Ένα από τα άπειρα θαύματα της Αγίας Μαρίνας -- Σήμερα 17 Ιουλίου με το Πάτριο ημερολόγιο


(Στον εκλεκτό αδελφό μας Μαρίνο Ριτσούδη ευχόμαστε Χρόνια Πολλά!
Από την κατάθεση του αδελφού μας Μαρίνου Ριτσούδη στο Ναυτοδικείο :  “ Είχα δύο δρόμους να διαλέξω. Επέλεξα αυτόν που έχετε πάνω από εσάς” δείχνοντας την εικόνα του Χριστού πάνω από το Προεδρείο “Τον οποίο και εγώ βάζω πάνω από όλα, γιατί ο νόμος του Θεού είναι πάνω από όλους. Είναι η συνείδηση του κάθενος”.)

Η άμεση επικοινωνία μεταξύ στρατευομένης  και θριαμβεύουσας Εκκλησίας αποτελεί σύνηθες και φυσιολογικό φαινόμενο για το συνειδητοποιημένο πιστό, ο οποίος είθισται να επικαλείται τους Αγίους ως πρεσβευτές επίλυσης των προβλημάτων προς το Θεό. Αυτό λοιπόν έπραξε μια οικογένεια από την Κύπρο, γνωστή από τις τηλεοπτικές εκκλήσεις που έκανε πριν από δύο χρόνια για την εξεύρεση δότη προκειμένου να βρεθεί μόσχευμα για εγχείρηση στο μικρό παιδί τους, τον Ανδρέα που έπασχε από λευκαιμία. Μόσχευμα βρέθηκε και οι γονείς ετοιμάσθηκαν για να ταξιδεύσουν στις ΗΠΑ, όπου θα γινόταν η λεπτή χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης μυελού.

To Δόγμα και η αξία του -- Του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομοτίμου Καθηγητού ΑΠΘ

Η προσήλωσις εις το ορθόδοξον δόγμα, ωστική δύναμις της πνευματικής ζωής

Ανάμεσα στ΄ άλλα γνωρίσματα, που χαρακτηρίζουν την πνευματική υποβάθμιση της κοινωνίας μας είναι και τούτο: Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον για τα πνευματικά και μάλιστα τα δογματικά θέματα, που αποτελούν το θεμέλιο και την πηγή της πνευματικής ζωής. Για του λόγου το ασφαλές παραπέμπω στην επίσκεψη του Πάπα στην Αθήνα. Επιθυμούσα, όπως και η πλειονότητα του ελλαδικού κλήρου και λαού, την αποφυγή εκείνης της επισκέψεως. Η πραγματοποίησή της ήταν ένα ήττημα για μας. Έστησε ένα προγεφύρωμα του Παπισμού στην Ορθόδοξη Ελλάδα και έχει αυξήσει την έπαρση των απανταχού παπικών και παποφίλων. Ωστόσο, φρονώ ότι αυτό το δυσάρεστο γεγονός μπορεί να αξιοποιηθεί θετικά και να καταστεί τελικά ωφέλιμο. Πως; Αν λειτουργήσει σαν ξυπνητήρι των κοιμωμένων συνειδήσεών μας αν μας αναγκάσει να απεγκλωβισθούμε από τους επικίνδυνους εναγκαλισμούς των οικουμενιστικών κηρυγμάτων, να συνταχθούμε στη γραμμή των αγίων Πατέρων μας και να τονώσουμε την προσήλωσή μας στο ορθόδοξο δόγμα. Δυστυχώς, ο γενικός απόηχος των συζητήσεων και των εντυπώσεων των ημερών εκείνων δείχνει ότι ο λαός μας – και εννοώ το λαό που συνδέεται με την Εκκλησία, όχι τον δεδηλωμένο άθεο ή αδιάφορο – στο μεγαλύτερο μέρος του δεν πολυσκοτίζεται για την ακρίβεια της πίστεώς του, την οποία a priori ομολογεί και ενστερνίζεται με ευλάβεια. Δεν αισθάνεται το μέγα χάσμα που χωρίζει την Εκκλησία από την αίρεση, την Ορθοδοξία από την πλάνη.

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Τη Λ΄ (30η) Ιουλίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων ΣΙΛΑ, ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ, ΕΠΑΙΝΕΤΟΥ, ΚΡΗΣΚΕΝΤΟΣ και ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ.

Σίλας, Σιλουανός, Επαινετός, Κρήσκης και Ανδρόνικος οι Άγιοι ήσαν εκ των Εβδομήκοντα Αποστόλων. Και ο μεν Σίλας συνεμόχθησε μετά του Αποστόλου Παύλου, του πονήσαντος υπέρ του κηρύγματος του Ευαγγελίου πλέον των άλλων Αποστόλων, ως ευρίσκεται γεγραμμένον εις τας Πράξεις· «Παύλος δε επιλεξάμενος Σίλαν εξήλθε» (Πράξ. ιε: 40). Μετά παρέλευσιν δε πολλού χρόνου γενόμενος Επίσκοπος Κορίνθου, εβεβαίωνε τας προς Κορινθίους δύο Επιστολάς του Παύλου και τους εν Κορίνθω κατοικούντας προήγαγεν επί τα βελτίω· αφού δε πολύ εκοπίασε και εστήριξεν όλους εις την του Χριστού πίστιν, απήλθε προς Κύριον.

" εκείνος που σε δημιούργησε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει " -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


Ο τίτλος του άρθρου προέρχεται από ρήση πνευματικού - φευ, ορθόδοξου - γέροντα και διερωτώμαι : Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο μοναχικό ιδεώδες και να λένε αυτά τα απίστευτα πράγματα; Και όμως, ναι, είναι δυνατόν! Αν δεν καταλαβαίνετε πόσο απαράδεκτο είναι αυτό το απόφθεγμα του, υποτίθεται, πνευματικού διδασκάλου, προσέξτε :

Ο ευλογημένος προτάσσει το "εκείνος που σε δημιούργησε", εννοώντας βεβαίως τον άγιο Θεό. Στη συνέχεια όμως συμπληρώνει το "χωρίς να σε ρωτήσει". Αλλά, τούτο εδώ, πώς προκύπτει; Μήπως ο Θεός έπρεπε να μας ρωτήσει πριν μας δημιουργήσει; Και ποιον θα ρωτούσε; Το ερώτημα, θα έλεγε κάποιος, είναι ρητορικό, αλλά, απαντώ, σε τόσο σοβαρά θέματα, ερωτήματα φύσεως ρητορικής δεν έχουν θέση.

-----------------------------
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

«Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; 7 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. 8 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 9 καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει.» (Ιν. ε΄)

Η ερώτηση έγινε γιά νά δοθεί η απάντηση από έναν άρρωστο «τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ», όπως διαβάζουμε. Καί η απάντηση ήταν «7 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω».

Ο παραλυτικός τών 38 ετών περίμενε υπομονετικά τόσα χρόνια, ώστε κάποιος νά τόν βοηθήσει « ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· », καί επί τόσα χρόνια, δέν βρέθηκε ούτε ένας. Καί όμως βρέθηκε ! Δέν τόν βοήθησε νά πέσει στό νερό, όπως γινόταν μέ τούς άλλους «κατακειμένους». Οι άλλοι ήταν βοηθοί άνθρωποι, ο Κύριος ήταν Θεός καί άνθρωπος ! Τόν θεράπευσε μόνο "λόγο ειπών", ενώ οι άλλοι διαγκωνίζονταν μεταξύ τους, γιά τό ποιός θά πέσει πρώτος στό νερό.

Όπως ο παραλυτικός τών 38 ετών έτσι κι εμείς, που σπάνια έως ποτέ, εδώ καί δύο χιλιάδες χρόνια, δέν σκεπτόμαστε ότι είμαστε παιδιά τού ποιήσαντος ημάς μέ τόν δημιουργικό Του λόγο. Πάσχουμε από αμνησία καί όταν μάς βρίσκει τό κακό, τότε θυμόμαστε νά τρέχουμε εδώ κι εκεί ζητώντας τό θαύμα ... κάποιος νά μάς ρίξει πρώτους στό νερό.
Οι καημένοι οι γιατροί κάνουν ότι μπορούν ... .

π. Θεόδωρος Ζήσης: Ἡ πίστη ἀλλοιώνεται, τὰ ὀρθόδοξα δόγματα ἀθετοῦνται, ἡ πλάνη θριαμβεύει, καὶ οἱ περισσότεροι σιωποῦν

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ καὶ θεολογικὴ ἡγεσία ἔχουν ὑποστεῖ διάβρωση καὶ ἀλλοτρίωση, μὲ ἐπαινετὲς βέβαια ἐξαιρέσεις, ἤ, ὅπως λέγει ἕνας σεβάσμιος Γέροντας ἡγούμενος, εἶναι ὀπαδοὶ μιᾶς νέας αἱρέσεως, τῆς αἱρέσεως τοῦ ἐφησυχασμοῦ. Δὲν θέλουν νὰ χαλάσουν τὴν ἡσυχία τους καὶ νὰ ταραχθοῦν· καλὰ περνοῦν μὲ τὶς φιέστες καὶ τὰ πανηγύρια καὶ μὲ τὰ εὐνουχισμένα πνευματικὰ παιδιά, ποὺ τοὺς περικυκλώνουν καὶ τοὺς ἀκολουθοῦν. Ἡ πίστη ἀλλοιώνεται, τὰ ὀρθόδοξα δόγματα ἀθετοῦνται, ἡ πλάνη θριαμβεύει, καὶ οἱ περισσότεροι σιωποῦν. Αὐτὴ ὅμως ἡ σιωπή, ὅπως καὶ ἄλλες φορὲς ἔχουμε γράψει, εἶναι κατὰ τὸν μεγάλο ῞Αγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ποὺ κατατρόπωσε τὸν δυτικὸ μοναχὸ Βαρλαὰμ Καλαβρὸ καὶ τὴν παπικὴ σχολαστικὴ θεολογία, τὸ τρίτο εἶδος τῆς ἀθεΐας· τὸ πρῶτο εἶναι ἡ ἄρνηση τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ, τὸ δεύτερο εἶναι ἡ αἵρεση, ποὺ καταστρέφει τὴν ἀλήθεια περὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ τρίτο ὁ ἐφησυχασμός, ἡ σιωπή, ποὺ συντελεῖ στὸ νὰ ἐπικρατήσουν τὰ δύο ἄλλα εἴδη ἀθεΐας.
-----------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὁ κ. Στουραΐτης συνεχίζει νά λέγῃ ἀστήρικτα πράγματα, χωρίς δηλαδή ΣΧΕΤΙΚΑΣ ἀναφοράς εἰς τούς Ἁγίους Πατέρας, καί ν' ἀποφασίζῃ, ὡς Πανορθόδοξος Σύνοδος (!!!), χωρίς βεβαίως κανένα σοβαρόν ἐπιχείρημα, ἀλλά πάντοτε μέ βάσιν τήν Ματθαιϊκήν πλάνην, ποῖος ἀπό τό π.ἑ. εἶναι αἱρετικός καί ποῖος ὄχι! Ὁ ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΙΣΜΟΣ εἰς ὅλον του τό «μεγαλεῖον»!
----------------------
ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είπε...
Επειδή βλέπω να αργεί ο silver να απαντήσει....οσον ουπω οι ενδιαφερόμενοι ας διαβάσουν για τον αποτυχημένο γοχισμό εδω

Συντάχθηκε ως απάντηση σε κάποιους χθεσινούς γοχ οπαδούς που εχουν υποστεί λοβοτομή
Το σχόλιο ηταν άπαξ. Στο αρθρο ξεκαθαρίζω τα πάντα.
Οποιος εχει διαφορετική γνώμη δικαίωμά του...Να μας το αποδείξει όμως με ντοκουμέντα.