομοτελειακά μία βραδυφλεγή βόμβα εις τα θεμέλια της πατρίδος, διότι αφενός μεν η ροή των μεταναστών καθίσταται ανεξέλεγκτη και αφετέρου, οι ίδιοι οι μετανάστες αποτελούν Δούρειο ίππο εξω-εθνικών συμφερόντων, διότι προοδευτικά θα εγκαθιδρύσουν μία πολύ-πολιτισμική κοινωνία.
Το πρόβλημα δεν είναι οι ίδιοι εξαθλιωμένοι οι άνθρωποι, αλλά οι ιθύνοντες νόες, οι οποίοι υποδαυλίζουν την κατάσταση αυτή, οι ηθικού αυτουργοί οι οποίοι χαράσσουν την πολιτική του διωγμού των Ελλήνων και την καθολική αντικατάσταση των πληθυσμών, εις την Ευρώπη αλλά προεχόντως και κυρίως εις την Πατρίδα μας.
------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τόν κ. Κατσιβαρδᾶν, ὅτι ὁ «ἀντιρατσιστικός» (διάβαζε «ἄκρως ρατσιστικός ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων») νόμος ἀποτελεῖ ἕν ἰσχυτότατον ἐργαλεῖον εἰς χεῖρας τῶν ΒΡΩΜΕΡΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ τῆς ΑΚΡΩΣ ΒΡΩΜΕΡΑΣ «πολιτικῆς ὀρθότητος» διά τόν ἀφανισμόν τῶν Ἑλλήνων. Ἐψηφίσθη ἐπί Σαμαρᾶ (τό 2014), ὁπότε, μαζί τίς κωλοτοῦμπες τοῦ Σαμαρᾶ γιά τά μνημόνια, κατατάσσει τόν ἐν λόγῳ «πατριώτην πολιτικόν» εἰς τήν χορείαν τῶν μεγάλων ΠΡΟΔΟΤΩΝ τῶν τελευταίων χρόνων (Καραμανλήδων, Παπανδρέων, Μητσοτάκηδων, Σημίτη, Τσίπρα κ.ἄ.).
----------------------------
Ανώνυμος είπε...
Καυτό το ζήτημα του καλού άρθρου!!!
Οι Ελληνες οφείλουν να απαιτήσουν απόλυτη ελευθερία του ελληνοχριστιανικού λόγου!!!