ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ -- Αθωνικά άνθη

«… ουδέν γαρ εδόκει μοι τοιούτον, οίον μύσαντα τας αισθήσεις, έξω σαρκός και κόσμου γενόμενον, και εις εαυτόν συστραφέντα μηδενός των ανθρωπίνων προσαπτόμενον…» Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Εκπληρούντες υπόσχεσίν μας προς τους αναγνώστας των «Τριών Ιεραρχών», αρχόμεθα της δημοσιεύσεως σειράς άρθρων περί του αγίου Γρηγορίου και της Θεολογίας αυτού. Εκ προοιμίων δηλούμεν, ότι η παμμερής απεικόνισις του Παλαμά, ως Μυστικού και Δογματικού Θεολόγου, είναι ανέφικτος εις τον περιωρισμένον χώρον ενός περιοδικού και εις ολίγα μόνον άρθρα. Θα προσπαθήσωμεν να εμφανίσωμεν τα θέματα, τα οποία προέβαλε και τα οποία συνετάραξαν την εποχήν του, εις λιτάς και αδράς γραμμάς, ελπίζοντες λίαν προσεχώς να δώσωμεν ωλοκληρωμένον τον θείον Παλαμάν κατά την βίωσιν και την Θεολογίαν του. Τούτο είναι εκ των ων ουκ άνευ αιτημάτων της Ορθοδοξίας, διότι ως Δογματικός και Μυστικός Θεολόγος έθιξε ζητήματα, τα οποία δια πρώτην φοράν ενηρθρώθησαν εις Συνοδικάς αποφάσεις, δι’ ων η Εκκλησία οιονεί ανεκεφαλαίωσεν εν τω προσώπω του Παλαμά μέγα μέρος της δογματικής διδασκαλίας της και της εξ αυτής πηγαζούσης οικείας πνευματικότητος.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας


Απάντηση Β’ προς Χρήστο Λιβανό -- του Αποτειχισθέντος θεολόγου Νικολάου Πανταζή

«ΕΦ΄ΗΝΙΑΝ ΠΑΙΔΕΣ!»
Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ μου Χρήστο,
Είμαι απολύτως πεπεισμένος πως έχεις πολύ έντονο μέσα σου το αίσθημα της δικαιοσύνης. Αγανακτείς με τους αδίκους και την αδικία, οποιασδήποτε μορφής. Και αυτό το λέγω, όχι για να σε καλοπιάσω αλλά για να επιβεβαιώσω κάτι που σίγουρα και σένα δεν σου αρέσει. Βέβαια, είναι εκτός του δικού σου ελέγχου.. Θα μπορούσες όμως κάποιο έλεγχο να ασκήσεις και εκεί…
Πιστεύω να παρατήρησες μετά λύπης και εσύ ο ίδιος πως όλα τα λοιπά «χριστιανούλικα ιστολόγια» τα οποία δημοσίευσαν περιχαρώς και «θριαμβευτικώς» την επιστολή τη δική σου προς τον αγαπητό αδελφό Παναγιώτη Σημάτη, όμως αρνήθηκαν να δημοσιεύσουν επί ίσοις όροις και την απάντηση του Παναγιώτη, αλλά και τη δική μου επιστολή, μιας και αναφέρθηκες γενικώς στους Αποτειχισθέντες αδελφούς σου. Μάλιστα, άφησες και κάποια ειρωνικά υπονοούμενα για «κατ’ οίκον περιορισμούς» και άλλα παράλογα παράγωγα της λοιδορίας. Σε αγαπούμε και σε συγχωρούμε. Δεν είμαστε εχθροί. Κοινός μας εχθρός, ο Οικουμενισμός.
Επί πλέον, αρνήθηκες και εσύ ο ίδιος να μας απαντήσεις, τερματίζοντας τόσο πρόωρα έναν όμορφο, γόνιμο και δημιουργικό διάλογο. Θα τολμούσα να πω, ότι επιτελείς μια «πνευματική έκτρωση» καθότι «τερματίζεις την κύηση» της αληθείας και της ανερεύσεως της Πατερικής Οδού, προειδοποιώντας μας προκαταβολικά: “δεν θα απαντήσω”. Δεν μπορώ να σε πιέσω. Η αγάπη πρέπει να εκχέεται αυθόρμητα και πηγαία, δίχως καταπίεση και καταναγκασμό.

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

«Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων καὶ Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου· καὶ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀθανασίας καὶ τῶν τριῶν αὐτῆς θυγατέρων καὶ παρθένων Θεοδότης, Θεοκτίστης καὶ Εὐδοξίας».

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κύρος καὶ Ἰωάννης, Ἀθανασία, Θεοδότη, Θεοκτίστη καὶ Εὐδοξία († 31 Ἰανουαρίου) ἄθλησαν κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Σήμερα ἑορτάζεται ἡ εὕρεση τῶν ἱερῶν λειψάνων αὐτῶν. Ἡ Σύναξή τους ἐτελεῖτο «ἐν τοῖς Φωρακίου καὶ ἐν ταῖς Ἀρκαδιαιναῖς».

Tου αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.: O οικουμενισμός είναι η πιο βδελυρή απάτη.

…Όπως ήδη εξήγησα εφαρμόζοντας την αγιογραφική αλήθεια ότι «ο Θεός αγάπη εστί» η Εκκλησία έρχεται να αγκαλιάσει την οικουμένη, τον κάθε άνθρωπο και να τον ανεβάσει στη θέωση. Αντίθετα, η οικουμενιστική κίνηση διαστρέφοντας την ευαγγελική αλήθεια θεοποιεί την αγάπη. Αλλά αγάπη χωρίς την αλήθεια είναι απάτη. Και ο οικουμενισμός είναι η πιο βδελυρή απάτη. Παρουσιάζεται και προβάλλεται ως μία αγαπητική κίνηση, φιλάνθρωπη και φιλενωτική, που δεν ενοχλείται από τα δόγματα, στην πραγματικότητα όμως όχι απλώς τα κονιορτοποιεί, αλλά τα υποκαθιστά. Ισοπεδώνει την αλήθεια και την εξισώνει με την πλάνη, υποβιβάζει τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία στη σειρά της πανσπερμίας των αιρέσεων. Αν πρότυπο της αγάπης είναι η αγαπητική σχέση, που ενώνει τα τρία πρόσωπα της αγίας Τριάδος, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτά τα πρόσωπα έχουν το ομοούσιον και δι΄ αυτού συνιστούν τον ένα Θεό. Αντίστοιχα, χωρίς ομοφροσύνη και ταύτιση στα δογματικά θέματα, κάθε λόγος και εκδήλωση περί αγάπης μόνο σατανική παγίδα μπορεί να είναι. 

The Historical Course Of The Orthodox Church Of The God Man Jesus Christ As Well As The Heresies A


Πηγή : https://xristianorthodoxipisti.blogspot.ca/

ΟΙ ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ -- «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

 ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΤΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΕΛΙΜΙΧΑΛΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Κ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ
                                                            28.6.2017

σπουδαία ἀγωνίστρια κυρία Δήμητρα Δελιμιχάλη - Γεωργιάδη ἀγωνίζεται δεκαετίες ὁλόκληρες διὰ τὴν προβολὴν τῶν ἀλύτρωτων πατρίδων, διαφορετικὰ θὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ λαϊκὴ ρῆσις «Λαοὶ ποὺ ξεχνοῦν τὴν ἱστορίαν των, τὴν  καταγωγή των καὶ τὸν προορισμὸ των εἶναι καταδικασμένοι νὰ σβήσουν».
Αὐτὸ εἶναι τὸ δόγμα τῶν σιωνιστῶν, ποὺ προσπαθοῦν μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον νὰ καταστρέψουν τὴν σθεναρὰν ἀντίδρασιν τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ τοὺς μετατρέψουν σὲ πειθήνια, τυφλὰ ὄργανά των.

Ο Όσιος Ηλίας ο Έκδικος γράφει στο «Γνωμικόν Ανθολόγιόν» του:

«Απὸ τις αρετές, που εξαρτώνται από μας, οι σύμφωνες με την δύναμή μας είναι η προσευχή και  η σιωπή. Από αυτές, που δεν εξαρτώνται από μας, αλλά κυρίως από την κατασκευή του σώματος, είναι η νηστεία και η αγρυπνία. Όποιο από τα έργα αυτά μπορεί να κάνη ευκολώτερα ο αγωνιστής, με εκείνο πρέπει να καταπιάνεται». 

Σχόλιο του αδελφού μας Ιουστίνου

Ως "Ενότητα της Πίστεως",  εννοείται εκείνη η ενότητα με τον Χριστόν, που επιτυγχάνεται με την πίστιν που έχουν οι Άγιοι! Αυτοί δηλαδή που με την ζωή τους και την διδασκαλία τους ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ στους ορθοδόξους χριστιανούς. Την ενότητα της πίστεως λοιπόν, δηλαδή την ένωση με τον Χριστόν, έχουν μόνον οι Άγιοι, οι τέλειοι, αυτοί που έχουν λάβει  μέσα τους  το πλήρωμα της Χάριτος.

 Ενότητα της πίστεως έχουν οι Άγιοι επειδή έχουν αγαπήσει τόσο πολύ τον Χριστόν, ώστε να έχουν θυσιάσει την ψυχή τους, δηλαδή πέθαναν για τον Χριστόν. Επομένως ο θάνατος για τον Χριστόν φανερώνει  την τελείαν αγάπην και δίδει ως καρπόν αυτής την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος (Άγιος Μάρκος ο ασκητής).


Σχόλιο του γράφοντος. 
-Άραγε έχουν ενότητα πίστεως με τους Αγίους, εκείνοι που αγκαλιάζουν και φιλούν τούς  βλασφημούντες τον  Χριστόν, δηλαδή τους Πάπες Ρώμης, Κόπτες, Προτεστάντες κλπ; Έχουν ενότητα πίστεως στον Χριστόν εκείνοι που παίρνουν χρήματα από τους Πάπες Ρώμης, ώστε να μην τους αποκαλούν αιρετικούς αλλά "εκκλησίες" και για να τους "ξεπλένουν" απο την αίρεση σε "πλυντήρια τύπου Κολυμπαρίου" ;  Μπλάκ Μάρκετ της πίστεως έκαναν και στην Πόλιν λίγο πριν αλωθεί από τους Τούρκους. Είχε βέβαια προηγηθεί και άλλο ξεπούλημα πριν με τους Φράγκους, όπως  καλή ώρα... Δείξε μου τελικά τον "αδελφόν" σου, να σου πώ ποιός είσαι...

Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά τοῦ Ὑπουργείου ἀ-Παιδείας καί ὁ σοφός Παπαδιαμάντης!

http://blogs.sch.gr/savvop-nik/

ὑπό Δημ. Κυρ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Σήμερα, 27/6/2017, ξημέρωσε μία ἡμέρα ξεχωριστή γιά τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στήν ἔκτακτη Συνεδρίασή της καλεῖται νά ἀναμετρηθεῖ μέ τήν ἱστορική, μά πάνω ἀπ” ὅλα τήν πνευματική εὐθύνη της, γιά τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ ταλαίπωρου τόπου καί τήν ὕπαρξη τοῦ καταπροδωμένου, μά ὄχι ἄμοιρου εὐθυνῶν, λαοῦ του. «Ὁ κόμπος» ἔχει πρό πολλοῦ «φθάσει στό κτένι», ἀλλά τό κτένι δέν θέλει νά δοκιμάσει τίς ἀντοχές του. Κι ἄν αὐτό ἀπό κάποιους θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ὡς συνετή ἐπιφύλαξη, ὅμως, ἡ ἐπί μακρόν παραμονή τοῦ κόμπου πού δέν λύνεται, ἔρχεται νά ἀπειλήσει τό κτένι μέ ἀκύρωση καί κατάργησή του.