Πως μπορεί να μιλήση ο Χριστός σε έναν άνθρωπο που δικαιώνει τον εαυτόν του;

Είναι γεγονός αναντίρρητο ότι οι περισσότεροι από τους χριστιανούς σήμερα αγνοούμε την πνευματική μας κατάσταση. Είμαστε «νεκροί τοις παραπτώμασιν», και όχι μόνον δεν το αντιλαμβανόμαστε, αλλά και έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε πεπληρωμένοι των δωρεών του Παναγίου Πνεύματος, κοσμούμενοι υπό των αρετών. Δυστυχώς αυτή η αυτάρκεια που μας μαστίζει καταστρέφει το έργο της σωτηρίας. Πως μπορεί να μιλήση ο Χριστός σε έναν άνθρωπο που δικαιώνει τον εαυτόν του; Πως μπορεί να αναπτυχθή το μεγάλο χάρισμα της μετανοίας και του πένθους σε μια καρδιά που δεν αισθάνεται την ερήμωσή της; Οπότε δεν μπορεί να αναπτυχθή εσωτερική ζωή.

ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ??. - Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η... -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης


 https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=16014&mobile=on

Αντιμέτωποι ενός νέου Μωσαϊκού Νόμου -- σχόλιο του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Από ιστοσελίδα φέησμπουκ

- Ιωάννης Παπαρρήγας, χθές 30 Οκτωβρίου, έγραψε :

«1) Ἀκούγοντας μία ὁμιλία Κύπριου ἱεράρχη, μᾶς ἔκανε ἐντύπωση τὸ ἑξῆς λεγόμενον• ὁ π. Πορφύριος δείκνυε ''προφητικά'' το ποὺ ὑπάρχει νερὸ ὥστε νὰ πείσει τοὺς ἀνθρώπους διὰ νὰ τὸν ἐμπιστεύονται πνευματικά....

2) Τώρα τὸ πὼς γίνεται οἱ πάσης φύσεως ἀκραῖοι νὰ μὴν ἀποδέχονται το ὅτι ὑπάρχει ὁ ἰός, ἀλλὰ νὰ ἀποδέχονται ὅτι ὁ Μητροπολίτης Μαυροβουνίου ἐκοιμήθη ἀπὸ κορωνοιὸ καὶ μάλιστα νὰ τὸν ὀνομάζουν καὶ ''ὁμολογητὴ'' διότι ἀντιστάθη καὶ δὲν ἔκλεισε τὶς ἐνορίες του, εἶναι νὰ σὲ κάνει νὰ τραβᾶς τὰ μαλλιὰ τῆς κεφαλῆς σου...- Σχόλιο«... ὁ π. Πορφύριος δείκνυε ''προφητικά'' τό ποὺ ὑπάρχει νερὸ ὥστε νὰ πείσει τοὺς ἀνθρώπους διὰ νὰ τὸν ἐμπιστεύονται πνευματικά....»

- Σχόλιο

Ακολουθόντας τά βήματα ενός άλλου συνονόματος, τού γνωστού μας Μπίλαρυ - Μπίλ+Χίλαρυ - σκάνδαλο Λεβίνσκι -, ο ψεύτης Μπίλ Γκ. μάς ειδοποίησε ότι η νέα κανονικότης, θά προέλθει μετά τόν μαζικό εμβολιασμό ολάκερης τής ανθρωπότητας, καθότι πολυδύναμος καί πολυσυστηματικός ο κορονοϊός. Πολυσυστηματικός, διότι προσβάλλει πλείστα συστήματα τού ανθρώπινου οργανισμού.

Παραλάσσοντας, λοιπόν, αυτό που είπε ο Κύπριος Ιεράρχης, θά μπορούσε κανείς νά γράψει : «... ὁ Μπίλ Γκ. έδειξε ''προφητικά'' τό πώς ὑπάρχει σωτηρία, ὥστε νὰ πείσει τοὺς ἀνθρώπους διὰ νὰ τὸν ἐμπιστεύονται σαρκικά». Τό "σαρκικά" μπορεί νά γραφεί "χοϊκά", δηλαδή ψυχικά : Διάβαζε, μέ ψυχή λασπωμένη, σκοτεινιασμένη.

Οπότε, άτοπος δέν είναι ο λογισμός, μήπως βρισκόμαστε πρό ενός νέου Μωσαϊκού Νόμου, νόμου επιστημονικού, τόν οποίο πρέπει απαραιτήτως νά εμπιστευόμαστε, διότι ... εξ έργων νόμου δικαιώνεται - καί σώζεται - "πάσα σάρξ". Πάντα, όμως υπάρχει καί ένα "αλλά", 

«... διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.» (Γλ. β΄)

Τη Α΄ (1η) Νοεμβρίου μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων ΚΟΣΜΑ και ΔΑΜΙΑΝΟΥ.

Κοσμάς και Δαμιανός οι αυτάδελφοι Άγιοι Μάρτυρες, οι δια την δωρεάν παρ’ αυτών παρεχομένην ιατρείαν των ασθενών αποκληθέντες Ανάργυροι, ήσαν από τα μέρη της Ασίας, υιοί υπάρχοντες ευσεβούς τινός γυναικός ονόματι Θεοδότης, αποτελούν δε ούτοι την πρώτην συζυγίαν των φερόντων το όνομα Κοσμάς και Δαμιανός Αγίων Αναργύρων. Επειδή δε έχομεν τρεις συζυγίας Αγίων Αναργύρων φερόντων το αυτό όνομα Κοσμάς και Δαμιανός, δια τούτο και ίνα μη συγχυζώμεθα, όταν ακούωμεν τα ονόματα αυτών, θα είπωμεν πρώτον ολίγα τινά δια τας ετέρας δύο συζυγίας και είτα θα εισέλθωμεν εις το θέμα των σήμερον εορταζομένων Αγίων.

Γ. Ιωαννίδης: Νέα έρευνα για τη θνητότητα από κορωνοιό


 

Την αυτήν ημέρα. Ευχηθείτε μου αδελφοί...

 

Μακάριος ο Άγιος Γέρων Μάρτυς Μαρίνος που δεν κάμφθηκε από τις κρατικές επιδιώξεις, του άρχοντα του τόπου της ειδωλολατρίας το προκείμενο. 

Της Αγίας Μαρίνας εορτάζω όμως κάθε ονομαστική εορτή είναι ευκαιρία για ευχή, που τις έχω ανάγκη όπως η έρημος την βροχή. 

Ευχηθείτε μου αδελφοί, και ο Κύριος πάντοτε ομολογιακά να μάς κρατεί...

http://scripta---manent.blogspot.com/2020/10/blog-post_663.html

Σ.σ. Χρόνια Πολλά και ευλογημένα σε σένα και την οικογένειά σου αδελφέ μας Μαρίνο!

* Το ιστολόγιό σου δεν δέχεται σχόλια. Έτσι γράφω εδώ τις ευχές μου.

-------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου Μαρῖνε,

Σήμερα τό πρωΐ πρόσεξα στό ἑορτολόγιον, γιά πρώτην φοράν στήν ζωήν μου(!!!), ὅτι ὑπάρχει καί αὐτός ὁ Ἅγιος, ὁ Γέρων Μαρῖνος. Ἀμέσως σκέφθηκα ὅτι θά πρέπῃ να ἑορτάζῃς καί σήμερα! Χάρηκα πολύ μόλις εἶδα τήν ἀνάρτησίν σου. Εὔχομαι ὁλοψύχως ὁ Κύριος καί ὁ Ἅγιος Μαρῖνος νά σέ προστατεύουν, νά σ' ἐμψυχώνουν καί νά σέ κρατοῦν στίς ἐπάλξεις τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἔθνους.

«Συναφειακή θεολογία»

Κάποιοι «θεολόγοι» τῶν καιρῶν μας, ἀφοῦ ἐξάντλησαν κάθε μέθοδο ἐντυπωσιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων, ἐπιχειροῦν τώρα ἕνα προκλητικό βῆμα στή θεολογική τους σκέψη: Ὁμιλοῦν γιά νέο εἶδος θεολογίας, τήν ὁποία τοποθετοῦν πάνω καί πέρα ἀπό τήν πατερική θεολογία καί τήν ὀνομάζουν «συναφειακή θεολογία». Τί σημαίνει ὁ ὅρος «συναφειακή θεολογία»; Σύμφωνα μέ τήν ἑρμηνεία, πού δίνουν οἱ ἴδιοι, σημαίνει τό νά βρίσκεται ἡ θεολογική σκέψη σέ ἐπαφή (συνάφεια) μέ τά σύγχρονα προβλήματα, τά ὁποῖα, λένε, διαφέρουν πολύ ἀπό αὐτά, πού ἀντιμετώπισαν οἱ Πατέρες στήν ἐποχή τους˙ ἑπομένως δέν μποροῦμε νά τά ἀντιμετωπίσουμε μέ τήν πατερική θεολογία...

Αἱ ἀκέφαλοι κεφαλαί τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἀντιδροῦν -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Κύριε Διευθυντά,

Διαβάσαμε ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ζηζιούλα, ἀπευθυνόμενη στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο, γιὰ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ προκαλεῖ τὸ θέμα τῶν διαλόγων (οἱ συμπροσευχὲς παραβλέπονται) μὲ τοὺς ἑτερόδοξους. Ἡ ἐπιστολὴ καταλήγει: «Ἡ εὐθύνη ὅλων, μάλιστα δὲ τῶν ἐπισκόπων, τῶν τεταγμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ νὰ μεριμνοῦν διὰ τὴν διασφάλισιν τῆς κανονικῆς ἑνότητος τοῦ ποιμνίου των, εἶναι πελωρία». Κατὰ τὸ λαϊκὸ ἆσμα: «Τὰ ψεύτικα, τὰ λόγια, τὰ μεγάλα». Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς αὐτοὶ ποὺ εἴπαμε ὅτι ἡ ἕνωση δὲν θὰ γίνει ἀπὸ ἐπάνω (:τὶς προεξέχουσες ἀκέφαλες κεφαλὲς τῶν ποιμένων). Ὁ κ. Βάλτερ Κάσπερ, ἂν θυμᾶμαι, καὶ ἂν τὸν γράφω καλά, ἦταν αὐτὸς ποὺ εἶπε, ὅτι ἡ ἕνωση (μᾶλλον, ἡ ἐπιδίωξη γιὰ τὴν ἕνωση) εἶναι - προβλέπεται - νὰ γίνει ἀπὸ τὴ βάση. Οἱ διάλογοι θὰ γίνονται γιὰ ἕνα καὶ μοναδικὸ σκοπό. Γιὰ νὰ βλέπει συστηματικὰ ὁ ἀκατήχητος λαὸς τὶς ἀκέφαλες κεφαλὲς νὰ συνομιλοῦν, νὰ συζητοῦν, νὰ συναγελάζονται ἀντάμα. Αὐτὸ τὰ λέει ὅλα καὶ δὲν χρειάζεται τίποτα ἄλλο.

Ο Μέγας Βασίλειος γράφει:

Αυτοί που προσποιούνται ότι ομολογούν την σωστή Πίστη (Ορθοδοξία), αλλά έχουν κοινωνία με τους αλλοδόξους αυτούς μετά από συμβουλή και προτροπή αν δεν απομακρυνθούν από τις κακοδοξίες, όχι μόνον να μην έχουμε κοινωνία μαζί τους αλλά ούτε αδελφούς να τους ονομάζουμε.

---------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Γιά ὅσους θέλουν τό πρωτότυπον καί τήν ἀκριβῆ ἀναφοράν διά τοῦτο τό σημαντικώτατον χωρίον τοῦ Μ. Βασιλείου: «Οἵτινες τήν ὑγιῆ πίστιν προσποιοῦνται ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσι, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» [Migne, Patrologia Graeca (P.G.), τόμος 160, σ. 101].