Αντίχριστος, Χάραγμα καί άλλα --- Kyprianos Christodoulides

Λόγος περί Αντιχρίστων, Χαραγμάτων, Ονομάτων, Προσώπων κλπ.

 

https://docs.google.com/document/d/17KrAdxG-Gzv3wEulJ-4fsQ-3cps7OQbo/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true

Αγίου Γρηγορίου Παλαμά,περί Θεού Πατρός. ---- Xarilaos Stoyraitis

Ασώματος ο Θεός Πατήρ,φωνάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς,αλλά οι αιρετικοί κατασκευάζουν ΄΄εικόνα΄΄ Αγίας Τριάδος και κάνουν και σχίσματα για αυτήν.

 

«Πατήρ ἀσώματος καί κατά χρόνον καί τόπον ἀόριστος, ἐν

Ἁγίω καί ἀϊδίω Πνεύματι καί Υἱῶ καί Λόγω συνανάρχω, ὅς ἐστίν ἡ ἐνυπόστατος τοῦ Πατρός

ἀλήθεια» (Γρ. Παλαμᾶ Ἑλ. Πατρ., σελ. 260Α)