Ο Γερο - Ευλόγιος (Χατζή - Γεώργης)

Πάνω από τις Καρυές, προς το Βατοπέδι, είναι το Κελλί του Αγίου Γεωργίου «Φανερωμένου». Εκεί ασκήτευαν έξι «Χατζή - Γεωργιάτες» με Γέροντα τον μεγαλύτερο παράδελφό τους, Γερο - Ευλόγιο.  Αργότερα δε, είχαν προστεθή άλλοι δύο αδελφοί στην Συνοδία τους, ο Πατήρ Παχώμιος και ο Πατήρ Γεώργιος, και έγιναν εγγόνια του Χατζή - Γεώργη. 

Χαίρεται κανείς, όταν βλέπη αυτή την αγία Πατερική συνέχεια και θεία μετάδοση της Καλογερικής, από τους Όσιους Παππούδες στον  Όσιο Πατέρα Χατζή - Γεώργη, και από τον Πατέρα στα παιδιά και στα εγγόνια!  Αξίζει, φυσικά, να γράψη πολλά γι' αυτούς, όπως και για τον Γερο - Ευλόγιο. Επειδή όμως έγραψε και  ένας Πατέρας από την Σιμωνόμετρα, πατριώτης του, γι' αυτό εγώ θα περιοριστώ μόνο σ'  ένα περιστατικό από το τέλος της ζωής του, πως πάλευε με τους δαίμονες μέχρι τα βαθιά του γεράματα ο αθλητής του Χριστού  Γερο - Ευλόγιος!
 

Όταν είχε γεράσει πια ο Γέροντας, αφού είχε περάσει τα εκατό του χρόνια, καθόταν σ' έναν καναπέ και έλεγε συνέχεια την ευχή. Μιά μέρα λοιπόν οι δύο υποτακτικοί του, ο Πατήρ Παχώμιος και ο Πατήρ Γεώργιος, είχαν πάει να μάσουν ελιές, και ο Γέροντας έκλεισε την πόρτα και ακουμπισμένος στον καναπέ έλεγε την ευχή. Για μιά στιγμή άκουσε πολύ θόρυβο μέσα στο κελλί του και διέκοψε την ευχή.  Όρμησαν τότε επάνω του τριάντα δαίμονες, τον πέταξαν κάτω στο πάτωμα και τον έδειραν γερά. Φυσικά, δεν μπορούσε να σηκωθή πια το Γεροντάκι μετά από τόσο πολύ ξύλο!  Όταν έγινε μεσημέρι, γύρισαν οι Πατέρες από την δουλειά και φώναζαν τον Γέροντα να τους ανοίξει την πόρτα.
 

Αλλά πού να ακούση το καημένο Γεροντάκι και πώς να σηκωθή στην κατάσταση πού βρισκόταν;  Ο Πατήρ Γεώργιος, ανήσυχος, πέρασε από ένα παραθυράκι, άνοιξε την πόρτα, και προχώρησαν και οι δύο Πατέρες με αγωνία στο κελλί του Γέροντα.  Αλλά τί να ιδούν; Τον Γερο - Ευλόγιο πεσμένο στο πάτωμα, χτυπημένο και να τους λέη ψύχραιμα:
 
-Ακούς!  τριάντα δαίμονες μαζεύτηκαν, για να μρ δείρουν! δεν ήταν ένας και δύο!
 

Στο κελλί του, είχε έναν ξύλινο Σταυρό κρεμασμένο και μπροστά Του συνήθως προσευχόταν. Κάποτε, την ώρα πού προσευχόταν, ήρθε ένας διάβολος από το παράθυρο, για να πειράξη τον Γέροντα.
 
Βλέπει ξαφνικά ο Γερο - Ευλόγιος τον Σταυρό να ξεκρεμιέται μόνος Του, να πλησιάζη τον διάβολο, και να εξαφανίζεται αμέσως ο έξω από εδώ. Μετά είδε πάλι τον Σταυρό μόνο Του να ξανακρεμιέται στην θέση του.
 

Έτσι αγωνιζόταν ο Γερο - Ευλόγιος μέχρι τα εκατόν οκτώ του χρόνια. Και αφού ωρίμασε πια πνευματικά και έπρεπε να αναχώρηση απ' αυτή την ζωή για την αιώνια με τον πνευματικό του πλούτο, έλαβε πληροφορία από τον Θεό να ετοιμασθή και να ετοιμάση και τα Καλογέρια του, δίνοντας τις τελευταίες του συμβουλές μαζί με την ευχή του:
 

-Εγώ, Καλογέρια μου, φεύγω πιά, πηγαίνω κοντά στον Άγιο Αντώνιο. Αργότερα θα έρθετε κι εσείς εκεί κοντά, στον Παράδεισο. Εσύ, Πάτερ Γεώργιε, θα ζήσης ογδόντα χρόνια.
 
Ζήτησε μετά και κοινώνησε και ανεπαύθη εν Κυρίω, ο ευλογημένος του Θεού Ευλόγιος στίς 11-4-1948.
 
Ο Πατήρ Γεώργιος λοιπόν, όταν έκλεισε τα ογδόντα, έλεγε: - Εφέτος θα πεθάνω' έτσι μου είπε ο Γέροντας.
 
Ο γιατρός βλέποντας την δυνατή κράση του, του έλεγε:
 
- Εσύ θα ζήσης άλλα τριάντα χρόνια.
 

Μόλις έκλεισε τα ογδόντα ο Πατήρ Γεώργιος, έκλεισε και τα μάτια του, και όλοι θαύμασαν!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ - RESURRECTION EVLOGETARIA


ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΟΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ


---------- Προωθημένο μήνυμα ----------
Από:
Ημερομηνία: 10 Ιουνίου 2013 - 11:32 μ.μ.
Θέμα: Fwd: Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν !!!! ΑΡΧΙΣΕ Η ΙΣΧΥς ΤΟΥ...
Προς:            ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΩΡΕΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ [ 1η του ιουνη]                                                                                                                              -                            ΜΑΖΙΚΕΣ   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ  απο οικογενειες,παρεες,ομαδες, ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ !!!!                                                                                                                     .                                                                                              http://www.inka.gr/?p=1181            

Δήλωση άρνησης «επίταξης» οργάνων

ΦΕΒ
2013
04

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΟΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ   

Σχετικά Αρχεία:   Δήλωση άρνησης ΕΟΜ_
Προς τον
·         Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) Τμήμα Προώθησης Δωρεάς Ιστών & Οργάνων - Αν. Τσόχα 5, 11521 Αθήνα - Φαξ: 2107255066, τηλ: 2132027021, 2132027017, (υπόψη κ. Προέδρου)
Κοινοποίηση:
·         Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) - Πλουτάρχου 3, Αθήνα 10675 - Φαξ: 2107258663, τηλ: 2107258660-2, 2107295031-2 (υπόψη κ. Προέδρου)
·         ΙΝΚΑ / Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας - Γ΄ Σεπτεμβρίου 13, 10432 Αθήνα -Φαξ: 2103633976, τηλ: 2103632443.
·         ...................................................  ......................................................
Κύριοι,
ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΔΟΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Με την παρούσα υπεύθυνη δήλωσή μου, (γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως) σας δηλώνω ότι: σε περίπτωση θανάτου μου δεν επιθυμώ να ληφθούν τα όργανά μου και οι ιστοί μου προς μεταμόσχευση, δεν επιτρέπω σε κανέναν (συγγενή μου ή τρίτο ή οποιονδήποτε φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό), σε οποιονδήποτε χρόνο, και για οποιαδήποτε αιτία, να ανακαλέσει αυτή την απόφασή μου ομοίως δεν εκχωρώ σε κανέναν, κανένα δικαίωμα στη σωματική μου ακεραιότητα (όπως το «τέστ άπνοιας») πριν και μετά τη σωματική μου αποβίωση. Η παρούσα μπορεί να ανακληθεί μόνο από εμένα με συμβολαιογραφική πράξη.
Επίσης αιτούμαι να γνωστοποιήσετε την παρούσα προς όλους τους αρμόδιους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται με το θέμα (και συνεπώς τους θεωρώ ενημερωμένους).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ανήλικα τέκνα μου.
             Ονοματεπώνυμο                                                         Ημερομηνία γέννησης
·         _
·         _
·         _
·         _
Ο δηλών (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας με Τ.Κ. και τηλέφωνο επικοινωνίας.)
Τόπος και ημερομηνία
                        Υπογραφή
Σχετικά Αρχεία:   Δήλωση άρνησης ΕΟΜ_
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Α) Συμπληρώστε το έντυπο δήλωσης με όλα τα στοιχεία που αναγράφονται και βεβαιώστε την υπογραφή σας από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομία, Δήμο κτλ), και κρατείστε αντίγραφο. Αν έχετε παιδιά συμπληρώστε τα. Προσοχή όμως, μόλις συμπληρώσουν τα παιδιά τα 18 χρόνια θα πρέπει να κάνουν μόνα τους, πάλι τη δήλωση.
Β) Στείλτε την πρωτότυπη δήλωση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) με έναν από τους τρεις παρακάτω τρόπους: Είτε με απευθείας παράδοση, είτε με αποστολή (με κούριερ ή με φαξ όχι με συστημένο), είτε με δικαστικό επιμελητή. Κρατείστε το αποδεικτικό αποστολής, ζητείστε αριθμό πρωτοκόλλου και αναμείνατε την επιβεβαιωτική επιστολή.
Γ) Κοινοποιήστε τη δήλωση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), στο ΙΝΚΑ (ή και σε άλλο φορέα που εσείς κρίνετε) με κούριερ ή με φαξ (εδώ μη ζητάτε αριθμό πρωτοκόλλου).
Δ) Ενημερώστε φίλους, συγγενείς, και τον οικογενειακό σας γιατρό, ότι δεν είσαστε δότης οργάνων.

Ετικέτες

Σύνδεσμοι


Ο ουράνιος διάκος

Ο ΠΑΤΗΡ Αθανάσιος Χαμακιώτης (1967), ο σεμνός λευίτης της «Νεραντζιώτισσας» Αμαρουσίου, λειτουργούσε κάποια μέρα στο παρεκκλήσι της Παναγίας. Μία γυναίκα από το εκκλησίασμα, η Ε.Μ., πού στεκόταν μπροστά στο ιερό βλέπει έναν ξανθό διάκονο με λευκή στολή να υπηρετεί τον π. 'Αθανάσιο μπροστά στην αγία τράπεζα. 
Μάλιστα στεκόταν πάντα στα δεξιά του στη διάρκεια της θείας λειτουργίας δεν βγήκε καθόλου από το άγιο βήμα.
 
Σκέφτηκε η γυναίκα πώς θα ήταν νεοχειροτονημένος, και του μάθαινε ο ιερέας τη λειτουργική τάξη.
 
Η λειτουργία τελείωσε και ο κόσμος έφυγε. Εκείνη όμως παρέμεινε για να ικανοποιήσει την περιέργειά της, να δει
 ποίος ήταν ο διάκονος. Ο π. 'Αθανάσιος κατέλυσε κι έφυγε, αλλά ο διάκονος δεν έβγαινε από το ιερό. 
Τότε η γυναίκα άνοιξε το παραπέτασμα. Μα δεν είδε κανέναν. Ο διάκονος είχε εξαφανιστεί,  και άλλη έξοδος δεν υπήρχε!
 
Όταν αργότερα διηγήθηκε στον π. Αθανάσιο το περιστατικό, εκείνος με απλότητα της είπε:
 

Αυτά, παιδί μου, συμβαίνουν, αλλά μη λες πουθενά τίποτα".

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει στὸ «Συμβουλευτικὸν Εγχειρίδιον» για την Παναγίαν Θεοτόκον την «προστασίαν πάντων των Χριστιανών» ότι είναι το καταφύγιον όλων των πονεμένων και δυστυχισμένων αυτού του κόσμου. Και αυτό γίνεται, διότι: 

«Νυν η Θεοτόκος ως Μήτηρ Θεού αμέσως μετά τον Θεόν ούσα και ασυγκρίτως υπερβάσα όχι μόνον ανθρώπους, αλλά και αυτάς τας πρώτας και ανωτάτας τάξεις των αγγέλων, Χερουβίμ και Σεραφίμ, δι᾽ εαυτής διανέμει τον πλούτον όλων των εκ Θεού χαρισμάτων και θείων ελλάμψεων, εις όλους αγγέλους ομού και ανθρώπους, καθώς όλη κοινώς η του Χριστού φρονεί Εκκλησία».
 

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς…
 

Ο στρατός εκδικείται τον Ερντογάν

Του Κωνσταντίνου Χολέβα. 

Εμένα δεν μου το βγάζετε από το μυαλό, φίλες και φίλοι, ότι αυτή η εξέγερση στην Τουρκία είναι καθοδηγούμενη αριστοτεχνικά από ειδικά γραφεία ψυχολογικών επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν αρνούμαι τα προβλήματα, τις κοινωνικές διαιρέσεις και τα πολιτιστικά χάσματα στην τουρκική κοινωνία. Όμως με προβληματίζει το γεγονός ότι μόλις συγκρούσθηκαν λίγοι οικολόγοι με τη Αστυνομία στην πλατεία Ταξίμ ταυτόχρονα εξερράγησαν εξεγέρσεις σε δεκάδες τουρκικές πόλεις και συνοικίες. Μου θυμίζει το αιματηρά γεγονότα της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 1955 κατά των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Μόλις μαθεύτηκε η πληροφορία για την έκρηξη στο «σπίτι του Κεμάλ», δηλαδή στο τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, εν ριπή οφθαλμού εμφανίσθηκαν διαδηλωτές από διάφορα σημεία και όλοι κρατούσαν ομοιόμορφα ρόπαλα. Αργότερα οι δίκες και οι ανακρίσεις κατέδειξαν την οργάνωση του πογκρόμ από ειδική υπηρεσία πολιτικής αναταραχής του τουρκικού Στρατού. Όπως έχουν παραδεχθεί κατά καιρούς Τούρκοι απόστρατοι αυτή η υπηρεσία ζει και βασιλεύει , οργανωμένη με πιο σύγχρονο τρόπο.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ή ΝΑΘΑΝΑΗΛ»

Το όνομά του σημαίνει υιός του Θολομαίου. Οι πληροφορίες γι' αυτόν στην Καινή Διαθήκη και την εκκλησιαστική παράδοση είναι ελάχιστες. Το όνομά του αναγράφεται μόνον στην αναφορά των ονομάτων των δώδεκα αποστόλων (Ματθ.10,3.Μαρκ.3,18.Λουκ.6,14.Πραξ,1,13). Η Εκκλησία τον ταύτισε με τον Ναθαναήλ, του οποίου το όνομα αναφέρεται πάντοτε με αυτό του Φιλίππου. Καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας. Προφανώς το όνομα Βαρθολομαίος χαρακτηρίζει το πατρώνυμο του Ναθαναήλ.

Ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος αναφέρει την πληροφορία ότι ο Βαρθολομαίος κήρυξε στην Ινδία, όπου θανατώθηκε στην πόλη Ουρβανούπολη. Κάποιες άλλες πληροφορίες λένε πως κήρυξε στην Ευδαίμονα Αραβία, την Καραμανία και την Αιθιοπία. Σύμφωνα με άλλη παράδοση στα τέλη της ζωής του βρέθηκε να κηρύττει στη Μεγάλη Αρμενία, όπου συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και θανατώθηκε με σταυρικό θάνατο, με το κεφάλι προς τα κάτω, κατά διαταγή του βασιλιά Αστυάγη. Το λείψανό του κλείστηκε σε λίθινη σαρκοφάγο, ρίχτηκε σε θάλασσα και εκβράστηκε στις νήσους Λιπάρες. Η μνήμη του εορτάζεται στις 11 Ιουνίου. 

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Κάθε αρετή είναι απαραίτητος εις τον άνθρωπον δια την σωτηρίαν του. Δια να τύχη της σωτηρίας ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται και τον καλόν αγώνα της πίστεως και τον αγώνα της προσευχής και τον αγώνα της νηστείας και τον αγώνα της κάθε ευαγγελικής αρετής. Άνευ της πίστεως δεν υπάρχει σωτηρία, διότι «χωρίς πίστεως αδύνατον ευαρεστήσαι τω Θεώ» (Εβρ. 11, 6).  Εξ ίσου όμως, ούτε χωρίς αγάπης υπάρχει σωτηρία, ούτε χωρίς προσευχής ή νηστείας ή ελεημοσύνης ή των άλλων σωτηριωδών αρετών. Τούτο φαίνεται ολοφάνερα από το Ευαγγέλιον του Κυρίου, το κηρυχθέν υπ΄ Αυτού και των ευαγγελιστών Του: των Αποστόλων και των Πατέρων. Δια τούτο ο θεόσοφος και ορθόδοξος ασκητής Νικήτας Στηθάτος, ο μαθητής του Συμεών του Νέου Θεολόγου, εις την Ομολογίαν της πίστεώς του ομολογεί και ασπάζεται «και τον καθαρώτατον και αγνότατον βίον, τον εν πράξεσι μεν ενάρετον, τον αληθή… εν λόγω δε και γνώσει θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων πεφωτισμένον και σοφία Θεού καταλαμπόμενον έμπροσθεν των ανθρώπων εις κοινήν των ορώντων ωφέλειαν» (Ν. Στηθάτου, Προέκθεσις Ομολογίας και πίστεως, Εκδ. S. Chr. 81, s. 460). H αποστολική και πατερική Παράδοσις της Εκκλησίας λέγει ότι ο Θεός είναι «η παντελής αρετή» (Γρηγορίου Νύσσης, Βίος Μωϋσέως, PG  44, c. 301A), και ότι «η θεία φύσις είναι πηγή πάσης αρετής» (Αυτ. Περί Ψυχής, PG  46, c. 104A). Δια τούτο ακριβώς η ιδία Παράδοσις λέγει ότι «ο σκοπός της εναρέτου ζωής είναι η προς το θείον ομοίωσις» (Αυτ. Περί Μακαρισμών, PG  44, c. 1200C). Ως εκ τούτου η ιδία Παράδοσις βλέπει την αρετήν ως μη έχουσαν το τέλος (ει μη τον Θεόν): «εις όρος της τελειότητος της αρετής, το μη έχειν τον όρον» (Αυτ. Βίος Μωϋσέως, PG. 44, c. 300D).                                                                                

Σχολιασμός Ἀρχ. Σαράντη Σαράντου στήν ἐκπομπή «Ἀρχονταρίκι»: «Ἡ χαρά τοῦ ἔρωτα»

http://anavaseis.blogspot.ca/2013/06/blog-post_6045.html


Οἱ Ἀναβάσεις σᾶς παραθέτουν τὴν εὔλογη ἐπιστολὴ-σχόλιο τοῦ Ἀρχ. π. Σαράντη Σαράντου πρὸς τὸν Μητροπολίτῃ Δημητριάδος Ἰγνάτιο ὡς βασικοὺ παρουσιαστὴ καὶ ὑπευθύνου τῆς ἐκπομπῆς «Ἀρχονταρίκι» μὲ θέμα «Ἡ χαρὰ τοῦ ἐρώτα» (26/5/13).
Ἡ χαρά τοῦ ἔρωτα
Σχόλια στήν ἐκπομπή «Ἀρχονταρίκι»

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Δημητριάδος
κ. Ἰγνάτιε
Χριστός Ἀνέστη!

Στό Ἀρχονταρίκι τῆς περασμένης Κυριακῆς 26ης Μαΐου τοῦ 2013 εἴδαμε, παρακολουθήσαμε καί ἀπορήσαμε γιά ὅσα διημείφθησαν μεταξύ τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος καί τοῦ συνομιλητοῦ Σας πανοσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα «σεμνύνομαι»νά καταγράψω.  Τό θέμα τῆς ἐκπομπῆς ἦταν «ἡ χαρά τοῦ ἔρωτα».
Παράλληλα γιά νά γίνεται ζωντανότερος ὁ διάλογος καί γιά νά ἐμπεδωθεῖ ἀκόμα καί στό μακρυνότερο χωριό τῆς Ἑλλάδος μας, ἀλλά καί τῆς ἁπανταχοῦ οἰκουμένης τό θέμα πού ἀμφότεροι προβάλατε, παρενεβάλλοντο συνεντεύξεις μέ κάποιους νέους καί νέες πού ἐπιβεβαίωναν τό ἀλάνθαστο τοῦ περιεχομένου τῆς συνομιλίας σας. 

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Στροφή, στον Αναστάντα Χριστό.

Ο άνθρωπος είναι, πολλές φορές, δέσμιος των παθών και των αδυναμιών του. Και στην πορεία της ζωής του αντιμετωπίζει την απελπισία, τα αδιέξοδα στα σοβαρά και καταθλιπτικά προβλήματά του και, κυρίως, εκείνα που έχουν σχέση με τον πνευματικό του αγώνα για τον καταρτισμό του. Πολλές φορές, δεν ημπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό του νικημένου και τότε νιώθει ολομόναχος και χωρίς στήριγμα στις προσπάθειές του. Όμως, ο θριαμβευτής Ιησούς μάς δίδει μια άλλη διάσταση και μάς βεβαιώνει ότι υπάρχει λύση στα προβλήματά μας, αφού Εκείνος μπορεί να νικήσει, ως νικητής, κάθε αντίθετο και αντιδραστικό, κάθε δύσκολο και ανθρωπίνως ακατόρθωτο.  Στροφή, λοιπόν, στον Αναστάντα Χριστό. Να επανέλθουμε στο δρόμο που μάς καλεί ο Αναστημένος Χριστός.