ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Τη αυτή ημέρα, Κυριακή έκτη από του Πάσχα, το εις τον εκ γενετής ΤΥΦΛΟΝ εορτάζομεν θαύμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.                                                                                

Το εξαίσιον τούτο και παράδοξον θαύμα, όπερ ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εποίησεν εις τον εκ γενετής Τυφλόν και του οποίου την ανάμνησιν ποιούμεθα σήμερον, εγένετο και τούτο επί υγρού ως το του Παραλύτου και το της Σαμαρείτιδος, έχει δε η περί αυτού ιστορία ως εξής: Φεύγων ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός από το Ιερόν δια να αποσυρθή από εκείνους, οίτινες ώρμησαν να τον λιθοβολήσουν, επειδή είπεν εις τους Ιουδαίους ότι είναι Υιός Θεού και αρχαιότερος από τον Αβραάμ, καθώς είπομεν εις την Τετάρτην της Μεσοπεντηκοστής, συνήντησε καθ’ οδόν άνθρωπον τινα, όστις ήτο εκ γενετής τυφλός.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως


Εκκλησία και κόσμος -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Η αγάπη του Θεού αγιάζει τον κόσμον
Είναι κάποιες αλήθειες παλιές, αλλά όχι ξεπερασμένες. Άφθορες από το πέρασμα του χρόνου, αδιάσειστες από τους σεισμούς και αδιάφθορες από τους συρμούς των καιρών μένουν φωτεινά μετέωρα. Φέγγουν στα σκοτάδια αυτού του κόσμου και κοντρολάρουν την πορεία μας μέσα σ΄ αυτόν. Διευκρινίζω ότι χρησιμοποιώ τη λέξη «κόσμος» με την ειδική έννοια, που της δίνει ο λόγος του Θεού· «ο κόσμος όλος εν τω πονηρώ κείται» (Α΄ Ιω. 5: 19). Ο κόσμος παραδομένος στον πονηρό, που τον ανακηρύσσει άρχοντα και κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου, αντιτίθεται συνειδητά στο θέλημα του Θεού. Είναι εντούτοις, θαυμαστό ότι αυτός ο πονηρός κόσμος συνιστά το άμεσο αντικείμενο της αγάπης του Θεού.

ΑΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη ΚΔ΄ (24η) Μαϊου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΣΥΜΕΩΝ του εν τω Θαυμαστώ Όρει.

Συμεών ο Όσιος Πατήρ ημών ο Θαυμαστορείτης ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Ιουστίνου Β΄ του βασιλεύσαντος κατά τα έτη φξε΄ -  φοη΄ (565 – 578). Τούτον ο Κύριος ηυδόκησε να γεννηθή, δια να έχωμεν όχι μόνον πρεσβευτήν και μεσίτην παρά Θεώ, αλλ’ ιατρόν ψυχών και σωμάτων, τύπον δε του ερημητικού βίου και παράδειγμα φιλοσοφίας πατρικής. Διότι εκ της βρεφικής αυτού ηλικίας ηκολούθησε την αρετήν, εκ μειρακίου την άσκησιν και ούτω, εκ νεαράς ηλικίας μέχρι θανάτου, και θείων οραμάτων κατέστη άξιος και της χάριτος των θαυμάτων απήλαυσε.

Κορονοϊός 91 ετών ! --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


Από κορονοϊό ή από τά 91 της χρόνια πεθανε ; Τά "ξυράφια" τού in.gr μπορούν νά μάς απαντήσουν ; Αλλά τί νά γράψουν, αφού παίρνουν πρίμ, γιά νά καταχωρούν θανάτους από κορονοϊό. Άν κατέληγε από γρίπη θά μάς τό έλεγαν ; Όχι βέβαια. Η γρίπη από κορονοϊό γίνεται σκέτα κορονοϊός καί τό παραδάκι πέφτει.

Αυτό λέγεται ... Ανάπτυξη !!! Καί πάμε παρακάτω.
Άλλοτε οι γιατροί πληρώνονταν γιά νά γράφουν φάρμακα. Πουλούσαν τό πυχίο Ιατρικής στίς Φαρμακοβιομηχανίες. Άς έρθουν νά μέ βρούν, άν νομίζουν ότι γράφω συκοφαντικά πράγματα. Δέν πουλήθηκα. Βλέπε περίπτωση
Novartis ή οποιαδήποτε άλλη εις τά καθ΄ ημάς αφορώντα.

Τώρα άλλαξε τό σκηνικό, αμοίβονται γιά νά γράφουν στά Πιστοποιητικά θανάτου : Αιτία θανάτου κορονοϊός, καί τό παραδάκι πέφτει μπόλικο. Όχι μόνο στούς γιατρούς ! Τά ΜΜΕ χρηματοδοτήθηκαν (ίσως Μπίλ Γκέητς ο σπόνσορας) γιά νά δίνουν καθημερινές αναγγελίες θανάτου από κορονοϊό. Πήραν κάπου 2 δις $ γιά τήν δουλειά αυτή : "Μένουμε σπίτι", εντάξει ; Μήπως είναι συνωμοσιολογία κι αυτό ; Όχι, γιά τήν Δημόσια υγεία δόθηκαν.
Δέν δόθηκαν ;
https://kyprianoscy.blogspot.com/

Δολοφονία Ηλιάκη Part#1 - 31Mar'09 - Αθέατος Κόσμος.

ΗΡΩΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ - #ΑΘΑΝΑΤΟΣ
Πέρασαν 14 χρόνια, από τις 23 Μαιου 2006....


Οίστρος ακολασίας -- Του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Οι συνειδητοί χριστιανοί συνήθως δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στην κοινωνία και ειδικότερα τον τρόπο ζωής των κοσμικών ανθρώπων, γιατί δεν έχουν πολλές σχέσεις μαζί τους. Όσοι, όμως, πληροφορούνται, απογοητεύονται. Υπάρχει μεγάλη διαφθορά, η οποία ξεπερνάει τα όρια της δικής τους φαντασίας. Οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί απ΄ το θέλημα του Θεού και ζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του διαβόλου. Δεν υπάρχει πια χριστιανικό ήθος στους λεγόμενους χριστιανούς. Παντού επικρατεί η ανηθικότητα. Οι σαρκικές ηδονές έχουν μεθύσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών. Οι νέοι, οι έγγαμοι και οι γέροντες μιλούν για τον έρωτα και δεν ντρέπονται. Κανένας δεν μιλάει για ηθική, εγκράτεια, αγάπη, οικογένεια, φόβο Θεού και αιώνιες αξίες. Ζωώδης η κατάσταση.
----------------------------
Ανώνυμος είπε...
Πολύ καλό άρθρο

«Ἂς εἶναι συγχωρημένες οἱ ἁμαρτίες σου» -- ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

«μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας» (πράξ. γ΄ 19). Μετανοήσατε καὶ μὲ συμπεριφορὰ στὸ ἑξῆς ἐνάρετη, γυρίσατε ὀπίσω πλησίον τοῦ Θεοῦ ἐγκολπούμενοι διὰ τῆς πίστεως τὸν Ἰησοῦ, γιὰ νὰ νὰ ἐξαλειφθοῦν οἱ ἁμαρτίες σας.
Ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν μετάνοια κατέφευγαν.
Γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος στό «Ἐξομολογητάριο»:
«Ἐὰν ἀγαπᾶς, ἀδελφέ, νὰ μάθης τί σημαίνει ἀληθινὴ μετάνοια, ἄνοιξε τὸν πέμπτο λόγο περὶ μετανοίας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος καὶ διάβασε περὶ τῶν μετανοούντων τῶν καταδικασμένων νὰ κάθωνται στὸ Μοναστήρι ἐκεῖνο τὸ ὀνομαζόμενο φυλακή, γιὰ τὸν ἀπαρηγόρητο τόπο, στὸν ὁποῖον εὑρίσκετο. Καὶ θέλεις νὰ δῆς τὴν νηστεία καὶ τὴν ζωή τῶν ἀληθινὰ μετανοούντων. Διότι ἐκεῖ οἱ μετανιωμένοι ἀδελφοὶ δὲν ἔτρωγαν λάδι, δὲν ἔπιναν κρασί, δὲν δοκίμαζαν μαγειρεμένο φαγητό, ἀλλὰ μόνο ψωμὶ καὶ ὠμὰ λάχανα.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ–''ΕΡΓΑΛΕΙΟ'' ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ -- π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου