ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ -- 1919 - 2019 εκατό χρόνια από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη ΙΖ΄ (17η) Μαϊου μνήμη των Αγίων Αποστόλων ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ και ΙΟΥΝΙΑΣ.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Παρασκευή, 17  Μαϊου 2019                                                                                                                         

Ανδρόνικος και Ιουνία οι του Χριστού Απόστολοι και Μάρτυρες διέτρεξαν ως υπόπτεροι όλην την οικουμένην και ανέσπασαν από της ρίζης την πλάνην της ειδωλολατρίας. Ηκολούθει δε τον θείον Ανδρόνικον η υπερθαύμαστος Ιουνία, νενεκρωμένη ούσα εις τα του κόσμου και ζώσα εν μόνω τω Χριστώ.

Οἱ ἁγιορεῖται θὰ µείνωµεν ἀπαθεῖς; -- Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου

Ἡ παρατεταµένη τεχνητὴ καὶ πονηρὴ οἰκονοµικὴ κρίση, ποὺ µαστίζει τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ποὺ διατηρεῖται ἀµείωτη µέχρι σήµερα, ἄµβλυνε καὶ ἐνέκρωσε τὰ ἀντανακλαστικὰ τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἔτσι ἐπέρασαν καὶ θὰ περάσουν ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο, χωρὶς σθεναρὴ ἀντίδραση, πολλοὶ ἀντιχριστιανικοὶ νόµοι. Τὸ ἴδιο συµβαίνει δυστυχῶς καὶ στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ πολύχρονος δῆθεν θεολογικὸς διάλογος µεταξὺ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ παπικῆς αἱρετικῆς «ἐκκλησίας» καὶ οἱ προχωρηµένες προδοτικὲς συµπροσευχὲς ἔχουν κατὰ πολὺ ἀµβλύνει τὰ ἀντανακλαστικὰ τοῦ ὀρθοδόξου πιστοῦ. Καὶ τώρα ποὺ ἔχουν ὡριµάσει τὰ πράγµατα, θὰ βαδίσουµε πλέον µὲ ἐντολὴ τῆς Μεγάλης Συνόδου γιὰ τὴν «ποθούµενη ἕνωση» τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας µὲ τὴν παπικὴ αἵρεση.

Διπλῆ Σκλαβιά -- Τοῦ κ. Γεωργίου Νικοδότη, Ἐγκληματολόγου

Ἡ σκλαβιὰ τῆς Πατρίδας μας ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ ἡ σκλαβιὰ ἀπὸ τὸν διάβολο (Ἰωάν. η´44). Τὸ θέμα ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσει σήμερα εἶναι κολοσσιαίας σημασίας. Ἀφορᾶ τὴν Πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα μας, ἀλλὰ βεβαίως καὶ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ἔχουμε ἀλήθεια συνειδητοποιήσει τὶ σημαίνει τὸ γεγονὸς ὅτι τετρακόσια ὁλόκληρα χρόνια, ὄχι πέντε ἤ δέκα, ἤ πατρίδα μας ἦταν σκλαβωμένη ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς; Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τὶ σημαίνει τὸ γεγονὸς ὅτι τετρακόσια ὁλόκληρα χρόνια ζοῦσε κάτω ἀπὸ ἀλλόθρησκους, ποὺ συνέχεια προσπαθοῦσαν νὰ μᾶς κάνουν νὰ ἀλλαξοπιστήσουμε; Ἔχουμε συνειδητοποιήσει ὅτι οἱ πρόγονοί μας πάλευαν σκληρὰ γιὰ νὰ διατηρήσουν τὴν πίστη τους στὸ Χριστὸ καὶ μέσα στὴ φρικτή τους σκλαβιὰ ἔλεγαν ἐκεῖνο τὸ περίφημο: «Καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή, παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιὰ καὶ φυλακή;». Ὅσο κι ἄν προσπαθήσουμε νὰ καταλάβουμε καὶ νὰ ζωντανέψουμε μπροστά μας τὸ τὶ τράβηξαν τὰ ἀδέλφια μας τοὺς τέσσερις αὐτοὺς αἰῶνες, εἶναι ἀδύνατο. Κι ὅμως ὑπάρχει μιὰ ἀπείρως χειρότερη σκλαβιά, τὴν ὁποία δυστυχῶς τὴν ξεχνᾶμε κι αὐτὴ εἶναι ἡ σκλαβιά μας στὸ διάβολο:

Η Κύπρος είναι κοντά, πολύ κοντά! -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Η πειρατική εισβολή του Fatih – «Πορθητή» στην κυπριακή ΑΟΖ σημαίνει Αττίλας 3. Τσίπρας και Μητσοτάκης να εγκαταλείψουν τις προεκλογικές φιέστες και να αφοσιωθούν εξ ολοκλήρου στο εθνικό θέμα της απόκρουσης τού νέου Αττίλα.

        Η  Κύπρος είναι κοντά! Πολύ κοντά!

     Κατεπείγει άμεση και ειλικρινής εθνική συνεννόηση. Ο τούρκος έχει προβεί ήδη σε αρχή εκτελέσεως στρατιωτικών ενεργειών. Σε απλά ελληνικά μάς κήρυξε τον πόλεμο. Οιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι πρόφαση εν αμαρτίας. Εν πολλαίς αμαρτίαις.

     Ευρωνατοϊκές χώρες καταδικάζουν χωρίς προσχήματα τις τουρκικές ενέργειες. Καλό, αλλά λίγο αν μείνουν στα λόγια. Οι έκνομες τουρκικές δράσεις διαπράττονται «έργω» και η καταδίκη τους μόνον «λόγω» είναι απλώς «παρηγοριά στον άρρωστο ώσπου να βγει η ψυχή του». Οι εταίροι και σύμμαχοί μας πρέπει να προχωρήσουν στην έμπρακτη συμπαράσταση.

Που είναι ο εντός και εκτός Ελλάδος Μοναχισμός ;;;

Ο μοναχός δεν πρέπει να επιτρέπει την παραμικρή καινοτομία σε θέματα πίστεως, κατά τον Άγιο Πατέρα και μεγάλο μοναστικό ηγέτη, οργανωτή του μοναχικού βίου Θεόδωρο Στουδίτη. Δεν φοβήθηκε τις απειλές και τους διωγμούς των εικονομάχων αυτοκρατόρων και πατριαρχών αλλά μέσα στην Κωνσταντινούπολη, στον περίβολο, της Μεγάλης Ιεράς Μονής Στουδίου, οργάνωσε λιτανεία με λαμπαδηφορία χιλίων μοναχών, που κρατούσαν τις απαγορευμένες άγιες εικόνες στα χέρια τους. Δέκα χιλιάδες μοναχούς της Παλαιστίνης συγκέντρωσαν παλαιότερα στα Ιεροσόλυμα οι Άγιοι Σάββας Ηγιασμένος και Θεοδόσιος Κοινοβιάρχης, και άλλοι μέγιστοι μοναχικοί ηγέτες, και έσωσαν την Ορθοδοξία από την αίρεση του Μονοφυσιτισμού. Ποιος θα σώσει τώρα την Εκκλησία από την παναίρεση του Οικουμενισμού και την δολιότητα του Παπισμού;