π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς: ἔσφαλαν καί τό ἀντιμετώπισαν ὄχι ὀρθῶς

.. Ἐμεῖς λοιπόν ἰσχυριζόμεθα γιά τούς συγχρόνους γέροντες ὅτι, ναί μέν εἶχαν ἁγία βιοτή, ἄσκησι, προσευχή κλπ., πλήν ὅμως εἰς αὐτό τό σημεῖο τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμού ὀλιγώρησαν καὶ ἔσφαλαν καί τό ἀντιμετώπισαν ὄχι ὀρθῶς, μέ συνέπεια νά γίνουν κακό παράδειγμα στοὺς Ὀρθοδόξους.
-----------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Παρά ταῦτα, ὁ π. Ε.Τ. καί οἱ σύν αὐτῷ θεωροῦν τούς ἐν λόγῳ γέροντες "ἁγίους," ἐνῷ οἱ Πατέρες διδάσκουν ὅτι ἡ ἐν γνώσει κοινωνία μέ τήν αἵρεσιν σέ καθιστᾶ ἐχθρόν τοῦ Θεοῦ: «Ἐχθρούς γάρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας, μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο» (Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, P.G. 99, σ. 1049). Συνεπῶς, καί σ' αὐτό τό κρίσιμον θέμα, ὅπως καί στό δόγμα τῆς ἑορτολογικῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων, ὁ π. Ε.Τ. εἶναι "μεταπατερικός." Ἄν ἁγιάζῃς ὄντας κοινωνός μέ τήν αἵρεσιν, τότε πρός τί ἡ ἀποτείχισις ἀπό αὐτήν; Διά μίαν ἀκόμη φοράν, λοιπόν, ὁ π. Ε.Τ. συλλαμβάνεται ἀντιφάσκων.

Ὁ Φώτης Κόντογλου ἐκφράζει με τό δικό του τρόπο τήν ἐπιθυμία τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπό τον πολυμέριμνο καί θορυβώδη κόσμο:

