Οι Άγιοι, φίλοι του Θεού και ιδικοί μας -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.


Μία υπερκόσμια, μεγαλειώδης παρέλαση προβάλλει στο πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Είναι η στρατιά των αγίων μας, που παρελαύνει θριαμβευτικά μπροστά στο θρόνο της Αγίας Τριάδος. Την καμαρώνουν οι αγγελικές δυνάμεις, τη χειροκροτεί ο ουράνιος κόσμος. Αλλά και τα βλέμματα εκείνων, που επιμένουν να μη συμβιβάζονται με το πεπερασμένο, που παραμένουν λάτρεις του Θεού και νοσταλγοί του ουρανού, στυλώνονται θαυμαστικά στην υπερκόσμια παρέλαση των αγίων. Πρώτη η Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας και πίσω της ο τίμιος Πρόδρομος, οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι άγιοι απόστολοι του Χριστού, οι πατέρες, οι διδάσκαλοι, οι μάρτυρες, οι όσιοι, οι ασκητές, οι ομολογητές, οι νεομάρτυρες· οι άγιοι των πρώτων αιώνων, αλλά και των ημερών μας, όλοι συναπαρτίζουν τη θριαμβεύουσα Εκκλησία και μετέχουν στην υπερκόσμια παρέλαση. Είναι όλοι αυτοί οι φίλοι του Θεού, οι συνεργάτες του στο έργο της σωτηρίας. Ο Θεός, που εκ του μηδενός έπλασε τα σύμπαντα και μόνος του έκανε τα πάντα «καλά λίαν», για την ανάπλαση του πεσμένου κόσμου ζήτησε και χρησιμοποίησε τη συνεργασία των ανθρώπων:   

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ -- Αθωνικά άνθη


«Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστιν εσφράγισαν». Εκκλη. Υμνογραφία.

Η υπάρχουσα μεταξύ των αγίων Πατέρων της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας ιδιοτυπία, η οποία χαρακτηρίζει τας προηγουμένας ηθικάς και πνευματικάς προσωπικότητας, αποτελεί μέγαν πειρασμόν παρά τοις θεολογούσι. Τούτο δεν είναι ανεξήγητον. Η υφισταμένη μεταξύ ημών και των Πατέρων, εν αγιότητι, απόστασις μας αναγκάζει να τους βλέπωμεν «δι’ εσόπτρου εν αινίγματι» και επόμενον είναι να μη διακρίνωμεν την μεταξύ τούτων υπάρχουσαν εσωτερικήν ενότητα. Εντεύθεν αι παρανοήσεις και η ημαρτημένη κριτική επί της διδασκαλίας των αγίων Πατέρων. Το θέμα της ενότητος των αγίων Πατέρων είναι εκ των πλέον σημαντικών δια την ορθοδοξίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Απολυτίκιον Αγίων πάντων


O Συναξαριστής της ημέρας.


Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ). Αθανασίου οσίου του θαυματουργού. Λουκιλλιανού και Παύλης μαρτύρων,

Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος, ὁ Θαυματουργός, καταγόταν ἀπὸ τὸ θέμα τῶν Κιβυρραιωτῶν, τὸ ὁποῖο περιελάμβανε τὶς ἐπαρχίες Καρίας, Πισιδίας, Λυκίας καὶ Παμφυλίας, καὶ ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ φιλόθεους. Ἔζησε δὲ κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 9ου καὶ πρῶτο ἤμισυ τοῦ 10ου αἰῶνος μ.Χ. Ἀφοῦ ἔγινε μοναχός, περιερχόταν πολλοὺς τόπους συναναστρεφόμενος τοὺς ἀσκητές, τὶς ἀρετὲς τῶν ὁποίων ἐμιμεῖτο. Σὲ μία περιοδεία του ἐγνωρίσθηκε μετὰ τοῦ πρώην συγκλητικοῦ καὶ ἤδη μοναχοῦ Κοσμᾶ, ὁ ὁποῖος τὸν εἰσήγαγε στὴ μονὴ ποὺ ἐκτίσθηκε ἀπὸ αὐτόν, τοῦ Τραϊανοῦ, κοντὰ στὸν ποταμὸ Σαγγάριο καὶ τὴν ὁποία αὐτὸς εἶχε ἐγκαταλείψει, ἐπειδὴ δυσανασχέτησε ἀπὸ τὴν ἀπείθεια καὶ σκληρότητα τῶν μοναχῶν.

