Σχόλιο στο άρθρο της εφημερίδας "Πρώτο Θέμα" για το συλλαλητήριο της 10/9/23 στην Αθήνα κατά της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη


Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που μας αποκαλούν γίδια και μας θέλουν κλεισμένους στο Δαφνί. Αν δεν πίστευα στο Χριστό πριν, θα άρχιζα να πιστεύω τώρα. Όλα αυτά που ζούμε σήμερα τα έχουν γράψει οι Γραφές 2000 χρόνια πριν και τα έχουν πει και οι Πατέρες όλων των εποχών. Στους έσχατους καιρούς, τους γνωστικούς θα τους θεωρούν τρελούς και την τρέλα θα την θεωρούν εξυπνάδα. Να λοιπόν πως όλα βγαίνουν αληθινά!!!

Και κάτι ακόμα για να μη ξεχνάνε μερικοί που φαίνεται ότι πάσχουν από επιλεκτική απώλεια μνήμης. Οι ήρωες του ‘21 που μας χάρισαν την Ελλάδα μας, είχαν για σύνθημα «Για του Χριστού τη Πίστη την Αγία και της Πατρίδας την ελευθερία» Πάνω από όλα, η Πίστη στο Χριστό. Σε όποιον λοιπόν δεν του αρέσει να διαδηλώνουμε τη πίστη μας στο Χριστό, να πάει απέναντι να βάλει φέσι τούρκικο. Καληνύχτα ναιναίκια!!!

Ελπίδα Αργυρακοπούλου

Θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστός. -- Kyprianos Christodoulides

 


Βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως καί ἀλλήλων μέλη 

(11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστός.)


https://kyprianoscy.blogspot.com/2015/11/blog-post_25.html?m=1

Σέ τοίχο fb είδα φωτογραφία μέ γράμματα. Τί έγραφε ; 

" ῞Οταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ ". Αυτό μόνο. Περί τούτου τά κατωτέρω


α) «15 ῞Οταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ - ὁ ἀναγινώσκων νοείτω - – 16 τότε ... ». (Μτ. κδ΄) 


β) «Άς μή λησμονούμε ότι η λατρευτική ζωή τής Εκκλησίας μας στηρίζεται σέ μία μεταμόσχευση Θείου σώματος καί σέ μία μετάγγιση Θείου Αίματος εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν». (Ιεροσυνοδική Εγκύκλιος αριθμ. 2819, 07/07/2005 της Εκκλησίας της Ελλάδος)


γ) « 11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστός. » (1Κρ. γ΄).


Οι κεφαλές των Ηγουμένων τής Διπλωματίας, τής Θρησκείας καί τής Επιστήμης, που διαβάζουν αυτά τά γράμματα, δέν νοούν. Ευλογούν τίς Μεταμοσχεύσεις, παρένθεση, εγκεφαλικός θάνατος καί δωρεά οργάνων. Το βδέλυγμα τής ερημώσεως έχει εγκατασταθεί ἐπὶ τὰς καρδίας αυτών (*). 


Είμαστε "αλλήλων μέλη", λέγουν, άν καί άλλως έχει η αναγνώριση τών, πρός εαυτούς  καί αλλήλους, μελών : "25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ· ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη" (Εφ. δ'). Σημείωση, η Πρός Εφεσίους Επιστολή είναι εγκύκλιο γράμμα πρός τίς Εκκλησίες τής εποχής που εγράφη. 

(Η Καινή Διαθήκη, υπό Παν. Τρεμπέλλα, Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ", Αθήνα Ιανουάριος 1998)


Και ύστερα από αυτά, έρχονται οι επιστήμονες νά μάς λέγουν ότι η επιστήμη εξελίσσεται. Άλλος ήταν ο ορισμός τού θανάτου παλιά, άλλος είναι σήμερα. Επίσης, καί ότι "κάνουν τόν σταυρό τους πρίν από κάθε χειρουργική επέμβαση" μέ τό σωτηριώδες φάρμακο (εδώ γράφουμε "φάρμακο") μίας ξένης καρδιάς, ενός άλλου πνεύμονα, καί πάντως, ενός πλησίον - εκ τών εγγύς, συνήθως μακράν - νεφρού κλπ.


(*)

1. α' : "... Ουκούν η καρδία ημών εστί τό τού λογισμού ταμείον" ( ... ) καί β' ... "εν τή καρδία, ως εν οργάνω, τό λογιστικόν ημών είναι επιστάμεθα ακριβώς".

(Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς, "Υπέρ τών Ιερώς Ησυχαζόντων", Φιλοκαλία 1961, σελ. 125 -     ¶20-¶25).

2. "19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;" (1Κρ. ς', διάβασε όλο τό Κεφάλαιο).