«Μ᾽ ὅλο πού ζῶ παράμερα στο ἐρημητήρι μου, σάν νά βρίσκουμαι μακρυά ἀπό τήν Ἀθήνα, ὡστόσο τώρα πού καλοκαιρεύει πεθύμησα νά φύγω μακρυά, νά πάγω κατά τή θάλασσα. Νά κρυφτῶ, νά μή μέ ξέρει κανένας, νά ξεχαστῶ σά νά ᾽μαι πεθαμένος. Πόσο εὐτυχισμένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, πού δέν τόν ξέρει κανένας!  Ἄν γνώριζε τήν εὐτυχία του! Πόσο ζηλεύω κάτι ἀνθρώπους, ὁπού ζοῦνε σέ κάποια μέρη, πού δέν τά βάζει κανένας στό νοῦ του, καί πού κανένας δέν μαθαίνει ἄν ζοῦνε ἤ ἄν πεθάνανε! Τούς συλλογίζουμαι καί ξεκουράζουμαι. Καλότυχος ὁ ἄνθρωπος, πού κατάλαβε ἀπό νωρίς, πώς ὅποιος ζεῖ μέ πολλές ἔγνοιες εἶναι δυστυχισμένος καί πώς ὅποιος ζεῖ κρυφά, δίχως να τόν ξέρουνε οἱ ἄλλοι, αὐτός εἶναι βλογημένος. Ἄς εἶναι φτωχός, ἄς εἶναι στεναχωρημένη ἡ ζωή του, πάντα ἔχει ἕνα μεγάλο κέρδος ὁ τέτοιος ἄνθρωπος: γλυτώνει ἀπό πολλά φαρμάκια».
------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...
Στην ερημιά παλεύεις σώμα με σώμα με τους δαίμονες.
Στην πόλη, τούτο το ευλογημένο διακόνηνα το αναλαμβάνουν οι άνθρωποι.
Εαν σήμερα ερχόντουσαν οι Άγιοι να μας μιλήσουν, θα μάς έλεγαν πως την μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη την έχουν προς τους Σταυρωτές τους, διότι με τους διωγμούς πήραν τα χρυσότερα πολυτιμότερα αδαμάντινα στεφάνια.
Για εμάς και για όλους, σήμερα της Πανσυμπαντικής Υψωσεως Του Τιμίου Σταυρού, να ευχηθώ να μάς αξιώνει ο Πανάγαθος Θεός να είμαστε στά χαρακώματα των διωγμών, διότι χωρίς διωγμό η Πίστης δεν είναι γνήσια, είναι νοθευμένη με τα βολέματα της εποχής. Μονο με το διωγμό ο Πιστός κοσκινίζεται και στροβιλίζεται ψηλότερα από τα άχυρα και τις ακαθαρσίες του κοσμικού πνεύματος της λίθινης ψεύτικης εποχής. Σε αυτή τη φάση τού διωγμού όλος ο Άγιος Ουρανός με πολύ προσοχή παρατηρεί και καταγράφει τους αγώνες του Αγίου Μάρτυρα.
Χωρίς διωγμό δεν σωζόμεθα διότι εκεί πάνω στην κάμινο αυτής της θλίψεως, ο Πιστός γίνεται αληθινά ελεύθερος, και ομολογεί απερίφραστα και ακώλυτα την Αγία Πίστη του, και αυτή η Αγία Ομολογία, λόγω του διωγμού φτάνει στα πέρατα του Σύμπαντος και καταγράφεται αιώνια στο βιβλίο της Ζωής για να γίνεται Μέτοχος Τού Φωτός. Ο Τίμιος και Πανάγιος Σταυρός να μας φωτίζει να μας σκεπάζει να μας οδηγεί στην Αγία Ομολογία. Αιωνία η μνήμη στους παππούδες μας αγωνιστές τού 1924 που κράτησαν την Ορθοδοξία κατα τις Άγιες Παραδόσεις και που για Χαρην τους των αγώνων τους ο Άγιος Θεός τους χαιρέτησε τους ευλόγησε και τους ενδυνάμωσε με την εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού στον Υμηττό το 1925 σαν χτες βράδυ στην αγρυπνία. Πολλές ευχές και στον αδελφό Σταύρο ανήμερα της ονομαστικής του εορτής που αγωνίζεται Τίμια τον καλόν αγώνα. Αδελφέ Σταυρό ο Τίμιος Σταυρός να προπορεύεται και σε αυτή την ζωή σου και στην άνοδο της ψυχής σου για την αιώνια Ζωή.

Ζακ Σιράκ : Για την Μετανάστευση

«Το πρόβλημά μας δεν είναι οι ξένοι, είναι ότι υπάρχει overdose... Πώς θέλετε ο Γάλλος εργαζόμενος που εργάζεται μαζί με τη γυναίκα του και που μαζί κερδίζουν περί τα 15.000 φράγκα τον χρόνο και που βλέπει στο διπλανό σπίτι μία οικογένεια με έναν πατέρα με τρεις ή τέσσερις γυναίκες, και καμιά εικοσαριά παιδιά, και που κερδίζει 50.000 φράγκα από τα κοινωνικά επιδόματα, χωρίς φυσικά να δουλεύει! Εάν προσθέσετε σε αυτά τον θόρυβο, τη μυρωδιά, ε, ο Γάλλος εργαζόμενος γίνεται έξαλλος! Και δεν τα λέω αυτά από ρατσισμό»π. Νικόλος Δημαράς : Ο Οικουμενισμός


ΠΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙΣ ΑΓΑΘΗ --- Orthodox Hymns


Τη ΚΖ΄ (27η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ και των συν αυτώ τεσσαράκοντα εννέα ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

Καλλίστρατος ο Άγιος Μάρτυς κατήγετο από της χώρας των Καρχηδονίων, της εν τη Αφρική ευρισκομένης, συναριθμούμενος εις το στρατιωτικόν τάγμα, το καλούμενον των Καλανδών, εν έτει σπη΄ (288). Πορευόμενος δε εις την Ρώμην μεθ’ όλου του στρατιωτικού τάγματος, μόνος αυτός έλαμπε μεταξύ των άλλων απίστων στρατιωτών, δια την πίστιν του Χριστού, καθώς και ο αστήρ λάμπει εν μέσω της σκοτεινής και ασελήνου νυκτός. Ήτο δε εκ προγόνων πεφωτισμένος εις την πίστιν του Χριστού ο μακάριος.

