ΤΟ ΠΑΝΕΘΝΙΚΟN ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

1.Ἕνα κοσμογονικὸ γεγονός, ὅπως ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21, εἶναι φυσικὸ νὰ μένει πάντα τὸ ἐπίκεντρο ὄχι μόνο τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἀνεύθυνης δημοσιογραφίας. Πόσα δὲ λέγονται καὶ γράφονται κάθε χρόνο γιὰ τὸ «Εἰκοσιένα»! Ὁ καθένας ὅμως βλέπει τὴν Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση μὲ τὸ δικό του τρόπο καὶ τὴν κρίνει ἀνάλογα μὲ τὶς ἰδεολογικὲς δεσμεύσεις του καὶ τὴ σκοπιμότητα, ποὺ θέλει νὰ ὑπηρετήσει.Ἔτσι οἱ δέσμιοι τῆς πολιτικῆς τους τοποθέτησης, ἐγκλωβισμένοι στὴν προκατάληψη καὶ τοὺς ἀναχρονισμούς τους, βλέπουν τὸ ᾽21 μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα μεταγενέστερων κοινωνικῶν θεωριῶν καὶ μὲ τὴν προχειρότητα τοῦ ἐρασιτέχνη ἀρνοῦνται τὸν ἐθνικὸ του χαρακτήρα, παρουσιάζοντάς το σὰν ἕνα ἁπλὸ κοινωνικὸ γεγονός, μὲ στόχους βασικοὺς ὄχι τόσο τοὺς Τούρκους, ὅσο…τοὺς Κοτζαμπάσηδες καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς, τοὺς «προσκυνημένους», ὅπως λένε. Καὶ μόνο ὅμως τὸ γεγονός, ὅτι Κοτζαμπάσηδες καὶ Ἱεράρχες, σὰν τοὺς Μαυρομιχαλαίους, τὸν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό, τὸν Σαλώνων Ἡσαΐα, τὸν Ρωγῶν Ἰωσὴφ κ.ἄ. ἔγιναν «μπροστάρηδες» στὸν ἀγώνα, βεβαιώνει πὼς στερεῖται κάθε ἀντικειμενικότητα ἡ ταξικοποίηση τοῦ ᾽21.

Πανδημία κορωνοϊού: Είμαστε μπροστά σε ένα φιάσκο;

Ακολουθεί η μετάφραση του άρθρου που δημοσίευσε ο καθηγητής Ιατρικής, Επιδημιολογίας και Υγείας του Πληθυσμού και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του Stanford Γιάννης Ιωαννίδης*, ένας εκ των πιο έγκριτων επιστημόνων στον κόσμο, σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού και τους τρόπους αντιμετώπισης της από τις Αρχές.
Ο τίτλος του άρθρου που δημοσιεύτηκε στο αμερικάνικο ενημερωτικό ιατρικό περιοδικό statnews.com είναι: Είμαστε μπροστά σε ένα φιάσκο; Καθώς η πανδημία του κορωνοϊού εξελίσσεται, λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς αξιόπιστα δεδομένα.
Ακολουθεί το άρθρο:
Ενώ βρισκόμαστε μπροστά στην πανδημία του αιώνα, ίσως ταυτόχρονα να αποτελέσει και το φιάσκο του αιώνα.

«Εγκώμιον εις την Παναγίαν» --- Του μακαριστού Αρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου.

Η Θεοτόκος είναι το σπουδαιότερο και Αγιώτερο πρόσωπο, που παρουσίασε η γη. Ποία άλλη ξεπέρασε στην αγιότητα όλους τους Αγίους, τους Προφήτας, τους Πατέρας, τους Ασκητάς, τους Μάρτυρας και τους Αποστόλους; Είπαν, βεβαίως, μερικοί προτεστάντες ότι, ο Πρώτος μετά τον Ένα (τον Χριστόν), είναι ο Απόστολος Παύλος. Όχι! Κάνουν λάθος. Πρώτη μετά τον Θεόν Ένα είναι η Παναγία, η Αειπάρθενος Θεοτόκος. Αυτή είναι, κατά τον Άγιον Ανδρέα Κρήτης, η «μετά Θεόν, Θεός». Γι΄ αυτό και δεν ονομάζεται απλώς Αγία, αλλά Παναγία. Η Αειπάρθενος είναι η γυνή, «εξ ης πηγάζει τα κρείττω». Διότι είναι η Ευεργέτις όλου του ανθρωπίνου Γένους. Χάρις στην ιδική Της αρετή, επεσκέφθη την γη ο Ύψιστος Θεός και εσώθη ο κόσμος. Κανένας άλλος απόγονος της Εύας δεν ευεργέτησε τόσο την ανθρωπότητα, όσο η στοργική Αυτή Μητέρα του Θεού. Υπέφερε Αυτή και ταλαιπωρήθηκε για την σωτηρία ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Αυτή είναι και ευεργέτις του κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού προσωπικά. Ποιος πιστός Ορθόδοξος δεν ωφελήθηκε από την Θεοτόκο; Ποιος Χριστιανός στα βάσανά του δεν έτρεξε σ΄ Αυτή και δεν βοηθήθηκε θαυματουργικά; Σ΄ Αυτή δεν καταφεύγουμε περισσότερο και από την μητέρα μας;

''ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ'' ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΙΡΕΣΗ -- π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


Ἐγκώμιον εἰς τὴν Παναγίαν Θεοτόκον -- Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφανίου Κύπρου

Τὰς ἐκλαμπούσας μαρμαρυγὰς τῆς Θεοτόκου ἀκτῖνας φοβερὰς καὶ ἀκαταλήπτους δυνάμεις, οὐρανοῦ καὶ γῆς οἰκουμένης μυστήριον, θαῦμα, ἱλαστήριον φράσας ὁ τάλας ἐγώ, εἰς ἀκριβεστέραν ἔννοιαν ὁ τῆς καρδίας μου ἔνδον σκιρτήσας λογισμὸς βαθείας μνήμης, καὶ ὑψηλοτάτης θεωρίας πειρώμενος φέρειν τὸ θαῦμα, τρόμος καὶ φόβος πολὺς καὶ δεινὸς συνέσχε με, ὦ ἀγαπητοί. Ἡ γὰρ μνήμη τῆς φρικτῆς θεωρίας, ἔντρομον τὴν ψυχήν μου, καὶ φρικώδη τὴν καρδίαν ἐνέγκασα οὐ μετρίως ἐτιμώρησεν, ἀλλὰ δυνατῶς ἐβασάνισεν. Ἐπιπλήττει γάρ μου τὸν νοῦν, τῆς μεγίστης θεωρίας ἡ μνήμη, ὡς ἀκαταλήπτου μυστηρίου, τὸ λέγειν οὐκ ἰσχύουσα. Τίς γὰρ ἱκανὸς τοιοῦτο φρᾶσαι μυστήριον; ποῖον δὲ φθέγξασθαι στόμα, ἢ ποία γλῶσσα λαλήσει, Λέληθεν, εἰπεῖν οὐκ ἰσχύει. Νῦν δὲ τολμήσω περὶ τῆς μόνης Θεοτόκου καθ᾿ ὃ καταλαμβάνω· καὶ πάλιν φοβοῦμαι. Οὐκ ἔχω γλῶτταν ἀξίως εἰπεῖν τὰ λίαν μεγάλα. Ἰσχνόφωνος γὰρ καὶ βραδύγλωσσος, καὶ οὐκ εὔλαλος ὑπάρχω, ἵν᾿ οὕτως εἴπω, περὶ τῆς μεγαλωνύμου καὶ ὁσίας καὶ ἀπειρογάμου καὶ θεοτόκου Μαρίας, μητρὸς τοῦ Κυρίου· περὶ ἧς οὐκ εὐμαρῶς ἀνθρώπων γλῶττα λαλήσει. Ἰσχνοφωνεῖ γὰρ πρὸς ταύτην, καὶ ὑποστέλλεται ἡ γλῶσσα, οὐκ ἀξίως ἔχουσα τὸ λέγειν.

Ἀπολυτίκιον Εὐαγγελισμοῦ


Τη ΚΕ΄ (25η) Μαρτίου, ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ.

Ο Ευαγγελισμός του μεγάλου μυστηρίου της ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον και αειπάρθενον Μαρίαν ούτως εγένετο. Ο φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ο πάντοτε φροντίζων δια το γένος των ανθρώπων ως πατήρ φιλόστοργος, θεωρών το πλάσμα των χειρών Αυτού κατατυραννούμενον υπό του διαβόλου και κατασυρόμενον εις τα πάθη της ατιμίας και εις την ειδωλολατρίαν υποκείμενον, ηθέλησε να αποστείλη τον Υιόν Του τον μονογενή, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, όπως λυτρώση αυτό από τας χείρας του διαβόλου.

Αποκλειστικό: Συνελήφθη Ιερέας στο Σύνταγμα επειδή ήθελε να κάνει Αγιασμό!

Πριν από λίγη ώρα συνελήφθη στην Πλατεία Συντάγματος, στον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτου, Ιερέας με πέντε πιστούς, ο οποίος θέλησε να τελέσει Αγιασμό για να φύγει το κακό, όπως είπε στους Αστυνομικούς, που έσπευσαν αμέσως στον χώρο.
Ο Ιερέας μαζί με τους πιστούς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος και γίνονται προσπάθειες να μη πάρει έκταση το γεγονός και να θαφτεί η είδηση. 
Κατά πάσα πιθανότητα, θα γίνει προσπάθεια να καλυφθεί το θέμα και να πουν ότι δεν επρόκειτο για συλλήψεις, αλλά για προσαγωγές. Σε όλες τις περιπτώσεις το γεγονός ότι οδηγήθηκαν στο τμήμα δείχνει ότι επρόκειτο για σύλληψη.

http://www.xrisiavgi.com/enimerosi/view/apokleistiko-sunelhfthh-iereas-sto-suntagma-epeidh-hthele-na-kanei-agiasmo

Εν Τούτω Νίκα - Γκόνος Γιώτας (Ταινία)


Ταινία «Εν Τούτω Νίκα», ένα αφιέρωμα στον Γιαννιτσιώτη Μακεδονομάχο Οπλαρχηγό Γκόνο Γιώτα, τον αποκαλούμενο το «Στοιχειό του Βάλτου» , με αφορμή την μνήμη του μαρτυρικού του θανάτου στις 13 Φεβρουαρίου 1911.

http://yiorgosthalassis.blogspot.com

Τα σαθρά επιχειρήματα

Για να αναπαύσουν  την συνείδησί τους οι πνευματικοί πατέρες, αλλά και τους πιστούς που ανησυχούν και τους…ενοχλούν, έχουν βρη ένα πολύ κακόηχο τροπάρι: «Αργότερα, λέγουν, θα αντιδράσουμε, όταν θα έχη έλθει ο κατάλληλος καιρός· ας έλθουν στο κοινόν ποτήριον με τον Πάπα και τότε θα δήτε αν θα προδώσουμε την πίστι μας».  Που και από ποιόν εδιδάχθησαν οι πνευματικοί καθοδηγητές,  ότι δεν πρέπει να πολεμούμε και να  αποτειχιζόμεθα από τους κακοδόξους ποιμένας, παρά μόνον όταν έλθουν στο κοινό ποτήριον  με τον αρχηγόν της αιρέσεως που επιδέξια προβάλλουν οι του Φαναρίου ως  … «σεβάσμιον αδελφόν» και «πρώτον εν τη καθόλου Εκκλησία του Χριστού»; Αυτό είναι σατανικόν όχι μόνο σαν σκέψι αλλά περισσότερο σαν σύστημα αποκοιμήσεως της ορθοδόξου συνειδήσεως. Μοιάζει με την άλλη τέχνη του διαβόλου που συνεχώς ψιθυρίζει στο αυτί του αμαρτωλού: «αύριο μετανοείς» · «αργότερα, έχεις ακόμα καιρό» · «στα γεράματά σου, καλλίτερα, για να μη ξαναμαρτήσης», για να φύγη τελικά από τον κόσμο αυτόν προτού προλάβη την σωτήρια εξαγόρευση. Έτσι και εδώ. Ποιος τους εγγυάται ότι θα ζήσουν μέχρι το κοινό ποτήριο, ή ότι με την τακτική τους αυτή εξασφαλίζουν την σωτηρία τους, αφού γίνονται αιτία να προχωρά το κακό και να χάνωνται καθημερινώς ψυχές για τις οποίες Χριστός απέθανε; Και όταν είπε ο Κύριος, ότι αυτός που θα φανή πιστός στο λίγο θα φανή δόκιμος και στο πολύ, αυτό δεν ήθελε να διδάξη, ότι δηλαδή μόνον αυτός που πολεμά αμέσως και χωρίς αναβολές το οποιοδήποτε κακό, θα φανή τελικά ο νικητής του; Γιατί λησμονούν τους λόγους του χρυσού κήρυκος της Εκκλησίας, του θείου Χρυσοστόμου; «Διότι εάν, γράφει ο μέγας πατήρ, οι τολμώντες να καταλύσουν τους θείους θεσμούς και παραδόσεις, έστω και κατά μικρόν, εδέχοντο εγκαίρως τον αρμόδιον έλεγχον, δεν θα εγίνετο η παρούσα συμφορά, ουδέ θα κατελάμβανε την Εκκλησίαν τέτοιος χειμώνας· και τούτο διότι, ο ανατρέπων και το ελάχιστον της ορθής πίστεως, καταστρέφει το όλον». Δυστυχώς έχουν δημιουργήσει μία νέα εκκλησιολογία, κατά την οποίαν μπορεί ο επίσκοπος να έχη διαφορετική πίστι από τον πατριάρχη του, και ο πρεσβύτερος από τον επίσκοπόν του, αλλά να μη γίνεται αυτό αιτία σχίσματος, προκειμένου να διατηρηθή η ενότης!  Μια τέτοια όμως ενότης δεν είναι του Θεού, αλλά της παπωσύνης, άνευ δηλαδή αληθείας και Πνεύματος Αγίου!