Είναι γεγονός πως αξιόλογοι πολίτες της πΓΔΜ έχουν παραδεχτεί ότι είναι απόγονοι των πρώτων Σλαβικών φυλών:

26 Φεβρουαρίου 1992: Ο Πρόεδρος της πΓΔΜ, Κίρο Γκλιγκόροφ σε μια συνέντευξή του είπε: "Είμαστε Σλάβοι και ήρθαμε στην περιοχή τον έκτο αιώνα. Δεν είμαστε απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων."
22 Ιανουαρίου 1999: Η Πρέσβης της πΓΔΜ στην Washington D.C., κυρία Λιούμπιτσα Ατσέφσκα, σε μια ομιλία της επί της πρόσφατης καταστάσεως στα Βαλκάνια, τόνισε: "Δεν απαιτούμε να μας αναγνωρίζουν ως απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμείς είμαστε Σλάβοι και μιλούμε μια Σλαβική γλώσσα. Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος εμπορικός συνέταιρος της πΓΔΜ και ο ύπ' αριθμόν ένα "επενδυτής".

Είναι γεγονός πως αξιόλογοι πολίτες της πΓΔΜ έχουν παραδεχτεί ότι είναι απόγονοι των πρώτων Σλαβικών φυλών:


26 Φεβρουαρίου 1992: Ο Πρόεδρος της πΓΔΜ, Κίρο Γκλιγκόροφ σε μια συνέντευξή του είπε: "Είμαστε Σλάβοι και ήρθαμε στην περιοχή τον έκτο αιώνα. Δεν είμαστε απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων."
22 Ιανουαρίου 1999: Η Πρέσβης της πΓΔΜ στην Washington D.C., κυρία Λιούμπιτσα Ατσέφσκα, σε μια ομιλία της επί της πρόσφατης καταστάσεως στα Βαλκάνια, τόνισε: "Δεν απαιτούμε να μας αναγνωρίζουν ως απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμείς είμαστε Σλάβοι και μιλούμε μια Σλαβική γλώσσα. Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος εμπορικός συνέταιρος της πΓΔΜ και ο ύπ' αριθμόν ένα "επενδυτής".
24 Φεβρουαρίου 1999: Ο Πρέσβης της πΓΔΜ στον Καναδά Γυόρδαν Βεσελίνοφ, σε μια συνέντευξή του παραδέχτηκε: "Εμείς δεν έχουμε συγγένεια με τους βόρειους Έλληνες, οι οποίοι έχουν αποδώσει ηγέτες σαν τον Φίλιππο και τον Μέγα Αλέξανδρο. Είμαστε Σλάβοι και η γλώσσα μας συγγενεύει στενά με τη Βουλγαρική. Υπάρχει μια σύγχυση με την ταυτότητά μας."
29 Δεκεμβρίου 2001: Μόλις πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών της πΓΔΜ Σλομπόταν Τσάσουλε, σε συνέντευξή του ανέφερε στον Βούλγαρο Υπουργό Εξωτερικών, Σολομών Πάσι ότι "ανήκουν στην ίδια Σλαβική φυλή".

Φρένο στην προδοσία. Όλοι στα Συλλαλητήρια. Τετάρτη 6 Ιουνίου (video-2018)


π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης - 1) Κυριακή των Αγίων Πάντων 2) Φρένο στην προδοσία. Όλοι στα Συλλαλητήρια. Τετάρτη 6 Ιουνίου (video-2018)

https://www.impantokratoros.gr/8B16E2A6.el.aspx?width=730&height=400

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Μόνο σταθερότητα δεν θα φέρει στα Βαλκάνια η αναγνώριση (από εμάς!) ενός έθνους και μιας γλώσσας που δεν υπάρχουν

Από τον
Σάββα Καλεντερίδη


Οταν το 1923 Ελληνες διπλωμάτες και πολιτικοί υπέγραφαν τη Συμφωνία Υποχρεωτικής Ανταλλαγής των Πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία ενσωματώθηκε στη Συνθήκη της Λωζάννης, άφησαν «παραθυράκια» ανοιχτά, με συνέπειες καταστροφικές για την Ελλάδα.
Ενώ ήταν γνωστό ότι η περιοχή της Δυτικής Θράκης συμπεριλαμβάνεται στον λεγόμενο «Εθνικό Ορκο» που έδωσαν οι βουλευτές της οθωμανικής Βουλής στην τελευταία της συνεδρίαση στην Κωνσταντινούπολη, πριν από τη διάλυσή της και τη συγκρότηση της «Εθνοσυνέλευσης του Μεγάλου Τουρκικού Εθνους» στην Αγκυρα, δέχτηκαν να εξαιρεθούν της ανταλλαγής οι μουσουλμάνοι της Δ. Θράκης. Αυτό, μάλιστα, έγινε ύστερα από απαίτηση της ελληνικής πλευράς για να εξαιρεθούν της Ανταλλαγής και οι Ελληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ιμβρου και της Τενέδου, και να σωθεί έτσι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Υποχρεωτική από σήμερα στη Βαυαρία η παρουσία σταυρών σε όλα τα δημόσια κτήριαΗ Βαυαρία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης του 2015

Υποχρεωτική είναι από σήμερα η παρουσία σταυρών στις εισόδους όλων των δημοσίων κτηρίων στη Βαυαρία καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νόμος Kreuzpflicht (υποχρεωτικός ο σταυρός).

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