ΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΑΣ ΕΚΑΛΕΣΕ -- Αθωνικά άνθη

Η αγία Πεντηκοστή είναι η κατ’  εξοχήν εορτή της ενότητος. Διότι εν τη ημέρα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος ιδρύεται η Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι Μία. Είναι ενότης των πολλών εις εν. Είναι συνάντησις εις το εν. Είναι κατάφασις καρδιών και διανοιών εις το εν. Μία πίστις, εν βάπτισμα, μία ομολογία, εν φρόνημα, εις Θεός…                                                       
Δια τούτο, εις όλην την πνευματέμφορον υμνογραφίαν της αγίας Πεντηκοστής, εξαίρεται η ενότης, η συμφωνία, η αρμονία, το εν… Το πνεύμα τούτο της ενότητος διήκει δι’  όλης της αγίας Γραφής. Και θεμέλιον αρραγές της Εκκλησίας αποτελεί η ενότης. Κάτι που δεν ενούται εις την Εκκλησίαν, είναι απόβλητον, είναι εκτός. Κάτι που διασπά την Εκκλησίαν, εξοβελίζεται. Ό,τι δεν εναρμονίζεται με την Εκκλησίαν, «εκκόπτεται και εις πυρ  βάλλεται»…  

Παπικὸς καρδινάλιος εἰς ἀναστάσιµον ὀρθόδοξον θείαν Λειτουργίαν!

Σε προηγούμενο σχόλιό µας εἴχαµε ἀναφερθεῖ σὲ ἀπαράδεκτες οἰκουµενιστικὲς ἀπρέπειες. Μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀπαράδεκτες ἦταν αὐτὴ τοῦ «ἁγίου» Βοστώνης κ. Μεθοδίου, ὁ ὁποῖος εἶχε πάει «µετὰ τῆς κουστωδίας» του στὸν παπικὸ ναὸ τῆς πόλεως, κατὰ τὴν Μ. Τρίτη τῶν παπικῶν, γιὰ νὰ παραστεῖ στὸν «καθαγιασµὸ» τοῦ «ἁγίου ἐλαίου», νὰ µιλήσει καὶ νὰ ἀποκαλέσει τὸν πρώην πάπα Παῦλο ΣΤ΄ «εὐλογηµένο»! Τὸ ἀλισβερίσι ὅµως δὲν σταµάτησε ἐκεῖ ἀφοῦ «Ἀνταπόδοση τῆς ἐπισκέψεως ὑπῆρξε ἡ παρουσία τοῦ Ρωµαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βοστώνης, καρδιναλίου Sean O΄ Malley, στὸν Ὀρθόδοξο καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Βοστώνης στὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ καρδινάλιος  Ὁ’ Malley µάλιστα συµµετεῖχε κατὰ τρόπο λειτουργικὸ στὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, καθότι ἀνέγνωσε τὸ ἑωθινὸ εὐαγγέλιο τῆς Ἀναστάσεως στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα ἀµέσως µετὰ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο, ὁ ὁποῖος προέστη τῆς Ἱερῆς Ἀκολουθίας»! Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ὁ «ἅγιος» Βοστώνης θεωρεῖ τὸν µεγαλοφραγκόπαπα ὡς κανονικὸ ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας καὶ γι’ αὐτὸ συλλειτουργεῖ µαζί του. ∆ὲν ὑπάρχει γιὰ ἐκεῖνον «σχίσµα», ἀλλὰ ἔκαµε τὴν «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» ἐρήµην τῆς Ἐκκλησίας! Μὴ ἔχετε ἀµφιβολίες, ἡ «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» ἔγινε στὰ «ὑψηλὰ κλιµάκια»! Τὸ µόνο ποὺ ἀποµένει εἶναι νὰ τὴ «σερβίρουν» καὶ στὴ βάση! Ἀδέλφια µας ἀγρυπνεῖτε!  

Οικουμενισμός & Μασωνία το όχημα του αντίχριστου -- π. Αθανάσιος Μυτιληναίος


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.


Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Ανακομιδή λειψάνου Θεοδώρου του στρατηλάτου, μαρτύρων Νικάνδρου, Μαρκιανού και Καλλιόπης.

Τὸ σεπτὸ σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου († 8 Φεβρουαρίου) μετετέθη, στὶς 8 Ἰουνίου, ἀπὸ τὴν Ἡράκλεια τῆς Ποντικῆς, στὸ προγονικὸ κτῆμα τοῦ Ἁγίου, στὰ Εὐχάιτα, κατὰ τὴν ἐπιθυμία τοῦ Ἁγίου τὴν ὁποία ἐξέφρασε πρὸ τῆς ἐκτομῆς αὐτοῦ στὸ γραμματέα του Οὔαρο. Ἐκ τοῦ λειψάνου αὐτοῦ τὴ σιαγόνα ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντίνος Θ’ ὁ Μονομάχος (1042 – 1055) ἐδώρισε διὰ χρυσοβούλλου στὴ μονὴ Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους.

Διάδοχος Φωτικής:


Όπως το κερί, εάν δεν θερμανθή και δεν μαλακώση πολύ, είναι αδύνατον να αποτυπώση την σφραγίδα, έτσι και ο άνθρωπος, εάν δεν δοκιμασθή με πόνους και θλίψεις και ασθενείας, δεν δύναται να δεχθή την σφραγίδα των αρετών του Θεού.

Επιστημονική Ημερίδα της ΠΕΘ στην Ακαδημία Αθηνών, με θέμα: «Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα Θρησκευτικά: Νέα δεδομένα – προοπτικές»


Μία κραυγή ἀγωνίας καί πόνου


Δέν ὑπάρχει κανείς στό περιβάλλον τοῦ Γέροντος Παχωμίου πού νά τόν ἀγαπᾶ καί νά νοιάζεται γιά τήν ψυχή του; Τό ἔτος 1977 ὁ τότε Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Παχώμιος μαζί μέ 62 μοναχές ἀπό τήν Ἀδελφότητα τῆς περιβόητης Γυναικείας Μονῆς τῶν Ἁγ. Ταξιαρχῶν, Ἀθικίων Κορινθίας, διαπιστώνοντας τήν ὁριστική ἀπόφαση τοῦ πνευματικοῦ πατέρα τους, τοῦ Μητροπολίτου Κορινθίας Καλλίστου νά ἐγκαταλείψει τήν κανονική Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας ἦταν μέλος καί μάλιστα ἐκλεκτό (ὡς ἕνας ἐκ τῶν τεσσάρων Ἐπισκόπων τῶν χειροτονηθέντων τό 1948 ὑπό τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Ματθαίου) καί νά προσχωρήσει στό Ἀκακιακό σχίσμα τῶν ὁπαδῶν του πρ. Φλωρίνης, πῆραν τήν μεγάλη καί ἡρωϊκή ἀπόφαση: Ἀρνήθηκαν νά κάνουν ὑπακοή στούς Προεστῶτες τους σέ ἕνα τέτοιο σοβαρό ἐκκλησιολογικό ζήτημα, δηλαδή ζήτημα πίστεως καί σωτηρίας καί προτίμησαν νά βρεθοῦν στούς πέντε δρόμους, ἀρκεῖ νά παραμείνουν πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας καί σέ κοινωνία μέ την ἀνωτάτη διοικητική καί πνευματική Ἀρχή, δηλαδή τήν κανονική Ἱερά Σύνοδο. Ἔτσι δημιουργήθηκε τό σύγχρονο θαῦμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἑξαμιλίων Κορινθίας μέ πρώτη Ἡγουμένη τήν κατά σάρκα ἀδελφή τοῦ Σεβ/του Παχωμίου, τήν ἀείμνηστη Γερόντισσα Δομνίνα μοναχή (+2017), τήν ὁποία ἐνθρόνισε ὡς Καθηγουμένη και πνευματική μητέρα τῆς αὐτο-ἐξορισθείσης Ἀδελφότητος ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρός Ἀνδρέας (+2005).

Ο Πανσεξουαλισμός αφηνίασε.


Πολλά θηρία λυσσομανούν, δια να κατασπαράξουν τους Ορθοδόξους Έλληνας. Να εξαφανίσουν τον Ορθόδοξον Ελληνισμόν. Το πιο επικίνδυνον από αυτά, ο Πανσεξουαλισμός. Αποκτηνώνει τον άνθρωπον. Δολοφονεί την ψυχήν και θεοποιεί την σάρκα. Καταβιβάζει το κέντρον της σκέψεως του ανθρώπου από τον Θεοδρόμον νουν εις το υπογάστριον. Ανέκαθεν βεβαίως υπήρχεν ο «νόμος της σαρκός», που αντεστρατεύετο εις τον «νόμον της διανοίας». Σήμερα, όμως, προσέλαβε τας διαστάσεις συστηματικής κινήσεως. Σήμερα διαθέτει άφθονα και πλούσια μέσα: α) Τον ημερήσιον και περιοδικόν Τύπον. Αι φωτογραφίαι, που δημοσιεύονται, τροφοδοτούν τας κατωτέρας ορμάς· αφυπνίζουν την γενετήσιον βουλιμίαν· κατασπιλώνουν τον παρθενικόν θάλαμον της ψυχής με εικόνας και παραστάσεις αισχρότητος. β) Τας διαφημίσεις. Αι παραστάσεις ημιγύμνων γυναικών, με πορνικήν διάθεσιν, καταστρέφουν την εντροπήν, χαλαρώνουν την ηθικήν αυστηρότητα και αιχμαλωτίζουν με τα δεσμά του φιληδόνου θεάματος την διάνοιαν. γ) Τον κινηματογράφον. Αποκορύφωσις του εγκλήματος. Σκηναί βρωμεραί, υπενθυμίζουσαι Σόδομα και Γόμορρα.

Η προβολή του γέροντος Ιωσήφ από την Ι. Μ. Βατοπαιδίου -- Του Αρχιμ. Γρηγορίου, Καθηγουμ. της Ι. Μονής Δοχειαρίου


Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, και πάλιν ερώ Πάσχα. Το Πάσχα είναι η πληρότητα της χαράς, της αγάπης και του αληθινού φωτός. Μέσα σ᾽ αυτήν την πληρότητα των πιο υψηλών πραγμάτων η Εκκλησία πάλι έχει ταραχή, πάλι φουρτούνα, πάλι σαν καράβι αρμενίζει μέσα σε υψηλά και μεγάλα κύματα. Κύματα που σηκώνονται όχι από κοσμικούς ανθρώπους, αλλά από μοναχούς, που καυχώνται ότι η ψυχή τους αναφλέγεται και θέλγεται από την ορθόδοξη θεολογία!
Ευάριθμοι Γεροντάδες που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο (Παΐσιος, Πορφύριος, Εφραίμ Κατουνακιώτης, Αμφιλόχιος Πάτμιος, Ιάκωβος Τσαλίκης) είναι αλήθεια ότι ασχολήθηκαν πραγματικά με πρακτικές διδασκαλίες και ταπεινές νουθεσίες, όπως ταιριάζει στο μοναχικό επάγγελμα. Μη ξεχνάμε ότι πολλάκις απηγόρευαν οι Πατέρες τις θεολογικές συζητήσεις μεταξύ των μοναχών, διότι ωδηγούσαν σε διενέξεις και ψυχρότητες μεταξύ τους. Εις όμως, που ευτυχώς η Εκκλησία δεν τον κατέταξε ακόμη στους Αγίους –αργότερα δεν ξέρω τι θα γίνη– έκανε το λάθος και φιλοσόφησε και θεολόγησε. Αυτό τον έβαλε ίσως να το κάνη ο υπερβάλλων ζήλος του, ο οποίος όμως τον ωδήγησε να πέση σε ατοπήματα, που δυστυχώς όχι μόνον λέχθηκαν και εκφράστηκαν πολλές φορές, αλλά και μαγνητοφωνήθηκαν και προβάλλονται ως υψηλή θεολογία. Και μάλιστα από ανθρώπους που σπούδασαν θεολογία. Ενώ, ως γνωστόν, ο Ιωσήφ δεν εγνώριζε θεολογία.

Το ανάποδο τρίγωνο προτάσσεται -- Γράφει ο κ. Τζούπης Αλέξανδρος


Θα ήθελα με αυτή την παρέμβαση να επισημάνω αρχικά ένα ενδιαφέρον βίντεο του Π. Αθανάσιου Μυτιληναίου σχετικά με την επεξήγησή και ερμηνεία που δίδει για το σύμβολο του ανάποδου τριγώνου. Μετά την παρατήρηση του βίντεο το ιδιαίτερο ενδιαφέρον έγκειται στο 50:00 λεπτό:
Μας τονίζει ότι το ανάποδο τρίγωνο είναι ένα ξεκάθαρο σύμβολο εγκλωβισμού και εξουδετέρωσης του σταυρού με βάση τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις των Μασόνων. Οι ΧAN και ΧEN (YMCA και  YWCA) δεν είναι παρά προπομποί του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Η παγκόσμια πρώτη σύνοδο πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με πολλές από τις αρχές αυτής της συνόδου να υιοθετούνται και από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών όπως το βασικό μότο του σημερινού Οικουμενισμού:  ἵνα πάντες ἓν ὦσιν  (Ιω. 17,21). Φυσικά η φράση αποτελεί διαστρέβλωση των λόγων του Κυρίου μας.

Χτύπησε στην Πέλλα η καρδιά του Μεγαλέξανδρου


Λαϊκό αίτημα για δημοψήφισμα πριν από οποιαδήποτε συμφωνία με ΠΓΔΜ

Αποστολή στην Πέλλα:
Ντόνια Κανιτσάκη

Από τη γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Πέλλα, χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών, από μικρά παιδιά μέχρι παππούδες και γιαγιάδες, κρατώντας στα χέρια τους τη γαλανόλευκη, διατράνωσαν ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Την ίδια ώρα, σε άλλες 23 πόλεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο συγκεντρώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι για τον ίδιο λόγο, δημιουργώντας έτσι μια τεράστια, παλλαϊκή συνάθροιση.

Οι πολίτες αξίωσαν δημοψήφισμα για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων.