Είναι καταδικασμένες οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες…

 Είναι καταδικασμένες οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες, δηλώνει ο πρώην επικεφαλής των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών

Προβλέπει εμφύλιο πόλεμο στην Γαλλία

Zero Hedge,, APR 07, 2022

Authored by Paul Joseph Watson via Summit News,

Μετάφραση: Μ. Στυλιανού

Ο πρώην επικεφαλής των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών Πιέρ Μπροσάν προειδοποιεί ότι εάν η Ευρώπη και η Γαλλία δεν αλλάξουν ριζικά τις πολιτικές τους για τη μαζική μετανάστευση, θα μπορούσε να ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος και υποστηρίζει ότι «όλες οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες είναι καταδικασμένες».

Ο Μπροσάν, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής της γαλλικής DGSE από το 2002 μέχρι το 2008, έκανε τα σχόλια κατά τη διάρκεια συνέντευξης στη Γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

«Όλες οι “πολυπολιτισμικές» κοινωνίες είναι καταδικασμένες σε περισσότερο ή λιγότερο βαθιές ρήξεις», προειδοποίησε ο Μπροσάντ, προσθέτοντας: «Σε μια τέτοια κατάσταση, συμβαίνει οι μειονότητες να είναι βίαιοι νικητές και οι πλειοψηφίες να καθησυχάζουν τους χαμένους».

-------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἔζησα ἐπί πέντε συναπτά ἔτη (1994-1998) εἰς τήν πολυπολιτισμικήν κοινωνίαν τῆς Ἀδελαΐδος τῆς Νοτίου Αὐστραλίας. Οὐδέποτε ὑπῆρξε κάποιο πρόβλημα μέ ἄλλες μειονότητες. Ὑπῆρχαν ἀρκετοί Ὀρθόδοξοι ναοί εἰς τήν πόλιν (5, ἄν ἐνθυμοῦμαι καλῶς). Κάμναμε περιφοράν ἐπιταφίου τήν Μ. Παρασκευήν, οἱ καμπάνες χτυποῦσαν τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως καί κάθε Κυριακή πρωΐ κ.λπ., ἀλλά ποτέ δέν ἠνωχλήθη κανείς! Νομίζω ὅτι τότε ὁ κόσμος μετανάστευε ἀπό ἀνάγκην καί προσέφερε εἰς τήν χώραν ὑποδοχῆς, ὁπότε ἦτο εὐπρόσδεκτος, τοὐλάχιστον ἀπό τόν μέσον πολίτην αὐτῆς τῆς χώρας. Δέν μετανάστευε μέ τό ζόρι, γιά νά ἐπιβάλῃ τό Ἰσλάμ, κατόπιν ἐντολῆς καί χρηματοδοτήσεως τοῦ διεθνοῦς Σατανισμοῦ, ὅπως γίνεται σήμερα. Συνεπῶς, ναί, ὑπ' αὐτές τίς συνθῆκες, οἱ χῶρες ὑποδοχῆς ἀλλογενῶν καί ἀλλοθρήσκων «προσφύγων» μέλλει νά καταστραφοῦν. Γι' αύτό, ἄλλωστε, ὁ Μητσοτάκης, ὁ Τσίπρας καί οἱ ἄλλοι ἀνθέλληνες φέρνουν ὀρδές ἰσλαμιστῶν, διά νά ἐπισπεύσουν τήν καταστροφήν!

