ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΚΟΜΗ -- του αειμνήστου Σεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Πανηγυρισμοί, φωτοβολίδες, φωταψίες και ξεφαντώματα συνόδευσαν τα πρώτα λεπτά του 2020, όπως και κάθε καινούργιου χρόνου. Γιορτάζει ο θνητός άνθρωπος τη συνέχιση της ζωής, και συνάμα σημειώνει το γρήγορο πέρασμά του από τούτη τη γη, το πλησίασμά του προς το τέλος. Ο χρόνος, φιλοσοφεί ο Μέγας Βασίλειος, έχει το εξής παράδοξο· «Το παρελθόν εξαφανίσθηκε, το μέλλον δεν εμφανίσθηκε ακόμη, ενώ το παρόν διαφεύγει τις αισθήσεις μας πριν ακόμη το γνωρίσουμε». Εύκολα, λοιπόν, σ΄ έναν γιορταστικό σταθμό, όπως η Πρωτοχρονιά συνυπάρχουν στις καρδιές χαρά και μελαγχολία, προβληματισμός και ορμή για δράση.                                                                               

Ωστόσο, στο χώρο της πίστεως ο χρόνος δεν είναι απλή διαδοχή στιγμών σε παράταξη. Ως έργο του Θεού είναι όχι μόνο το μέτρο της επίγειας διάρκειας, αλλά και το εξαιρετικό δώρο του Θεού προς τον καθένα ξεχωριστά, ουρανόσταλτη προσφορά του αιωνίου Δημιουργού σε μας τους πρόσκαιρους της γης. Κάθε ανατολή είναι μια πίστωση χρόνου εκ μέρους του Θεού, και φέρνει μαζί της τη δυνατότητα καρποφορίας μετά από την περίοδο της ακαρπίας. Είναι το δείγμα της θεϊκής μακροθυμίας, η απάντηση στη μεσιτεία του αμπελουργού για την άκαρπη συκιά· «άφες αυτήν και τούτο το έτος» (Λουκ. 13: 8).

Ο Ερντογάν μετατρέπει σε τζαμί και τη Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη

 Σε μια νέα πρόκληση προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά την Αγία Σοφία, ο Τούρκος πρόεδρος μετατρέπει σε τζαμί και την ιστορική Μονή της Χώρας, που λειτουργούσε μέχρι σήμερα ως μουσείο και διαθέτει υπέροχα ψηφιδωτά.

Χτισμένη τον 6ο μ.Χ. αιώνα στη σημερινή συνοικία Εντιρνέ Καπού (Πύλη της Αδριανούπολης), σχετικά κοντά στα Θεοδοσιανά τείχη της Κωνσταντινούπολης, η Μονή της Χώρας («Ναός του Αγίου Σωτήρος εν τη Χώρα» -γνωστή στην Τουρκία ως Kariye Muzesi ή Kariye Camii- είχε μετατραπεί σε τζαμί από τον Ατίκ Αλί Πασά, έναν από τους βεζύρηδες του Βεγιαζίτ κατά τον 16ο αιώνα, και έγινε μουσείο το 1958.

Νίκος Αντωνιάδης ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4682/2020 !!! ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΕΠΙΔΩΣΩ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!


είναι μέχρι Δευτέρα πρωϊ 

δημοσιευστε να μπει ο κοσμος να υπογραψει

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=341249167033012&id=100034437944878Νίκος Αντωνιάδης


ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ & ΕΛΛΗΝΕΣ :

ΕΝΑ «ΟΚ» ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ !!

ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4682/2020 !!!

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΕΠΙΔΩΣΩ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ !! ΠΟΛΛΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ !!

Πριν από κάποιες εβδομάδες είχα δημοσιοποιήσει τις διατάξεις του νόμου 4682/2020 για τις υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις. Τις οποίες επιμελώς είχαν αποκρύψει κυβερνώντες και συνεργαζόμενα Μ.Μ.Ε. Και ανέβασα ψήφισμα στο Avaaz για την κατάργηση των διατάξεων αυτών.

