Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς Πατέρας τῆς Θ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.


Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί! Η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά συμπίπτει με την 14η Νοεμβρίου. Η Σύνοδος όμως του 1368, η οποία διακήρυξε εις τον κόσμο την αγιότητα του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, λόγω των θαυμάτων τα οποία εποίει και όχι λόγω της παιδείας του, ούτε λόγω των συγγραμμάτων του, που είναι το υψηλότερο στην εποχή του επίτευγμα, αλλά και στην κορυφή συγχρόνως της αγιοπατερικής θεολογικής παραδόσεως, μετέφερε τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά εις την Β΄ Κυριακή των Νηστειών. Είναι μία πράξις συμβολική και αποφασιστική, διότι η σημερινή ημέρα τιμάται από τους Ορθοδόξους όλου του κόσμου ως επέκταση και προέκταση της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Είναι συνέχεια της νίκης της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και εν Χριστώ κοινωνίας εναντίον της πλάνης. Δεν είναι νίκη προσώπων εναντίον άλλων προσώπων, δεν είναι νίκη παρατάξεων εναντίον άλλης παρατάξεως η άλλων παρατάξεων, αλλά είναι η νίκη της Πίστεως. Ο θρίαμβος της Πίστεως ως τρόπου σκέψεως, ως τρόπου ζωής και εμπειρίας αγιοπνευματικής, που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο εις την θέωση. Είναι νίκη δηλαδή της σωτηρίας, την οποία εισήγαγε στην ιστορία ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, άσαρκος εις την Παλαιά Διαθήκη και ένσαρκος εις την Καινή Διαθήκη.
Για να κατανοήσουμε τη σημασία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον οποίο εις τον τίτλο της αποψινής ομιλίας ονομάζουμε Πατέρα της 9ης Οικουμενικής Συνόδου, θα ήθελα να οριοθετήσουμε τα συστατικά του τίτλου αυτού.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.


Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Ευτροπίου, Κλεονίκου, Θεοδωρίτου και Βασιλίσκου μαρτύρων.

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Βασιλίσκος, Εὐτρόπιος καὶ Κλεόνικος κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἀμάσεια τοῦ Πόντου καὶ ἔζησαν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (286 – 305 μ.Χ.). Ἦταν στρατιῶτες καὶ συγγενεῖς τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. Ὡς Χριστιανοὶ διαβλήθηκαν στὸν ἡγεμόνα Ἀσκληπιόδοτο, ὁ ὁποῖος τοὺς συνέλαβε καὶ τοὺς βασάνισε σκληρά. Ὅμως οἱ Μάρτυρες, ἀφοῦ παρουσιάσθηκε σὲ αὐτοὺς ὁ Κύριος καὶ ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος, ἔγιναν ὑγιεῖς. Μέσα στὴ φυλακὴ οἱ τρεῖς νέοι δὲν ἔχασαν οὔτε τὸ θάρρος οὔτε τὴν πίστη τους. Ἀντιθέτως ἐξακολούθησαν νὰ λατρεύουν τὸν Ἕνα καὶ Ἀληθινὸ Θεό. Μὲ τὸ κήρυγμά τους καὶ τὸ παράδειγμα ποὺ προσέφερε τὸ ἦθος, ἡ ἀντοχὴ καὶ τὸ θάρρος τους, ὁδήγησαν πολλοὺς

π. Θεόδωρος Ζήσης: ποῦ φθάσαμε Θεέ μου!


Μᾶς συνέχουν ἀκόμη θλίψη καί πόνος, γιατί οἱ συνεχεῖς ἐκπτώσεις στό δόγμα καί στό ἦθος, ἀποτέλεσμα τοῦ συγχρωτισμοῦ μας, μέσῳ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μέ αἱρέσεις πού διέστρεψαν καί διαστρέφουν τό Εὐαγγέλιο, πού ἀλλοίωσαν τήν πατροπαράδοτη πίστη καί δικαιολογοῦν ἀκόμη καί πάθη ἀτιμίας, συνετέλεσαν στό νά ἐπιπολάζουν πλέον καί στήν δική μας αὐλή παρόμοια φαινόμενα, νά χάνονται ψυχές ἀπό συνεχῆ καί ποικίλα σκάνδαλα, εἰς ἕνα ἀπό τά ὁποῖα ὁ αὐτουργός ἐπίσκοπος, πρωτεργάτης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί συνεργός τῶν οἰκουμενιστικῶν ἀνοιγμάτων τῆς πρώην συνετῆς καί παραδοσιακῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, βρίσκεται στή φυλακή καταδικασμένος ἀπό πολιτικό ποινικό δικαστήριο. ᾿Επίσκοποι, ἱερεῖς, μοναχοί καί λαϊκοί, ὁδηγοῦνταν παλαιότερα στίς φυλακές, γιά τήν πίστη καί τήν ἁγία ζωή τους, μάρτυρες καί ὁμολογηταί τῆς ᾿Ορθοδοξίας, καί τώρα —ποῦ φθάσαμε Θεέ μου!— ὁ κόσμος πού περιμένει νά τοῦ διδάξουμε τήν δικαιοσύνη καί τήν ἁγιότητα, νά τόν σώσουμε ἀπό τό κακό καί τήν ἁμαρτία, δικάζει καί τιμωρεῖ τούς σωτῆρες του γιά τήν ἀνήθικη, σπάταλη καί τρυφηλή ζωή τους. «᾿Εάν τό ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται;» ᾿Επιβεβαιώνονται μᾶλλον οἱ προφητεῖες τοῦ ῾Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος προέβλεψε ὅτι ὁ Παπισμός καί οἱ κακοί καρποί του, οἱ Προτεστάντες, θά εἶναι ἡ αἰτία ὅλων τῶν πνευματικῶν κακῶν, λέγοντας· «Τόν Πάπαν νά καταρᾶσθε, διότι αὐτός θά εἶναι ἡ αἰτία». ᾿Επίσης προέβλεψε τήν ἠθική ἐξαχρείωση καί ἀσέβεια τῶν κληρικῶν λέγοντας· «Οἱ κληρικοί θά γίνουν οἱ χειρότεροι καί ἀσεβέστεροι ὅλων».

π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Β΄ Νηστειῶν, Μάρκ. 2, 1-12)


Some brothers visited Abba Anthony and they said to him:


‘Tell us a saying [indicating] how we are to be saved.’ The elder said to them: ‘Have you not heard the Scripture? That is good enough for you,’ but they said: ‘We want to hear [it] from you, father.’ So the elder said to them: ‘The Gospel says: “If someone hits you on they right cheek, turn the other one to him too”‘ [Mt 5:39]. ‘We cannot do that,’ they told him. The elder said to them: ‘If you cannot turn the other [cheek], at least patiently endure the one [blow].’ ‘We cannot do that either,’ they told him. The elder said: ‘If you cannot do that either, do not return [the blow] you received,’ but they said: ‘Nor can we do that.’ So the elder said to his disciple: ‘Make them a little soup, for they are sick.’ and he said to them: ‘if you cannot do this and you will not do that, what am I to do for you? There is need of prayer.

Η Παναγία η Παντάνασσα η προστάτις της ΣικίνουΗ Παναγία η Παντάνασσα είναι η προστάτις της Σικίνου. Για την εύρεση της εικόνας της Θεοτόκου γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Βουρλάκος, Αρχιερατικός Επίτροπος Σικίνου.
«Τα παλιά τα χρόνια, στο μικρό νησί της Σίκινου, που βρίσκεται μεταξύ των νησιών Ίου και Φολεγάνδρου και βόρεια της Σαντορίνης, υπήρχαν πολλές ιδιόκτητες εκκλησίες, οι οποίες είχαν και τον εφημέριό τους. Στον εφημέριο λοιπόν μίας εξ αυτών των εκκλησιών, που ήταν αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο, συνέβη το παρακάτω θαυμαστό γεγονός.

Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία!


Ποιός μπορεί να εκφράση το μεγαλείο της Παναγίας μας; Η πρώτη μετά τον Ένα.
Η Αειπάρθενος είναι η γυνή, «εξ ης πηγάζει τα κρείττω». Διότι είναι η ευεργέτις όλου του ανθρωπίνου Γένους. Χάρις στην ιδική Της αρετή, επισκέφθηκε την γη ο Ύψιστος Θεός και σώθηκε ο κόσμος. Κανένας άλλος απόγονος της Εύας δεν ευεργέτησε τόσο την ανθρωπότητα όσο η στοργική Αυτή Μητέρα του Θεού. Υπέφερε Αυτή και ταλαιπωρήθηκε για την σωτηρία ολοκλήρου της ανθρωπότητος.
Αυτή είναι και ευεργέτις του κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού προσωπικά. Ποιός πιστός Ορθόδοξος δεν ωφελήθηκε από την Θεοτόκο; Ποιός Χριστιανός στα βάσανά του δεν έτρεξε σε Αυτήν και δεν βοηθήθηκε θαυματουργικά; Σ’ Αυτήν δεν καταφεύγουμε περισσότερο και από την μητέρα μας; Στα βάσανα που μας κτυπούν, «Παναγιά μου»! δεν φωνάζουμε;

Β' Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου


Του θεολόγου Νικολάου Πανταζή :


Οι “ήρωες, λέοντες και μαχητές” επίσκοποι, οι πνευματικοί, εξομολόγοι, μοναχοί, μοναχές, ηγούμενοι, ασκητές και χαρισματούχοι γέροντες, οι θεολόγοι καθώς και οι πιστοί λαϊκοί, όλοι βρίσκονται αμετανοήτως σε Θεομίσητη, αντορθόδοξη και αντιπατερική κοινωνία με αυτήν την ήδη Συνοδικώς καταδικασμένη αίρεση της Εικονομαχίας.


οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν


π Σεραφείμ Ζήση μοναχού, Ο Μέγας Αθανάσιος & η Σύνοδος του Κολυμπαρίου


Ο Θ. Α. άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙ...":


Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κο Πανταζή για το περιεκτικό και ομολογιακό του κείμενο το οποίο θα το αποθηκεύσω στον υπολογιστή και θα το εκτυπώσω! Είναι υπέροχο κείμενο.

Το σχόλιο που θέλω να κάνω πάνω σε αυτά που γράφει με τα οποία συμφωνώ απόλυτα ως προς το πνεύμα, είναι το εξής:

Οι Οικουμενικές Σύνοδοι είναι επτά και όχι περισσότερες, ούτε θα γίνουν ποτέ περισσότερες.
Οι επτά Οικουμενικές Σύνοδοι έχουν λύσει όλα τα τεχνάσματα του διαβόλου, έχουν καταρρίψει όλες τις διαβολικές ιδέες και πνευματικές του εχθρού διαστροφές με τις οποίες δηλητηριάζει τις ανθρώπινες ψυχές και τις οδηγεί στον θάνατο.

Οι Πανορθόδοξες Σύνοδοι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Μεγάλου Φωτίου έγιναν για να ενισχύσουν το ορθόδοξο πνεύμα, ως όφειλαν, και να κάνουν
update στις ψυχές των προβάτων που τους έδωσε ο Θεός να ποιμάνουν. Όχι για να "ενημερώσουν" τα κείμενα των επτά Οικουμενικών Συνόδων τα οποία είναι πλήρη!