«Πειθαρχείν δει ανθρώποις μάλλον ή Θεώ»!;; --- Του αδελφού μας Σπύρου Αρναούτογλου


Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε

Διαβάζοντας την εγκύκλιο της Ι. Συνόδου για την 25η Μαρτίου 2020, θα περίμενε κανείς έστω και ένοχα αργοπορημένα, μια οποιαδήποτε νύξη για τον εκκλησιαστικό εορτασμό της μεγάλης διπλής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και του απελευθερωτικού μας αγώνα του 1821. Αντί γι αυτό διαβάσαμε ένα κατεβατό το οποίο μιλάει για επιστημονικά συνέδρια, ειδικές επιτροπές πολιτιστικής ταυτότητας, πολιτιστικές εκδηλώσεις για το 2021, και τελειώνει με το "μένουμε σπίτι" και εορτάζουμε μόνοι μας κατ΄οίκον τις δύο αυτές μεγάλες εορτές τις οποίες, κανείς από το 1821 δεν μας εμπόδισε να εορτάζουμε πανηγυρικά στους Ιερούς Ναούς μας. Να μην ξεχνάμε ότι ήδη πέρασε η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και το ορθόδοξο πλήρωμα "έμεινε σπίτι" αλειτούργητο, ακοινώνητο, πικραμένο, προδομένο, χωρίς έστω να προσκυνήσει τον ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου.
Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο, να βγάζουν εγκυκλίους για τις μεγάλες αυτές εορτές, προτείνοντας μας να εορτάζουμε την εορτή του Ευαγγελισμού ..."μένοντας σπίτι" και μάλιστα ολικώς αποκλεισμένοι αφού χρειάζεσαι άδεια ακόμη και να βγεις στο πεζοδρόμιο, πόσο μάλλον να πας μέχρι σε μια "βουβή" Εκκλησία, με αμπαρωμένες θύρες.

Κολοκοτρώνης: “Παναγία μου, βοήθησε και τούτην την φορά τους Έλληνες διά να εμψυχωθούν”.

«Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει….». 
«Όπου και να σας βρίσκει το Κακό, αδελφοί,
όπου και να θολώνει ο νους σας,
μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό
και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη!», γράφει ο Ελύτης. 


Μνημονεύω, τούτες τις δύσκολες ημέρες – κλεισμένοι στα αρχοντικά μας- τους στίχους του Σολωμού. Περίεργες στιγμές ζούμε. Η άνοιξη, η νιότη του χρόνου, πολιορκεί τις αισθήσεις μας . «Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθό Απρίλη/ κι η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα». Και έξω το αόρατο κακό. Πολιορκημένοι. Με τα ντουλάπια να βογκούν από ρύζια και ζυμαρικά. Εκείνοι, οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένο», έψαχναν εναγωνίως ακόμη και ποντικούς και «ήτο ευτυχής όστις εδύνατο να πιάσει έναν. Βατράχους δεν είχαμε, κατά δυστυχίαν», γράφει ο Κασομούλης στα «Στρατιωτικά Ενθυμήματά» του.

Ἔργον θείας Χάριτος καὶ ἐλευθερίας -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Στή χριστιανική πνευματική ζωή, κάθε πρόοδος καί κάθε ἐπιτυχία εἶναι καρπός καί προϊόν δύο παραγόντων, τῆς θείας Χάριτος καί τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο: «Τί ἔχεις ὅ οὐκ ἔλαβες; Εἰ δέ καί ἔλαβες τί καυχᾶσαι ὡς μή λαβών;» (Α΄ Κορ. Δ΄7). Ἐάν κάθε χάρισμα πνευματικό καί «πᾶν δώρημα τέλειον» προσφέρεται ἀπό τήν πηγή τῆς ἀγαθότητας καί τῆς ἀγάπης, τόν Κύριο, πολύ περισσότερο τό μέγα θαῦμα τῆς ἀναγέννησης καί ἀνακαίνισης τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Στό διάλογο τοῦ Νικόδημου μέ τόν Ἰησοῦ, πού ἀποτελεῖ διαμάντι τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ Νικόδημος ἄκουσε ἀπ᾽ τό χρυσό στόμα τοῦ Θεανθρώπου, τόν περίφημο καί πνευματικότατο λόγο γιά τήν προσωπική ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου:

Καθίζησις ὀρθοδόξου φρονήματος -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ο Οικουμενισμός εἶναι ὁ µεγάλος δράκοντας πού ἐπί δεκαετίες τώρα ἀπειλεῖ τήν Ὀρθοδοξία, χωρίς νά προκαλεῖ ὅµως τήν ἀνάλογη ἀνησυχία στούς κληρικούς καί τούς λαϊκούς. Συνήθως στή χώρα µας οἱ δραστηριότητες τῶν οἰκουµενιστῶν φτάνουν ὡς εἰδήσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ δελτίου, µιά καί ἐκτός τῆς χώρας λαβαίνουν χώρα, χωρίς νά προκαλοῦν πολύ. Δέν ἔχουν τό θάρρος ἀκόµη οἱ µεγαλόσχηµοι κληρικοί τοῦ οἰκουµενισµοῦ νά συγχρωτιστοῦν καί νά συµπροσευχηθοῦν µέ τούς αἱρετικούς ἐντός τῆς Ἑλλάδος, γιατί γνωρίζουν ὅτι οἱ ἀντιδράσεις θά εἶναι δυναµικές. Αὐτός εἶναι ὁ βασικός λόγος πού ἡ ἀνησυχία τοῦ πιστοῦ λαοῦ εἶναι µειωµένη.

ΝΑΙ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΩ! ΕΙΜΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΑΛΛΑ ΨΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ! -- Του αδελφού μας Ιουστίνου

Λυπηρόν, αγαπητοί αναγνώστες της «Ορθοδόξου Φωνής», αλλά φαίνεται ότι κάθε παρέμβασή μου υπέρ της αγιότητος του θαυμαστού Αγίου Παϊσίου διεγείρει το λίαν φιλοκατήγορον του «εισαγγελέως» της « ιστοσελίδος!

Αλλά, αγαπητοί αναγνώστες, αλήθειες λέγω, ου ψεύδομαι. Ο πατριάρχης Δημήτριος  δεν ήθελε με τίποτε να πάει στον ψευδόπαπα Ρώμης, αλλά εξαναγκάστηκε να το πράξει  από τον τότε πρωτοσύγγελο Βαρθολομαίο και συγχρόνως πιέστηκε αφόρητα  από τον, όπως ακούμε, εκλεκτόν των τεκτονικών στοών Χρυσόστομον, για να υπογράψει ότι υπέγραψε.

Δεν γνωρίζω με σαφήνεια το παρασκήνιο του εκβιασμού του πατριάρχου Δημητρίου. Υποψιάζομαι όμως, όπως λένε και άλλοι πιο ενήμεροι από εμένα, ότι ο εκβιασμός του έγινε μέσω απειλής για αποκάλυψη μεγάλου οικονομικού σκανδάλου, όπου είχαν χωμένη την πανάκριβη δεσποτική τους ουρά  ορισμένοι της Γενεύης (όπου και το παχυλόν θησαυροφυλάκιον του πατριαρχείου).

Κάτι ανάλογο έγινε και στις ημέρες μας, διότι διαβάσαμε στις εφημερίδες πως  ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μάϊκλ Πομπέο (καθολικός –παρακαλώ-  στο θρήσκευμα) απείλησε να αποκαλύψει μίαν υπεξαίρεση των είκοσι εκατομμυρίων δολαρίων από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, ένα χρηματικό ποσόν μάλιστα που προορίζετο για το κτίσιμο του ναού του Αγίου Νικολάου στους δίδυμους πύργους ! Και έτσι εδόθη στανικώς η αυτοκεφαλία στο ουκρανικό κάτω από  τον εκβιασμό να αποκαλυφθούν τα άπλυτα του Φαναρίου. Το Φανάριον  προφανώς  αγαπά την απατηλήν λάμψιν  του χρυσίου και ουχί το φως της δόξης του Κυρίου…

Υπό το πρίσμα λοιπόν αυτών των γεγονότων ισχυριζόμαστε και διακηρύττουμε   ευθαρσώς, ότι ο Άγιος Παϊσιος έκανε μίαν οικονομίαν μερικών χρόνων υπομονής για να μην δημιουργηθεί μέγα σκάνδαλο στις τάξεις των απλών πιστών. Περίμενε δηλαδή με αγιοπνευματική καρτερία, ίσως και  μία επέμβαση του Κυρίου να διορθωθούν τα πράγματα.   Μόνο με τον τρόπο αυτόν  ερμηνεύεται η στάση του,   επειδή ο Άγιος έτρεφε κάποιες ελπίδες ότι η θλιβερά κατάστασις του Φαναρίου ίσως και  να μπορούσε να αλλάξει μετά τον θάνατον του Δημητρίου. Ασχέτως αν οι ελπίδες του αυτές διαψεύτηκαν. Γι' αυτό δεν μπορούμε και δεν έχουμε το δικαίωμα, να  εκστομίζουμε  κατηγορίες για τον Άγιο,  ότι δήθεν "εκοιμήθη μέσα στην αίρεση"! Αυτοί που τα λένε αυτά τα πράγματα πρέπει να μην τα ερμηνεύουν  επιπόλαια και, όπως λέει ο Άγιος Παϊσιος, να φροντίζουν να "βάζουν ένα ερωτηματικό στον περήφανο λογισμό τους" μήπως κάνουν κάποιο  κολοσσιαίο λάθος στον δρόμο για την σωτηρία τους.

 Λοιπόν, αγαπητοί αναγνώστες, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει όλοι μας  να αντιληφθούμε καρδιακά,  ότι ένας Άγιος, και μάλιστα τέτοιου μεγέθους, πάντοτε δίνει κάποια περιθώρια χρόνου μετανοίας. Ακόμη και στους  ζηλωτές  κατηγόρους του … Οι  τελευταίοι, δυστυχώς, αδυνατούν   να  καταλάβουν, και  ίσως δεν μπορέσουν ποτέ  να παραδεχτούν, ότι εάν ο Άγιος Παϊσιος ζούσε σήμερα, πέραν πάσης  αμφιβολίας, θα είχε ευλογήσει όχι μία φορά, αλλά τρίς την ιερά και κανονικήν Αποτείχισιν.

Καλή Ανάσταση σε όλους μας.

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος

Μεσούσης της φρεντίδος της πανδημίας του φονικού υιού, οφείλουμε  να συμμορφωθούμε αμελλητί προς τις υποδεικνυόμενος σοβαρότατες οδηγίες της πολιτείας δια την προστασία της δημόσιας υγείας, ανεξαρτήτως τις τυχόν ενστάσεις μας περί της γενεσιουργού αιτίας της δυνητικής προελεύσεώς του εν λόγω (ιού), δεδομένου ότι ευρισκόμεθα, εκόντες άκοντες, προς μία ορατή και λίαν επικίνδυνη πραγματικότητα, έναντι ενός απτού και ραγδαίως μεταδιδόμενου ιού.

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. -- Αποτειχισθέντος Μοναχού Αλυπίου. Αγιορείτου

Άνθη εκ των εορταστικών λόγων εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Εορτή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μηνύματα σωτηρίας, υπόθεσις ευφροσύνης και χαράς! Πανήγυρις πανηγύρεων της ελπίδος ημών. Απεστάλη ο αρχάγγελος Γαβριήλ προς την Παρθένον Μαρία, μήνυμα παγκοσμίου σωτηρίας φέρων, απεστάλη στρατιώτης, βοών το μυστήριον του Βασιλέως, μυστήριον γνωριζόμενον πίστει, ουκ ερευνόμενον λογικώς αλλά ομολογούμενον και θεολογούμενον. Απεστάλη τον έκτον μήνα, από την σύλληψιν του Ιωάννου του Προδρόμου, προς παρθένον μνηστευμένην τω Ιωσήφ. Ο προφήτης Ησαϊας περί τούτου λέγει: