Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας


Ύμνοι εις την Θεοτόκον -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.


Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Η Σύναξις του αρχιστρατήγου Γαβριήλ, Στεφάνου ομολογητού, Λουκά νεομάρτυρος (1802).

Τὸ ὄνομα Γαβριὴλ σημαίνει τὴν ἰσχὺ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἄρχων Γαβριὴλ εἶναι ἕνας ἐκ τῶν τριῶν Ἀγγέλων ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ἁγία Γραφή. Ἀπεστάλη ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν Ζαχαρία, γιὰ νὰ τοῦ ἀναγγείλει τὴν γέννηση τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, στὴν Παρθένο Μαριάμ, γιὰ νὰ τὴν χαιρετίσει καὶ νὰ φέρει τὸ μήνυμα τῆς ἐπικείμενης γέννησης τοῦ Λυτρωτοῦ καὶ στὸν Προφήτη Δανιήλ, γιὰ νὰ ἐξηγήσει τὰ ὁράματα τὰ ὁποῖα εἶχε δεῖ αὐτὸς καὶ νὰ ἀποκαλύψει τὸν χρόνο τῆς ἐλεύσεως τοῦ Μεσσία. Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἐπειδὴ προανήγγειλε τὴ Σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Ἐλευθερία ἀπὸ τὴν δουλεία καὶ δουλικὴ ἐλευθερία -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ


«Ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ» (Ρωμ. 6, 22). Ἡ ἀναφορὰ τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου στὴν ἐλευθερία ἔχει γίνει πληθωρική. ∆ιότι ὑπάρχουν σ᾽ ὅλο τὸν κόσµο εὔλογες ἀφορµές γι᾽ αὐτό. Ἡ ἐξάπλωση τυραννικῶν καθεστώτων, ἡ συχνὴ καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων, ἡ κοινωνικὴ καταπίεση καὶ ἀδικία προκαλοῦν ἀντιδράσεις, ἀπελευθερωτικὰ κινήµατα, διακηρύξεις, ἀγῶνες καὶ θυσίες γιὰ τὴν ἐλευθερία. Ὁ Ἀπ. Παῦλος µᾶς βοηθεῖ νὰ προσεγγίσουµε (Ρωµ. 6, 18-22) µὲ τὸν «νοῦν» τοῦ Χριστοῦ τὸ νόηµα τῆς ἐλευθερίας.
 Ἡ κατὰ Χριστὸν ἐλευθερία Πῶς νοεῖ ὁ Χριστιανισµός, ὡς Ὀρθοδοξία τὴν ἐλευθερία; Πῶς ζεῖ ὁ πιστὸς στὸν Χριστὸ ἄνθρωπος τὴν ἐλευθερία; Ὁ Θεὸς τίµησε τὸν ἄνθρωπο µὲ τὸ «αὐτεξούσιο», µὲ δυνατότητα δηλαδὴ «αὐτοδιαθέσεως», ποὺ συνίσταται στὴν δυνατότητα ἐκλογῆς. Ἡ ἐλευθερία µας ὅµως δὲν εἶναι ἀπόλυτη αὐτονοµία, ἀσυδοσία. Συνοδεύθηκε ἀπαρχῆς µὲ κάποια θεϊκὴ προειδοποίηση:

16η ΕΚΠΟΜΠΗ (2018-3-16) Ο π. Θ. Ζήσης στο ''Ράδιο Ενημέρωση 92,2''


25η Μαρτίου --- ‘‘Ζήτω η Ελλάς’’ Ανησυχούμε και απελπιζόμεθα, όταν μελετούμε τους εκτεθέντας από την Εθνικήν Στατιστικήν Υπηρεσίαν αριθμούς, εν σχέσει προς το δημογραφικόν πρόβλημα της Ελλάδος.  Εκ των αριθμών, αποδεικνύεται ότι η πατρίς μας είναι άτεκνος σχεδόν χώρα, χώρα, κατά το πλείστον, γερόντων!  Ποίος θα το εφαντάζετο;  Οι Έλληνες, δυστυχώς κατ’ όνομα οι πλείστοι Ελληνορθόδοξοι, εγένοντο αρνηταί της ζωής, φυγότεκνοι, στείροι!  Ωσάν να μη υπήρξαν απόγονοι ενδόξων όντως προγόνων, οι οποίοι εξύψωσαν την ιδέαν και αξίαν του Ανθρώπου και του Ανθρωπισμού όσον ουδέν άλλο έθνος επί της γης.  Η δε πολιτεία, άνευ βουλής ενεργήσασα, εψήφισε νόμον περί αμβλώσεων δια του οποίου φονεύονται 300—400 χιλιάδες  Ελληνορθόδοξα νήπια ετησίως και όντως επεδεινώθη επικινδύνως το δημογραφικόν πρόβλημα της Χώρας.  Υπό το πνεύμα του δήθεν «εκδημοκρατισμού» της οικογένειας, του γάμου και του ατόμου ηλλοίωσε το Οικογενειακόν δίκαιον και ενομιμοποίησε την μοιχείαν και ομοφυλοφιλίαν.  Με την ανεξέλεγκτη δε και μεθοδευμένη μετακίνηση ξένων πληθυσμών στον Ελληνικό χώρο, η πολιτεία θα επιδεινώση ακόμα περισσότερον την πληθυσμιακήν αλλοίωση και θα βοηθήση την ανάπτυξη ξένων ισχυρών μειονοτήτων, που θα δρουν διασπαστικά στο τέλος, ως πέμπτη φάλαγξ εντός των τειχών. Η πολιτεία μεθοδευμένα ηλλοίωσε, την Χριστιανικήν αγωγήν του Λαού και τας ηθικοθρησκευτικάς του αξίας, διότι η φυγοτεκνία είναι θέμα κυρίως ηθικόν.  Ηλλοίωσε και το εθνικόν φρόνημα.  Είναι ολοφάνερον, ότι η εθνική συνείδησις έχει σήμερον αμβλυνθή κυρίως στις ψυχές των νέων!  Εφ’ όσον δεν υπάρχει μέσα μας έντονον το αίσθημα της φιλοπατρίας, πώς είναι δυνατόν να σκεπτόμεθα το μέλλον της Ελλάδος;  Έτσι, αφού οι Έλληνες αντέστησαν επί χιλιετίας εις αφανιστικούς κινδύνους, ήδη εξαφανίζονται ειρηνικώς και αφ’  εαυτών!
‘‘Ζήτω  η Ελλάς,’’ αναφωνούν, κατά τα επετειακά ειωθότα, οι ομιληταί.  Αλλά πώς θα ζήση η Ελλάς χωρίς Έλληνας;

Στερνή μου γνώση

H κοινωνία αντιλήφθηκε το λάθος τώρα που η απειλή από την Τουρκία έγινε κάτι παραπάνω από εμφανής

Από τον
Σάββα Καλεντερίδη


Όταν τα προηγούμενα χρόνια, είτε από τις θέσεις που κατείχα στην κρατική ιεραρχία είτε αργότερα μέσα από την αρθρογραφία, προσπαθούσα με στοιχεία να αποδείξω τη μείζονα απειλή εθνικής ασφάλειας που συνιστά η Τουρκία και υπογράμμιζα την ανάγκη για την αντιμετώπισή της, έτρωγα τη στάμπα του «τουρκοφάγου», για να μην αναφερθώ σε άλλους, χειρότερους χαρακτηρισμούς.

Ολα αυτά τα χρόνια που ένα ολόκληρο σύστημα απαξίωνε ανάλογες θέσεις, καλλιεργώντας ταυτόχρονα ένα κλίμα εφησυχασμού, είχαμε καταστροφικές εξελίξεις σε δύο τομείς.

Ο ένας ήταν ο τομέας της Αμυνας. Οι πρωθυπουργοί τοποθετούσαν στο υπουργείο Αμυνας ό,τι χειρότερο διέθετε ο πολιτικός μπαχτσές, που ούτως ή άλλος ήταν γεμάτος με ζιζάνια, με ελάχιστες, φυσικά, εξαιρέσεις.

Ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῶν Ἰβήρων (Παναγίας Πορταϊτίσσης)


Το αθάνατο κρασί του '21

Ενώπιον των δυσκολιών αντλούμε δύναμη από  τους αγωνιστές της εθνικής ελευθερίας

Από τον
Κωνσταντίνο Χολέβα*


Με ανάμεικτα συναισθήματα τιμούμε σήμερα τη συμπλήρωση 197 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Από τη μία πλευρά οι προκλήσεις των Σκοπιανών και των Αλβανών, η παράνομη κράτηση στην Αδριανούπολη δύο Ελλήνων στρατιωτικών και ο νέος οθωμανισμός-επεκτατισμός του Ερντογάν μάς καθιστούν ανήσυχους για την ειρήνη στην περιοχή μας. Επίσης, μας προβληματίζει η δημογραφική μας παρακμή, όπως καταδεικνύει και η μελέτη του Ινστιτούτου του Βερολίνου, η οποία ανακοινώθηκε προ ολίγων ημερών. Εχουμε έναν από τους πιο γηρασμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη. Ενας στους πέντε Ελληνες είναι άνω των 65 ετών.
Και, γενικότερα, μας στενοχωρεί η προσπάθεια των κυβερνώντων να επιβάλουν ένα διχαστικό κλίμα. Μας ενοχλεί η αμφισβήτηση του εθνικού και χριστιανικού περιεχομένου που πρέπει να έχει η Παιδεία. Από την άλλη πλευρά, λαμβάνουμε ορισμένα μηνύματα συγκρατημένης αισιοδοξίας, τα οποία μας επιτρέπουν να ελπίζουμε ότι η μαγιά -που θα έλεγε και ο Μακρυγιάννης- επιβιώνει παρά τα θεριά που προσπαθούν να μας δαγκώσουν.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ -- ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


25 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τάμα του Έθνους
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΥΜΩΝΟΥΝ
ΠΡΟΤΟΥ ΠΕΙΝΑΣΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ἡ Καθηγήτρια κ. Θεοδώρα Μαρκάτου, γράφει στὸ πόνημά της

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΡΩΟ
TOΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
(1830-1930)

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ '21


Ταινία. Ζάλογγο το Κάστρο της Λευτεριάς. 1959