Aπό την Επιστολή Αγιορειτών Πατέρων προς τον Βεκκον τον λατινόφρονα Πατριάρχη:

Ει γαρ το απλώς χαίρειν ειπείν, κοινωνίαν δίδωσι τοις έργοις τοις πονηροίς, πόσον η διάτορος αυτού μνημοσύνη και ταύτα αυτών των Θείων μυστηρίων φρικτώς προκειμένων;.....                                            
Και πως ταύτα ανέξεται ορθοδόξου ψυχή, και ουκ αποστήσεται της κοινωνίας των μνημονευσάντων αυτίκα, και ως καπηλεύσαντας τα Θεία τούτους ηγήσεται;....
--------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ νά συμπληρώσω ὀλίγα ἀκόμη ἀπό τήν ἰδίαν ἐπιστολήν γιά τό πῶς ἔβλεπον οἱ Ὀρθόδοξοι τότε Ἁγιορεῖται τήν μνημόνευσιν αἱρετικοῦ "ἐπισκόπου." Ἄς προσεχθῆ ἰδιαιτέρως τό περίφημον "ὁ αἱρετικόν δεχόμενος τοῖς αὐτοῦ ἐγκλήμασιν ὑπόκειται," πού κονιορτοποιεῖ τά ψευδο-επιχειρήματα τῶν συγχρόνων "δυνητιστῶν" καί "ἀχρικαιριστῶν":

"Ἄν δέ Αὐτός πού κεῖται ἔμπροσθεν ἡμῶν εἶναι ἡ Αὐτοαλήθεια, τότε πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀνεχθῇ τοῦτο τό μέγα ψεῦδος, τό νά κατατάσσηται δηλαδή αὐτός [σ.σ. ὁ 'πάπας'] μεταξύ τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν; Θέατρον θά παίξωμεν ἐνώπιον τῶν φρικτῶν μυστηρίων; Πῶς εἶναι δυνατόν ν’ ἀνεχθῇ τοιοῦτόν τι ἡ ὀρθόδοξος ψυχή, χωρίς ν’ ἀπομακρυνθῇ ἀμέσως ἀπό τούς μνημονευτάς, θεωρῶντας αὐτούς ἱεροκαπήλους; Διότι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ τήν ἀναφοράν τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρχιερέως ἐνώπιον τῶν ἀδύτων μυστηρίων ὡς τελείαν συγκοινωνίαν. Εἰς τήν ἑρμηνείαν τῆς θείας λειτουργίας ἔχει γραφῇ ὅτι ὁ ἱερουργῶν ἀναφέρει τό ὄνομα τοῦ ἀρχιερέως, διά νά δείξῃ ὅτι ὑποτάσσεται εἰς αὐτόν καί ὅτι εἶναι κοινωνός τῆς πίστεώς του... Καί ὁ μέγας πατήρ ἡμῶν καί ὁμολογητής Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ταῦτα λέγει: μολυσμόν ἔχει ἡ κοινωνία ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν τόν αἱρετικόν, ἀκόμη καί ὅταν ὁ ἀναφέρων εἶναι ὀρθόδοξος ... Ἀλλά θά δεχθῶμεν τό μνημόσυνον κατ’ οἰκονομίαν; Καί πῶς εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἀποδεκτή μία οἰκονομία πού βεβηλώνει τά θεῖα μυστήρια καί διώκει ἀπό αὐτά τό Ἅγιον Πνεῦμα, στερῶντας ἔτσι τούς πιστούς ἀπό τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν των καί τήν χάριν τῆς υἱοθεσίας; Ὑπάρχει τι ζημιωδέστερον τούτου; Ἡ κοινωνία μετ’ αὐτῶν εἶναι προφανής ἔκπτωσις καί ἀνατροπή τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι ὁ αἱρετικόν δεχόμενος τοῖς αὐτοῦ ἐγκλήμασιν ὑπόκειται καί ὁ ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν ἀκοινώνητός ἐστιν, ὡς συγχέων τόν κανόνα τῆς Ἐκκλησίας Βλ. V. Laurent καί J. Darrouzes, Dossier Grec de L´Union de Lyon (1273-1277), Institut Francais D´Etudes Byzantines, Paris 1976, σ. 377-403.