Ήδη, μέσω της πλατφόρμας αυτής, με emails, με μηνύματα σε όλες τις εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου μου, στο Messenger, με φαξ ή δια χειρός, με έχουν εξουσιοδοτήσει περισσότεροι από 10.000 Έλληνες πολίτες να επιδώσω το εξώδικο αίτημα στη Βουλή.

ΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΑΣ ΕΚΑΛΕΣΕ -- Αθωνικά άνθη

Η αγία Πεντηκοστή είναι η κατ’  εξοχήν εορτή της ενότητος. Διότι εν τη ημέρα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος ιδρύεται η Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι Μία. Είναι ενότης των πολλών εις εν. Είναι συνάντησις εις το εν. Είναι κατάφασις καρδιών και διανοιών εις το εν. Μία πίστις, εν βάπτισμα, μία ομολογία, εν φρόνημα, εις Θεός…                                        

Δια τούτο, εις όλην την πνευματέμφορον υμνογραφίαν της αγίας Πεντηκοστής, εξαίρεται η ενότης, η συμφωνία, η αρμονία, το εν… Το πνεύμα τούτο της ενότητος διήκει δι’  όλης της αγίας Γραφής. Και θεμέλιον αρραγές της Εκκλησίας αποτελεί η ενότης. Κάτι που δεν ενούται εις την Εκκλησίαν, είναι απόβλητον, είναι εκτός. Κάτι που διασπά την Εκκλησίαν, εξοβελίζεται. Ό,τι δεν εναρμονίζεται με την Εκκλησίαν, «εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται»…     

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ

 

«Ὦ ζεῦγος λογικῶν τρυγόνων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα τὸ σωφρονέστατον. Ὑμεῖς τὸν τῆς φύσεως νόμον, τὴν σωφροσύνην, τηρήσαντες τῶν ὑπὲρ φύσιν κατηξιώθητε· τετόκατε γὰρ τῷ κόσμῳ Θεοῦ μητέρα ἀπείρανδρον. Ὑμεῖς εὐσεβῶς καὶ ὁσίως ἐν ἀνθρωπίνῃ φύσει πολιτευσάμενοι, ὑπὲρ ἀγγέλους καὶ τῶν ἀγγέλων δεσπόζουσαν νῦν θυγατέρα τετόκατε. Ὦ θυγάτριον ὡραιότατον καὶ γλυκύτατον· ὦ κρίνον ἀναμέσον τῶν ἀκανθῶν ἐκφυὲν ἐξ εὐγενεστάτης καὶ βασιλικωτάτης ρίζης δαβιτικῆς… Ὦ ρόδον ἐξ ἀκανθῶν τῶν Ἰουδαίων φυὲν καὶ εὐωδίας θείας πληρῶσαν τὰ σύμπαντα. Ὦ θύγατερ Ἀδὰμ καὶ μήτηρ Θεοῦ. Μακαρία ἡ ὀσφὺς καὶ ἡ γαστὴρ ἐξ ὧν ἀνεβλάστησας· μακάριαι αἱ ἀγκάλαι αἵ σε ἐβάστασαν καὶ χείλη τὰ τῶν ἁγνῶν φιλημάτων σου ἀπολαύσαντα, μόνα τὰ γονικά, ἵνα ᾖς ἐν πᾶσιν ἀειπαρθενεύουσα».

Του Αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού εις το Γενέσιον της Θεοτόκου.


Τη ΚΓ΄ (23η) του Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ, Επισκόπου Λουγδούνου.

Ειρηναίος ο ένδοξος Ιερομάρτυς, έτερος ούτος ων του ανωτέρω, ήκμασε κατά τους χρόνους Μάρκου Αυρηλίου, του και Αντωνίου καλουμένου και φιλοσόφου, εν έτει ρξ΄ (160), ήτο δε εκ των παλαιών ανδρών, διάδοχος των μακαρίων Αποστόλων και Επίσκοπος χρηματίσας της εν Γαλλία πόλεως Λουγδούνου, της σήμερον ονομαζομένης Λυώνος. Ούτος, καθ’ α λέγουσι, συνέγραψε πλείστα συγράμματα, βεβαιούντα την των Χριστιανών ορθήν πίστιν, εξ ων οι μεταγενέστεροι θείοι Πατέρες ηρανίσθησαν πολλάς ερμηνείας των θείων Γραφών. Διαδεχθείς εις την Επισκοπήν Λουγδούνου τον Ποθεινόν, όστις εμαρτύρησεν υπέρ Χριστού, ελύτρωσε πολλούς Έλληνας από της πλάνης των ειδώλων δια των λόγων και της διδασκαλίας του· όχι δε μόνον τούτο, αλλά και πολλούς Μάρτυρας προσήγαγεν εις τον Χριστόν αθλήσαντας δια το όνομά του. Τέλος αποκεφαλισθείς και αυτός υπό του Σεβήρου, εν έτει σβ΄ (202), έτυχε του στεφάνου της αθλήσεως.

Η ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΑ του Αγίου Νικήτα του Στηθάτου:

«Σε κάθε αγωνιστή, που αθλεί σύμφωνα με τους κανόνες (Β/ Τιμ. 2: 5) και προχωρεί προς το μέσον και φθάνει στην ωριμότητα και την τελειότητα, η οποία έχει μέτρον της τον Χριστόν ( Εφεσ.  4: 13), η αποκατάσταση στην μέλλουσα ζωή, μετὰ την απόθεση του σώματος, γίνεται γνωστή και φανερή με πληροφορία και ενέργεια του Πνεύματος. Η χαρά είναι αιώνια μέσα σε αιώνιο φως, η μακαριότητα δηλαδή της ουράνιας κατοικίας. Και χαρά δίχως τέλος αγκαλιάζει τις καρδιές εκείνων, που αγωνίζονται εδώ σύμφωνα με τους κανόνες, και τους γλυκοφιλεί η ευφροσύνη του Αγίου Πνεύματος, η οποία κατὰ τον λόγον του Κυρίου δεν θα αφαιρεθή από αυτούς (Ιω. ΙΣΤ/ 22)».

Μακρυά από τους νοθευτάς της ευσεβείας

«Εκείνοι που θα αποσκιρτήσουν από την ευσέβεια και θα αφήσουν τα πάτρια και ορθά δόγματα της πίστεως και τις κοινές παραδόσεις της Εκκλησίας, αλλά περιπέσουν και παρεκτραπούν σε νεωτερισμούς και αλλόκοτες δοξασίες και συνήθειες ετερόδοξες και παραχαράξουν και νοθεύσουν την αλήθεια της ευσεβείας αυτοί ούτε είναι πλέον ούτε ονομάζονται αληθώς Χριστιανοί, αλλά κόπτονται και χωρίζονται από το σύνολο των μελών της Εκκλησίας και των Χριστιανών σαν ετερόδοξοι και νεωτερισταί και εκβάλλονται από την ιερή μάνδρα σαν πρόβατα ψωριασμένα και μέλη σαπισμένα».

Η εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος του 1724.

Επείγουν πραγματικές «κόκκινες γραμμές» και αποτρεπτική στρατηγική -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Μία εκ βαθέων έκκληση προς την κυβέρνηση της χώρας να καθορίσει κόκκινες γραμμές για την προστασία της επικράτειάς μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, καθώς και τον καθορισμό της εθνικής μας στρατηγικής απευθύνει στην κυβέρνηση ομάδα επώνυμων Ελλήνων.

    Αξιώνουν συγκεκριμένα: α) «Κόκκινες γραμμές». β) Περιγραφή του μεγέθους της τουρκικής επιθετικότητας και απαίτηση από τους διεθνείς οργανισμούς που μετέχουμε να αναλάβουν εμπράκτως τις ευθύνες τους. γ) Πολυδιάστατη και ενεργό εξωτερική πολιτική δια της οποίας θα αναζητηθούν σύμμαχοι αποφασισμένοι να αντιπαραταχθούν απέναντι στον επιτιθέμενο εχθρό οιουδήποτε μέλους. δ) Απόλυτη και ολόψυχη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία βάλλεται βάναυσα από τον ίδιο εχθρό. ε) Προετοιμασία του λαού μας στα πλαίσια μιάς αποτρεπτικής στρατηγικής να αντιμετωπίσει τους επερχόμενους κινδύνους.