ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Καθηγητού Παν. Αθηνών

Η τελευταία ιερατική συνδιάσκεψη εκπροσώπων ιερών Μητροπόλεων, στο Προκόπι της Ευβοίας, με θέμα: Η Νέα Εποχή, που ωργάνωσε η Εκκλησία και όσα ελέχθησαν δια των σχετικών εισηγήσεων και μάλιστα τα δημοσιευθέντα στον τύπο πορίσματα, δίνουν την εντύπωση, ότι η Εκκλησία είναι μια μάχιμη, κατά των αιρέσεων Ορθόδοξη Εκκλησία! Εξάλλου την εντύπωση αυτή ενισχύει το γεγονός ότι η Εκκλησία έχει συγκροτημένη Συνοδική Επιτροπή επί των δογματικών θεμάτων και των αιρέσεων, προεδρευομένη δηλαδή από τον οριζόμενο εκάστοτε, για την επιτροπή αυτή συνοδικό αρχιερέα. Έτσι στο πλήρωμα της Εκκλησίας φαίνεται, ότι η Εκκλησία ελέγχει, με ωργανωμένες ενέργειες, την κατάσταση στο χώρο τής εμφανίσεως και δραστηριότητος των αιρέσεων, των αποκλίσεων από την παράδοσή της και τη διδασκαλία της. Όμως, ποια είναι η αλήθεια ή η πραγματικότητα στη σχέση της διοικούσης Εκκλησίας με τα ποικίλα φαινόμενα αιρέσεων και ετεροδιδασκαλιών;

Αθλία η κατάσταση των τεσσάρων "Μητροπολιτών" ....

Με έκτακτη, κοινή ανακοίνωση, οι τέσσερις Μητροπολίτες της Θράκης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους πιστούς, για την προσπάθεια ορισμένων να ιδρύσουν παλαιοημερολογίτικη εκκλησία μαζεύοντας υπογραφές.
Η ανακοίνωση των Μητροπολιτών Διδυμοτείχου, Αλεξανδρούπολης, Μαωνείας-Κομοτηνής και Ξάνθης, αναφέρει:

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ο Διδυχοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Ο Ξάνθης και Περιθεωρίου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Ο Αλεξανδρουπόλεως ΑΝΘΙΜΟΣ
Ο Μαρωνείας και Κομοτηνής ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Έκτακτη Ανακοίνωση

----


Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀνακοίνωσις τεσσάρων ψευδο-επισκόπων:

"Μην υπογράψετε για να μην δημιουργηθεί στον τόπο μας νέα θρησκευτική μειονότητα. Η μόνη θρησκευτική μειονότητα στη Θράκη μας είναι οι έλληνες μουσουλμάνοι συμπολίτες μας με τους οποίους συζούμε αρμονικά. Οποιαδήποτε άλλη μειονότητα θα δημιουργήσει όχι μόνο θρησκευτικά αλλά και εθνικά ζητήματα."

Δέν γνωρίζω τίποτε γιά τόν βίον καί τήν πολιτείαν τοῦ διωκωμένου ἀρχιμανδρίτου, τοῦ π. Ἰωάννου. Ὡστόσον, ἡ ὡς ἄνω ἀνακοίνωσις εἶναι γενική, ὁπότε νομίζω ὅτι δύναμαι νά τήν σχολιάσω, χωρίς νά θεωρηθῇ ὅτι ὑποστηρίζω τόν π. Ἰωάννην. Κατ' ἀρχάς, νά ὑπενθυμίσω ὅτι, ἀπό τούς 4 ψευδο-επισκόπους πού ὑπογράφουν τήν ἀνακοίνωσιν, ὁ ἕνας διακηρύττει ὅτι ἄν ὁ λαός ταχθῇ ἐναντίον τοῦ Εὐαγγελίου, τό ἴδιο θά πράξῃ κι' ἐκεῖνος(!), ὁ ἄλλος δωρίζει τό κοράνιον στούς μουσουλμάνους, ἀντί τοῦ Εὐαγγελίου, καί ὅλοι μαζί ἀνατρέπουν ἐκ βάθρων τήν Ὀρθοδοξίαν, ἐφόσον δέχονται τήν ψευδο-σύνοδον τοῦ Κολυμπαρίου (2016), ὅτι οἱ αἱρετικοί εἶναι ἐκκλησίαι. Λέγουν, λοιπόν, οἱ 4 ψευδο-επίσκοποι ὅτι δέν θέλουν νά ἱδρυθῇ ἐνορία Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἰς τήν περιοχήν των, καθότι οἱ Οἰκουμενισταί ζοῦν ἁρμονικῶς μέ τούς Μουσουλμάνους, καί μία Ὀρθόδοξος ἐνορία θά χαλάσῃ αὐτήν τήν ἁρμονικήν συμβίωσιν, ὅπως ἀκριβῶς ἡ ἐπανάστασις τοῦ 1821 ἐχάλασε, κατά τόν "πατριάρχην" Βαρθολομαῖον (1991), τήν "ἁρμονικήν συμβίωσιν" μεταξύ Ἑλλήνων καί Τούρκων!!! Οἱ Οἰκουμενισταί μᾶς ἔχουν συνηθίσει μέ κάτι τέτοια, ὁπότε δέν μᾶς ἐξέπληξεν ἡ ἀνακοίνωσίς των. Ὁ λαός, ὅμως, πρέπει νά ἀπομακρυνθῇ ἀπό αὐτούς καί, ἄν ἱδρυθῇ ὄντως ἀληθής Ὀρθόδοξος ἐνορία εἰς τήν περιοχήν, νά καταφύγῃ ἐκεῖ, καθότι ἡ κοινωνία μέ τούς Οἰκουμενιστάς ὁδηγεῖ εἰς τήν Κόλασιν.

3 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:39 π.μ.

----
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Ας εμφανίσουν τις δικαστικές και καταδικαστικές αποφάσεις συνοδικών και πολιτικών δικαστηρίων και τις παραβάσεις του καταδικασθέντος ιερομονάχου και το όνομα αυτού, προς γνώσιν του Χριστεπωνύμου πληρώματος ένεκεν του οποίου είναι δεσποτάδες. Αν τα ανωτέρω όμως του κ. Δ. Χ. αληθεύουν πως δύνανται να στέκονται εις τύπον και τόπον Χριστού; Τον ισχύοντα νόμον της ταυτοπαθείας δεν τον γνωρίζουν; Άραγε δημιουργία [νέας εκκλησίας] ίσως αναζητά ο ιερομόναχος ή μήπως αποτειχίστηκε και ενημερώνει τον λαό του Θεού να προετοιμάζεται και να αποφεύγει τα νεοεποχιτικα τα συγκριτιστικά που ως έργον των ''επισκόπων'', που είναι, δεν έπραξαν οι εκεί θρακιώτες δεσποτάδες; Ελπίζουμε και ο ιερομόναχος να μη ενταχθεί σε άλλη κεφαλή για να μην έχουν το παραμικρό ψεγάδι εναντίον του και εναντίον όσων τον ακολουθούν, εφ' όσον στέκονται ορθόδοξα κατά την τάξιν των πατέρων. Ας προσεχθεί λιγάκι και η ''ΑΚΡΙΒΕΙΑ'' ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΗ και μας καθιστά ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ εις ο' τι, δεν ΑΚΡΙΒΩΣ ποιούμαι, ως λόγον αποδώσοντες στον Κύριον, ως σάρκα φορώντες και εις τον κόσμον περιπατώντες. Αναμένωμεν δικαιολογητικά και εξηγήσεις για πιότερα συμπεράσματα και σαφή - πλήρη κατά το δυνατόν ενημέρωση, πρωτίστως απ' τους αρχιερείς, έργον τους η ενημέρωση του ποιμνίου και όχι ρουκέτες, αλλά και από τον ιερομόναχο, με στοιχεία. Εφ' όσον είμεθα μέλη της εκκλησίας του Χριστού πρέπει και να στεκόμαστε ως μέλη του ιδίου σώματος και τα βάρη αλλήλων να βαστάζουμε προσευχόμενοι και συμπαραστεκόμενοι, προ πάντων αληθεύοντες, μετανοούντες αεί εργαζόμενοι στο γεώργιον του Θεού. Οικονομητέον ίνα μη παρανομητέον.


3 Σεπτεμβρίου 2019 - 8:06 π.μ

The Primate of the Malankara Church arrives in Russia

On August 31, 2019, at the invitation of His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia, the Primate of the Malankara Orthodox Church, India, His Holiness Catholicos Baselios Marthoma Paulose II, arrived in Russia. During his official visit he is accompanied by Metropolitan Zachariah Mar Nikolovos, head of the Malankara Church department for external church relations; Metropolitan Yuhanon Mar Diascoros, secretary of the Malankara Church Holy Synod; Rev. Abraham Thomas, secretary of the Malankara Church department for external church relations; and Rev. Aswin Zefrin Fernandis, head of the Malankara Catholicos’s protocol service; Rev. Jiss Jonson, personal secretary to His Holiness the Catholicos; Mr. Jacob Mathew, member of the Malankara Church Council; Mr. Kevin George Koshi, head of the communication service of the Malankara Church department for external church relations; Dr Cherian Eapen, a representative of the Malankara diaspora in Russia.

ΕΥΛΟΓΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ


Τη Γ΄ (3η) Σεπτεμβρίου, ο Άγιος Νεομέρτυς ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, ο εν τη Νέα Εφέσω μαρτυρήσας εν έτει 1794, αγχόνη τελειούται.

Πολύδωρος, ο μέγας και νεοφανής στρατιώτης του Χριστού, ήτο μεν γέννημα και θρέμμα της Λευκωσίας, της πρώτης των πόλεων της νήσου Κύπρου, πατρός Λουκά προσκυνητού και μητρός Λουρδανούς. Μικρός δε ων την ηλικίαν, εμαθητεύθη τα ιερά γράμματα εις την πατρίδα του, και αφού εμεγάλωσεν, εξελθών της ιδίας του πατρίδος, επραγματεύετο εις την Αίγυπτον, και από εκεί πηγαίνων εις διάφορα μέρη χάριν πραγματείας, έγινε γνώριμος εις πολλούς. Το έτος 1793 ευρισκόμενος εις Αίγυπτον, συνέβη να προσκληθή (είθε να μη τον είχε γνωρίσει τελείως) από ένα Κιεσίφην αρνησίχριστον Ζακύνθιον, και έγινε γραμματικός εις αυτόν·

Έφθασαν στη Θεσσαλονίκη οι πρώτοι λαθρομετανάστες από τη Μόρια

Κατέφθασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πρώτο πλοίο, «Καλντέρα Βίστα» το οποίο μεταφέρει περίπου 635 πρόσφυγες από τη Λέσβο, με στόχο την αποσυμφόρηση του νησιού.

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2017
18 .460 .000, (δεκαοκτώ  εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες) ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από εκτρώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων με περίπου 2.500. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.
 Αυτοκτονούμε!!!

Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης :

Μερικές φορές, καθώς ἀντλούσαμε νερό ἀπό τίς πηγές, ἀντλήσαμε μαζί μέ αὐτό, χωρίς νά τό καταλάβωμε, καί ἕναν βάτραχο.
 Παρόμοια πολλές φορές, καθώς καλλιεργοῦμε τίς ἀρετές, ὑπηρετοῦμε καί τίς κακίες πού χωρίς νά φαίνωνται εἶναι συμπεπλεγμένες μαζί τους. Ἐπί παραδείγματι: Μέ τήν φιλοξενία συμπλέκεται ἡ γαστριμαργία, μέ τήν ἀγάπη ἡ πορνεία, μέ τήν διάκρισι ἡ δεινότης, μέ τήν φρόνησι ἡ πονηρία, μέ τήν πραότητα ἡ ὑπουλότης καί ἡ νωθρότης καί ἡ ὀκνηρία καί ἡ ἀντιλογία καί ἡ ἰδιορρυθμία καί ἡ ἀνυπακοή. Μέ τήν σιωπή ἡ διδασκαλική ὑπεροψία, μέ τήν χαρά ἡ οἴησις, μέ τήν ἐλπίδα ἡ ὀκνηρία, μέ τήν ἀγάπη πάλι ἡ κατάκρισις, μέ τήν ἡσυχία ἡ ἀκηδία καί ἡ ὀκνηρία, μέ τήν ἁγνότητα ἡ πικρή συμπεριφορά, μέ τήν ταπεινοφροσύνη ἡ παρρησία. Σέ ὅλα δέ αὐτά ἀκολουθεῖ ὡσάν κοινό κολλύριο ἤ μᾶλλον δηλητήριο, ἡ κενοδοξία.

Δια να εννοήση δε ο καθείς πόσον μισητή υπήρξε δια την Μητέρα του Θεού η βλάσφημος αίρεσις του Νεστορίου

Θα αναφέρωμεν εδώ, την ιστορίαν την οποίαν διηγούνται οι πατέρες του Λειμωναρίου Σωφρόνιος και Ιωάννης, οι οποίοι γράφουν ούτως: Επήγαμεν εις τον αββάν Κυριακόν τον πρεσβύτερον της Λαύρας του Καλαμώνος, ήτις κείται πλησίον του Ιορδάνου, ο οποίος μας είπε ταύτα. Εν μια των ημερών είδον καθ’ ύπνους την Κυρίαν Θεοτόκον με λαμπρόν και φωτεινόν πρόσωπον, ενδεδυμένην με πορφυρούν ιμάτιον και ακολουθουμένην από δύο ιεροπρεπείς άνδρας, η οποία εστέκετο έξω από το κελλίον μου· εγώ δε εγνώρισα ότι είναι η Δέσποινα Θεοτόκος, και ότι οι δύο άνδρες οι συν Αυτή ήταν οι Άγιοι Ιωάννης ο Βαπτιστής και Ιωάννης ο Θεολόγος. Όθεν εξήλθον από το κελλίον μου και προσκυνήσας την Κυρίαν Θεοτόκον, παρεκάλουν Αυτήν να εισέλθη δια να ευλογήση το κελλίον μου· η δε Θεοτόκος δεν έστεργε παντελώς· επειδή δε εγώ πολλήν ώραν παρεκάλουν Αυτήν λέγων, «μη αποστραφήτω, ω Δέσποινα, ο δούλος Σου εντροπιασμένος από Σου και ωνειδισμένος» και άλλα παρόμοια, Εκείνη βλέπουσα προς εμέ απεκρίθη μοι λέγουσα· «έχεις τον εχθρόν μου μέσα εις το κελλίον σου και πως ζητείς να εισέλθω εις συτό»;

Νοσηλεύεται στην Αθήνα ο Πατριάρχης πρώην Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίος!

Ο πρώην Ιεροσολύμων επέστρεψε στην Ελλάδα, 14 χρόνια μετά την κρίση στο Πατριαρχείο, με κλονισμένη υγεία

Ρεπορτάζ Αντώνης Τριανταφύλλου

Στην Αθήνα νοσηλευόμενος σε ιδιωτικό θεραπευτήριο βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης ο Πατριάρχης πρώην Ιεροσολύμων Ειρηναίος. Ο πρωταγωνιστής της κρίσης στα Ιεροσόλυμα το 2005 ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια επέστρεψε στην Ελλάδα την περασμένη Πέμπτη με πολύ κλονισμένη υγεία.
Σωματικά είναι ιδιαίτερα καταβεβλημένος, αλλά πνευματικά αρχίζει να ανακάμπτει. Ο κ. Ειρηναίος αναρρώνει νοσηλευόμενος σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα. Εκεί τον επισκέφθηκε ιδιωτικά και χωρίς τυμπανοκρουσίες ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, που πήρε πρωτοβουλία και πρότεινε να έλθει ο πρώην Πατριάρχης στην Ελλάδα για φροντίδα υπό την επίβλεψη της Αρχιεπισκοπής.