Χριστούγεννα ερήμην του Χριστού μας! -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Δεδικαιολογημένη αγανάκτηση μας πλημμυρίζει όταν παραμονές της Γεννήσεως του Θεανθρώπου, δεδομένου του παρατεταμένου εγκλεισμού μας, συνεπεία της εξάρσεως του δεύτερου κύματος της πανδημίας, να καθιστάμεθα κοινωνοί ειδήσεων αλλά και αισχρών στρεβλωτικών θεαμάτων, όπου οι Δήμαρχοι να δαπανούν πακτωλούς χρημάτων, δίκην στολισμού της εκάστης πόλεως εξ αφορμής των Χριστουγέννων.

Τραγική ειρωνεία με επτασφράγιστες Εκκλησίες, με απηνείς διωγμούς προς την Εκκλησία και το ποίμνιο, με λοιδορίες και ευθείες επιθέσεις κατά των αχράντων μυστηρίων της Ορθοδόξου παραδόσεως μας, να επιδίδονται οι τοπικοί άρχοντες, σε τέτοιους είδους πολυδάπανες ενέργειες, δια να καλλιεργήσουν, έτι περαιτέρω την μοναξιά, το εσωτερικό διάκενο μεταξύ των ανθρώπων, επισημαίνοντας έτι περαιτέρω, την αποστασία του ανθρώπου από το Θεό.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης καταδίκασε τη μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί


Το Συμβούλιο της Ευρώπης καταδίκασε την κίνηση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί αλλά δυστυχώς δεν θα πάρει κανένα μέτρο κατά της Τουρκίας. Καμία κύρωση, μόνο λόγια και ευχολόγια!

Η επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας Ντόρα Μπακογιάννη σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο αναφέρει ότι τόσο η ελληνική όσο και η κυπριακή αντιπροσωπεία εδώ και μήνες ευαισθητοποιούν και κινητοποιούν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την αξία της Αγιάς Σοφιάς, ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, συμβόλου θρησκευτικής ελευθερίας και ειρηνικής συνύπαρξης πολιτισμών, θρησκειών και λαών.

Ο Παπαδιαμάντης

«Έφτασε η μέρα πού ο Χριστός γεννάται. Η Παναγία μέ αστραφτερό πρόσωπο, χωρίς πόνο, χωρίς βοήθεια, γέννησε τό Βρέφος μές στή Σπηλιά, τό εσήκωσε, τό εσπαργάνωσε μέ χαρά, καί τόβαλε στό παχνί, γιά νά τό κοιμίση. Ένα βοϊδάκι κι ένα γαϊδουράκι εσίμωσαν τά χνώτα τους στό παχνί κι εφυσούσαν μαλακά νά ζεστάνουν τό θείο Βρέφος. Νά, τώρα θάρθη τό βασιλόπουλο, νά πάρη τή Λουλούδω!

Ήρθαν οι βοσκοί, δυό γέροι μέ μακρυά άσπρα μαλλιά, μέ τίς μαγκούρες τους, ένα βοσκόπουλο μέ τή φλογέρα του, θαμπωμένοι, ξαφνιασμένοι, κι έπεσαν κι επροσκύνησαν τό θείο Βρέφος. Είχαν ιδεί τόν Άγγελον αστραπόμορφον, μέ χρυσογάλανα λευκά φτερά, είχαν ακούσει τ’ αγγελούδια πού έψαλλαν: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ»! Έμειναν γονατιστοί, μ’ εκστατικά μάτια, κάτω από τό παχνί, πολλήν ώρα, κι ελάτρευαν αχόρταγα τό θάμα τό ουράνιο. Νά! τώρα θάρθη τό βασιλόπουλο, νά πάρη τή Λουλούδω!

Έφτασαν κι οι τρείς Μάγοι, καβάλα στίς καμήλες τους. Είχαν χρυσές μίτρες στό κεφάλι, κι εφορούσαν μακρυές γούνες μέ πορφύρα κατακόκκινη. Καί τ’ αστεράκι, κι ένα λαμπρό χρυσό αστέρι, εχαμήλωσε καί εκάθισε στή σκεπή τής Σπηλιάς, κι έλαμπε μέ γλυκό ουράνιο φώς, πού παραμέριζε τής νυχτός τό σκοτάδι. Οι τρείς βασιλικοί γέροι ξεπέζεψαν απ’ τίς καμήλες τους, εμβήκαν στό Σπήλαιο, κι έπεσαν κι επροσκύνησαν τό Παιδί. Άνοιξαν τά πλούσια τά δισάκκια τους, κι επρόσφεραν δώρα: χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν.

-Νά! τώρα θάρθη τό βασιλόπουλο, νά πάρη τή Λουλούδω!

