ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ -- Αθωνικά άνθη

Ξενιτευμένος ορθόδοξος χριστιανός, με άγχος στην ψυχήν, επανήλθε στην πατρώαν γην της Ελλάδος, ύστερα από δεκαετή παραμονήν εις την Δύσιν, όπου εσπούδαζε φιλοσοφίαν. Του συνέστησαν κάποιον μοναχόν—Γέροντα ασκητήν του Αγίου Όρους δια να εύρη λύσιν εις τα προβλήματά του, που δεν του την έδιδε η φιλοσοφία. Με τον φιλόσοφον αυτόν συνηντήθην εις το ασκητήριον του Γέροντος αυτού μετά τας αγίας εορτάς της θεοφανείας εν ανθρώποις. Ο ασκητής ήτο παλαιός φίλος, τιμώμενος δια την αγιότητα του βίου του και την ένθεον σοφίαν του. Καταγράφω και παραδίδω τον διάλογον πιστώς, όπως τον απετύπωσα σε σημειώσεις και όπως διεξήχθη μέσα στην βαθείαν σιωπήν της ερήμου του Άθω, σε δύο διαστήματα, την νύκτα και την αυγήν, με το φως της κανδήλας μόνον.                                                                                                                                                
–Γέροντα, είμαι γεμάτος ερωτήματα, αμφιβολίας, απελπισίαν δι’ όλα. Συνεχώς σκέπτομαι. Η σκέψις μου κανένα πρόβλημα δεν μου λύει. Τα προβλήματά μου είναι προσωπικά, αλλά με απασχολούν και γενικώτερα, άλλα μεταφυσικού περιεχομένου και άλλα εγκοσμίου. Σεις ημπορείτε να με βοηθήσετε;   

What is Genuine Orthodox Baptism?


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Δ ΛΟΥΚΑ, ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Z ΟΙΚ. ΣΥΝ. Λουκιανού ιερομάρτυρος, Σαββίνου, Βάρσου οσίου.


Γεννήθηκε στὰ Σαμόσατα τῆς Συρίας ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, καὶ μὲ ἀνάλογο τρόπο ἀνατράφηκε. Μετὰ τὸν θάνατο τῶν γονέων του, διαμοίρασε στοὺς φτωχοὺς τὴν πατρική του περιουσία καὶ ἀφοσιώθηκε στὴν μελέτη τῶν θείων Γραφῶν, διότι στὴν σκέψη του ἐπικρατοῦσαν τὰ λόγια του Ἀπ. Παύλου: «Πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ».

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Ι.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Παρόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Αμβροσίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Κέντρο Νεότητος «Νέοι Ορίζοντες» σύναξη των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, όπου αποφασίστηκε η λήψη μέτρων διαμαρτυρίας με αφορμή το ψηφισθέν (πλέον) Νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, το οποίο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ατυχών κυβερνητικών επιλογών που στόχο έχουν την αποδόμηση της χριστιανικής πίστεως και την κατάρρευση των ηθικών κανόνων και ιδεωδών της Ελλάδας.

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Αμβρόσιος: «Η Ορθοδοξία μας βρίσκεται υπό διωγμό!»

Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων. Δόλιαι επιδιώξεις των Λατίνων.

Κατά το έτος 861 ο αυτοκράτωρ Μιχαήλ εκστρατεύσας κατά των Βουλγάρων επολιόρκησεν αυτούς, ούτοι δε ηναγκάσθησαν εις παράδοσιν, αφέθησαν δε ελεύθεροι υπό τον όρον να δεχθώσι τον Χριστιανισμόν. Τότε ο αυτοκράτωρ Μιχαήλ τους μεν άλλους εβάπτισεν εκεί δι’ Ιερέων τους οποίους είχε μαζί του, τον δε άρχοντα αυτών Βόγοριν έφερεν εις Κωνσταντινούπολιν, όπου εβάπτισεν αυτόν ονομάσας Μιχαήλ. Ο Πατριάρχης Φώτιος μετά ταύτα έστειλεν εις Βουλγαρίαν Ιερείς και Επισκόπους ίνα διδάξωσι τον νεοφώτιστον εκείνον λαόν τα δόγματα της Ορθοδοξίας, με επιστολήν προς τον άρχοντα των Βουλγάρων Μιχαήλ, δια της οποίας στηρίζει τούτον εις τα δόγματα της νέας θρησκείας, ονομάζων αυτόν «καλόν άγαλμα των εμών πόνων, των εμών πνευματικών ωδίνων ευγενές και γνήσιον γέννημα». Εκ τούτων γίνεται φανερόν ότι ο Πατριάρχης Φώτιος κατήχησε και εβάπτισε τον Μιχαήλ εις την Κωνσταντινούπολιν. Ο Πάπας Νικόλαος, επιθυμών να υποτάξη την Βουλγαρίαν εις τον Παπικόν θρόνον, έστειλεν εκεί κατά το 866 Επισκόπους από την Ρώμην δια να διδάξουν εις τους Βουλγάρους τον Χριστιανισμόν και να φέρουν αυτούς εις την υποταγήν του Πάπα. Οι πρόδρομοι ούτοι του Αντιχρίστου, αληθινά αγγεία του Σατανά,

Η Ψευδοσύνοδος της Κρήτης: Προς Νέα Εκκλησία (Μέρος δ΄)

(Απάντηση στο κείμενο του Επισκόπου Αβύδου κ. Κυρίλλου Κατερέλου «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης: Νέα Εκκλησιολογία ἢ Πιστότητα στὴν Παράδοση;»)

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2017/09/blog-post_9.html
Νικολάου Μάννη
Εκπαιδευτικού

Ζ. Ολοκληρώνοντας το παραπάνω κεφάλαιο ο Σ. εκθέτει και τις θέσεις του Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνος (Β.Ι. στο εξής) - με τις οποίες είναι σύμφωνος όπως δηλώνει[111] - και οι οποίες είναι οι εξής:

ζ1. Οι σύγχρονοι ετερόδοξοι (Ρωμαιοκαθολικοί και Προτεστάντες) δεν μπορούν να εξομοιωθούν βάναυσα με τους αρχαίους αιρετικούς, διότι αποδέχονται τη θεότητα των τριαδικών προσώπων και την πληρότητα και τελειότητα της θεότητας και της ανθρωπότητας του Χριστού, επομένως σφάλλουν όσοι θεωρούν ψευδοεκκλησίες τους ετεροδόξους, και
ζ2. Σφάλλουν επίσης όσοι αποδέχονται την αποκλειστικότητα της Εκκλησίας για την σωτηρία.
Ας τις δούμε αναλυτικά: