Ο ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ -- Τοῦ κ. Θεοδώρου Γεωργοπούλου, Θεολόγου

Ἡ ἀγγλικανικὴ περιεκτικότης δικαιολογεῖ τὴ συνύπαρξη χριστιανικῶν καὶ εἰδωλολατρικῶν ἀντιλήψεων στὴ ζωὴ καὶ τὴ συμπεριφορὰ τῶν μελῶν της. Δυστυχῶς αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς περιεκτικότητος ἔχει εἰσέλθει πρὸ πολλοῦ καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὑπάρχουν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παραδοσιακοὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅ,τι πιστεύει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Καὶ ὑπάρχουν καὶ κληρικοὶ οἰκουμενιστές, ποὺ δὲν πιστεύουν στὴν Ὀρθοδοξία. Ὑπάρχουν καθηγητὲς τῶν θεολογικῶν σχολῶν, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν αἱρετικὲς διδασκαλίες ἢ εἶναι ὀρθολογιστὲς καὶ ἄπιστοι. Ὑπάρχουν θεολόγοι στὴ Μέση Ἐκπαίδευση, οἱ ὁποῖοι τυχαίως εὑρέθησαν στὶς θεολογικὲς σχολές, διότι ὁ τρόπος τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων τούς ἐξέβρασε ἐκεῖ. Αὐτοὶ στὰ σχολεῖα διδάσκουν, ἀλλὰ δὲν πιστεύουν ὅσα διδάσκουν. Ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τους ἄλλωστε μαρτυρεῖ περὶ τῆς ἀπιστίας τους καὶ τῆς πλήρους ἐκκοσμικεύσεώς τους. Κυκλοφοροῦν θεολογικὰ ἔργα, ποὺ ἀρνοῦνται βασικὰ δόγματα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Ἐφθάσαμε στὸ σημεῖο νὰ διακηρύττωμε ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ξεπερασμένοι καὶ ὅτι πρέπει νὰ πᾶμε σὲ μιὰ νέα μεταπατερικὴ θεολογία.

Η Δυτική Εκκοσμικευμένη "Εκκλησία" δεν σώζει. -- π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


Τη Ι΄ (10η) Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ και ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ των αυταδέλφων.

Ευλάμπιος και Ευλαμπία οι ένδοξοι Άγιοι Μάρτυρες και αυτάδελφοι κατήγοντο από την μεγαλούπολιν Νικομήδειαν, όντες νέοι ωραίοι την όψιν, το γένος περιφανείς, ζηλωταί δε της ευσεβείας θερμότατοι, ζώντες κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού εν έτει 296 ηγεμονεύοντος εν Νικομηδεία του Μαξίμου.

Σχόλιο του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Εἰς τό περιοδικόν "ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ" τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό ὁποῖον ἀπευθύνεται εἰς ἱερεῖς, εἰς τό τεῦχος τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 2012, σελ. 14, ἀναφέρεται τό ἀκόλουθον περιστατικόν:

Ὅταν ὁ γ. Παΐσιος ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν τοῦ Σινᾶ καί συνήντησε μουσουλμανάκια στήν αὐλή, ἀφοῦ πρῶτον τούς ἔμαθε ἕνα παιγνίδι πού ἔπαιξαν καί τούς ἄρεσε πολύ, στό τέλος τούς εἶπε: "Τώρα νά φωνάξετε δυνατά “δόξα στόν Ἀλλάχ”"! Τότε ἕνας μοναχός εἶπε: "Τί πράγματα εἶναι αὐτά, γέροντα, δόξα στόν Ἀλλάχ, ἐμεῖς εἴμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί"! Τότε ὁ γ. Παΐσιος τοῦ ἀπάντησε: "Γιατί ἄλλος νομίζεις εἶναι ὁ Ἀλλάχ ἀπό τόν Θεόν Πατέρα;" http://www.ecclesia.gr/greek/press/efimerios/index.asp ).

Ὅμως, ὅποιος δέν ἔχει τόν Υἱόν δέν ἔχει οὔτε τόν Πατέρα, λέγει τό ἱερόν Εὐαγγέλιον. Βλ. π.χ. Ἰω. 3:36 καί 5:23 καί ἀκόμη πιό καθαρά στό 1 Ἰω. 2:23: "πᾶς ὁ ἀρνούμενος τόν υἱόν οὐδέ τόν πατέρα ἔχει." Συνεπῶς, ὁ Ἀλλάχ εἶναι ψεύτικος θεός. Ἄς σημειωθῆ ὅτι τό περιοδικόν, τό ὁποῖον, ὅπως προανέφερα, ἀπευθύνεται εἰς ἱερεῖς, δέν ἔγραψε τά ἀνωτέρω ἐπικριτικῶς γιά τόν π. Παΐσιον, ἀλλά ἐπαινετικῶς!!! Συγκεκριμένως, ἔγραψε: «Ὁ γέροντας γνώριζε πολύ καλά τί ἔλεγε. Ποιός μᾶς λέει ἄν ἡ παιδική ψυχή, κάποια ἀπό ὅλες, δέν συγκράτησε αὐτή τήν ἐμπειρία ὥστε στό μέλλον νά τή δουλέψει μέσα του καί νά γίνει ἀφορμή νά γνωρίσει τό Χριστό»!!! Ὥστε, λοιπόν, οἱ "ἅγιοί" σας διδάσκουν τόν Ἀλλάχ διά νά προσελκύσουν ψυχές στόν Χριστόν; Ξέρετε κανένα ἀληθινόν Ἅγιον νά ἔπραξε τέτοια ἀτοπήματα;

-------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Μεταφέρω ἀπό τό γνωστόν ἐκκλησιαστικόν ἱστολόγιον Romfea τήν ἀκόλουθον εἴδησιν, ἡ ὁποία ἔχει πολλάκις δημοσιευθῆ εἰς διάφορα ἔντυπα:

"Ο Όσιος Γέροντας Παϊσιος και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνδεόντουσαν με μακροχρόνια πνευματική σχέση, για την οποία ο Πατριάρχης μιλούσε συχνά.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε το Άγιον Όρος αμέσως μετά την εκλογή και ενθρόνιση του στον Θρόνο του Πρώτου της Ορθοδοξίας.

Τότε ο Άγιος Παϊσιος δήμοσια έκανε την εξής μαρτυρία: «Ο Θεός μας έδωσε αυτά τα δύσκολα χρόνια τον καλύτερο Πατριάρχη»."

https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/1731-agios-pa%CF%8Asios-o-theos-mas-edose-ton-kalutero-patriarxi

Πῶς ὁ χειρότερος "πατριάρχης" προεφητεύθη ἀπό τόν γ. Παΐσιον ὡς ὁ καλύτερος;;; Μήπως ἐπειδή Παΐσιος καί Βαρθολομαῖος «συνδεόντουσαν με μακροχρόνια πνευματική σχέση», ὅπως μᾶς πληροφορεῖ αὐτό τό δημοσίευμα; Τί εἴδους "πνευματικήν σχέσιν" δύναται νά ἔχῃ εἷς Ὀρθόδοξος μ' ἕνα Οἰκουμενιστήν, ὁ ὁποῖος ἀπό τό 1970 γράφει (εἰς τήν Διδακτορικήν του διατριβήν, σελ. 73) ὅτι πρέπει νά τροποποιηθοῦν οἱ ἱεροί κανόνες, ἔτσι ὥστε νά ἐπιτρέπωνται ἐπί τέλους οἱ συμπροσευχές μέ ἑτεροδόξους, ἡ εἴσοδος στούς ναούς των κ.λπ. Τοὐτέστιν, νά μήν συμμορφωθῇ ὁ κλέπτης πρός τόν νόμον, ἀλλἀ νά προσαρμοσθῇ ὁ νόμος στά ἁμαρτωλά θελήματα τοῦ κλέπτου! Χαρά στό «προαιρετικόν χάρισμα» τῶν ψευδο-αγίων! Ὑπάρχουν καί ἄλλα τεκμήρια, πού εἶναι νά γελᾶς καί νά κλαῖς! Γράφουν παραπάνω ἕνα κάρρο ἀνοησίες καί πάλι οἱ πληρωμένοι κονδυλοφόροι τῶν Οἰκουμενιστῶν, πλανῶντες καί πλανώμενοι (καί πληρωνόμενοι, προφανῶς).

Ὁ Μητροπολίτης Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος : Ἑλληνικέ λαέ, ξύπνα!

...Κάπως ἔτσι ἦσαν τὰ πράγματα καὶ στὸ Βυζάντιο: οἱ  Ἄρχοντες τοῦ Λαοῦ γλεντοῦσαν καὶ οἱ Τοῦρκοι Κατακτητὲς ἔμπαιναν στὴν Πόλη!

Ἑλληνικὲ Λαέ, ξύπνα!  Ἡ Χώρα χάνεται!  Ἄφησε πιὰ τὸ λήθαργο!

Ὅσους, ἢ σχεδὸν ὅσους, βάλαμε νὰ φυλᾶνε Θερμοπύλες, ξέχασαν τὸ ρόλο τους!  Ἔγιναν πειθήνια ὄργανα ξένων συμφερόντων!  Ἡ ὑπόθεση τῆς SIEMENS τὸ ἀπέδειξε περίτρανα! Παίρνουν ἐντολὲς ἀπὸ ξένα κέντρα ἀποφάσεων. Καὶ καλοπληρώνονται! Παίρνουν τὴ μίζα τους! Γι᾽ αὐτὸ στὶς ἡμέρες μας ξαναζοῦμε τὸ λεχθέν:  “τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιμπραμένων, ὑμεῖς ἄδετε!” δηλ. ἐνῶ καίγονται τὰ σπίτια σας ἐσεῖς τραγουδᾶτε!

Ἑλληνικέ λαέ, ξύπνα!


Έχει πέσει «γραμμή» υπέρ του εποικισμού

Ακόμα και ο πάλαι ποτέ εθναμύντορας Αδωνις Γεωργιάδης είπε με στόμφο και κατηγορηματικά ότι η Ελλάδα είναι πολυπολιτισμική χώρα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, αναφερόμενος στη στάση της κυβέρνησης της Ν.Δ. απέναντι στους χιλιάδες εποίκους που έρχονται στην πατρίδα μας, δήλωσε: «Ολη η Ευρώπη είναι πολυπολιτισμική. Δεν είναι πολυπολιτισμική; Εχετε εσείς καμιά χώρα που είναι περίκλειστη και αεροστεγής στην Ευρώπη;» Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν είναι και η Ελλάδα πολυπολιτισμική και ο κ. Γεωργιάδης απάντησε «προφανώς»!
Φυσικά, όσα λέει ο κ. Γεωργιάδης δεν πρέπει να λαμβάνονται πάντα σοβαρά υπ' όψιν. Πολλοί, άλλωστε, είναι εκείνοι που θυμούνται με πόσο σκαιό τρόπο επιτίθετο εναντίον του κόμματος που τώρα υπηρετεί. Ωστόσο, επειδή έχει και υπουργική ιδιότητα, πρέπει να επισημανθεί ότι όσα είπε είναι ανακριβή.
Η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία, αλλά και η Αυστρία μπορούν να χαρακτηριστούν χώρες «περίκλειστες και αεροστεγείς» που δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τον πολυπολιτισμό. Αλλωστε, η σφοδρή αντίσταση που προβάλλουν στην απόπειρα της Ε.Ε. να επιβάλει μέσω της μαζικής μετανάστευσης τον εξισλαμισμό τους τις έχει φέρει απέναντι στις υπόλοιπες χώρες που ζητούν ποσοστώσεις - δηλαδή, αντί για απότομη και ραγδαία μεταβολή του εθνικού προφίλ των χωρών, τη σταδιακή αλλοίωσή τους μέσω μιας «ισόρροπης» κατανομής των μουσουλμάνων εποίκων.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ --- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ερμού 55, 7ος όροφος
τηλ. 2310 268.333
Θεσσαλονίκη
 
 Σας περιμένουμε σε μια πρώτη φιλική συνάντηση συνεργατών για να καθορίσουμε μαζί το πρόγραμμα ομιλιών της νέας περιόδου. Η συνάντηση θα κλείσει με ομιλία του κ. Μιχάλη Θ. Κουτσού, φιλολόγου-συγγραφέως, που θα γίνει στο γραφείο μας (Ερμού 55, 7ος όροφος) την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ., με θέμα:
Παγκοσμιοποίηση ένα σύγχρονο ανησυχητικό φαινόμενο (Παγκοσμιοποίηση: η παραποίηση της Παγκοσμιότητος)
         Η παρουσία σας για μας θα είναι χαρά και τιμή.

 
Με αγωνιστικούς  χαιρετισμούς        ---         Στέλιος Παπαθεμελής