ΛΑΜΠΡΙΑΤΙΚΟΣ ΨΑΛΤΗΣ Αλεξ Παπαδιαμάντης

Ἐὰν ὁ ἥρως τοῦ παρόντος διηγήματος ἦτο αὐτούσιος ὁ γράφων, τότε ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τίτλος θὰ εἶχε μᾶλλον τροπικὴν καὶ ἀλληγορικὴν σημασίαν. Διότι, ναὶ μέν, εὐδοκίᾳ τῆς θείας Προνοίας, εἶναι ἀληθὲς ὅτι καὶ χάρις εἰς τὴν φιλάδελφον προθυμίαν τοῦ χωρικοῦ καὶ ἀρχοντικοῦ φίλου μου κὺρ Γιάννη Πεντελιώτου, ἀξιοῦμαι σχεδὸν κατ᾽ ἔτος ἀνελλιπῶς, κατὰ τὰς περιδόξους ταύτας ἡμέρας, νὰ συμψάλλω ἐναμίλλως μετ᾽ αὐτοῦ, ὑποβαστάζοντος διὰ τῆς χειρὸς τὰ γυαλιά του, ἀγαπῶντος τὸ πολίτικον ὕφος, παρατείνοντος ἐπ᾽ ἄπειρον τὰ μουσικὰ κῶλα καὶ τὰς καταλήξεις του, εἰς τὸν μικρὸν ἀγροτικὸν ναΐσκον τοῦ χωρίου Θ. ὅπου μυροβολεῖ ἑλισσόμενον εἰς κυανοῦς στεφάνους τὸ μοσχολίβανον, περιβάλλον ὡς διὰ φεύγοντος πλαισίου τοὺς ἀκτινωτοὺς στεφάνους καὶ τὰς σεμνὰς ὄψεις τῶν ἁγίων, καὶ ὅπου μὲ τὰς κεντητὰς ποδιάς των καὶ τὰ λευκὰ κολόβια αἱ νεαραὶ χωρικαὶ προσέρχονται φέρουσαι ἀγκαλίδας ρόδων καὶ ἴων καὶ θημωνίας ὅλας δενδρολιβάνου, καταφορτώνουσαι μὲ λόφους ἀνθέων τὸν πενιχρὸν ἐπιτάφιον, μὴ ἔχοντα ἀνάγκην ἄλλης πολυτελείας. Ἐκεῖ εἰσβάλλει οὐλαμὸς ὅλος αὐτοσχεδίων ψαλτῶν, κρατούντων ἀνὰ ἓν φυλλάδιον τοῦ ἐπιταφίου εἰς τὴν χεῖρα, οἵτινες φιλοτιμοῦνται νὰ ψάλλωσιν ἐν σπαρακτικῇ παραφωνίᾳ τὰ ἐγκώμια, καταστρέφοντες διὰ κωμικῶν σφαλμάτων καὶ τὰς ὀλίγας λέξεις, ὅσαι εἶναι ὀρθῶς τυπωμέναι εἰς τὰ φυλλάδια ἐκεῖνα.

Στροφή, στον Αναστάντα Χριστό.

Ο άνθρωπος είναι, πολλές φορές, δέσμιος των παθών και των αδυναμιών του. Και στην πορεία της ζωής του αντιμετωπίζει την απελπισία, τα αδιέξοδα στα σοβαρά και καταθλιπτικά προβλήματά του και, κυρίως, εκείνα που έχουν σχέση με τον πνευματικό του αγώνα για τον καταρτισμό του. Πολλές φορές, δεν ημπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό του νικημένου και τότε νιώθει ολομόναχος και χωρίς στήριγμα στις προσπάθειές του. Όμως, ο θριαμβευτής Ιησούς μάς δίδει μια άλλη διάσταση και μάς βεβαιώνει ότι υπάρχει λύση στα προβλήματά μας, αφού Εκείνος μπορεί να νικήσει, ως νικητής, κάθε αντίθετο και αντιδραστικό, κάθε δύσκολο και ανθρωπίνως ακατόρθωτο. Στροφή, λοιπόν, στον Αναστάντα Χριστό. Να επανέλθουμε στο δρόμο που μάς καλεί ο Αναστημένος Χριστός.

ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


 

H «ανακάθαρση της εκκλησιαστικής μνήμης»

Είναι χαρακτηριστική η ευκολία με την οποία εισερχόμαστε στην «νέα εποχή» παραθεωρώντας το παρελθόν και τις παρακαταθήκες των Αγίων Πατέρων.

 «Οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπασιν προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως και ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού. Αιτούμεθα υπέρ αυτών το έλεος του Θεού, αλλ’ οφείλομεν ενώπιον Αυτού όπως επανορθώσωμεν τα σφάλματα εκείνων» (!!!), ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην θρονική εορτή του 1998.

Είναι αυτή η «ανακάθαρση της εκκλησιαστικής μνήμης» που πρέπει να οικοδομηθεί, όπως ευχήθει ο κοιμηθείς Αρχιεπίσκοπος  Χριστόδουλος, στην προσφώνησή του προς τον Πάπα;

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Κάθε Πέμπτη

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος διακρίθηκε γιὰ τὴν σταθερή του πίστη, διακήρυξε καὶ ὑποστήριξε σταθερὰ τὶς ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Διαπνεόταν ἀπ᾽ τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀνεδείχθη κανόνας πίστεως, ἐνῶ παράλληλα ὑπῆρξε μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ μας προσφέροντας ἀγάπη στοὺς συνανθρώπους μας,  Ὁ Ἅγιος δὲν εἶχε περγαμηνὲς σπουδῶν, δὲν ἦταν ἀπόφοιτος Πανεπιστημίων τῆς ἐποχῆς, δὲν εἶχε μεταπτυχιακά, δὲν εἶχε τὴν κοσμικὴ σοφία τῆς ἐποχῆς, εἶχε ὅμως μέσα του τὴν ζέση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία τοῦ ἔδωσε τὴν δύναμη νὰ ὑποστηρίξει τὴν πίστη! Ἔτσι ἀναδείχθηκε Κανόνας Πίστεως, τηρητὴς ἐπακριβῶς τῆς πίστεώς του.

Τη ΚΗ΄ (28η) Απριλίου, διήγησις ΘΑΥΜΑΤΟΣ γενομένου εν τη πόλει της εν Αφρική Καρθαγένης.

Θαύμα εξαίσιον και πάσης διηγήσεως άξιον εγένετο κατά τους χρόνους Ηρακλείου του βασιλέως και Νικήτα Πατρικίου εν έτει χκε΄ (625) εις την Καρθαγένην της Αφρικής, έχει δε τούτο ως εξής: Εις την Καρθαγένην ευρίσκετο κατά την εποχήν εκείνην στρατιώτης τις βασιλικός, επειδή δε επέπεσεν εις την πόλιν λοιμός πανώλους, παραλαβών ούτος την σύζυγόν του έφυγεν εις τι προάστιον, ίνα σωθή εκ του θανάτου. Ο διαβολος όμως παρακινήσας αυτόν εις σαρκικήν αμαρτίαν, τον ηνάγκασε να μοιχεύση την γυναίκα του γεωργού του. Μετά δε την αμαρτίαν προσβληθείς υπό της νόσου ταύτης, ήτις προσβάλλει τον βουβώνα, ήτοι τας βάσεις των μηρών, απέθανε και ετάφη. Μετά τρεις όμως ώρας ήρχισε να φωνάζη εκ του τάφου λέγων:

Χένρι Κίσιγκερ τ. υπουργός εξωτερικών Η.Π.Α

The Greek people are a difficult if not impossible people to tame, and for this reason we must strike deep into their cultural roots. Perhaps then we can force them to conform. I mean, of course, to strike at their language, their religion, their cultural and historical reserves, so that we can neutralize their ability to develop, to distinguish themselves, or to prevail, thereby removing them as an obstacle to our strategically vital plans in the Balkans, the Mediterranean, and the Middle East.

