«Εν τω ονόματι του Ιησού…» -- του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη, Καθηγητού Παν. Αθηνών


 Βέβαια είναι αλήθεια ότι ή πρώτη σύλληψη, από το λογοκρατούμενο πνεύμα μας, της λειτουργίας της επικλήσεως του ονόματος του Ιησού είναι συνήθως μια διαφάνεια νοησιαρχική. Τη διαδικασία της επικλήσεως συλλαμβάνουμε ως καθαρή νοητική λειτουργία. Αλλά αν βιώνουμε έναν ορισμένο βαθμό αγιοπνευματικής εμπειρίας, το πνεύμα μας, καθώς ανοίγει τις πύλες του για να δεχθεί την εικόνα της λειτουργίας της επικλήσεως του ονόματος του Ιησού, δεν υποδέχεται μια παράσταση της διανοίας αλλά μια άγιοπνευματική «Θεία Λειτουργία», στην οποία εκφράζεται συνοπτικά όλη η δυναμική λυτρωτική παρουσία της ζωής του Κυρίου. Η επίκληση του ονόματος του Ιησού δεν είναι μια τυπική (μηχανική – ψυχολογική) επανάληψη προβολής νοητικών διαφανειών στην οθόνη του πνεύματός μας. Είναι αναμφιβόλως η έκχυση της συνολικής δυναμικής του σωτηριολογικού Του έργου στην καθολική μας ύπαρξη.

Orthodox Hymns -- Ορθόδοξοι Ύμνοι από το Περιβόλι της Παναγίας μας


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Νικηφόρου μάρτυρος, Μαρκέλλου ιερομάρτυρος, Παγκρατίου και Φιλαγρίου των επισκόπων.

Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος ἔζησε στὰ χρόνια τῶν αὐτοκρατόρων Βαλεριανοῦ (253 – 259 μ.Χ.) καὶ Γαληίνου (259 – 268 μ.Χ.) καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια.
Δυστυχῶς, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιόχειας, ποὺ ὀνομαζόταν Σαπρίκιος, ἔθρεψε στὴν ψυχή του ἀνεξήγητο μίσος κατὰ τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος ὅμως ἐνέμενε στὴν ταπεινοφροσύνη. Ἡ ἀποστροφὴ τοῦ ἱερέως Σαπρικίου τὸν λυποῦσε χωρὶς νὰ τὸν παροργίζει. Καὶ προσευχόταν μὲ ὅλη του τὴν καρδιὰ πρὸς τὸν Θεό, γιὰ νὰ μαλακώσει ἡ σκληρότητα τοῦ ἀδελφοῦ του.
Ὅταν τὸ ἔτος 257 μ.Χ. ξέσπασε μεγάλος διωγμὸς κατὰ τῶν Χριστιανῶν, συνελήφθησαν πολλοὶ μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Σαπρίκιος.

Ο στάρετς Αρσένιος:

….Λέτε, λοιπόν, πώς ο κομμουνισμός γκρέμισε εκκλησίες, φυλάκισε πιστούς, πολέμησε την Εκκλησία. Ναι, έτσι είναι. Ας εξετάσουμε όμως τα πράγματα συνολικότερα και βαθύτερα. Ας ανατρέξουμε σε όσα προηγήθηκαν. Πολύ πρωτύτερα ο λαός μας είχε χάσει την πίστη του, είχε περιφρονήσει την παράδοσή του, είχε λησμονήσει την ιστορία του, είχε αρνηθεί τα ιερά και τα όσιά του. Ποιος φταίει γιαυτό; Η τωρινή εξουσία; Εμείς φταίμε! Και τώρα θερίζουμε ό,τι σπείραμε... 
"Ας θυμηθούμε, τι παράδειγμα έδιναν στο λαό οι διανοούμενοι, οι ευγενείς, οι έμποροι, οι δημόσιοι υπάλληλοι· και προπαντός,
 τί παράδειγμα δίναμε εμείς, οι κληρικοί. Ήμασταν οι χειρότεροι άπ' όλους! Γι' αυτό και των παπάδων τα παιδιά, βλέποντας μέσα στις οικογένειές τους την ανηθικότητα και τη φιλοχρηματία, γίνονταν οι πιο φανατικοί άθεοι, οι πιο μαχητικοί επαναστάτες. Πολύ πρίν από την επανάσταση του 1917 ο κλήρος είχε χάσει κάθε δυνατότητα καθοδηγήσεως του λάου. Είχε γίνει -- αλίμονο! -- μια κάστα επαγγελματιών, όπου βασίλευαν η απιστία καί η διαφθορά. Από το πλήθος των μοναστηριών της πατρίδας μας, μόνο πεντ'-έξι ήταν φωτεινοί φάροι του χριστιανισμού και του πνεύματος: το Βάλαμο, η Όπτινα με τους μεγάλους στάρτσι, το Ντιβέγιεβο, το Σάρωφ καί ίσως ενα-δύο ακόμα. Στα υπόλοιπα όχι μόνο την πίστη και την αρετή δεν συναντούσε κανείς, αλλά και σκανδαλιζόταν από το κοσμικό φρόνημα και την ανόητη επιδεικτικότητα. 


"Τι μπορούσε να πάρει ο λαός από τέτοιους ρασοφόρους, από τέτοιους δήθεν εκπροσώπους του Θεού; Εμείς τον σπρώξαμε στην επανάσταση, γιατί δεν του δώσαμε το καλό παράδειγμα. Δεν του εμπνεύσαμε την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την ταπείνωση. Μην τα ξεχνάτε όλα αυτά, μην τα ξεχνάτε! Γι' αυτό μας εγκατέλειψε τόσο εύκολα ο λαός.
 

Γι' αυτό αρνήθηκε μαζί μ' εμάς και το Θεό. Γι' αυτό γκρέμισε τις εκκλησιές.
 
" Δεν μπορώ, λοιπόν, να κατηγορήσω την εξουσία, το σημερινό καθεστώς. Γιατί οι σπόροι της αθεΐας έπεσαν τότε στο έδαφος πού εμείς οι ίδιοι είχαμε προετοιμάσει με τα λάθη μας και τον ξεπεσμό μας. Αυτή ήταν η αιτία και η αρχή του κακού. Όλα όσα ακολούθησαν, ακόμα και τούτο το στρατόπεδο και το μαρτύριο μας καί οι άσκοπες θυσίες τόσων αθώων ανθρώπων, δεν είναι παρά οι αναπόφευκτες συνέπειες.

Αθηνα 7-2-16 ''Μεγαλειώδης συγκέντρωση κατά της κάρτας του πολίτη(BINTEO)


Πηγή : http://agiooros.org/viewtopic.php?f=13&t=11980

Απὸ τὸ βιβλίο "Ἐκκλησίας Ἑλλάδος Ἱστορία" τοῦ π. Θεοκλήτου Στράγκα (Δ' τόμος, σελ. 2688-2689):

