"Παποκεντρική Παγκοσμιότης-Οικουμενισμός" (Ντοκιμαντέρ)


Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

 3. Ως προς την κατάτμηση των Παλαιοημερολογιτών σε παρατάξεις, ο αγαπητός o Misha αγνοεί, ή μάλλον θέλει ν’ αγνοεί, ότι υπάρχει Μία αγία καθολική και αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία αυτή εξακολουθεί και μετά την 10η Μαρτίου 1924, ημερομηνία κατά την οποία οι Λατινόφρονες επίσκοποι της Ελλάδος θέλησαν να εισαγάγουν σ’ αυτή το φράγκικο ημερολόγιο, να ακολουθεί το πατροπαράδοτο Παλαιό Ημερολόγιο και να μη «κοινωνεί» με τους αιρετικούς Πατριάρχες, Αρχιεπισκόπους, επισκόπους και γέροντες του Νεοημερολογιτισμού! 

Τις λες, αδελφέ Misha;

Bless The Lord (Psalm 102) Ευλόγη ή Ψυχή μού (πσαλμός 102) -- Orthodox Hymns


Ταλαίπωρε Έλληνα....Ποιος διαμορφώνει την ιστορία;

Χριστιανός ων Ορθόδοξος, με την χάριν του Θεού, είμαι δέσμιος της διδασκαλίας της αγίας Εκκλησίας μου. Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτόν μου επικινδύνους και αναποδείκτους ελευθέρους συλλογισμούς, αλλά οφείλω να αποδεχθώ ανεπιφυλάκτως τι εδίδαξαν οι άγιοι Πατέρες, που μας παρέδωσαν ως καθολικήν εμπειρικήν εν Αγίω Πνεύματι διδαχήν, ως προς το ερώτημα αυτό.
Και ορατώς μεν φαίνεται, ότι τα πάντα ακολουθούν νομοτελειακώς τον δρόμον αιτίων και αιτιατών, μιας ατελείωτης, απτής και ορατής, αιτιοκρατίας, ενός ανυπερβλήτου ντετερμινισμού, που μόνο τα φανερά θαύματα αναστέλλουν την αναπόφευκτη πορεία της ιστορίας, που διαμορφώνει η ανθρωπίνη δραστηριότης. Η αόρατη όμως και αθέατη πλευρά, ο Θεός, αποτελεί τον βέβαιο και υπεραισθητόν έτερο παράγοντα της ιστορίας του κόσμου.
Αποτελεί θεμελιώδη διδασκαλία της Εκκλησίας, ότι ο Θεός «έως άρτι εργάζεται». Δεν παύει να «εργάζεται», αλλά και να συνεργάζεται, αφού «συνεργοί Θεού εσμέν». Μετά το δόγμα της Δημιουργίας ακολουθεί το δόγμα της Προνοίας, δι’ όλη την κτίση, που τα πάντα συντηρεί και συνέχει με άρρητη αγαθότητα.
Με τα λογικά όμως όντα, πλην της προνοίας Του γι’ αυτά, ως πρόσωπα, τιμημένα με το αυτεξούσιο και την ελευθερία, συνεργάζεται και δημιουργεί την προσωπική και παγκόσμια ιστορία. Και η «συμπεριφορά» του Θεού, έναντι των ανθρώπων, είναι ανάλογη με τη γνώση ή την αγνωσία τους. Οι Προφήτες, τα στόματα του Θεού, συνεχώς ήλεγχαν τις παρανομίες του Ισραήλ και προέλεγαν τις μάστιγες του Θεού με το : «ανθ’ ων…», δηλαδή για τις συγκεκριμένες αμαρτίες και παρανομίες τους θα υποστούν διάφορες θλίψεις. Τόσον οι απειλές, όσο και οι κολασμοί, με παιδαγωγικό χαρακτήρα, γεμίζουν τα προφητικά βιβλία και ένας αλάθητος οδηγός των σχέσεών μας με τον Θεόν, ημών των χριστιανών, είναι η ιστορία του εβραϊκού λαού.

Αποκορύφωμα δε της παιδαγωγικής τιμωρίας του, για την αντίχριστη συμπεριφορά του, ήταν ο διασκορπισμός του σκληροτραχήλου αυτού λαού σύμφωνα με τον λόγον του Ιησού: «ήξουσιν ημέραι επί σε και περιβαλούσιν οι εχθροί σου χάρακά σοι και περικυκλώσουσί σε και συνέξουσί σε πάντοθεν, και εδαφιούσί σε και τα τέκνα σου εν σοι, και ουκ αφήσουσιν εν σοι λίθον επί λίθω, ανθ΄ ων ουκ έγνως τον καιρόν της επισκοπής σου…» (Λουκ. 19,41 ). Τα λόγια του Ιησού πραγματώθηκαν κατά τον τραγικότερο τρόπο......

μ.θ.δ.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. Μελετίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, Αντωνίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Χρήστου νεομάρτυρος του κηπουρού (1748).

Ὁ Ἅγιος Μελέτιος γεννήθηκε περὶ τὸ 310 μ.Χ. στὴ Μελιτηνὴ τῆς Μικρᾶς Ἀρμενίας. Ἡ μαρτυρία περὶ τῆς πρώτης ἐμφανίσεώς του στὸ προσκήνιο τῆς ἱστορίας, λίγο μετὰ τὸ ἔτος 357 μ.Χ., τὸν καταδεικνύει ὡς ἀντίπαλο τῶν αἱρετικῶν Ὁμοιουσιανῶν καὶ ὀπαδὸ τοῦ Ἐπισκόπου Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης Ἀκακίου, ὁ ὁποῖος διὰ Συνόδου, τὸ ἔτος 358 μ.Χ., ἐκλέγει τὸν Ἅγιο Μελέτιο ὡς Ἐπίσκοπο Σεβαστείας.

ΠΟΡΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟΝ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Ανησυχούν οἱ ἄνθρωποι γιά ὅσα μεθοδεύουν οἱ πολιτικοί. Δέν τούς ἔχουν ἐμπιστοσύνη, γιατί ἔχουν διαπιστώσει ὅτι τούς λείπει τό ἦθος, τά ὁράματα γιά τήν πατρίδα καί ἡ σταθερότητα στίς ἀπόψεις τους. Οἱ σκέψεις καί οἱ πράξεις τῶν πολιτικῶν εἶναι σέ διαρκή ἐξέλιξη. Οἱ ἴδιοι στοχεύουν στή διατήρηση τῆς θέσης τους ἤ στήν ἀναβάθμισή τους, ὅταν βρίσκονται στήν ἀντιπολίτευση. Ὁ λαός ἔχει ἀπογοητευθεῖ πιά. Δέν ἀποδέχεται τίς ἐκκλήσεις καί διευκρινίσεις τους. Δυστυχῶς, δέν πρόκειται νά προοδεύσει ἡ πατρίδα. Δεν ὑπάρχει ἐλπίδα οἱ πολιτικοί νά γίνουν εὐσυνείδητοι καί νά βάζουν πρῶτα τό κοινό ὄφελος καί μετά τό προσωπικό. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί μέ πολλούς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται γιά τά συμφέροντά τους καί τήν προαγωγή τους. Μένουν ἀδιάφοροι γιά τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι συμβιβασμένοι μέ τόν κόσμο. Δέν μπορεῖ νά τούς παρομοιάσει κανείς με βράχους, ὅπου σπᾶνε τά κύματα τῆς ἁμαρτίας. Ἐπιτυχέστερο εἶναι νά πεῖ κανείς ὅτι μοιάζουν μέ τά βότσαλα, πού συνεχῶς ἀνεβοκατεβαίνουν στήν ἀμμουδιά ἀπό τή διαρκή κίνηση τῶν κυμάτων, χωρίς νά προβάλλουν τήν παραμικρή ἀντίσταση.

Του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη Καθηγητού Π.Α :

...Γράφετε, σεβαστοί πατέρες, ότι οι οικουμενιστές πατριάρχες και λοιποί, αυτήν την παναίρεση του οικουμενισμού: 
«την διδάσκουν “γυμνή τη κεφαλή”, την εφαρμόζουν και την επιβάλλουν στήν πράξη κοινωνούντες παντοιοτρόπως μέ τούς αιρετικούς, με συμπροσευχές, ανταλλαγές επισκέψεων και ποιμαντικές συνεργασίες»!
 

Με το κείμενο αυτό, περιγράφετε κατά λέξη τον ΙΕ΄ κανόνα της πρωτοδευτέρας, ο οποίος σας δίνει το δικαίωμα να διακόψετε το μνημόσυνο των πατριαρχών, αρχιεπισκόπων και επισκόπων.
 

Δεν το κάνετε όμως, και δεν θα το κάνετε ποτέ!
 

Ένα συγκλονιστικό θαύμα του Αγίου Χαραλάμπους!

Μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία για το πως ο Άγιος Χαράλαμπος, έσωσε τα Φιλιατρά το  1943 όταν το Γερμανικό Στρατηγείο της Τρίπολης διέταξε τον Γερμανό Διοικητή των Φιλιατρών, Κοντάου, να κάψουν την πόλη, να σκοτώσουν τους πρόκριτους και να συλλάβουνε 1.500 κατοίκους της για να τους στείλουν στα στρατόδπεδα της Γερμανίας, καθώς οι αντάρτες είχαν προβεί σε κάποιο σαμποτάζ.
Ο Κοντάου έδωσε με τη σειρά του διαταγή στους στρατιώτες του να προχωρήσουν την επομένη στις 6.00 π.μ. στην εκτέλεσή της.
Μόλις το πληροφορήθηκε αυτό, ο ιερέας Θεόδωρος Κωτσάκης, από τα Φιλιατρά,

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 – ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ -- ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

Η δύναμη της μετάνοιας
“Αναστάς πορεύσομαι προς τον πατέρα μου και ερώ αυτώ, πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου”.
Η περιπέτεια του άσωτου υιού, ο οποίος όμως στο τέλος αποτόλμησε την μεγάλη ανάβαση μέσω της οποίας κατέκτησε τη σωτηρία, μάς δίνει τη δυνατότητα να αποκομίσουμε πνευματικά μηνύματα, ως οδοδείκτες μιας πορείας που μπορεί να μας ανεβάσει και εμάς στην αγκαλιά του Ουράνιου Πατέρα.
Η πτώση
Ο μικρός υιός της παραβολής έτρεφε τη ψευδαίσθηση ότι θα μπορούσε να μπει σε τροχιά

Δίκαιη λύση προϋποθέτει αποτρεπτική ισχύ επιβολής -- του Στέλιου Παπαθεμελή*


Για την Γενεύη Νο1 Ερντογάν, Γκιλντιρίμ, Τσαβούσογλου και όλο το κακό συναπάντημα 
της γείτονος, περιλαμβανομένων και των εναπομεινάντων, εκτός φυλακής στρατηγών της 
υπήρξαν ωμοί και κατηγορηματικοί στην αξίωσή τους να διατηρηθεί εσαεί ο Αττίλας 
και οι δυσώνυμες εγγυήσεις τους με στόχο τον γεωπολιτικό έλεγχο ολόκληρης της 
Μεγαλονήσου. Θα ανέμενε κανείς ότι τούτων ούτως εχόντων καμία ελληνική ηγεσία 
Κύπρου-Ελλάδος δεν θα διενοείτο λίγες εβδομάδες μετά το φιάσκο της Γενεύης  1,  
να προσέλθει σε άλλη Γενεύη 2  χωρίς να αλλάξει τίποτε που να αποδεικνύει 
διαφοροποίηση στάσεως της Τουρκίας. Τουναντίον μάλιστα πυκνώνουν σε καθημερινή βάση 
οι έργω προσβολές της ελληνικής κυριαρχίας με μπαράζ παραβάσεων, παραβιάσεων  και 
υπερπτήσεων. 

Αυτά γράφει ο αδελφός μας Ιουστίνος

Αγαπητέ Θανάση,

θέλω να σε ρωτήσω, ο μακαριστός  γέρων Παϊσιος θαυματουργεί και μετά θάνατον, ναι ή όχι;  Εάν ναι, τότε παραδέχεσαι ότι είναι άγιος. Εάν  όμως δεν αποδέχεσαι την αγιότητά του, τότε ρώτησε, βρε παιδάκι μου, τους χιλιάδες πιστούς που έγιναν μάρτυρες της αγιοσύνης του και μετά την κοίμησή του. Αν πάλι δεν θέλεις να μάθεις, τότε δικό σου θέμα , απλά κινδυνεύεις να  μείνεις πιστός σε ένα ημερολόγιο.... Αυτό από μόνο του δεν σώζει Θανάση μου! 

Ο/Η Δ.Π. άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Αποτείχιση από την αίρεση...":

Η διακοπή μνημοσύνου του Αθηναγόρα από τους τρείς Μητροπολίτες τελικά σταμάτησε στον διάδοχό του, παρόλο ότι συνέχισε την γραμμή του προκατόχου του, ακριβώς διότι δεν ήταν πλήρης Αποτείχιση από τους Φιλαιρετικούς, διότι κοινωνούσαν με μνημονευτές του Αθηναγόρα. Το ίδιο έπαθαν και Μοναστήρια του Αγίου Όρους, πλην της Εσφιγμένου, και εκείνα διέκοψαν το μνημόσυνο του Αθηναγόρα, αλλά συλλειτουργούσαν με Αγιορείτες που τον μνημόνευαν και να σήμερα η κατάληξή τους να ανέχονται τη " Σύνοδο " της Κρήτης και να συντάσσονται με τους διώκτες των Ορθοδόξων. Εάν το κίνημα του Πατρός Ζήση και των συν Αυτώ ακολουθήσουν μία παρόμοια Αποτείχιση, δηλαδή απλώς Αποτείχιση διαμαρτυρία, τότε είναι σίγουρο ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει ημερομηνία λήξης και θα αποτύχει, όπως απέτυχε να σταματήσει την εξέλιξη της Αίρεσης και η προσπάθεια που έγινε επί Αθηναγόρα και κατόπιν, με τις ίδιες ή και χειρότερες τελικές συνέπειες. Προσωπικά πιστεύω, ότι ή θα πρέπει να γίνει πλήρης ομολογία ή καλύτερα να μην κουράζονται άδικα και ευρεθούν μελλοντικά στη δυσάρεστη θέση να ζητούν συγγνώμη από αυτούς που σήμερα καταγγέλουν για Αίρεση.

ΝΕΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.


ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ – Ο ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ -- Τοῦ Ἠλία Δ. Μπάκου Δρ. Θεολογίας–Φιλολόγου

Τὸ Συνοδικόν τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὅπως αὐτὸ διαμορφώθηκε ἀπὸ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες καὶ ὑστέρα, ἀναγινώσκεται, ἀποσπασματικῶς βέβαια, τὴν Κυριακὴ τῆςὈρθοδοξίας καὶ περιλαμβάνει μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὸν ἀναθεματισμὸ τῶν αἱρέσεων καὶ αἱρεσιαρχῶν, κακοδοξιῶν τῆς θύραθεν —ἑλληνικῆς καὶ ἄλλης–φιλοσοφίας, καὶ διαφόρων εἰδωλολατρικῶν ἀντιλήψεων, ποὺ ἀναβιώνουν καὶ ἐμφανίζονται παράλληλα πρὸς τὸν βίο καὶ τὴ διδασκαλία τῆςὈρθόδοξης χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Τὸ Συνοδικὸν ὑπὲρ τῆςὈρθοδοξίας συντάχθηκε ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ 843 μὲ πρωτοβουλία τοῦ Πατριάρχη Μεθοδίου καὶ μὲ τὴ συναίνεση τῆς βασίλισσας Θεοδώρας. Χαρακτηρίστηκε «ὡς ἐτήσιος εὐχαριστία» καὶ καθιερώθηκε μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς νίκης καὶ τοῦ θριάμβου τῆςὈρθοδοξίας κατὰ τῆς Εἰκονομαχίας καὶ πασῶν τῶν αἱρέσεων.