Οἱ ὀπαδοί τῆς αἱρέσεως τοῦ "δυνητικοῦ Κανόνος" του 15ου τῆς ΑΒ Συνόδου --- Γράφει ο κ. Δημήτριος Χατζηνικολάου


Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 25 Σεπτεμβρίου 2019 - 6:06 μ.μ.

Οἱ ὀπαδοί τῆς αἱρέσεως τοῦ "δυνητικοῦ Κανόνος" ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικῶς τήν ὁμόφωνον Πατερικήν διδασκαλίαν τῆς ὑποχρεωτικῆς διακοπῆς τῆς κοινωνίας μέ τούς αἱρετικούς, ὅπως ἀγνοοῦν καί τά πάμπολλα παραδείγματα τῆς Ὀρθοδόξου στάσεως τῶν Ἁγίων εἰς παρομοίας περιστάσεις! Ἡ μεγίστη διαστροφή πού κάμνουν ἔγκειται εἰς τό γεγονός ὅτι τό θέμα του 15ου Κανόνος τῆς ΑΒ Συνόδου ΔΕΝ εἶναι τί δέον γενέσθαι ἐν καιρῷ κηρυσσομένης αἱρέσεως. Τό θέμα του εἶναι οἱ ἀποτειχιζόμενοι κληρικοί ἀπό προϊσταμένους των (Πατριάρχας, Μητροπολίτας κ.ἄ.). Γι' αὐτό, ὁ Κανών δέν ἀναφέρεται στούς ΜΗ ἀποτειχιζομένους, ἀλλά ΜΟΝΟΝ εἰς τούς ἀποτειχιζομένους κληρικούς. Καί τούς μέν ἀποτειχιζομένους διά προσωπικά ἁμαρτήματα τοῦ προϊσταμένου κατακρίνει, τούς δέ ἀποτειχιζομένους δι' αἵρεσίν τινα κατεγνωσμένην ὑπό τῶν Πατέρων πού διδάσκει φανερά ὁ προϊστάμενός των ἐπαινεῖ. Διά τούς ΜΗ ἀποτειχιζομένους δέν λέγει τίποτε ὁ ἱερός αὐτός Κανών, διότι αὐτοί ΔΕΝ ἐμπίπτουν στό θέμα του. Ἑπομένως, ἐκ πρώτης ὄψεως, γιά τούς ἀσχέτους μέ τά ἐκκλησιαστικά καί γιά τούς κακοπροαιρέτους πού ἔχουν ἐπιλέξει νά συμπορεύωνται μέ τούς Οἰκουμενιστάς καί ἀρκοῦνται εἰς τόν "χαρτοπόλεμον," ὁ ἐν λόγῳ Κανών ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΟΥΤΕ ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ! Δύναται κάποιος νά τόν ἐπικαλεσθῇ γιά ν’ ἀποτειχισθῇ ἀπό τήν αἵρεσιν, ἀλλά ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ ΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ!!! Ὅστις παραθεωρεῖ τήν πλουσίαν διδασκαλίαν καί πρᾶξιν τῶν Ἁγίων ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀποτειχίσεως ἀπό αἱρετικούς καί στηρίζεται στήν ὡς ἄνω φανεράν διαστρέβλωσιν τοῦ Κανόνος οὐδόλως διαφέρει ἀπό τούς αἱρετικούς πού ἀπομονώνουν χωρία ἀπό τήν Ἁγίαν Γραφήν καί τά παρερμηνεύουν. Σημειωτέον ὅτι πολλοί ἑρμηνευταί, παλαιοί καί σύγχρονοι, ὅπως π.χ. ὁ Σέρβος Μίλας, ἑρμηνεύουν ὀρθότατα τόν ἐν λόγῳ ἱερόν Κανόνα ὡς ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ. Οἱ ἀνώνυμοι αἱρετικοί "σχολιασταί" (μᾶλλον πράκτορες τῶν Οἰκουμενιστῶν) τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ ἱστολογίου ἐπαναλαμβάνουν συνεχῶς τήν αἵρεσιν τοῦ δυνητισμοῦ, ἤτοι "καί μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν Βελίαλ," ἐπικαλούμενοι σχισματο-αιρετικούς συγχρόνους "θεολόγους" (διάβαζε "θολολόγους"), ὅπως τόν π. Ἐ. Θεοδωρόπουλον, τούς π. Ἀγγελακόπουλον καί Δημητρακόπουλον, τόν κ. Σκόντζον κ.ἄ., καί ἀπορρίπτοντες τήν Ἁγίαν Γραφήν, πού λέγει ὅτι δέν ὑπάρχει συμφώνησις μεταξύ Χριστοῦ καί Βελίαλ. Τέλος μέ αὐτούς, καθότι "αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά πρώτης καί δευτέρας νουθεσίας παραιτοῦ."

Μητρ Πειραιώς κ. Σεραφείμ : Απαγωγή Μητροπολίτου Χαλεπίου Παύλου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 26 Σεπτεμβρίου 2019

 Ἅγιος Νεομάρτυς ὁ Μητροπολίτης Χαλεπίου Παῦλος (Γιαζίγκι);

Ἡ ἀνάρτηση στό τέλος Ἰουλίου στό Τwitter ἀπό τήν Ἀμερικανική Πρεσβεία στήν Ἀθήνα τῆς ἐπικήρυξης τοῦ State Department τῶν ΗΠΑ πού δίνει ἀμοιβή ἕως καί 5.000.000 δολλάρια σέ ἐκείνους πού θά προσφέρουν πληροφορίες γιά πέντε Χριστιανούς κληρικούς μεταξύ τῶν ὁποίων καί γιά τόν Ἑλληνορθόδοξο Μητροπολίτη Χαλεπίου Παῦλο, πού ἀπήχθησαν τά προηγούμενα χρόνια ἀπό Τζιχαντιστές στήν Συρία καί ἔκτοτε ἀγνοοῦνται προκάλεσε ἰσχυρή αἴσθηση καί ἐπανέφερε στήν ἐπικαιρότητα τό θέμα τῆς τύχης τῶν ἀπαχθέντων προσώπων. Τό Ἀμερικανικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν προτίθεται νά πληρώσει ὅσους καταθέσουν στοιχεῖα γιά τόν Ἑλληνορθόδοξο Κληρικό Μαχέρ Μαφούζ, τόν Ἀρμενοκαθολικό Μάϊκλ Καγιάλ πού ἀπήχθησαν στίς 9/2/2013 τριάντα χιλιόμετρα ἔξω άπό τό Χαλέπι, γιά τόν Ἑλληνορθόδοξο Μητροπολίτη Χαλεπίου Παῦλο Γιαζίγκι) καί τόν Μονοφυσίτη «Ἀρχιεπίσκοπο» Χαλεπίου Γρηγόριο Γιοχάνα Ἰμπραχίμ πού ἀπήχθησαν στίς 22/4/2013 καί γιά τόν Ἰταλό Ἰησουΐτη Πάολο Ντάλ Ὄλιο πού ἀπήχθη στίς 29/7/2013 στήν Ράκα καί πού ὅλοι κατέληξαν ὅμηροι τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους.