Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν Τόπω Αγίω!

---------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό βίντεο δείχνει ὅτι ἕν ἀπό τά ἄσματα τῆς Ἑβραϊκῆς χορωδίας λέγει «Πιστεύω εἰς τήν ἔλευσιν τοῦ Μεσσίου». Ἐάν ὑπῆρχεν ἐκεῖ ἔστω καί ἕνας Χριστιανός, θά ἐξεγείρετο καί θά ἐβροντοφώναζε: «Ὁ Μεσσίας ἦλθεν, ὦ πεπλανημένοι, αὐτός πού περιμένετε ὡς Μασσίαν θά εἶναι ὁ Ἀντίχριστος!!!» Ἀλλά, προφανῶς, οὐδείς ἐκ τῶν παρευρισκομένων ἦτο Χριστιανός! Ἐπίσης, θά ἤθελα νά παρατηρήσω ὅτι ἠκούσθη καί ἐδῶ ὁ ἐσφαλμένος (ἀντιφατικός) ὅρος «Ὀρθόδοξος Οἰκουμενιστής» ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «ἐξ Ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστής». Ἄν εἶναι κάποιος Οἰκουμενιστής, τότε δέν δύναται ἐπ' οὐδενί ν' ἀποκαλῆται «Ὀρθόδοξος». Ἄν πάλι εἶναι Ὀρθόδοξος, τότε δέν δύναται ἐπ' οὐδενί ν' ἀποκαλῆται «Οἰκουμενιστής».

 

Παληό και Νέο ημερολόγιο -- Του αειμνήστου Αθανασίου Σακαρέλλου, Θεολόγου

                                                               στ΄

Η «παύση της κοινωνίας»

Η «παύση της κοινωνίας» των πιστών από τον επίσκοπό τους είναι από τα πιο σπουδαία θέματα, που πρέπει ν’ απασχολούν τον κάθε Ορθόδοξο. Για το θέμα αυτό έχει προκληθεί μεγάλη σύγχυση μεταξύ των πιστών. Αυτός είναι και ο λόγος, που έχουν διατυπωθεί από όσους δέχτηκαν την Αλλαγή του Ημερολογίου πολλές ασύστατες κατηγορίες σε βάρος όσων έπαυσαν την «κοινωνία» μαζί τους. Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε όλους τους ισχυρισμούς των οπαδών του Νέου Ημερολογίου σχετικά με την «παύση της κοινωνίας» με τους επισκόπους τους όσων έμειναν Πιστοί στο Παλαιό Ημερολόγιο.

 

1. Είναι αντικανονική

Μια επιπλέον κατηγορία, που διατύπωσαν ορισμένοι απ’ όσους ακολούθησαν το Νέο ημερολόγιο σε βάρος όσων έμειναν πιστοί στο Παλαιό, είναι και η εξής: Λένε, πως το 1924, όσοι έπαψαν το μνημόσυνο του επισκόπου τους, δηλ. όσοι διέκοψαν την «κοινωνία» με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, ενήργησαν αντίθετα με τους Ιερούς Κανόνες. Για να στηρίξουν την κατηγορία τους αυτή ισχυρίζονται, ότι η αλλαγή του ημερολογίου το 1924, δεν συνιστά αίρεση, οπότε τότε και μόνο θα μπορούσαν να πάψουν την «κοινωνία» με τον επίσκοπό τους. Οι ισχυρισμοί τους όμως αυτοί δεν ευσταθούν. Οι λόγοι που δεν ευσταθούν είναι οι ακόλουθοι :

Τη ΚΓ΄ (23η) Απριλίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Τροπαιοφόρου.

Γεώργιος ο ένδοξος και θαυμαστός και μέγας Μάρτυς του Χριστού ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σπδ΄ - τε΄ (284-305), κατήγετο δε εκ της Καππαδοκίας της Μικράς Ασίας. Γονείς του υπήρξαν περιφανείς και λαμπροί άρχοντες, διέλαμψε δε και ο ίδιος εις τα αξιώματα, πρότερον μεν έχων το αξίωμα του Τριβούνου, ύστερον δε, όταν έμελλε να μαρτυρήση, το του κόμητος (ήτοι επάρχου ή ηγεμόνος ή και στρατηλάτου). Όταν δε ο ασεβής Διοκλητιανός εκίνησε διωγμόν κατά των Χριστιανών και επρόσταξεν, όσοι μεν Χριστιανοί αρνούνται τον Χριστόν, να αξιούνται βασιλικών τιμών, όσοι δε δεν πείθονται να τον αρνηθώσιν, αυτοί να θανατώνωνται, τότε ο μέγας Γεώργιος, παρουσιασθείς προ του Διοκλητιανού, διεκήρυξεν εαυτόν Χριστιανόν και ήλεγξε την των ειδώλων πλάνην και ασθένειαν, μυκτηρίζων τους εις αυτά πιστεύοντας.

Ερώτηση:

Στο δεύτερο λεπτό ο Μοναχός Σάββας Αγιορείτης λέει ότι το νομικό Πάσχα των Εβραίων αυτή τη χρονιά 2021πέφτει το Μεγάλο Σάββατο τη 1η του Μαΐου. Εδώ που είμαι είδα τους Εβραίους και εόρτασαν το Πάσχα τους από τις 27 Μαρτίου έως την 4η Απριλίου. Τι γίνεται; Γνωρίζει κάποιος αδελφός να με πληροφορήσει; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
 

Η Εκκλησία στα Έσχατα Χρόνια. -- Γέρων Θεοδώρητος Μαύρος (+2007)

--- Θα πρέπει όλοι οι πιστοί να καταλάβουν, ότι η Εκκλησία δεν είναι εκεί που φαίνεται. Οι Λειτουργίες θα εξακολουθήσουν να γίνονται και οι ναοί να γεμίζουν από πιστούς, όμως η Εκκλησία δεν θα έχει καμμία σχέση με τους ναούς εκείνους, ούτε με εκείνα τα ράσα κι εκείνους τους πιστούς. Η Εκκλησία είναι εκεί, όπου υπάρχει η αλήθεια. Πιστοί είναι εκείνοι, που συνεχίζουν την αδιάκοπη παράδοση της Ορθοδοξίας, το έργο αυτό του Αγίου Πνεύματος. Ιερείς είναι εκείνοι που σκέπτονται, ζουν και διδάσκουν, όπως οι Πατέρες και οι 'Αγιοι της Εκκλησίας, ή τουλάχιστον, που δεν τους αρνούνται με την διδαχή τους. 'Οπου δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια σκέψεως και ζωής, είναι πλάνη να ομιλούμε για Εκκλησία, έστω και αν όλα τα εξωτερικά φαινόμενα μιλούν γι' αυτήν. Πάντα θα βρεθεί ένας κανονικός ιερεύς, χειροτονημένος από έναν κανονικό Επίσκοπο, που να ακολουθεί τήν Παράδοση. Γύρω σε τέτοιους ιερείς θα συσπειρώνονται οι μικρές ομάδες των πιστών που θα απομείνουν στο τέλος των καιρών. Αυτές οι μικρές ομάδες, θα είναι η κάθε μία τους και από μία τοπική «Καθολική» Εκκλησία του Θεού.

------------------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Περιμένουμε τις αποφάσεις όλων των γοχικών συνόδων και κάποιων ρωσικών σχετικά με την Αναστάσιμη Λειτουργία.
Οι λαϊκοί δεν είναι άμοιροι ευθυνών να καταλογίζουν εις τον αιώνα ευθύνες μόνο στους άλλους.
Να δούμε ποιος θα πράξει το καθήκον του στις 12 με αναμμένη λαμπάδα στους δρόμους κλπ

ΥΣ
χορτάσαμε λόγια να χτίζεις ανώγεια και κατώγεια...

ΥΣ 2
θα τα ξαναπούμε σε λίγες μέρες

π. Γρηγόριος