"Ἐκεῖ εἰς τὰ Συνέδρια τὸ ζήτημα φθάνει μέχρι τοῦ δογματικοῦ πεδίου καὶ μέχρι τῆς πίστεως. Τὸ θέμα ὅπερ ἕθιξεν ὁ Ἅγιος Κσσανδρείας εἶναι τεραστίας σημασίας διὰ τὴν τιμὴν καὶ τὸ γόητρον τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας. Καλούμεθα νὰ συμμετάσχωμεν, αδελφοί, εἰς τὸ Συμβούλιον αὐτὸ τῶν Ἐκκλησιῶν, καθ' ὅν χρόνον ὁ ὀργανισμὸς αὐτὸς ἔχει ἕνα καταστατικὸν μὲ βἀσιν δογματικήν, εἰς τὴν ὁποἰαν ὀφείλουν νὰ συμφωνήσουν ὅλα τὰ μέλη τοῦ Συμβουλίου καὶ νὰ δεχθοῦν τὸ Καταστατικὸν διὰ νὰ ληφθῇ ὑπ' ὄψιν ἡ ψῆφος των, διὰ νὰ δικαιολογηθῇ ἡ συμμετοχή των εἰς τὰς ἐπιτροπὰς ποὺ σχηματίζονται πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἀλλ' ἡ κοινὴ δι' ὅλα τὰ μέλη δογματικὴ βάσις, ἡ πίστις εἰς τὸν Χριστὸν ὡς Θεὸν καὶ Σωτῆρα ἔχει σχηματισθῆ κατ' ἀφαίρεσιν. Ἀποσπᾶται  ὁ Υἱὸς ἀπὸ τὸν Θεὸν Πατέρα καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸν Ἅγιον Πνεῦμα καὶ ἐκ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀφαιρεῖται μόνον ὁ Υἱὸς, ὁ Χριστὸς καὶ Θεὸς καὶ Σωτήρ, καὶ ὁφείλομεν νὰ προσχωρήσωμεν εἰς αὐτὴν τὴν δογματικὴν φρᾶσιν, κατ' ἀφαίρεσιν ἀπὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος σχηματισθεῖσαν. Τοῦτο δὲ ἔγινε διὰ νὰ  ἠδύναντο νὰ παρεδρεύσουν εἰς τὸ Συμβούλιον καὶ χριστιανοί ἀντιτριαδικοὶ, ὡς εἶναι οἱ κουάκεροι, Μενωνῖται, χριστιανοὶ τοῦ Στρατοῦ τῆς Σωτηρίας καἰ ἄλλοι. Ἀλλ' ὁ ὅρος αὐτὸς τῆς προσχωρήσεώς μας δὲν δύναται νὰ γίνῃ δεκτὸς, διότι προδίδει τὴν πίστην μας, τὰ δόγματά μας, ποὺ εἶναι διατυπωμένα εἰς τὸ Σύμβολον τῆς πίστεώς μας καὶ εἰς τοὺς δογματικοὺς ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων".

Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τε...":

Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος


Εν πρώτοις το θαύμα γίνεται από την πίστη του ανθρώπου, εν συνδυασμώ με το άπειρο έλεος του Θεού. Σημειωτέον όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού...
Περαιτέρω τα θαύματα γίνονται σε όλους, ορθοδόξους,  αιρετικούς, αλλά και αλλόδοξους, για λόγους που ο Θεός γνωρίζει...
ΠΗΔΑΛΙΟ Κανών θ' εν Λαοδικεία, όποιος προσκυνήσει λείψανο αιρετικού προκειμένου να θεραπευθεί, να αφορίζεται. Τούτο σημαίνει ξεκάθαρα ότι γίνονται θαύματα και σε αιρετικούς.
Περαιτέρω, Ανέκαθεν οι αιρετικοί είχαν στην κατοχή τους τα ιερότερα λείψανα όπως τη κάρα του Τιμίου Προδρόμου κλπ.
Οι Πέρσες είχαν και τον Τίμιο Σταυρό.
Ρωτώ: Ο Τίμιος Σταυρός για 15 χρόνια στην πλατεία της Βαβυλώνας, θαυματούργησε στις Περσίδες που κλαίγοντας επικαλέστηκαν την ίαση των παιδιών τους; ναι ή όχι;
Ο Χριστός εν προκειμένω την έκανε την Ιεραποστολή μόνος του...
Περαιτέρω γίνονται θαύματα και σε αιρετικούς, για να μην γίνουν άθεοι, Βουδιστές και μηδενιστές.
Ο Θεός εκμεταλλεύεται την κυριαρχία των αιρετικών προκειμένου άπαντες να πληροφορηθούν περί Χριστού και Αναστάσεως, και μιλώ για το Άγιο Φως στα Ιεροσόλυμα, όπου επιτρέπει ο Χριστός να βγαίνει από αιρετικά χέρια,  (οικουμενιστής Θεόφιλος ) για την Παγκόσμια Ιεραποστολή, καθώς εκείνη την ημέρα όλος ο πλανήτης βλέπει το θαύμα
LIVE...

Κλείνοντας σας ενημερώνω ότι η Εκκλησία κηρύττει Αγίους μετά από την παρέλευση 100 ετών, πρωτίστως για να αποφευχθούν τα εμπόρια... και κατά δεύτερον υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια όπως κίτρινα οστά, ευωδία, αφθαρσία... Κατόπιν η Εκκλησία θα ανακηρύξει τον Άγιο, εκτός αν είναι Μάρτυρας - δεν χρειάζεται καμία σύσταση.

Εαν περιμένεις να δείς θαύμα για να πιστέψεις τότε δεν είσαι πιστός, αλλά άπιστος.
Ο πιστός δεν έχει ανάγκη κανένα θαύμα, διότι τα βλέπει κατά δεκάδες κάθε μέρα, και όποιος δεν βλέπει τα ατελείωτα Θαύματα του Χριστού στην ζωή του, τότε δεν πιστεύει και γι' αυτό ζητάει σημεία... αποδείξεις ζητούν οι άπιστοι.


Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος

Τάμα ή τάγμα; -- Αρχιμ. Δανιήλ Γ. Αεράκη, ιεροκήρυκος

- Κάτι θα μου δώσης, για να σου κάνω το παιδί σου καλά! Έτσι κάνουν όλοι! Εσύ γιατί, δηλαδή, ν' αποτελέσης εξαίρεσι;...
- Μα, έρχεται η απάντησις της πονεμένης μάνας, όπως βλέπεις δεν έχω.
Είμαι φτωχειά!
- Φτωχειά ξεφτωχειά, κάτι θα μου τάξης και τότε εγώ θα φροντίσω!
Ο διάλογος δεν είναι ανάμεσα σε πονεμένη μάνα και γιατρό. Από γιατρό, που κι αυτός ως άνθρωπος, είναι επιρρεπής στην άτιμη συναλλαγή, θα θε­ωρούσαμε το διάλογο πραγματικό καί, όπως καταντήσαμε και... φυσικό!

Θράκη: Νέα τουρκική πρόκληση!

Ιδρυσαν στον Δήμο Αρριανών «Ινστιτούτο Γεωργίας – Κτηνοτροφίας» για... ενίσχυση και προπαγάνδα σε μουσουλμάνους αγρότες

Αυξάνονται και πληθύνονται οι υποτιθέμενοι φορείς και σύλλογοι στη Θράκη που χρησιμοποιούνται για την άσκηση προπαγάνδας από τους πράκτορες της Τουρκίας. Το νεότερο «τέκνο» είναι το «Ινστιτούτο Γεωργίας - Κτηνοτροφίας», το οποίο στεγάζεται στο χωριό Φίλυρα του Δήμου Αρριανών και έχει στόχο την προσέλκυση μουσουλμάνων αγροτών.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!!!!! ….εσείς τα κορόϊδα δεν θα αντιδράτε….

«Πάτερ μου, σε λίγο καιρό, όχι μακριά, σε πολύ λίγα χρόνια, θα υπάρξη μία εκκλησία σε όλον τον κόσμο… παπικοί, προτεστάντες, ορθόδοξοι, θα υπάρχει μία λέξη, αυτή που επικρατεί στις ημέρες μας, «ενότητα»· υπό το πρίσμα τῆς ενότητος. Από κάτω θα γίνει ένας ακταρμᾶς, δηλ. ο καθένας θα κρατάει την πίστη του, αλλά εδώ θα βλέπετε καρδινάλιο. Αυτός θα κρατάει την πίστη του, εγώ την πίστη μου, θα έχουμε όμως κοινό ποτήριο. Και θα μεταλαμβάνουμε και σείς τα κορόïδα θα μᾶς βλέπετε και δεν θα αντιδράτε. Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία». «Κάντε υπακοή», έτσι θα σᾶς λένε.» 
http://katanixis.blogspot.gr/2014/05/blog-post_7719.html

Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!

                                                                                                                                               
….Διότι πράγματι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!                                                                                                                                                     
Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;                                                        
Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;                                                                                                                              
Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;                                                                                                                                                            
Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του;                                        
Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.

Από το άρθρο: ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ  (Ο.Τ.  1823 σελ. 5)
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τε...":

Δεν μας τα λέει καλά Κωστάκη ούτε ο μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός!
Όσοι αναγνωρίσθηκαν ως άγιοι -εκτός του Χρυσοστόμου Σμύρνης και των συν αυτώ- έχουν αποδειχθεί άγιοι με θαύματα.

Φίλος σου
***
Χαίρομαι! Σιγά-σιγά αρχίζεις να "ξυλώνεις" και Αρχιερείς, όχι μόνο τον Κωστάκη... Πάει και αυτός, μαζί μου στα καζάνια...
***
Ο Παναγιώτης Μακρής άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Γιατι δεν αποτειχίστηκαν οι σύγχρονοι Άγιοι;":

Αυτός ο ανώνυμος κ Κώστα μάλλον τρόλ είναι μη του δίνετε σημασία. Ότι δεν του αρέσει το απορρίπτει ανεξέταστος απλά και μόνο επειδή δεν συμφωνεί μαζί του.
***
Αδελφέ Παναγιώτη, κάθε σχόλιο είναι αξιοπρόσεκτο, σέβομαι και εκτιμώ κάθε αδελφό. Ανεβάζω δε όλα τα σχόλια χωρίς λογοκρισία.
Νάσαι πάντα καλά!
***
Ο  «Φίλος του Κωστάκη»  άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τε...":

Ό,τι δεν συμφωνεί μαζί σου Παναγιώτη Μακρή είναι τρολ; Θα ήθελες φαίνεται να πετάς εύκολα τις αντιρρήσεις που δεν συμφωνούν με τις ΧΑΖΕΣ απόψεις σου. Όμως δεν είναι καθόλου τρολ αυτοί που υποστηρίζουν τις σωστές απόψεις.

Φίλος του Κωστάκη

Γιατι δεν αποτειχίστηκαν οι σύγχρονοι Άγιοι;

Πηγή: http://paterikiparadosi.blogspot.ca/

Ἁπλὰ πράγματα, ποὺ ὅμως ἡ ἐπὶ δεκαετίες προπαγάνδα ἔχει συσκοτίσει τὶς διάνοιες τῶν πιστῶν (δυστυχῶς καὶ τῶν Ποιμένων) καὶ κάνει τὰ ἁπλὰ πολύπλοκα, παρουσιάζει μέσα ἀπὸ οἰκουμενιστικὰ κάτοπτρα  τὴν εἰκόνα ἀνεστραμμένη καὶ τὴν Εὐαγγελικὴ διδασκαλία στὸ θέμα οἰκτρὰ διεστραμμένη!
Καὶ ἀπορεῖ κανείς, πῶς, στὴν παγίδα αὐτὴ ἔχουν πέσει ὄχι μόνο οἱ ἁπλοὶ πιστοί, ἢ καὶ οἱ ἀδιάφοροι καὶ μισθωτοὶ Ποιμένες, ἀλλὰ καὶ ἀγωνιζόμενοι γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἀποκαλούμενοι ἀντι-Οἰκουμενιστές, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί!
Πράγματι, ἐσχατολογικοὶ καιροί!
Γιὰ τοὺς καλοπροαίρετους πιστοὺς προσφέρουμε ἕνα ἀκόμα τμῆμα ἀπὸ τὸ ἐξαιρετικὸ «Δοκίμιο γιὰ τὴν Ἀποτείχιση» τοῦ κ. Ἰωάννη Ρίζου, ποὺ ὅπως μάθαμε ἐξαντλήθηκε καὶ ἡ δευτέρα ἔκδοση καὶ ἕπεται ἡ τρίτη!