Είναι δύσκολο αν όχι αδύνατον να δαμάσει κάποιος τον Ελληνικό λαό. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά μέσα στις πολιτισμικές του ρίζες, μπορεί τότε να τον αναγκάσουμε να συμβιβαστεί. Εννοώ βέβαια να χτυπήσουμε τη γλώσσα του, τη θρησκεία του, τα πολιτιστικά και ιστορικά του αποθέματα, έτσι ώστε να ουδετεροποιήσουμε τη δυνατότητά του να αναπτύσσεται, να διακρίνει τον εαυτό του, ή να αποδεικνύει ότι μπορεί να νικά, τοιουτοτρόπως να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στα στρατηγικά απαραίτητα σχέδιά μας στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Η ΕΚ ΔΥΣΜΩΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, υιοθέτησε προ καιρού στο Στρασβούργο, ένα νέο κώδικα καλής συμπεριφοράς, για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, τον οποίο θα χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη του. Στους νέους αυτούς κανόνες επισημαίνεται, πως ένα πρόσωπο που κατηγορείται για τρομοκρατικές ενέργειες, δεν μπορεί να καταδικασθή σε θάνατο, και αν ακόμα έχει καταδικασθή, δεν επιτρέπεται να εκτελεσθή η ποινή του. Το Συμβούλιο λοιπόν της Ευρώπης, απαιτεί από τα κράτη-μέλη του, τον απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάργηση της θανατικής ποινής για τους αδίστακτους τρομοκράτες, που αποδεδειγμένα θα έχουν καταδικασθή στην εσχάτη των ποινών για ειδεχθείς δολοφονίες. Δεν είδαμε όμως παρόμοια ευαισθησία και ανάλογη απόφαση, για την εν ψυχρώ δολοφονία της αθώας και πολλά υποσχομένης κυοφορουμένης ζωής, που καθημερινώς σφαγιάζεται ανελέητα. Ή μάλλον είδαμε την υπερψήφιση της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων σε οποιοδήποτε σημείο κυήσεως, δηλαδή της θανατικής καταδίκης, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά συνιστούν συντεταγμένη κοινωνία και Κράτος Δικαίου, ή προκλητική περιφρόνηση στο θείο δώρο της ζωής και κατάφωρη παραβίαση και των δικαιωμάτων του ανθρώπου;

Τα εμβόλια προκαλούν τις Οξείες Ηπατίτιδες στα παιδιά. --- Του Δημ. Αντωνίου, ιατρός, PhD(Hon), FRCS, 6939364918

Μια συγκλονιστική επιστημονική αποκάλυψη που θα συγκλονίσει τον κόσμο.

Μεταξύ των άλλων, ασυνήθιστων ασθενειών που παρουσιάστηκαν-όλως τυχαίως κατά τους ιεροκήρυκες του θανάτου- κατά την διάρκεια των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού (εγκεφαλικές και περιφερικές θρομβώσεις, περικαρδίτιδες, παραλύσεις, καρδιακές ανακοπές κλπ) σε προηγουμένως υγιέστατους ανθρώπους-πριν δύο μήνες παρουσιάστηκε, και πάλι όλως τυχαίως!, μια ανεξήγητη? μορφή ηπατίτιδας στα παιδιά, η οποία μάλιστα ήταν τόσο σοβαρή ώστε οδήγησε στην χρεία μεταμόσχευσης ήπατος στο 10% των παιδιών αυτών, ένας αριθμός τεράστιος αυτοτελώς, ενώ το 50% εξ` αυτών δεν θα υπάρχουν σε δύο χρόνια και τα υπόλοιπα θα είναι ουσιαστικά ανάπηρα. Η ηπατίτιδα αυτή παρουσιάστηκε ΟΛΩΣ ΤΥΧΑΙΩΣ-κατά τους ιεροκήρυκες του θανάτου- μετά λίγους μήνες από τον εγκληματικό εμβολιασμό των παιδιών, με συνεργούς και συνυπαιτίους και τους γονείς των.

-----------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐπί τέλους, θ' ἀκούσῃ κανείς καί τούς μή συστημικούς Ἰατρούς, πού τά ΓΕΓΟΝΟΤΑ δείχνουν ὅτι αὐτοί μόνον εἶναι ἀληθινοί Ἐπιστήμονες, ἐνῷ οἱ συστημικοί «ἰατροί» ξέρουν μόνον νά προπαγανδίζουν τά «ἐμβόλια» (διάβαζε «θανατηφόρες ἐνέσεις» ἤ/καί τροποποιητάς τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώματος, κατά πολλούς κορυφαίους Ἐπιστήμονες, ὅπως οἱ L. Montagnier, S. Bhakdi, R. Malone, P. McCullough, V. Zelenco, C. Perrone κ.ἄ.) καί νά εἰσπράττουν ἑκατομμύρια εὐρώ ἀπό τίς φαρμακευτικές ἑταιρεῖες γι' αὐτήν τήν διαφήμησιν πού κάμνουν;

Ιn the news - ΗΠΑ Kάναμε λάθος. Είναι λιγότεροι οι θάνατοι από covid-19