Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ο βίος της Αγίας Μακρίνας


Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Γερασίμου Κεφαλληνίας, Αρτεμίου, Ματρώνης.

Γεννήθηκε τὸ 1509 στὰ Τρίκαλα τῆς Κορινθίας. Καταγόταν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη οἰκογένεια τῶν Νοταράδων καὶ ἦταν γιὸς τοῦ Δημητρίου καὶ τῆς Καλῆς.
Ἀπὸ μικρὸς ἔλαβε χριστιανικὴ καὶ ἀρχοντικὴ ἀνατροφὴ καὶ διακρινόταν στὸ σχολεῖο γιὰ τὴν εὐστροφία καὶ τὴν εὐφυΐα τοῦ μυαλοῦ του. Εὐγενικὴ ψυχὴ ὁ Γεράσιμος, συμπαθοῦσε τοὺς φτωχοὺς συμμαθητές του καὶ τοὺς βοηθοῦσε μὲ κάθε τρόπο.
Ὅταν ἔφτασε σὲ ὥριμη ἡλικία, περιηγήθηκε διάφορα μέρη, ὅπως τὴν Ζάκυνθο, τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὰ γύρω ἀπ’ αὐτή, τὸ Ἅγιον Ὄρος, διάφορες Μονὲς τῆς Ἀνατολῆς γιὰ νὰ μείνει στὴν Ἱερουσαλήμ. Ἐκεῖ ὑπηρέτησε σὰν νεωκόρος γιὰ ἕνα χρόνο στὸν Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως καὶ χειροτονήθηκε Διάκονος καὶ ἀργότερα Πρεσβύτερος, ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Γερμανό.
Κατόπιν ἔφυγε καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ κατέληξε στὴν τοποθεσία Ὁμαλὰ τῆς Κεφαλονιᾶς, ὅπου ἔκτισε γυναικεῖο Μοναστήρι καὶ τὸ ὀνόμασε Νέα Ἱερουσαλήμ. Στὴ Μονὴ αὐτὴ λοιπόν, ἀφοῦ ἔζησε ἀσκητικὰ καὶ ἀνέπτυξε μεγάλες ἀρετές, βοηθώντας πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ τοὺς κατοίκους τῆς Κεφαλονιᾶς, ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ στὶς 15 Αὐγούστου τοῦ 1579, σὲ ἡλικία περίπου 70 ἐτῶν.
(Κυρίως αὐτὴ τὴ μέρα, ἑορτάζεται ἡ μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν λειψάνων του τὸ 1580 – 81).

Αν δεν ευρεθή ένας νέος Μάρκος Ευγενικός, τότε σίγουρα το Έθνος μας θα οδηγηθή εις τον τάφον της Ιστορίας, διότι χωρίς την Ορθοδοξίαν δεν ημπορεί να επιβιώση!

O Oικουμενισμός, σαν πύρινη καταιγίδα της κολάσεως, απειλεί να κατακαύση τον Ορθόδοξον Ελληνισμόν! Αξίαι και ιδανικά ποδοπατούνται! Τα άγια «ρίπτονται τοις κυσίν» και  «οι μαργαρίται τίθενται ενώπιον των χοίρων». Αι Αιρέσεις μολύνουν την άχραντον Ορθοδοξίαν με  «συμπροσευχάς» και  «συλλείτουργα»  και η Ελλαδική Εκκλησία, μετά την επάρατον Ημερολογιακήν Μεταρρύθμισιν του 1924, όπου διέσπασε την Εκκλησιολογικήν ενότητα του Ελληνισμού, οδηγείται δεσμία εις την «φυλακήν» του Βατικανού δια να «δεχθή» τώρα,  μετά την επίσκεψιν του «αγίου πατερούλη» στο εκλατινισμένο Φανάρι, και το Κοινόν Πάσχα και να προκληθή έτσι ένα νέον σχίσμα. Οι πολλοί σιωπούν! Οι ολίγοι γράφουν, αλλά ποιος τους «λογαριάζει»; Το «φιλάδελφον» και το «κοινωνικόν» των Φρουρών (;;)  της Αμπέλου επιβάλλει φίμωτρον εις κάθε διαμαρτυρίαν. Οι καιροί ζητούν τον  Ένα  που θα τολμήση να καταγγείλη· να καταδικάση· να φωνάξη δυνατά  «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου, πρόσχωμεν»! Να διακόψη κάθε επικοινωνίαν με τους Ενόχους, «Συνετούς» και «Σιωπίους», τους εσθίοντας  «τράπεζαν Ιεζάβελ». Αν δεν ευρεθή ένας νέος Μάρκος Ευγενικός, τότε σίγουρα το Έθνος μας θα οδηγηθή εις τον τάφον της Ιστορίας, διότι χωρίς την Ορθοδοξίαν δεν ημπορεί να επιβιώση!


***


Ο  telemaxos doumanis άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αν δεν ευρεθή ένας νέος Μάρκος Ευγενικός, τότε σίγ...":

Σε κάθε αιώνα ο Θεός έδινε και έναν μεγάλο Πατέρα δια να καθοδηγεί την Εκκλησία του !! Μήπως και στον δικό μας αιώνα τώρα υπάρχει ο Νέος Μάρκος ο Ευγενικός αλλά ο λαός δεν θέλει να τον ακούσει?? Ακολουθήσει?? Διότι τα αυτιά και η διάνοιά του έχουν γεμίσει με τα περί Αγαπολογίας διδάγματα των γεροντάδων ψευδό – θαυματοποιών του οικουμενισμού ?? Πράγματι Υπάρχει και στις μέρες μας αυτός ο Ομολογητής Πατέρας αλλά είναι μόνος , τον πρόδωσαν ακόμα και οι πιο στενοί του συνεργάτες και κληρικοί , οι οποίοι ασπασθήκαν τις νεοφανείς αιρέσεις του οικουμενισμού και τον εγκατέλειψαν. Τώρα  παλεύει μόνος , διατρέχοντας όλη την Ελληνική επικράτεια λειτουργώντας εξομολογώντας νουθετώντας στηρίζοντας στην ορθόδοξη πίστη τους λίγους πιστούς που παραμένουν ακόμα στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ !! ελπίζοντας ότι ο Θεός θα λυπηθεί , τώρα στα έσχατα χρόνια, το ανθρώπινο γένος και θα ανοίξει τα μάτια και τα αυτιά σε όσους καλοπροαίρετους έχουν απομείνει να γίνουν μέλη της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ και να αποκηρύξουν κάθε μορφή οικουμενισμού και νεοφανών αιρέσεων !!!

'Αγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

Όσοι είναι αυστηροί και σχολαστικοί κριταί των σφαλμάτων του άλλου, νικώνται από αυτό το πάθος επειδή δεν απέκτησαν ακόμη για τα ιδικά τους αμαρτήματα ολοκληρωτική φροντίδα, (γνώση) και μνήμη. Διότι όποιος αφαιρέσει «το περικάλυμμα της φιλαυτίας και ιδεί με ακρίβεια τα ιδικά του κακά, για τίποτε άλλο δεν θα φροντίσει πλέον στην ζωή του , αναλογιζόμενος ότι ο χρόνος της ζωής του δεν του επαρκεί για να πενθήσει τις ιδικές του αμαρτίες, έστω και αν θα ζούσε εκατό έτη και αν θα έβλεπε ολόκληρο τον Ιορδάνη ποταμό να βγαίνει από τους οφθαλμούς του ως δάκρυ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν --- ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 Πειραιεύς, 19  Ὀκτωβρίου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Μέ δύο ἀπαράδεκτα ἀπό πάσης πλευρᾶς δημοσιεύματα τῆς Ἐφημερίδος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πού ὅλοι γνωρίζουν τά συμφέροντα ποιοῦ ἐπιχειρηματία ἐξυπηρετεῖ ἀναπαράγεται ἕνα γελοιοδέστατο καί ἐπιστημονικῆς φαντασίας ἄρθρο-σενάριο τοῦ δημοσιογράφου τῆς ἡλεκτρονικῆς Ἐφημερίδας «Τό Βῆμα» Βασίλη Λαμπρόπουλου πού προσπαθεῖ νά ἐμπλέξει ὑπαλλήλους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς στήν ἐκδίκαση τῆς τρομακτικῆς ὑποθέσεως διακίνησης δύο τόνων ἡρωΐνης ἀπό τό ναρκόπλοιο «NOOR 1» πού κατασχέθηκε στόν Πειραιᾶ ἀδιαφορώντας ὅτι μέ αὐτό τόν τραγικό τρόπο προσβάλλουν βάναυσα μέ τό δῆθεν ἐπιχείρημα τῆς ἐνημέρωσης τό ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς καί κατ’ ἐπέκταση τό ἔργο τῆς Ἁγιωτάτης μας Ἐκκλησίας.
Δηλώνουμε κατηγορηματικότατα ὅτι δέν γνωρίζουμε οὔτε ἐξ ὄψεως τά δικαστικά πρόσωπα πού ἀναφέρονται στά δημοσιεύματα αὐτά τόσο τῆς Ἐφημερίδος «Δημοκρατία» ὅσο καί τῆς ἡλεκτρονικῆς Ἐφημερίδας «Τό Βῆμα», ὅτι ἡ Ἑταιρεία Προστασίας Ἀνηλίκων Πειραιῶς πού ὑπάγεται στό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης καί τό Ἵδρυμα Στέγη Ἀνηλίκων Πειραιῶς «Ὁ Καλός Ποιμήν» οὐδεμία σχέση ἔχουν μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς, παρά μόνον ὅτι