(«Τό Άνθος τού γιαλού», Α` σελ. 392)

Ανορθολογισμός --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Είναι πρόδηλο ότι παραμένουμε ενεοί ενώπιον του καταιγισμού εξελίξεων, ως προς το σύστημα διπλής καταγραφή των κρουσμάτων του ιού από τον ΕΟΔΥ, κατόπιν του αποκαλυπτικού δημοσιεύματος της Κυριακάτικης Δημοκρατίας, όπου προκάλεσε την αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.

Παραλλήλως θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικώς προς την υποχρεωτική συν-επιμέλεια των τέκνων, μεταξύ των δύο γονέων.

Εγώ, ως μαχόμενος Δικηγόρος, θα κάνω μία ακροθιγή μνεία περί της ουσίας του ζητήματος, ως έχων επιληφθεί υποθέσεων οικογενειακού δικαίου, με χρόνιες και οξυμμένες διελκυστίνδες άγονων αντιπαραθέσεων, με πραγματικά θύματα τα ανήλικα τέκνα.

''ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ''


 

«Χαίροις μετά Θεόν η Θεός, τα δευτερεία της Τριάδος η έχουσα », Αγ. Ανδρέας Κρήτης !!!

Τη Ζ΄ (7η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ Επισκόπου Μεδιολάνων.

Αμβρόσιος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών εγεννήθη κατά το έτος τμ΄ (340) εις Μεδιόλανα της Ιταλίας, όπου και δια τας πολλάς του αρετάς κατέστη Επίσκοπος και από των οποίων ως αστήρ φωτεινότατος κατηύγασεν άπασαν την οικουμένην με το φως της διδασκαλίας του εκπληρώσας εις εαυτόν την εντολήν του Κυρίου την λέγουσαν· «Ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. ε: 16). Τούτο δε δεν είπε μόνον προς τους Αποστόλους ο Κύριος, αλλά και προς πάντας τους διαδόχους αυτών Αρχιερείς, οι οποίοι πρέπει να λάμπωσιν ως το φως κατά τας αρετάς, ίνα βλέποντες οι άνθρωποι την χριστομίμητον αυτών πολιτείαν δοξάζωσι τον Θεόν. Όσοι δε Αρχιερείς δεν φυλάττουσι τας εντολάς του Κυρίου, καν εγγράμματοι και διδάσκαλοι είναι, αλλοίμονον εις αυτούς! Διότι δεν είναι Ποιμένες, αλλά λύκοι άρπαγες προβατόσχημοι και θέλουν καταπατηθή ως άλας άχρηστον και ανωφελές· «ου γαρ οι ακροαταί του νόμου δίκαιοι παρά τω Θεώ, αλλ΄ οι ποιηταί» καθώς λέγει ο θείος Παύλος (Ρωμ. β΄ 13). Και ο Δεσπότης λέγει· «όστις γαρ αν ποιήση το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς, αυτός μου αδελφός και αδελφή και μήτηρ εστίν» (Ματθ. ιβ: 50). Και αλλαχού λέγει· «Ου πας ο λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται εις την Βασιλείαν των ουρανών αλλ΄ ο ποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς» (Ματθ ζ :21). Και πάλιν λέγει· «ος δ΄ αν ποιήση και διδάξη, ούτος μέγας κληθήσεται» (Ματθ. ε: 19). 

π. Θεόδωρος Ζήσης:

Αφού οι Επίσκοποι μνημονεύουν τόν Πατριάρχη καί επομένως υπόκεινται καί αυτοί στόν κανόνα: “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”· καί εγώ μνημονεύω τόν Επίσκοπό μου, ο οποίος μνημονεύει τόν Πατριάρχη, ο οποίος κοινωνεί μέ τόν Πάπα· καί εσείς οι λαϊκοί έρχεστε από μένα, ο οποίος μνημονεύω τόν Επίσκοπο καί κοινωνάτε καί μέ αποδέχεστε. Επομένως, μία σειρά –αυτή η σειρά τού παραπτώματος πού αρχίζει από τόν Πατριάρχη, αρχίζει σιγά-σιγά σάν συγκοινωνούν δοχείον, νά φθάνει σάν ευθύνη μέχρις εμάς!  Αλλά ποιός από τόν κόσμο τά ξέρει αυτά; Οι περισσότεροι από τούς λαϊκούς, θά πούν: “Μά, αφού τό κάνει ο Πατριάρχης, αφού τό κάνει ο Πάπας, τί φταίω εγώ;”. Φταίς κι εσύ!  Δέν δικαιολογείται η άγνοια...                                                                                      

Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά καί η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας. Είμαστε υπεύθυνοι καί εμείς οι Πρεσβύτεροι καί μαζί μέ εμάς, είστε καί σείς οι λαϊκοί, πού έρχεστε μαζί μέ μάς καί δέν μάς λέτε:  “Φεύγουμε εμείς”.

«COVID-19, ἡ ἄλλη ὄψις τοῦ νομίσματος» -- Της Καθηγουμένης Μαριάμ μοναχῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Περιβλέπτου

 Καί βεβαίως ὑπάρχει ἐπιδημία. Καί βεβαίως ὑπάρχει νόσος. Καί βεβαίως πολλές φορές εἶναι καί θανατηφόρος καί χτυπάει συνανθρώπους μας ἀνεξαιρέτως ἠλικίας. Ὅμως ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι ὅταν τά ἤθη, οἱ ἀξίες καί ἡ αἰδώς τῶν ἀνθρώπων καταπέσουν καί κατακρημνισθοῦν, ἐπέρχονται μεγάλες συμφορές, σεισμοί, λιμοί, ἀσθένειες θανατηφόρες ὅπως ἡ λέπρα, ἡ φυματίωσις κ.ἄ., πόλεμοι καί γεγονότα πού δέν μποροῦν νά ἀντιμετωπισθοῦν μέ τίς ἀνθρώπινες δυνάμεις. Ἔτσι καί σήμερα ἐνεφανίσθη ἡ πανδημία αὐτή πού λέγεται COVID-19, τήν ὁποίαν ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά ἐλέγξουμε ἐάν εἶναι φυσική ἤ ἐάν κάποια διεστραμμένα μυαλά τήν παρεσκεύασαν σέ ἐργαστήρια καί τήν ἔριξαν στήν ἀτμόσφαιρα μέ ἀπώτερο σκοπό τήν μείωση τοῦ πληθυσμοῦ ἤ τήν δημιουργία ἀνθρωπίνων «ρομπότ» πού θά ἐξυπηρετοῦν τά συμφέροντά τους, διότι πολλά ἔχουν ἀκουσθεῖ...Ὅμως μέσα σέ αὐτή τήν κατάσταση ὁ ἄνθρωπος δέν στράφηκε πρός τόν Τριαδικό Θεό, τόν Δημιουργό τοῦ σύμπαντος[1], ἀλλά πρός τόν ἑαυτό του. Ὅπως στήν ἐποχή τοῦ Μωϋσέως πού οἱ Ἰσραηλῖτες βγῆκαν ἀπό τήν δουλεία τῆς Αἰγύπτου μέ θαυμαστό τρόπο καί ἐπί 40 χρόνια τούς ἔτρεφε ὁ Θεός στήν ἔρημο μέ τό μάννα ἐξ οὐρανοῦ καί διερρήχθη ἡ πέτρα καί ἀνέβλυσε ὕδωρ καί τούς πότισε, ἀλλά κατά τήν ἀπουσία τοῦ Μωϋσῆ στό ὄρος Χωρήβ ἔφτιαξαν ἕνα χρυσό ἄγαλμα βοδιοῦ καί τό προσκύνησαν, ἔτσι καί σήμερα εἶναι ἐποχές παράλληλες.

Κατά τη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως του 1724:

«Εκείνοι οπού αποσκιρτήσουσιν από την ευσέβειαν και αφήσουσι μεν τα πάτρια και ορθά της πίστεως ημών δόγματα και τας κοινάς παραδόσεις της Εκκλησίας, περιπέσωσι δε και εξολισθήσωσιν εις νεωτερισμούς και αλλοκότους υπολήψεις και έθη ετερόδοξα και παραχαράξωσι και νοθεύσωσι την της ευσεβείας αλήθειαν, οι τοιούτοι ούτε πλέον είναι, ούτε ονομάζονται τη αληθεία Χριστιανοί, αλλ’ ως ετερόδοξοι και νεωτεριστάς εκκόπτοντας και χωρίζοντας της εκκλησιαστικής και χριστιανικής ολομελείας και της ιεράς μάνδρας εκβάλλοντας ως πρόβατα ψωριώντα και μέλη σεσηπότα! 

(Mansi, 37, 209)


Κυβέρνηση : Ιανός με δύο πρόσωπα -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η Αυγή της Νέας εποχής σιγά σιγά ξεπροβάλλει, δεδομένου ότι ήδη ζούμε καταστάσεις οι οποίες φαντάζουν ακατάληπτες και εις την κυριολεξία εξαχθείσες από κινητοματογραφική ταινία.

Ο εθισμός μας προς τον εξανδραποδισμό και την καθολική μας υποταγή, αποτελεί μία πραγματικότητα, που όμως τα συστημικά Μ.Μ.Ε, παρασιωπούν επιμελώς ή επιχειρούν δια της παρέλκυσης της κοινής γνώμης ή της ποινικής δίωξης και λοιδορίας των καταγγελλόντων να αποσείσουν.

“Για τα 270 δις που βρίσκονται σε φυσικό αέρια νότια της Κρήτης γιατί δεν μιλάμε”; Δρ Η.Κονοφάγος

 Τα όσα λέει στη συνέντευξη του ο Δρ Ηλίας Κονοφάγος για τα ελληνικά ενεργειακά αποθέματα, ειδικά στην περιοχή νότια της Κρήτης, είναι εντυπωσιακά. Μιλά με αριθμούς που έχουν να κάνουν με εμπεριστατωμένες μελέτες και για τα αποθέματα φυσικού αερίου, αλλά και για τα οικονομικά κέρδη της Ελλάδας.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά όμως είναι όσα αποκαλύπτει για τον τρόπο με τον οποίο το λεγόμενο ελληνικό “πολιτικό σύστημα” διαχειρίζεται αυτό το σοβαρό θέμα! Ο κ.Κονοφάγος αποδίδει τα τεράστια λάθη που έχουν γίνει στη δυσπιστία τους για το μέγεθος των κοιτασμάτων και των κερδών. Μακάρι να ήταν μόνο αυτό…

Ο κ. Κονοφάγος λέει ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή ξοδεύει πολλά δισεκατομμύρια για την έρευνα και θα περάσουν 10 με 15 χρόνια για να μπορέσει να αποκτήσει τεχνολογία εκμετάλλευσης που θα της αποφέρει κέρδη. Χρόνος για την Ελλάδα υπάρχει ακόμη, αλλά το ερώτημα είναι να θέλει να τον αξιοποιήσει.

O Δρ. Ηλίας Κ. Κονοφάγος είναι Χημικός Μηχανικός και μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης Υδρογονανθράκων της Εταιρίας Flow Energy S.A. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Έρευνας & Παραγωγής Κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Είναι Eisenhower Fellow των ΗΠΑ στον τομέα της Οικονομίας Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων και ειδικότερα του Ενεργειακού Τομέα. Έχει διεθνή παρουσία με πλέον των 200 επιστημονικών ανακοινώσεων.


https://www.triklopodia.gr/

------------------------------------------
Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων:

Ἄν οἱ «κυβερνήσεις» τῆς Ἑλλάδος ἦσαν Ἑλληνικές, τότε θά ἐξεμεταλλεύοντο τούς ὑδρογονάνθρακας ἀξίας πολλῶν τρισεκ. εὐρώ πού ὑπάρχουν, καί θά ἐλύνοντο ὅλα τά προβλήματα τῆς χώρας! Δυστυχῶς, ὅμως, δέν εἶναι Ἑλληνικές, διό καί ἀγωνίζονται νά τούς παραδώσουν στήν Τουρκίαν! Ὁ Εἰδικός ἐπί τοῦ θέματος κ. Ἠλίας Κονοφάγος ἐξηγεῖ μέ στοιχεῖα. Δυστυχῶς, ὅμως, τόσον αὐτός ὅσον καί ὁ οἰκοδεσπότης τῆς ἐκπομπῆς κ. Π. Καρβουνόπουλος δέν τολμοῦν νά καταγγείλουν τήν «κυβέρνησιν» δι' ἐσχάτην ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ, ἀλλ' ὁμιλοῦν διά «γραφειοκρατίαν», ἀδράνειαν κ.λπ.

Η Παναγία της Τήνου

Δεν έχει περάσει ένας χρόνος από την ιστορική ημέρα, που ο επίσκοπος Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της επαναστάσεως. Στο μοναστήρι του Κεχροβουνίου, που φαντάζει κάτασπρο πάνω στο νησάκι της Τήνου, η μοναχή Πελαγία, ύστερα από τη βραδινή προσευχή αποσύρθηκε στο κελλί της να ησυχάσει. Ενώ είχε αποκοιμηθεί, ένοιωσε ξαφνικά μιαν άρρητη ευωδία, κι αμέσως άκουσε την πόρτα του κελλιού να ανοίγει με πάταγο. Μια μεγαλόπρεπη γυναίκα, που άστραφτε σαν βασίλισσα, μπήκε μέσα και στάθηκε απέναντι από το κρεβάτι της. 

- Σήκω γρήγορα, της είπε. Πήγαινε να συναντήσεις τον Σταματέλλο Καγκάδη, και πες του πως στο χωράφι του Αντώνη Δοξαρά είναι χωμένη χρόνια τώρα η εικόνα μου. Να φροντίσει να τη βγάλει και να χτίσει το σπίτι μου. 
Η γερόντισσα ξύπνησε τρομαγμένη, αλλά από ταπείνωση δεν υπάκουσε στην εντολή.
 
Την άλλη εβδομάδα, την ώρα που η μοναχή προσευχόταν, δέχτηκε στον ίδιο τόπο για δεύτερη φορά την επίσκεψη της Παναγίας. Τη φορά αυτή η Θεοτόκος συνόδευε τα λόγια της με ένα γλυκό μειδίαμα, σαν να έλεγε: